Alexiis: Quadern 4 PART 1 i 2, Petit mètode per comprendre la Bíblia

La Bíblia és el llibre més monumental i discutit de quants s'han escrit; és cert, tot el que llegeix la Bíblia troba alguna cosa de valor.


La Bíblia és sens dubte un llibre misteriós. Per això és que exerceix tal atracció, i ha exercit la mateixa atracció a través de les edats. Tot el que la fulleja troba alguna cosa que ho intriga o alguna cosa consolador; alguna cosa alarmant, alguna cosa interessant o alguna cosa de si mateix; i és que en ella estan exposats la poesia, la novel·la, la historieta, el relat detectivesc, el drama, la veritat, la mentida, el bon exemple, el mal exemple, el sublim, el crim, el cel, l'infern ... i per fi el desconsol de no comprendre el seu propòsit.

La Bíblia és la Veritat. Ella és una voràgine de poderosíssimes vibracions.

Primer i principal, la Bíblia no és una Història del Poble Hebreu. Sí que té parts històriques, indubtablement, però has de saber que ningú mai ha aconseguit concordar les dades bíblics amb les dades històriques que es coneixen, de cap de les nacions de l'antiguitat que apareixen a la Bíblia; i sembla ser que, per exemple, el brillant geòleg escocès, Hugh Miller, es va tornar boig per intentar reconciliar el Gènesi amb els arxius geològics.

La veritat és que la Bíblia és un recompte de tots els estats de consciència pels quals passen, o poden passar, els humans en la seva evolució. És doncs, l'evolució de l'ànima presentada en una sèrie d'estampes o imatges gràfiques, denominades "paràboles", ja que la paràbola té L'avantatge de no canviar mai el sentit d'un relat. La paràbola, com és un quadre gràfic, no té variant possible, o millor dit, les paraules amb que li pinti el quadre, a qui sigui, no poden adulterar ni transformar la intenció bàsica. El conte original, per més que li afegeixin o li restin, sempre conserva la seva estructura.

En l'idioma hebreu, cada paraula és un compost d'una varietat d'idees o significats; per tant, el que una paraula assenyala es comprendrà per la situació que l'envolta. Per exemple, la paraula hebrea "yom" pot significar dia, o calor, o etapa, o temps, o període de temps o edat. La calor es considera propi del dia. La nit és de la frescor. De manera que quan es va dir en hebreu que Déu va crear el món en set dies, el més apropiat és prendre "períodes de temps" com a traducció lògica i expressar-ho: "Déu va crear la terra en set etapes".

Els cinc llibres de l'pentateuco, dels quals Gènesi és el primer, sempre han estat acreditats a Moisès, però sembla dubtós que ell sigui l'autor, en el fet que en les llegendes i jeroglífics de l'antic Egipte, Caldea i altres nacions apareixen relats gairebé idèntics als del Gènesi. Sembla doncs, que Moisès no va fer sinó editar les llegendes de les edats i compilar amb elles una història al·legòrica de la creació.

L'home està constantment buscant conèixer l'origen de l'Univers i de si mateix, però tota la seva recerca ha estat de naturalesa científica i en un pla material. Per regla general, li atribueix el començament de la matèria als àtoms i cèl·lules, però molt ha perdut la seva captació, ja que l'acció d'aquests és invisible als ulls físics.

Ara anem a començar a buscar l'origen de totes les coses cientficamente al Regne Mental; i diem cientficamente perquè els descobriments que s'estan fent, de la ment i les seves potencialitats, poden ser comprovades per l'aplicació de les seves lleis.

La Bíblia no intenta ensenyar històries ni biògrafes; i prova d'això és que, com història, pateix d'infinitat de llacunes an insalvables per l'intel·lecte actual; i com biografia no conté cap vida amb trets prou traçats com per encaixar cronolgicamente. Ella és una gran classe de psicologia; i és el major compendi de metafísica jams escrit.

La Bíblia és, des del gnesi fins a l'Apocalipsi, en el seu significat interior o espiritual, un arxiu de les experiències i el desenvolupament de l'ànima humana i de l'ésser humà en la seva totalitat. En obrir nous camins de pensament, inspirar major comprensine interès en l'estudi de les Sagrades Escriptures i ajudar a tot el que els busqui a resoldre els problemes de la vida.

No volem donar la impressi que el lector trobar aquí el principi i la fi de tota simbologabblica, ni de les fases de la Veritat que puguin desenvolupar-se d'això. Moltes de les interpretacions són suggerides i no terminants. Per exemple: Les Escriptures encobreixen el significat metafsico amb noms de pobles, ros, mars, etc. El nom de cada persona o de cada cosa en les Escriptures té un significat interior; diguem el Poble de Betlem, on va néixer Jess, vol dir Casa de Pa, i indica el plexe nerviós de la boca del estmac, a través del qual la substància universal s'uneix als productes qumics del metabolisme corporal ja refinats i espiritualitzats, i és en aquest centre que són generats gradualment els elements que IRNA formar el cos espiritualitzat l'home Crist. Jess va néixer a Betlem de Judea.

Tot és ment, i totes les formes materials representen, com qui diu, retrats d'idees. En estudiar el retrat, vam adquirir un concepte de la idea que aquest representa; per exemple: l'estàtua de la Llibertat a l'entrada del port de Nova York, i mundialment coneguda, mostra la Deessa il·luminant al món, i és el retrat d'una idea que tothom comprèn. Representa la majestat de la llibertat americana.

Aix mateix, els relats hebreus són idees representades grficamente. El cel és representació d'idees espirituals, la terra significa pensaments materials i manifestació del món exterior, i la llum significa la comprensió. Aix, el producte del primer dia de la creaci, est arxivat a El gnesi com cel, terra i llum.

El firmament, al mig de les aigües, representa la Fe, perquè les aigües representen les variables condicions del diari viure que és la base de la nostra evolució. Quan utilitzem la Fe, separem el que està a dalt (l'espiritual), del que està a baix (el material) i el resultat és harmonia o cel. Per lleis d'atracció i correspondència, quan una persona obre la Bíblia, els tres primers versets en què caigui la seva mirada, es referiran al moment que està vivint; i en aquests tres versicles es presenta el problema explicat, el començament d'un ensenyament que la meditació completarà. Si al lector li correspongui alguna cosa respecte a un Rei, pe: Diguem que has obert a - 2 Reis - Cap. 24:

1. "En els seus dies va pujar Nabucodonosor Rei de Babilònia i Joaquín li va estar sotmès tres anys; després va tornar a revelar-se contra ell.

2. Yahve enviar contra Joaquín partides de caldeus, bandes de Sirians, tropes de Moab i partides de Amonitas, i les va enviar contra Judà per destruir-les, d'acord amb la paraula que Jahvè pronunciés mitjançant els seus servents Els profetes.

3. Més en veritat això va sobrevenir a Judà per disposició de Jahvé per treure'l de la seva presència, a causa de tots els pecats que Manassès havia comès.

Això no et diu res, ni pel que sembla té res a veure amb el teu problema del moment, si el prens literalment o el que anomenem "lletra morta"; però com deia Jesús: "la lletra mata i l'esperit dóna vida", el primer que has de fer és pensar i dir: "la Saviesa Divina està amb mi i m'està il·luminant ara", i seguir els passos que et explicarem més endavant. Per ara et vaig a avançar la solució.

Així com en psicologia, la figura central representa sempre al somiador; en la Bíblia, la figura principal del relat sempre representa el consultant; per tant, la figura principal d'aquest relat és la combinació de Nabucodonosor i Joaquín. Els Reis a la Bíblia signifiquen la voluntat que impera en el moment. Nabucodonosor simbolitza la voluntat imperiosa sense consideració ni pensament espiritual, completament dominat pels seus coneixements intel·lectuals i al seu torn dominant a Joaquín.

Joaquín representa el començament de la consciència espiritual, però encara feble i vacil·lant. Encara pot més la voluntat i els hàbits erronis de Nabucodonosor. Fixa't que Nabucodonosor és Rei de Babilònia, significant que és un període de confusió per a l'individu, ja que Babilònia és símbol de confusió.

Però Joaquim, la consciència espiritual, que és dirigida pel Jo Superior (Yahvey o JO SÓC), decideix que ja és temps de posar fi a la confusió i fa "rebel·lar-se" a Joaquín, produint lluites terminants entre caldeus, sirians, moabites i ammonites. Diu el text que els va manar contra Judà per destruir-les. Judà és l'estatge del "Jo Sóc" (Jahveh) i tot el que toqui la vora d'aquesta estatge (la vora del seu mantell) és instantàniament purificat, transmutat, és a dir dissolta l'aparença del mal i restituïda l'energia mal utilitzada al seu integritat original.

Quan a vegades sembla regirar-nostre món sorgint inesperats problemes i complicant la nostra existència, és el que metafísicament es diu "crucifixió", o sigui, que el "Jo Sóc" porta a un punt crucial una sèrie d'errors que estem cometent, per destruir-los, per posar-los en contacte amb la nova consciència espiritual i que d'aquesta contacte "es cremin", es destrueixin.

"Els pecats de Manassès", significa l'acumulació, o la repetició d'aquells errors fins que ha de sobrevenir una reacció. Manassès i Efrain, germans bessons, representen en la Bíblia l'afirmació i la negació. L'afirmació s'acumula, la negació dissol.

La referència a "les partides de caldeus, Bandes de Sirians, tropes de Moab i partides de Amonitas", signifiquen una sèrie de lluites internes i problemes exteriors que assetgen a l'individu, pe en la vida diària una persona troba un problema de treball, una lluita en la seva llar, un problema sexual, una manca monetària, una cosa no es relaciona amb l'altra, però tot en conjunt ajuda a confondre-ho, i com ja vam dir, de vegades es presenta aquesta situació per a dissoldre un nus gordià d'errors i molèsties psicològiques que produeixen els seus efectes negatius a l'exterior.

Aquesta és doncs, la introducció per anar-te preparant a la comprensió de la Bíblia. A continuació et donaré el primer capítol del "Gènesi", ia continuació d'això, en fulls aparts posarem un glossari de termes usats en aquesta introducció per al teu major facilitat, perquè et serveixi com a espècie de diccionari.

N ° 1 - "GÈNESI"

Ja et vam dir que la Bíblia no és la Història de la Humanitat. És el compendi inigualable per anar portant a l'ànima de l'home de la foscor a la llum.

El Gènesi és l'explicació de la primera Llei de la Creació: La Llei del Mentalisme. Com ja tu saps, tot és ment. Tot té pare i mare. Aquests són en tota creació mental, el pensament i el sentiment, sense els quals no hi pot haver creació. També saps, que el Logos o Verb no és altra cosa que la paraula, és a dir, l'expressió exterior del que s'ha pensat.

El Verb és textualment SER, que s'empra en la primera persona "SÓC" per produir o crear en tu mateix salut, bellesa, etc., i en l'imperatiu "SEA" per crear objectivament o fora de tu.

Fixa't bé, que el primer vers del primer capítol de la Bíblia, Gènesi, diu: "Al principi va crear Déu els cels i la Terra". Les males traduccions diuen:

"Al principi", però això és un error. No es tracta del "començament" de la història de la humanitat, sinó del "PRINCIPI" o sigui d'una llei. El que diu és que "Déu va produir la manifestació amb aquell principi que a partir d'aleshores es va a explicar i enumerar.

La "Terra", que ja vas veure significa el teu demostració. Ja saps que el cel és la ment en pau, que és on es "genera" tot el bo, el bell, el agradable, és a dir, el perfecte d'acord amb la voluntat del Creador.

Saps també que la terra és tot allò que produeix la ment i que es manifesta en l'exterior, visible i sensible. (Els pensaments són coses).

Per això és que diu el verset NO2 del Gènesi: "La terra estava sense forma i buida", perquè descriu el que és quan encara no s'ha manifestat alguna cosa. "I l'esperit de Déu es va moure sobre la faç de les aigües". Saps que el significat de "aigua", depèn del text que l'envolta. Ella és un dels elements creadors. En aquest lloc és la mare, o sigui el sentiment.

Quan la Bíblia diu la paraula "Déu", es refereix a l'energia en acció. En aquest punt diu textualment que l'energia actua en el sentiment o emoció.

Aquest és el procés mental exacte. Es pensa, després es mou l'energia latent. Entra en acció el sentiment i després es pronuncia el verb creador o la paraula que determina el que es desitja formar. I Déu va dir: "Que es faci la llum", i la llum es va fer.

És tan senzill com t'ho descric.

Ara pots continuar tu només llegint, estudiant i donant-te compte de la lliçó tan clara que va donar Moisès en el seu primer llibre que va titular Gènesi, o origen de tot.

Uns punts et vaig a subratllar. Primer: Que tot és declarat "bo". "I DÉU VA VEURE QUE ERA BO".

No hi ha sinó un sol verset que esmenta la paraula "mal"; i és el versicle 17 del capítol 2, després que es va acabar la creació, és a dir, que va sorgir la manifestació.

Pel que fa a l'únic esment del "mal", és usada per Moisés per a designar l'abús o el desequilibri.

I Jahvè Déu, li va donar a l'home aquest mandat: "De tots els arbres del paradís pots menjar, però del fruit de l'arbre de la ciència del bé i de! mal no mengis, perquè el dia que en mengis, certament moriràs ". Això vol dir que no hi ha una cosa prohibida; tot es pot fer, però sense abús. L'abús, és l'únic "malament" perquè ocasiona el desequilibri i per tant la inarmonía, el desordre, etc.

2) Tota manifestació (o creació si així prefereixes anomenar-la) efectua set passos per poder aparèixer. Aquests set passos estan descrits: cada pas anomenat "un dia". Cada dia està compost de "la tarda i el matí", és a dir, la inactivitat i l'activitat; de la foscor cap a la llum. Del no-res cap a alguna cosa.

3) Que el segon pas és una repetició del primer pas, és a dir, el firmament que separa les aigües que estan a dalt de les aigües que estan sota.

Això no és sinó el principi de correspondència entrant en acció, és a dir, que tota creació passa en tots dos plans, invisible i visible. Tota cosa visible "correspon" a la seva contrapart invisible.

4) El darrer pas abans del descans del setè dóna, és aquell en què sorgeix l'home. No és absurd pensar que Déu menguare per all a través de sis eons fabricant herbes i criatures, i de sobte, en l'últim pas fabriqui no només un home complet amb tots seus òrgans i sistemes, sin tamb la seva dona? Això et deu indicar alguna cosa de la veritat.

Tot el que és creat, com és fet de substància viva, conté vida. Sabem que això que viu, conté tamb intel·ligència i amor (atracci, adhesi, cohesino repulsi), i que per tant el considerem una entitat vivent. És clar est que per a un món habituat a considerar que tot el slid i inamovible que veu és inanimat, li és una mica sorprenent saber que tot est, viu, i no solament les coses, sinó el que abans es considerava simplement idees, virtuts, condicions; com ara la pau, l'ordre, la simetria, la meta, etc. Tot el que representa una idea és una creaci vivent. Es diu que Déu crea en idees i totes són filles de l.

5) La extracci de la dona de la costella d'Adn representa la divisió de la cllula. La cllula original de cada ésser vivent es separa per mutu acord i cada meitat surt a evolucionar pel seu costat. De tant en tant es reuneixen, es casen formant el matrimoni perfecte, i conservndose aquest record en el cos ètric, viuen de all en endavant cadascun buscant la parella ideal. Al final, de la ronda de reencarnacions es fonen de nou el Jo Inferior amb el Jo Superior, que és la Boda Mstica ms dolç i feliç que el millor dels matrimonis.

6) D'acord amb la Llei de precipitaci, la Flama Violeta s'anteposa a la Flama Or-Rub per protegir la manifestació contra tota efluvia. Llavors, es col·loca la Flama Or-Rub a contorn a la creaci per conservar-la en perfecte tranquil·litat fins que est sòlida. Això últim constitueix el 7 dóna en què Déu Descans de la seva tasca.

En tot Tractament (oracino petició) per obtenir una demostraci, quan el sol·licitant sent que el que demana se li va a donar, ha de cessar tota peticiny deixar obrar als Set Passos. El Mestre Emmet Fox deia d'això: quan sents que el colom de la pau es pos, cessa tota la feina. El miracle s'ha fet.

Fjate que en tots els sis primers passos del text no esmenten sinó a Déu. És l'energia en acció. Del sisè pas endavant, comencen a nomenar Yahv Déu, o al Senyor Déu. És perquè la manifestació (home) est conscient i comença a actuar el JO SÓC. Senyor vol dir JO SÓC. El Senyor és el mateix personatge, és a dir, el positiu masculí de tota creació. El jo inferior és el negatiu femení.

No oblidis que cada vegada que llegeixis la Bíblia has afirmar: "LA SABIDURIA DIVINA ME està il·luminant". Això fa que la ment es connecti al pla de la comprensió perfecta.

Com es pot veure, la Bíblia té tres plans de comprensió per a nosaltres. La lletra morta que és la interpretació intel·lectual i material. El seu simbolisme o plànol mental i el seu significat espiritual que és tan profund que se li ha donat a cridar "jeroglífica". Generalment totes les traduccions de la Bíblia són fetes en lletra morta, interpretades en el seu sentit material. No coneixem sinó l'ensenyament metafísica que s'hagi ocupat del seu significat simbòlic; i ja en aquest estudi veuràs tu com comença a traslluir la seva realitat espiritual de tant en tant.

Com es veu clarament, en les paraules traduïdes anteriorment, estan barrejats els nivells 2 i 3. A vegades es trasllueix el nivell simbòlic i altres vegades apareix el nivell jeroglífic (o totalment espiritual). Això és perquè en la 2a nivell la consciència física encara està actuant. Es comprèn el significat simbòlic. I en el nivell 3 °, que anomenem jeroglífic o totalment espiritual, ja s'albira el segon significat del Gènesi, és a dir el renaixement o regeneració.

N ° 2 i 3 - "GÈNESI"

ADAM I EVA

Tu saps molt bé, que un estat d'ànim o mental no pot dibuixar-se com es dibuixa un objecte material. Per exemple: com pintar la por? Doncs per mitjà d'una cara amb expressió de terror. El mateix passa amb l'enveja, el remordiment, la sensibilitat, etc. Es pinten éssers embolicats en flamarades que indiquen els turments de la gelosia, enveges, desitjos insatisfets.

Lamentablement, moltes persones amb poca imaginació no saben interpretar aquests quadres. Els prenen al peu de la lletra i al poc s'adonen que allò no té ni lògica ni sentit comú. Què passa? Que rebutgen la Bíblia sencera i diuen que és un enfilall de mentides. Del quadre de les flamarades va sortir el mite de l'Infern.

Els fanàtics religiosos són fanàtics, perquè per obediència cega defensen i accepten la teoria, l'al·legoria, el quadre fictici, simbòlic, com si fos l'autèntica veritat i es creen un conflicte en el subconscient, ja que l'Esperit en ells coneix la veritat, no pot acceptar la falsedat, i l'hi adverteix al conscient.

L'Infern si existeix, però no és un lloc o lloc de foc. Hi allà on hi hagi humans patint tortures de l'ànima o del pensament. La persona que està patint gelosia, està a l'infern. La seva imaginació li viu forjant imatges falses que el tenen en un suplici pel que fa a la persona estimada, i per amb següent els seus sentiments corren parells amb els quadres del seu pensament.

¿Un ésser de pau i perfecta harmonia? Doncs es pinta una persona tocant un instrument perquè tot el que està ocupat fent o tocant música posa una expressió de delit. L'instrument popular en els temps en què es va pintar el quadre de la pau i harmonia era l'arpa. Encara no existia el piano. Un instrument musical, de fet, és símbol i exponent d'harmonia i per expressar que aquesta pau era celestial, es va pintar un ésser amb ales tocant aquesta arpa, en l'aire (cel) i d'allí va sorgir la idea graceja, encara que poc graciosa, que en el Cel es passa l'eternitat assegut en un núvol tocant arpa. Les coses cal meditar per desentrañarlas.

Afortunadament ja es coneix universalment el símbol de la justícia, és a dir, la dona amb els ulls embenats amb una balança a la mà. La Bíblia fa servir les coses concretes per expressar idees abstractes. Feliçment Pau ho adverteix: "Aquestes coses són al·legories" - diu.

Doncs bé, en la Bíblia, metafísicament, ni Adam representa el sexe masculí, ni Eva representa el sexe femení. Adam i Eva són una mateixa persona. UN SOL SER. Adam representa el cos i Eva l'ànima. Tu i jo, o qualsevol altra persona en l'univers són cadascuna "Adam i Eva". A la Bíblia, DONA és sempre l'ànima, i ADÁN és el cos material. Els sentits, la ment, els sentiments, estan tots en l'ànima. Quan l'ànima es va deixant el cos a la Terra, ella es porta tot El que animava aquell cos. L'intel·lecte està en l'ànima. La vida està en tot. Quan l'ànima se'n va, queda el cos inert i es corromp aviat. La vida no es, va. Està en tot. Es transforma, és a dir, que es transmuta en una altra forma.

Amb el que tu coneixes del principi de Mentalisme, saps que la ment i el sentiment són els creadors de tot el que ens passa. Tot és creació de la ment en combinació amb el cor. ¿No és així? Tot passa primer en el pensament i en les conviccions. L'ànima és, doncs, CAUSA. Després aquestes creacions es manifesten en el cos. ¿No és així? El cos és, doncs, EFECTE.

El cos no pot comunicar res a l'ànima perquè ell és efecte i mai l'efecte és anterior a la causa. Tot li passa al cos després que l'ànima l'ha concebut.

Per això és que diu el relat que Eva va menjar primer del fruit prohibit i després va temptar a Adam. "Menjar" és simbòlic de "pensar". Menjar-pensar, meditar-pair. "Cos" inclou tota la manifestació exterior de l'individu. "El verb es va fer carn" és "La paraula es va materialitzar". La paraula és el pas que segueix a l'acte de pensar.

Ja tu saps, que la gran llei de la naturalesa és que tot el que ens envolta, tot el que ens passa són expressions dels nostres estats de consciència (i de subconsciència) del moment. Mai pot el cos danyar l'ànima. Sempre és Eva, (ànima) qui menja primer del fruit. És una forma simbòlica de dir que la por, la gola, la ira per exemple, primer es pensen i se senten amb l'ànima, amb la ment, amb les conviccions, amb la imaginació, és a dir, amb el cor i després es manifesten en el cos en forma d'úlceres, fangs, càncer, tumors, colitis, infarts, i tota condició i succés en la vida exterior.

Ara, quina classe de fruita va ser la que va menjar Eva? Es va cridar "El fruit de l'arbre del coneixement del bé i del mal". Cap arbre d'aquest nom creix al planeta. Està claríssim que és al·legòric. Hi ha una creença general que va ser una poma. Aquí un parèntesi per una dada científic. Les set capes atmosfèriques que cobreixen la nostra Terra comencen per la Atmosfera (ionosfera, estratosfera, etc.) i acaben per l'anomenada zona de Appleton. No se sap si algú "va sentir campanes", una altra persona va confondre la magnèsia amb la gimnàstica, la veritat és que es va formar tal embolic amb les set capes atmosfèriques i els set dies de la Creació, que va arribar a traduir-se el nom de la zona darrera (avantsala del cel) literalment "Appleton" - Ciutat de la Poma.

I aquí tenen vostès un exemple de com es formen les xafarderies, és a dir, que una simple al·legoria es converteixi en causa de "LA CAIGUDA DE L'HOME", per haver-li acceptat una poma a la seva dona, fruita d'un arbre autèntic, en un lloc geogràfic genuí, en una data exacta del passat, i tot és una faula més fantàstica que les d'Isop o la Fontaine, les quals almenys van ser inventades per ensenyar lliçons valuoses.

Molt poca meditació cal per comprendre que el crear una parella adulta sense experiència, ni infància, ni adolescència i castigar-la per un pecat la naturalesa no eren capaços de comprendre; i després castigar la seva llunyana posteritat per un incident que va tenir lloc segles abans, i pel qual no eren en absolut responsables, és una cosa que no és just ni tan sols intel·ligent. I això que el relat compte que el que va dir Déu va ser "De tot arbre del jardí podeu menjar, però de l'arbre del coneixement del bé i del mal no menjaràs perquè el dia que comiereis, segurament moriràs".

Això vol dir que si pensem bé i mal al mateix temps, patirem. Per exemple: diem que la xocolata és deliciós, el que implica que és molt bo; però de seguida diem: "a mi em fa mal". Allà hi ha la barreja. Hi ha gent que creu que detestar als comunistes o als dretans és bo. Com va a ser bo o dolent? Aquesta és la barreja.

En l'al·legoria l'home va ser creat primer perquè en els humans, l'ésser està sempre conscient del seu cos abans que de la seva ànima, com els nens.

La serp representa el Jo Inferior, la ment carnal, que és la nostra creença en la separació de Déu. SOM UN AMB EL. La causa de totes les nostres dificultats està basada en la creença que la matèria té poder; que ho exterior pot governar per sobre del que interior, i és una creença subtil com una serp. És la més primitiva de totes les creences, la més terrenal, i per això la comparen amb el més primitiu que és una serp (el cuc, la serp, l'anguila, etc.), que arrossega el seu cos per la superfície de la terra .

Acceptem àvidament l'ensenyament de la Bíblia, de Jesús, de Metafísiques prometent-nos que no tornarem a creure en falsedats, i ens proposem no pronunciar una sola paraula negativa, i en sortir a la porta del carrer veiem que estan caient uns goterons. Ai! - vam exclamar - "caurà un diluvi, i jo sense paraigua, i no és res, però tinc principis de grip". Aquesta és la serp subtil.

Si vols transformar la teva ment, el primer que has de tenir-dir, és JO NO VULL que aquesta pluja em perjudiqui i DECRET que no em perjudica ni en els meus plans ni en ni! salut, perquè senzillament no és harmoniós i menys encara que estic .saliendo d'una classe on estic aprenent a conèixer i emprar la veritat. Recorda que tu no tens perqu sotmetre't a les condicions, elles s'han de sotmetre a tu, perquè la Bíblia diu:

Déu va dir: ompliu la Terra, sotmeteu i sotmeteu els peixos del mar, sobre les aus del cel, sobre els guanyats i sobre tot el que viu i es mou sobre la Terra, i va veure Déu que era molt bo pel que fa hab a fet. (Els peixos del-mar simbolitzen idees terrenals, els ocells representen idees espirituals, i tot el que es mou sobre la terra inclusivament, tot tipus de vibraci, inclusivament paraula i sentiment).

Segon: si no he entrat paraigües, és que no ho necessito.

Tercer: el meu esperit no pot tenir grip; sent aquesta una gran veritat metafísica, deslliura la meva matèria d'aquesta condició.

Quart: Bendigo el bé en tota aquesta situaci i vull veure-ho, gràcies Pare! Veus cmo la serp et va fer oblidar tot? Et va fer recordar tres decrets negatius, vas menjar del seu fruit i et va fer sentir nua, a la mercè dels elements, sense protecci i agarrndote de les coses materials com el paraigua. Perquè la paràbola diu que quan Adny Eva havien menjat del fruit prohibit es van sentir nus, condeixo mai abans ho havien notat?

En la frescor de la tarda, diu la alegora, van sentir la veu de Déu preguntant a dnde es trobaven. Això és, que desprs que ens hem oblidat de la veritat i embrutat amb negativitats, ens recordem de la Llei i ens preguntem si ser massa tard per posar remei al mal.

No és veritat el que diu la serp que el dia que mengis del fruit sers com els déus que coneixen el bé i el mal. És el contrari. Analitzant el mal no es domina. L'nica forma de dominar-és no tocndolo mentalment, i si un s'adona que l'ha pensat, cal despensarlo volvindolo deliberadament positiu. Substituint el pensament amb la Veritat de l'Ésser, la Veritat de Déu, la Veritat del Crist en nosaltres, la Veritat del Pla Espiritual, i tot suavecito, sense violència (perquè en l'esperit de riuada serveixen els msculos) i després quedar en pau.

Repeteixo, la nostra convicció que el mal i la limitació tenen poders contra nosaltres, és la causa de tots els nostres problemes, de les malalties, de les guerres i els plets, de la pobresa i la inarmona . Quan aprenguis la veritat de l'Ésser, la veritat de Déu i del nostre Crist interior, i l'apliquem constantment fins que es faci automtic aquest pensament en nosaltres, no hem de lluitar per guanyar el pa. El nostre pensament, que és creatiu, demostrar tot el que necessitem.

Mentrestant Eva, la nostra ànima, menja del fruit prohibit, pensa limitadament, i tot el exterior va d'acord amb aquest pensament. Creiem que tot s'ha de lluitar per poder viure! Es creu que la Terra cal laborarla amb suor perquè d alguna cosa; se cree en toda clase de pestes que hay que fulminar con insecticidas, y mientras se crea eso, siguen los insectos multiplic ndose. Se cree que no quiere llover y mientras se decrete esto, el agua no cae. La India y China son pa ses que ejemplifican este estado mental. En ellos se cree que no hay suficiente comida para la inmensa poblaci n, y mientras m s se piense y se decrete esa creaci n humana, menos da la tierra, menos llueve, m s aridez hay en el suelo ym s hambre en las masas.

El ser desterrados del Para so por un ngel con una espada de fuego, significa que, mientras mantengamos la creencia en la limitación, nos está vedada la entrada a la paz y la felicidad. La espada es la verdad. El Ángel es el estado de felicidad pura. El Edén o Paraíso, ya sabemos, es el estado de conciencia o estado mental en que ya no tenemos que luchar porque todo nos vie ne por “añadidura”.

El Apocalipsis dice: “A aquel que supere le daré de comer del árbol de la vida”. Mientras se conserve una sola creencia de limitación, está cerrada la puerta del cielo, no importa cuán bueno o santo sea el individuo. A menudo vemos seres que nos hacen decir de ellos: “¡Pero cómo es posible que a Fulano le ocurra esto o aquello cuando es un santo, generoso, bondadoso, no calumnia, ni critica, no tiene rencor, es noble, yo diría que es perfecto”! Pero lo vemos con achaques y hasta con terribles enfermedades; o en la más abyecta miseria; o si son ricos y poderosos los vemos sucederles terribles calamidades en sus seres queridos. Todo eso es ocasionado por las falsas creencias que poseen. Es posible que crean en el sufrimiento como un deber, y enviado por Dios. Esa “cruz” tan espantosa de la enseñanza pisciana, quienes creen que el “sígueme a mí” de Jesús quiso decir que deberían sufrir con resignación que los clavaran, foetearan y vejaran sus enemigos!

Si alguno te detesta, su odio no puede afectarte en lo más mínimo siempre que ese odio esté en él y no en tí. Si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad, no puedes empobrecerte, no importa lo que suceda en el mundo exterior. Es notorio que las personas que ganan grandes sumas de dinero en la lotería o en los caballos, o en el juego, pierden todo muy pronto. Per què? Porque esa ganancia no es legítima. No viene por su estado de conciencia próspero sino por un estado de conciencia de pobreza, ya que si tuvieran conciencia de prosperidad no estarían buscando dinero por medio del azar; estarían muy seguros de su propio valer. Siempre expresamos nuestra propia conciencia. Cuando se sabe con convicción que Dios es nuestra providencia y que sus canales son infinitos, no importa lo que sucede en el exterior, todo lo que necesitamos nos vendrá en alguna forma, de alguna parte, por añadidura.

En la Biblia, los padres, nuestros padres, son nuestro pasado inmediato, porque hay la creencia de que nuestras condiciones de hoy son los resultados de los actos de ayer. Nuestros actos del momento determinan lo que nos ocurre en el momento. Si no hacemos nada para cambiar las condiciones de ayer, ellas continúan igual o se encadenan. Pero si decidimos que no vamos a continuar en las condiciones de ayer, estas cambian al instante. Las experiencias de hoy son causadas por los pensamientos de hoy. Renueva los pensamientos de hoy y verás transformadas las condiciones de hoy.

Dice la Biblia que Adán cayó en un profundo sueño, pero no menciona jamás que haya despertado. Eso es así. No ha despertado aún, o mejor dicho, va a comenzar a despertar ahora.

En Efesios 5-14 se dice:”DESPIERTA TU OUE DUERMES. RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS Y CRISTO TE DARÁ LUZ”. El pensar en el Yo Superior comienza a manifestarse en el cuerpo. El cuerpo es un fiel retrato de las condiciones mentales, y cuando sufrimos por una falsa creencia, es el reconocimiento de la verdad lo que nos liberta. Cuando te crees padeciendo cierta enfermedad, sufres todos los síntomas. Cuando el médico te dice que no tienes esa enfermedad, te curas como por milagro. La verdad te liberta.

Corintios 15 dice: “PERO YA CRISTO HA RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS Y SE HA CONVERTIDO EN EL FRUTO DE AQUELLOS QUE DORMIAN”

Adán y Eva se desterraron del Paraíso por haber aceptado la duda y el temor, pero Cristo reabre la puerta del Este y los admite. El Este siempre simboliza el espíritu. El lado izquierdo del cuerpo simboliza el Este, el lado espiritual. El derecho es el lado material.

Ahora, uno de los puntos que más daño hace es aquél del “pecado original”. ¿Qué cosa es el pecado original? ¿Por qué supone la Iglesia que venimos todos con el estigma del pecado original? Precisamente, el pecado original es la duda y el temor. No es nada sexual. Es puramente mental. Medita bien esto, pide luz y verás muy claro.

¿Por qué esa obsesión sexual que todo lo interpreta en términos de prohibición o libertinaje? Relee el último capítulo del librito “Metafísica al alcance de todos”. No hay para qué volver a explicar este punto. Es psicológico y no metafísico.

El “pecado original” viene en todo el que nace en el planeta, porque nacemos de padres que tienen conciencia de temor y de ignorancia. Pero no quiere decir que se esté condenado por siempre a ese estado de cosas! Res d'això. En cuanto el individuo aprende que “no hay nada que temer sino al temor”; al aprender la “verdad del Ser”, se transforma la situación porque se ilumina el alma. Se curó la duda, comienza a mejorar todo lo exterior que hasta entonces ha estado manifestando limitación. Y la Biblia dice que el Cielo se puede alcanzar a la fuerza. Es cuestión de decisión y de proponerse a no permitirnos ni consentir más en estados mentales negativos.

En cuanto a la última parte del capítulo de Adán y Eva donde Dios o Javé parece que maldijera, no es sino la forma dramática empleada en toda la Biblia por los maestros en la época de Moisés, para alertar y enumerar los efectos que acarrea la Ley de Mentalismo mal empleada.

Esto fue escrito basado en los sucesos ocurridos en la mal llamada “caída del hombre” antes de la evolución adámica en la cual estamos.

N° 4 – “GÉNESIS”

CAIN Y ABEL

El nombre Caín significa “posesión” y se refiere a la cualidad en la conciencia que trabaja para adquirir o poseer egoístamente. Caín era labrador de la tierra, lo cual implica que él per tenecía al plano terrenal. Abel significa “aliento”, que lo relaciona con el plano espiritual.

Caín y Abel eran hermanos. Esto demuestra que ambas cualidades se encuentran con frecuencia estrechamente relacionadas en la conciencia. Según cuenta la historia, cada uno de ellos trajo su ofrenda a Jehová, el cual aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Esto indica que cuando la conciencia está compenetrada de ideas espirituales se identifica con lo divino y es más aceptable a Jehová que cuando está llena de ideas o pensamientos materiales. Caín, lleno de ira, mató a su hermano. Esto represente la naturaleza carnal venciendo a la naturaleza espiritual, cosa que sucede con frecuencia en nuestras experiencias, cuando los impulsos espirituales (Abel) son sustituidos por los celos, la cólera y el egoísmo (Caín).

Cuando la conciencia está dominada por su naturaleza inferior, lo cual está en violación de la Ley Divina, nos atraemos muchos sufrimientos. Jehová dijo a Caín, “Y ahora maldito eres de la tierra… cuando labrares el suelo, no volverá más a darte su fuerza; fugitivo y errante serás en la tierra”, y Caín contestó: “Mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar”.

Cuando desobedecemos la Ley Espiritual de nuestro Ser, se presentan condiciones negativas en nuestras vidas y muchas veces nos parece que son más fuertes de lo que podemos sobrellevar. Entonces también como Caín, nos vamos a habitar a la tierra de Nod. Nod significa “caminar sin rumbo fijo” y representa la perplejidad y confusión del hombre que pierde contacto con su ser espiritual.

Otro hijo nació a Adán y Eva que vino a sustituir a Abel. Su nombre fue Set, que significa “compensación” o “sustituido”. El pensamiento espiritual “Abel” puede ser vencido temporalmente por el pensamiento dominado por los sentidos (Caín), pero resurgirá de nuevo, como está simbolizándose con el nacimiento de Set. Es la parte eterna e inmortal del hombre que siempre vuelve a afirmarse. Set, por lo tanto representa el desarrollo espiritual del hombre.

Su primer descendiente notable fue Enoc. “Y anduvo Enoc con Dios, y no fue hallado, porque lo tomó Dios consigo” (Gen. 5:24). Aquél que camina con Dios no se confronta con las experiencia comunes a aquellos que se encuentran en estados de conciencia inferiores. Es levantado al Reino Espiritual. “Enoc” representa el comienzo e instrucción a una nueva vida en Cristo.

En el léxico hindú, Abel sería llamado “alma animal”. En el Nuevo Testamento, San Pablo lo llama “la criatura”.

Caín, en el léxico hindú, es el “cuerpo físico”. San Pablo lo llamaría “la carne”.

N° 6-9-11 – “GÉNESIS”

NOE Y EL DILUVIO

“Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días” (Gén.: 6-5)

Cuando los hombres cometen pecado atraen el mal sobre ellos. El Señor (la Ley) les devuelve lo que ellos dan. Noé fue el único hombre que halló gracia a los ojos del Señor porque era justo y recto. El también “caminaba con Dios” (Gén.: 6:9) y fue preservado. El nombre Noé significa “descanso, calma, paz”. Cuando estamos en paz con el Señor tenemos su protección.

A Noé se le encargó que construyera un arca en la que él, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, junto con dos de todas las criaturas vivientes, deberían protegerse del diluvio que cubriría la Tierra. El “arca” representa un estado positivo de conciencia que está de acuerdo, o hace un pacto, con el principio del Ser.

Esta conciencia se construye cuando descansamos en Dios y tratamos de hacer su Voluntad. La lección práctica que derivamos de la historia de Noé y el diluvio es que, no importa lo destructivas que sean las condiciones que nos rodean, si estamos armonizados con el Espíritu de Verdad (la Chispa Divina o Cristo) que habita en nosotros, entonces seremos salvados de la devastación que anonada a aquellos que se encuentran dominados por estados mentales negativos.

Se nos ordena construir un arca, es decir, habitar en el conocimiento de la Presencia UNA Y EL UNICO PODER. La idea se presenta en el Salmo 91 donde se hace la promesa a todo aqu l que habita en el lugar secreto del Alt simo .

Caer na tu lado mil

y diez mil a tu diestra;

pero at no llegar .

(Salmos 91:7)

No deber amos tener miedo cuando condiciones adversas nos amenazan. Podemos entrar en el arca que hemos construido con nuestras afirmaciones de la Verdad, y all estaremos seguros. M s claro a n, que a medida que vamos construyendo nuestra nueva conciencia con el conocimiento de la Verdad, m s libremente nos encontraremos de toda clase de hechos negativos, ya que la Verdad es Positiva, de alta Vibraci ny lo que atrae por correspondencia es su igual.

Llovi durante cuarenta d as y cuarenta noches, y se pos el arca a salvo sobre el Monte Ararat. Esto significa que la prueba continu durante alg n tiempo, pero aquellos que estaban en el arca (conscientes de la Presencia moradora de Dios en ellos) estaban a salvo.

Despu s que la tormenta amain, No envi una paloma por tres veces; cuando sta no retorn en la tercera ocasi n, No levant la cubierta del arca y vio que la tierra ya estaba seca. Aquellos que estaban en el arca salieron y No construy un altar a Jehov y le ofreci sacrificios. El altar en este caso representa una resoluci n en lo interno de uno mismo de espiritualizarse, o sea, un pacto que uno hace con el Se or para continuar sacrificando sus emociones y transmut ndolas al plano espiritual Debemos hacer esto cuando hemos pasado por una gran prueba y hemos recibido Su protecci n.

No ten a tres hijos: Sem (renombrado), y quien representa la parte espiritual del hombre; Cam (ardiente), el cual representa la parte f sica y Jafet (extendido), que significa el intelecto o raz n. El m s notable de ellos fue Sem, ya trav s de l, el hombre continu desarrollando su conciencia espiritual. Las rdenes que dio No a sus hijos tienen mucho significado:

Bendecido sea Jehov, el Dios de Semi

Y ser Cana n su siervo. (Gen. 9:6)

Es decir, dejad que la carne (Cana no Cam) est sujeta al dominio del hombre espiritual (Sem).

Dar Dios ensanche a Jafet,

y habitar en las tiendas de Sem;

y ser Cana n siervo de ellos. (Gen. 9:27)

En otras palabras, dejad que el hombre intelectual habite bajo la protecci n del hombre espiritual, no como siervo sino como su hermano menor. Este hombre f sico (Cam) debe estar sujeto al dominio de ambos: el intelecto y el esp ritu.

N 11 G NESIS

LA TORRE DE BABEL

La ltima alegor a es la de la Torre de Babel. Los descendientes de No, andando el tiempo, se hicieron muy ambiciosos. Construyeron una ciudad y luego trataron de construir una torre que llegara al cielo. Su idea era de orden material porque construían con ladrillos y argamasa (símbolo de lo material), y por lo tanto, su proyecto degeneró en fracaso. No llegamos al cielo por medios materiales, aún cuando seamos muy hábiles.

Hay un lazo entre el cielo y la tierra. La escalera que vio Jacob simboliza la relación entre el reino espiritual interno y el plano externo donde se hace la manifestación. Sin embargo, la Torre de Babel representa los esfuerzos del hombre para trabajar sin Dios.

El nombre en si significa “confusión”, y representa el caos mental que es resultado de nuestros pensamientos cuando están enfocados únicamente en las cosas materiales.

El Señor (la Ley) confundió la lengua de la gente para que no se entendieran y “de allí los dispersó Jehová sobre la faz de toda la Tierna” (Gén. 11:9). Los hombres luchan entre si porque no se entienden unos a otros; tienen diversos intereses y cada uno persigue la satisfacción de sus propios deseos. La Torre de Babel representa la satisfacción del ego. El dictamen espiritual es: “El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:28). La satisfacción egoísta conduce a la confusión y la dispersión de las fuerzas del hombre. El servicio a Dios ya los demás permite al hombre hablar en una lengua que todos entienden. Esto fue lo que hicieron los apóstoles después que fueron investidos del poder de lo alto en Pentecostés.

El resultado de vivir exclusivamente en los sentidos, es una resistencia que forma parte de la conciencia humana. La mente del hombre está constantemente trabajando, y este trabajo produce formas mentales. Estas formas mentales toman una individualidad muy definida, es decir, toman personalidad. Ellas se aglomeran y forman una mente compuesta que luego se manifiesta en el cuerpo. Cada vez que una nueva idea es introducida en la mente, la personalidad se perturba, resiste; pero la idea espiritual es siempre más poderosa que la personal y con esta resistencia viene más o menos una conmoción en la conciencia que en el idioma inglés se llama comúnmente “chemicalization”, burdamente traducido “quimicalización”.

Aquellos que están ya iniciados en este proceso de evolución espiritual, que el Ascendido Maestro Jesús llamó “LA REGENERACION”, ya están preparados para recibir estas nuevas ideas, y en vez de resistir, dicen con el Maestro Jesús “Hágase tu Voluntad y no la mía”.

Esta actividad abre el camino para que entren fácilmente las ideas divinas que se enrumban en un fluir constante como ideas espirituales, siendo de esta manera la conciencia de los sentidos transformada y elevada, mientras la antigua se va disolviendo. Esto es lo que se llama la “CRUCIFIXION”. La asimilación de las nuevas ideas forma la “RESURRECCION” y llevan finalmente a la “ASCENSION”.

Ha habido muchos diluvios sobre la tierra y casi todo el mundo posee tradiciones de un tiempo en que para ellos toda la tierra fue sometida a un gran diluvio. Los geólogos están de acuerdo en que ha habido muchos “diluvios” en la historia de la tierra, pero esto no necesariamente se refiere al diluvio del Génesis, ni tampoco lo corroboran como historia.

Históricamente, el relato del gran aguacero del Génesis es muy incierto, y tomado desde un punto de vista histórico, ganaríamos muy poco en estudiarlo, pero como descripción simbólica de ciertos hábitos mentales, tanto en el individuo como en toda la raza, así como los efectos de estos hábitos mentales, nos puede ser muy provechoso el estudio del relato.

Cuando nosotros observamos formaciones de nubes sobre la tierra, podemos estar seguros que la lluvia está próxima. El viento puede llevarse las nubes a la región vecina, pero esa parte de la tierra tendrá lluvia.

“Nubes” formadas por pensamientos errados o ignorantes también indican una inminente tormenta; así el efecto de pensamientos errados puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo.

Las causas de pruebas y calamidades en la vida de un individuo son fácilmente visibles en su pensamiento. En ellos hay un error de creencia o una confusión de pensamientos que hace que la Ley se cumpla en el curso natural de la expresión exterior, como aparente pérdida, accidente, decepción o enfermedad; la condición es deplorable pero sin embargo en ella vemos dos posibilidades de bien: 1) la manifestación se ha hecho de acuerdo con la Ley y provee una vía de escape para el error acumulado adentro, y 2) ha dado una lección valiosa.

Es pequeño el consuelo en la idea de que un terremoto haya desahogado una presión o una condición anormal en la corteza terrestre, pero cuando miramos un poquito más profundamente, vemos que una presión o condición anormal en el pensamiento de la raza tenia que manifestarse, desahogarse, y que por ese hecho la conciencia racial ha mejorado.

Con respecto al relato bíblico (Gén.: 6) de “que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron monstruos según dicen algunos escritos, o héroes de la antigüedad según dice la Biblia”, ambos productos denotan anormalidad y significan: que la persona que ya posee la conciencia espiritual (“los hijos de Dios o ideas espirituales”) a menudo tienen la tentación de bajar de su plano e ir a consultar con el plano psíquico (“las hijas de los hombres”) que son las personas que trabajan aún en el plano Astral y sus sub-planos.

Los “NEPHILIM” (Gén.: 6. 1-7) que menciona la Biblia, son esos fenómenos psíquicos que les encanta a la mayoría de las personas que sienten atracción por lo espiritual, pero que no han logrado llegar aún al trabajo puro de la “VERDAD CRISTICA” que es el plano que estamos conociendo en la Metafísica Cristiana.

Cuando tú veas que en tu vida de pronto todo se revuelve y em piezas a manifestar reveses que te hacen decir ¡pero bueno! ¿qué pasa que de repente todo se me ha echado a perder? Es que has hecho mal uso de tus facultades espirituales y has mezclado algo de tus antiguas costumbres materialistas erradas y te ha ocurrido lo que el Génesis llama “EL DILUVIO”.

N° 12-26 – “GÉNESIS”

ABRAHAM

¿Cuál es la diferencia entre los términos Hebreo, Israelita y Judío? Hebrea es la raza, Israelita su religión y Judío, derivado de Judá, porque su tierra era el Reino de Judá, Canaán.

Con el capítulo 12 del Génesis empieza la historia de los hebreos. La familia de Abrahám pertenecía a una de las tribus semitas que emigraron a la vecindad de Ur, al sur de Mesopotamia. Sus antecesores fueron los babilonios, los asirios, los arameos y los fenicios. Los fundadores de las tres grandes religiones del mundo fueron semitas: Moisés, Jesús y Mahoma.

A Abrahám se le conoce como el “Padre de los Hebreos” por haber sido el líder de un grupo que se separó de las otras tribus semitas, estableciéndose en Canaán. La Biblia se refiere a sus descendientes como hebreos, nombre que los distinguió como raza; israelitas fue su nombre religioso y judíos fueron llamados durante el cautiverio en Babilonia por haber venido todos los prisioneros de Judá.

En la historia de Abrahám, en sus comienzos, se le llama Abram, y su esposa Sarah se le conoce por Sarai. Sus nombres fueron cambiados más tarde por el Señor. Terah, el padre de Abram, sintió la urgencia de ir a Canaán y se mudó del sur de Babilonia para Harán. El nombre Terah significa “perezoso”, el estado del hombre que vaga sin rumbo hasta que la fe se despierta en él y dirige sus pasos. ¿Has sentido tú alguna vez esta urgencia espiritual de seguir adelante pero que por haber vacilado durante algún tiempo luego desesperación? Terah murió en Harán, como “morimos” nosotros cuando no obedecemos esta divina urgencia.

Abram tenía 75 años de edad cuando oyó la voz del Señor. Esto implica que el hombre debe madurar en comprensión antes de darse cuenta de que está siendo guiado espiritualmente.

“Y Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; y haré de tí una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre; y tú serás una bendición y serán bendecidos en ti todas las familias de la tierra”. (Génesis 121-3)

Si aspiramos a ir a una nueva tierra (una mayor comprensión de la Verdad), debemos estar dispuestos a abandonar la vieja. Aun cuando deseamos tener nuevas experiencias, muchas veces nos sentimos renuentes a dejar lo que tenemos. “Escoged hoy a quien serviréis” (Josué 24:15). Muchos desean obtener las bendiciones del reino espiritual permaneciendo en la conciencia mortal. Esto es imposible: tenemos que decidirnos por una cosa u otra.

Cuando hemos logrado el estado de conciencia de Abram -cuando se acelera nuestra fe en Dios- comprendemos dos verdades espirituales: la primera es que Él desea que nos movamos a una nueva tierra, simbólico de un nuevo estado de conciencia más elevado.

“Vete de tu Tierra” (Gén. 12:1) es la orden que se nos da cuando ya estamos preparados para avanzar. Nos vemos obligados a abandonar muchas creencias que sólo pertenecen a la mente mortal, para llegar a un estado de conciencia más elevado. La realización espiritual demanda un punto de vista enteramente nuevo en todos los órdenes: Nuestra idea de Dios, de nosotros mismos, de nuestro ambiente y nuestro destino. Según nuestra creencia anterior, Dios era un Superhombre y nosotros solamente criaturas mortales hechas de carne y hueso. Nuestro ambiente nos era impuesto y nuestro destino, el cielo o el infierno. Estas creencias deben desaparecer porque siendo nuestra manera de pensar más iluminada vemos a Dios como la vida creadora y nos vemos a nosotros como sus criaturas, hechas a su imagen, y con la responsabilidad de expresar los atributos que heredamos de nuestro divino Padre.

Nuestro ambiente es un reflejo de nuestro estado de conciencia; por tanto, éste depende de nosotros. Si tenemos el poder de cambiar las condiciones de nuestra vida, podemos cambiar sta. Nuestro destino es el cielo, no un para so a donde vamos despu s de la muerte, sino una conciencia establecida en nuestra unidad con Dios. Esta llega cuando el hombre aprende a disciplinarse, y purific ndose es levantado por la gracia de Dios y por su propio esfuerzo. Este es un punto de vista que nos hace sentirnos m s dichosos, pero tambi n es m s dif cil de adoptar, ya que la responsabilidad de crecer y desenvolverse espiritualmente depende nicamente del individuo. En esto no hay excusa posible.

Estamos tan llenos de gozo con la iluminaci n que nos da el conocimiento de la Verdad que nos sentimos como nuevas criaturas, deseosas de llegar a la nueva tierra. Pero cuando se nos pide que soltemos los h bitos err neos que hemos adquirido anteriormente y que son contrarios a nuestra naturaleza espiritual, y sabemos que tenemos que desechar las destructivas actitudes de la mente, como son el prejuicio y la resistencia, entonces nos inclinamos a adoptar la actitud caracter stica en Terah, de holgazanear. No obstante, si hemos o do la llamada de la fe, facultad representada por Abrah m, sabemos que tenemos que seguir adelante.

La segunda realizaci n que nos llega cuando la fe se despierta es que Dios tiene muchas bendiciones reservadas para nosotros; Y har de t una naci n grande, y te bendecir, y engrandecer tu nombre; yt ser s una bendici n (G n. 12:2) Dios desea darnos el bien sin limitaciones. No dijo Jes s: No tem is, manada peque a, porque el Padre le place claros el reino ? (Lucas 12:32). Nuestra carencia no se debe a la voluntad divina, sino a nuestra incapacidad para aceptar lo que el Padre tiene para nosotros. Hay la posibilidad de que se realice esta promesa al nosotros entrar en un estado m s elevado de conciencia (una nueva tierra). La expresi n de Su voluntad es Yo te bendecir . No solamente es as sino que seg n recibimos del Padre y amos, llegamos a ser una bendici n para los dem s. Se t una bendici n (G n. 12:2)

Estas dos realizaciones que Dios quiere llevarnos hacia un estado de conciencia m s elevado y que l desea bendecirnos son fundamentalmente para el desarrollo espiritual.

Y Abram tom a Sarai, su mujer ya Lot, hijo de su hermano, con todos los bienes que ellos hablan allegado y las almas que hablan adquirido en Car n, y salieron para ir a la tierra de Cana n; y llegaron a la Tierra de Cana n (G n. 15:5).

Sarai se fue con Abram. La mujer representa la naturaleza emocional del hombre. Lot tambi n acompa a Abram. El nombre Lot significa escondido o encubierto y es la parte negativa de la fe, o sea, cuando ponemos la fe en cosas materiales. Aun cuando la fe en Dios se haya acelerado, nos queda todav a un peque o residuo de fe en las cosas materiales. Tenemos que separar esta fe negativa, seg n Abram se separ m s tarde de Lot.

Los sucesos acaecidos en la vida de Abram nos dan una clara visi n de los esfuerzos que debemos hacer para sostener nuestra fe en Dios. A n teniendo Abram fe suficiente en Dios para obedecerle, l fall en algunas ocasiones. La fe debe estar arraigada en el conocimiento del principio divino y no se llega a comprender ste en un abrir y cerrar de ojos. De manera que cuando hubo hambre en Cana n, Abram se fue para Egipto. Egipto representa la conciencia de los sentidos a la cual volvemos cuando las cosas no marchan de acuerdo a nuestros deseos.

Algunas veces es dif cil afrontar una situación penosa en el plano espiritual; nos parece más fácil hacerle frente de un modo material y (metafísicamente) regresamos a Egipto.

Abram abriga la esperanza de recibir buen trato de los egipcios, y creyendo que presentando como su hermana a su bella y hermosa mujer, ayudarla a mejorar su situación, hizo pasar a Sarai como tal; ésta era una verdad a medias, pues Sarai era su media-hermana, aunque también su esposa. Con frecuencia una verdad a medias es peor que una mentira completa, y así resultó en este caso.

Sarai fue llevada a casa del Faraón, “más Jehová hirió a Faraón con grandes plagas, a él ya su casa, por causa de Sarai, mujer de Abram” (Gén. 12:16). Lo material (Faraón) y lo espiritual (Abram), son estados mentales incompatibles, y cuando tratamos de mezclarlos, el resultado es perjudicial. Tal vez ésta sea la razón por la que continuamos pasando por muchas pruebas a pesar de que no hemos empeñado en vivir de acuerdo con las normas espirituales. Ya hemos caminado muy lejos para abandonar estas normas, pero a veces sentimos miedo de seguir “todo el camino” en ellas. Mezclamos lo material, o tratamos de hacerlo, y el resultado es una casa dividida.

Abram se le ordenó que saliera de Egipto: la conciencia de los sentidos deseando deshacerse de lo espiritual. El hombre de Gadara, poseído de un espíritu inmundo, clamó ante Jesús: “¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo de Dios altísimo? ¡Te conjuro por Dios que no me atormentes!” (Marcos 5-7)

Después que Abram regresó a Canaán, se volvió un hombre rico, lo cual es el símbolo del poder creciente de la fe. El y Lot tenían tanto ganado que no podía sostenerlo la tierra, y sus pastores peleaban continuamente para hacer valer sus derechos sobre las tierras en donde pacían sus rebaños. Aunque Abram era el líder de los hebreos y podía haber hecho uso de su autoridad, como tal, demostró su gran generosidad sugiriéndole a Lot que se separaran y dándole a escoger las tierras que él deseara para sí. Lot (La fe en las cosas materiales) escogió la sección más fértil, el valle alrededor de Sodoma y Gomorra. Y Abram se quedó con la parte montañosa del país cerca de Hebrón. Parecía realmente que a Abram le había tocado la peor parte al proceder tan generosamente, con Lot, pero el Señor le dijo:

“Alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente; porque toda la tierra que ves, te la daré”. (Gén.: 13:14-15)

Es desde “la colina” o lugar elevado en la conciencia desde donde podemos obtener una visión más amplia de la vida y de todo lo que ella encierra, y Dios siempre nos da de acuerdo con nuestra habilidad para percibir. “Ver” o reconocer nuestro bien es el primer paso para la demostración. Cuando vemos desde lo alto, nuestra bendición es mayor de lo que esperábamos: “toda la tierra que ves, a ti te la daré”.

Ninguna persona que obra egoístamente puede tener éxito duradero, y Lot pronto se vio envuelto en dificultades. Las tribus vecinas hicieron la guerra a Sodoma y Gomorra, y Lot y todos los de su casa fueron hechos prisioneros. Uno de sus siervos escapó y fue a pedir ayuda a Abram, quien reunió sus hombres y acudió a rescatar a Lot. Sus guerreros cayeron inesperadamente durante la noche sobre el enemigo y los obligaron a huir abandonándolo todo. De regreso a su hogar, Abram conoció dos reyes que salieron a su encuentro, uno de los cuales, el Rey de Sodoma, se mostró tan agradecido por haber Abram liberado a su país, que le ofreció la mitad del botín de guerra. Abraham rehusó y le entregó, no solamente los prisioneros, sino todos los bienes que había tomado.

El otro Rey Melquisedec, Rey de Salero, quien trajo pan y vino para bendecir a Abram, pues Melquisedec también rendía culto a Dios. Abram dio el diezmo de todo lo que traía a Melquisedec. “Melquisedec” realmente representa la Mente Crística o “superconciencia”, aquello que cuando predomina en la conciencia del hombre, hace que se establezca y sostenga una conducta recta, ajuste perfecto, paz y perfección.

Más tarde cuando Abram tuvo aviso de que las ciudades de Sodoma y Gomorra serían destruidas por la perversidad de sus habitantes, él oró para que éstos fueran perdonados. Sin embargo, no había ni siquiera diez hombres justos en ellas y su suerte quedó sellada. Solamente Lot, su esposa y sus hijas escaparon. La esposa de Lot no se benefició de la huida, “volvió la vista” (Gén. 19:26) y se convirtió en una estatua de sal.

Cuando uno se libera de una dificultad, es funesto volver la vista atrás. Jesús dijo “dejad que los muertos entierren a sus muertos” (Mateo 8:22).

Abram y Sarai no tenían hijos, y Abram los deseaba más que nada para que éste continuara la misión que Dios le había encomendado con relación a los hebreos. El Señor les había prometido un hijo, pero ellos estaban muy impacientes porque se realizara esta promesa, así que, a sugestión de Sarai, Abram tomó como mujer a la sierva egipcia de ésta, llamada Agar. El fruto de esa unión fue Ismael; pero éste no era el hijo que Dios les había prometido. Debemos aprender a descansar en el Señor y esperar pacientemente por Él. Cuando tratamos de forzar nuestro bien, el resultado no nos satisface. Abram sabía esto y esperaba la palabra del Señor, la cual fue “Mi pacto es contigo, y serás Padre de una multitud de naciones. Y no serás llamado más Abram, sino que “Abrahám” será tu nombre; porque te he constituido padre de una multitud de naciones”. (Gén.: 17:4-5)

El cambio de nombre denota siempre un cambio tan pronunciado en el carácter, que el nombre anterior no puede volver a aplicarse a la nueva persona… El nuevo nombre, Abrahám “padre de una multitud”, cuando nosotros lo aplicamos individualmente significa que nuestra fe debe ser expresada trayendo la multitud de pensamientos al Reino del Espíritu y bajo la dirección del Cristo” (Misterios del Génessis 151).

Para esa época, el nombre de Sarai fue también cambiado, y el Señor dijo a Abrahám: “Tocante a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que Sarah será su nombre. Y yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo… y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos procederán de ella”. (Gén.: 17:15-16)

El nombre Sarai significa “amargada o contenciosa”, mientras que Sarah significa “mujer noble”.

En el simbolismo espiritual la mujer representa el alma o la parte intuitiva del hombre. Sarah es la fase más elevada del alma. En Sarai el alma contiende por su lugar apropiado en la conciencia; el individuo empieza a reconocer que sus afectos y emociones son divinos en esencia y no deben fundirse con las condiciones materiales sino con el espíritu. En Sarah esto queda expresado plenamente (Misterios del Génesis 155).

Para la razón humana, la promesa de Dios a Abrahám y Sarah parecía imposible de cumplirse por la razón de que Sarah era ya una mujer avanzada en años; pero Abrahám “creyó a Jehová, el cual se lo imputó a justicia” (Gén.: 15:6). Con frecuencia nos parece que nuestra oración no será contestada. Esto sucede debido a que hacemos uso de una limitada visión y en verdad lo que Dios nos pide es que confiemos en él para guiarnos.

El hijo que nació a Abrahám y Sarah se llamó Isaac. Este nombre significa “risa” o “alegría”. La cualidad gozosa (Isaac) es la criatura o el producto de la fe (Abrahám) y la intuición (Sarah). Varios años después, Abrahám tuvo una gran prueba relacionada con el hijo que Dios le habla dado.

Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abrahám, y le dijo: Abrahám. Y él respondió: Heme aquí, y dijo: Toma a tu hijo, a Isaac, tu hijo único, a quien amas, y vete a Tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los Montes que yo te diré. (Gén.: 22 1-2)

Algunas veces parece como si se nos pidiera que abandonáramos aquello que más valor tiene para nosotros. Se nos ha enseñado, Jehová ha dado, y Jehová ha quitado; ósea el nombre de Jehová bendito!” (Job 1:21). Esto es solamente creencia del hombre. Sin embargo, debemos obedecer la inspiración de lo Alto y confiar en Dios a pesar de que nos parezca un gran sacrificio de nuestra parte. La obediencia es la base de la fe. Abrahám creía que todo lo que Dios le ordenaba hacer era lo mejor, sin importarle su apariencia.

Hasta que aprendemos a amar la rectitud más que a nuestros deseos personales, nuestra fe no será firme. ¿No hemos luchado con nosotros mismos y finalmente hacer lo que creíamos, no obstante parecernos difícil? Nuestra buena disposición para hacer lo que creemos que es recto, nos librará de sentirnos luego entristecidos. Tenemos que llegar al borde del desastre, sin embargo: Abrahám había amarrado a Isaac al altar de madera y había tomado su cuchillo en la mano para matar a su hijo.

Entonces el Angel de Jehová le llamó desde los Cielos y le dijo: “¡Abrahám! ¡Abrahám! Y Él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada; pues ahora conozco que tú temes a Dios y que no me has negado a tu hijo, tu hijo único”. Entonces Abrahám alzando los ojos, miró, y he aquí un carnero más allá de él, enredado por las astas en un matorral, y fue Abrahám, y tomó el carnero y ofreciole en holocausto en lugar de su hijo. (Gén.: 22 11-13).

El animal representa pensamientos de los sentidos, arraigados, no redimidos, y éstos son los que el Señor desea que sacrifiquemos. Abrahám fue premiado por su obediencia con la renovada promesa de Dios de que habría de engrandecerle.

N° 24 – “GÉNESIS”

ISAAC Y REBECA

Abrahám, ya viejo y rico en la tierra de Canaán, le hizo jurar a su siervo, a su hombre de mayor confianza, que no permitiría jamás que Isaac se casara con una cananea, y lo envió a Caldea, donde Abrahám tenía hermanos, a buscar una muchacha digna de Isaac.

– ¿Y sí la mujer no quiere venir conmigo, me llevo a tu hijo para allá?

– Guárdate muy bien de llevar a mi hijo a la tierra de donde sal . Si la mujer no quiere venir contigo, quedar s libre de este juramento; pero de ninguna manera regresarte a mi hijo all .

(En el proceso de evoluci n, cuando un individuo regresa a la tierra de sus padres es una p rdida de terreno, p rdida de tiempo, ha retrogradado o desperdiciado su encarnaci n).

El siervo tom diez camellos y los carg de cuanto bueno ten a su se or. Oro, plata, joyas, trajes, sedas, mantas, servidumbre y exquisiteces, y sali para la habitaci n de Najor, hermano de Abrah m. Al llegar a las afueras del pueblo, detuvo su caravana a orillas de la fuente a donde ven an a cargar agua las mujeres del pueblo. Hizo arrodillar a los camellos y dirigi una plegaria a Yav, medio s plica, medio decreto, tal como hoy en d a lo har a un metaf sico.

Yav Dios (Amada Presencia Yo Soy) de mi amo Abrah m, salme al encuentro y mu strate benigno con mi se or Abraham. Voy a ponerme junto al pozo de agua mientras vienen las mujeres de la ciudad, y que la joven a quien yo le pida agua para beber, y que ella me la d, no s lo am sino a mis camellos, sea la que t destinas a tu siervo Isaac . Y apenas hab a terminado la plegaria, sali con su c ntara al hombro Rebeca, sobrina-nieta de Abrah m, una virgen muy hermosa. Cuando hubo llenado su c ntara se le dirigi el siervo pidi ndole agua para beber.

Bebe, se or m o, y tambi n tus camellos, y llen el abrevadero despu s de haberle brindado su c ntaro al siervo. El hombre la contemplaba en silencio dice la Biblia sintiendo que ella era quien cumplir a el deseo de Abraham para Isaac, su hijo.

Al terminar ella de abastecer a los camellos, el siervo sac un arito de oro que coloc en la nariz de Rebeca, y un par de brazaletes de oro que puso en sus mu ecas, al tiempo que le preguntaba: De qui n eres hija?

Soy hija de Batuel, hijo de Najor.

Hay en tu casa lugar para pasar la noche?

Hay en nuestra casa heno en abundancia y sitio para pernoctar. El siervo cay de rodillas dando gracias a Yav por la demostraci n, tal como har a un metaf sico.

Rebeca corri a su casa y refiri a su madre ya su hermano Lab n todo lo que habla ocurrido, y les mostr las joyas. Lab n se fue al pozo y le habl al siervo: Ven, bendito de Jav, por qu est s aqu afuera? Ya todo est preparado para t en la casa, y el lugar para los camellos

Se fueron todos a la casa, y dice la Biblia: Lab n desaparej los camellos, dio a stos paja, heno y al siervo y sus acompa antes todo para lavarse los pies y despu s les sirvi de comer, pero el hombre le dijo- No comer mientras no diga lo que tengo que decir . Respondi sele: Di.

Yo soy siervo de Abrah m, Yav ha bendecido largamente a mi se or, y continu repitiendo todo lo que ya sabemos, terminando con: s quer is hacer gracia y fidelidad a mi se or, dec dmelo. Si no, dec dmelo tambi ny continuar buscando por derecha y por izquierda . Lab ny su casa contestaron:

De Yav viene esto. Nosotros no podemos decirte ni bien ni mal. Ah tienes a Rebeca, tómala y vete y que sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yavé. El siervo se postró en tierra ante Yavé. Luego según las costumbres patriarcales babilónicas, el siervo desplegó todo lo que habla traído en presentes para Rebeca y sus familiares, la carga de diez camellos en obsequios valioso, y hubo festejos, banquete y regocijo.

Al día siguiente, el siervo, sus acompañantes, Rebeca, su hermana, su nodriza y sus doncellas partieron en caravana para Canaán.

Un día en que Isaac había salido a pasear por el campo, al atardecer, vió venir camellos y se acercó. Rebeca lo vio y preguntó al siervo, “¿quién es ese hombre que nos sale al encuentro?” Y el siervo respondió “Es mi señor”. Rebeca se había cubierto el rostro con su velo. El siervo los presentó e Isaac condujo a Rebeca a la tienda de su madre muerta, y dice la Biblia “la tomó por mujer y la amó”.

CUADERNILLO 04 – Parte 2

DICCIONARIO METAFÍSICO DE LA BIBLIA

CIELO: Es un estado de conciencia en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el Yo Superior. Los Maestros de Metafísica encuentran su mayor dificultad en lograr que los estudiantes comprendan que el cielo bíblico es una condición de la mente.

El Maestro Jesús jamás describió el cielo como siendo un lugar localizado en algún reino distante. A pesar de que el Maestro insistió en que el cielo era un estado de conciencia, la gran masa de cristianos aún creen que el cielo es un lugar a dónde van, después de la muerte, o sea, los que han aceptado a Jesús.

En la Biblia no hay autoridad para semejante doctrina. Si un lugar semejante existiera, estaría allí descrito claramente, y el Maestro no hubiera dado parábola tras parábola e ilustración tras ilustración, para demostrar que es un estado de conciencia que el hombre ha de lograr. Cielo es un estado mental “ideal”.

TIERRA: Es la manifestación de lo pensado.

LUZ: Símbolo de inteligencia.

FIRMAMENTO: La Fe en el poder mental. Una convicción firme en la conciencia.

AGUA: Tiene diferentes aspectos como debilidad, negatividad (emotividad, limpieza, poder mental y en algunos casos energía vital).

JUDAS: Alabanza a Jehová (Yo Soy). La alabanza es la facultad espiritual que acumula y aumenta. La oración debe ser una acción de gracias jubilosa en lugar de una súplica. La alabanza aviva la mente y hace extraer magnéticamente del reino de las causas aquello que cumple nuestros deseos.

REY: Siempre representa una función de la voluntad.

NABUCODONODOR: Representa la voluntad humana apoyada en el intelecto humano, lo cual produce el juicio humano.

Rey siempre representa una función de la voluntad y la voluntad atrincherada en el conocimiento intelectual y dándole su plena atención a los conocimientos materiales es muy poderosa, hasta cierto punto, pero llega un momento en que se da cuenta de su debilidad e ineptitud, como le sucedió a Nabucodonosor.

También representa al niño voluntarioso que quiere satisfacer todos los deseos de su alma, sea buenos o inconvenientes para él.

JOAQUIN: Representa la conciencia espiritual recién formada y aún vacilante.

CALDEOS: Representa los pensamientos del plano psíquico basados en la magia, brujería, astrología, ocultismo, presumiendo de espirituales. Así engañan al individuo impidiéndole el contacto espiritual y el bien que busca. La gente de Caldea, en el tiempo del cautiverio, eran los intelectuales, los filósofos, mágicos, magos y consejeros de Babilonia, y esto, metafísicamente, son los pensamientos síquicos que conectan al individuo con el plano astral. No son espirituales, brillan con luz reflejada.

MOABITAS: Representan la depravación y la lujuria.

AMMONITAS: Representan toda clase de creencias contagiadas por la opinión pública, sin ninguna base justificada.

SIRIOS: Representan los pensamientos del intelecto que se resisten y pelean contra la conciencia espiritual o “Israel”.

GENESIS: Del griego: fuente, origen, linaje.

El primer libro de la Biblia. Es el recuento de primeras causas. Principios elementales. Libro de las emanaciones. En hebreo: Sepher Berashith. Génesis también señala el nuevo nacimiento o sea el perfeccionamiento del ser en la regeneración.

DIA: Días y noches en la Biblia son símbolos de grados de desarrollo. La noche es ignorancia, el día es comprensión.

ESTRELLAS Pensamientos síquicos. No son espirituales, son de los planos astrales. La vibración de los pensamientos astrales o síquicos es muy inferior al pensamiento espiritual puro.

EDEN: El Jardín del Edén es la conciencia espiritual pero ya muy alta, donde y cuando el individuo manifiesta automáticamente en su vida. Es el estado de dicha de todo metafísico adelantado.

LOS CUATRO RIOS DEL EDEN

PISON: En su significado simbólico o segundo estrado de significación, Pisón es vida que impregna todo. En su significado tercero o jeroglífico, Pisón es el Yo Superior. El ser en su más alto grado. Pisón rodea toda la tierra de Avila (Havilah) donde hay oro y piedras preciosas.

HAVILAH: Es el cuerpo físico en donde existen potencialmente todos los tesoros del espíritu.

GUIJON: Es el sistema digestivo. Tipifica lo físico. Siempre se ha considerado que es inferior, sin inteligencia, vacío, oscuro, por esto lo llaman Etiopía.

HIDDEKEL o TIGRIS: Simboliza el fluido nervioso. Es el centro electromagnético que se expresa en el centro del átomo.

EUFRATES: Es la corriente sanguínea que recibe y distribuye los alimentos que ingerimos.

ADAN: Del hebreo, significa rojo-sólido.

Por cierto que Adama significa tierra-roja. Era una ciudad fortificada de Neftalí, en tiempos de Jossué. Adán es el hombre genérico. Representa a toda la raza humana. En un más alto nivel de interpretación, Adán representa la inteligencia.

EVA: Es el aspecto femenino del hombre genérico. “Mujer y hombre los creó”. Eva es representativa del amor en el nivel superior de interpretación. Se necesita la unión de la inteligencia y el amor para generar la sabiduría.

EL SUEÑO DE ADAN: Es la ignorancia en que yace la humanidad con respecto a las leyes de la Creación ya la verdad espiritual. Está comenzando a despertarse.

EL ARBOL DE LA VIDA: Es el símbolo de la columna vertebral. Está en el tronco. Los nervios son las ramas y las hojas.

GANADO: Representa ideas de fuerza vital.

BESTIAS DEL CAMPO: Son las energías que se usan en las sensaciones. Cuando el hombre relacione sus fuerzas vitales con la sabiduría, que es la unión de la inteligencia y el amor, encontrará eterna satisfacción en lugar de placeres sensuales.

EL FRUTO DEL ARBOL DE LA CIENCIA Y DEL BIEN Y DEL MAL: Representa el sistema nervioso simpático, cuyo fruto es “la sensación”, toda sensación, sea emoción, sentimiento, satisfacción del apetito, de la bebida.

Cuando el hombre llega a controlar éstas, por medio de la afirmación y la realización, sus sensaciones le son armonizadas y todas sus funciones son llenadas con energía nerviosa. Cuando el hombre abusa de la sensación de placer, bien sea sexual o de sentimientos, emociones, de la mesa, se está robando energía. Ese alimento nervioso esencial. Ese excesivo placer, con el dolor que acarrea es lo que se llama “Bien y Mal”.

AVES DEL CIELO: Son ideas espirituales.

PARAISO: Es lo mismo que Edén.

EL JARDIN: Es el Reino de los Cielos que mencionaba el Maestro Jesús y que está “dentro de tí”, o sea, que tenemos la facultad de creárnoslo.

ESTE U ORIENTE: Se refiere al “interior”.

OESTE: Se refiere a lo “exterior”.

SERPIENTE: Es la conciencia humana o conciencia carnal.

Cada vez que tu tratas de llevar a cabo una acción de acuerdo con las reglas metafísicas que estás aprendiendo, siempre surge alguien que te pone en guardia o te alerta con algún concepto terreno, creación humana, ideado en lo negativo. Ese está haciendo el papel de la “serpiente”, la criatura más baja de todas, la que marcha pegada al suelo y que tienta con la manzana de la discordia.

Si le haces caso, estropeas tu idea o tu proyecto. No sale. Se muere.

CAIN: Significa egoísmo, posesión, adquisición, centralización, lanza, algo que corta. Algunos antiguos lo llamaron el “genio del mal”, pero no es del todo malo ya que lo que él simboliza se deriva del poder centralizado. Toda idea de gobierno es derivada del poder centralizado. El aspecto ben volo o mal volo es determinado por aquello a lo cual se dirige la centralizaci n.

ABEL: Significa respiraci n, transitoriedad, vanidad, vapor. Esto lo coloca en el aire, en el reino del alma, o sea, una conciencia un tanto superior a lo que representa Ca n.

NOD: Significa caminar sin rumbo fijo. Dando traspi s por el terror, agitado por aprensi n, enloquecido por el temor. Escapatoria. Exiliado.

SET: Significa compensaci n, substituido, constituido, asentado, fundado, determinado, colocado, dispuesto. Por tanto Set representa el desarrollo de la conciencia espiritual en el hombre.

EL SE OR: El Se or y La Ley, son intercambiables donde quiera que aparezcan en la Biblia. La Ley de Dios es la manifestaci n ordenada, organizada, sistem tica, del Principio Divino del Ser, o sea, los ideales divinos manifest ndose en cualquier parte de lo creado.

Por ejemplo, la Ley es la acci n mental y vamos a describirla en tres pasos: mente, idea, manifestaci n. Primero hay mente, segundo existe el verbo o se hace una idea. La propia inteligencia que existe en la idea, adem s del poder que ella atrae, la impulsa a manifestarse. Cuando se expresa en el exterior se le llama manifestaci n .

El Se or, es la actividad del Yo Soy espiritual. El Se or Dios en la Biblia es Cristo el Hombre Espiritual, o sea, nuestra conciencia divina o poder creador en cada uno de nosotros. Este Se or, el Yo Soy en cada ser humano, no act a sino en ley . Fue f cil llamarlo la Ley . Fue f cil caer en el h bito de llamar a la Ley Divina El Se or

NOE: Significa descanso, calma, quietud, paz, tranquilidad, equilibrio.

No tambi n simboliza la reacci n que sobreviene despu s de haber gozado y abusado de las cosas materiales. La Ley del Equilibro trae un receso durante el cual se experimentan malestares corporales. Esto limpia la tierra (el cuerpo). Es el bautismo del esp ritu y es necesario para establecer el equilibrio.

Cuando dice en el cap tulo 6 del G nesis, Vers culo 21 en adelante, que murieron todas las cosas vivientes, significa que todo el error es transmutado. El Arco Iris en el cielo individualmente significa el arreglo ordenado de las ideas divinas y su perfecta manifestaci n en la mente y en la raza, es la obediencia al Principio Cr stico que resulta del vivir de acuerdo con la Ley Divina.

ARCA: Significa santuario, tabern culo. El Arca de No significa la parte espiritual de uno mismo, construida en medio de un diluvio de errores. Esta se construye con la comprensi n cient fica de la Presencia y el Poder de Dios, o sea, afirmando la verdad espiritual. Se llevan en ese santuario macho y hembra, o sean las actividades positivas y las negativas de nuestro haber.

ARARAT: En armenio significa: desierto, despoblado, terror, maldito. En s nscrito y ra z hebraica significa: Tierra sacra, afluencia de luz. En el idoma vascongodo significa aqu hay tierra .

En la Biblia, Ararat era un pa sy no un monte. Sin embargo, Jehov iba a enviar a un poder de nombre Ararat contra Babilonia y Caldea. Los historiadores no han decidido se Ararat es la Armenia del presente. Pero sea lo que fuere, Ararat representa “lo desconocido”. Para algunos puede representar algo sagrado, alto, lleno de poder creador, santo. Para otros, eso mismo les es caótico, terrible y temible.

Los ríos Éufrates y Tigres (Hidekel) nacen en Armenia, y sabemos que estos representan el gran sistema nervio so el primero y el segundo el sistema circulatorio. El sistema nervioso está muy relacionado con lo mental-espiritual en el hombre. El circulatorio es más cercano a lo físico. Ararat es pues, vida o muerte, según las creencias individuales que gobiernan la existencia.

LA PALOMA: Simboliza la paz mental, paz del espíritu, o sea confianza en la Ley Divina. Las palomas son no-resistentes. Cuando nos ponemos no-resistentes, que “descansamos en Dios” viene seguro la manifestación de lo que pedimos.

Por eso el Dr. Emmet, Fox dice: “Cuando la paloma se pose no sigas trabajando”. Queriendo decir que cuando en medio de nuestros tratamientos sentimos esa paz, esa seguridad de que se nos ha oído, es el momento de cesar toda oración y todo porque es la señal segura de que ya la manifestación está hecha.

ALTAR: Un lugar establecido para orar. Es un centro definido de nuestra conciencia donde contactamos a nuestro “Señor” y nos ponemos dispuestos a no repetir los errores, a dejar lo inferior por lo superior, lo personal por lo impersonal.

SEM: Hijo de Noé, simboliza lo espiritual en el hombre. Significa recto, correcto, renombrado, brillante, esplendor, dignidad, señal, monumento, memorial, nombre.

CAM: Hijo de Noé, representa lo físico en el hombre, entregado a la sensualidad. Significa: oblicuo, curvado, inferior, caliente, renegrido.

JAFET: Tercer hijo de Noé, representa el intelecto o razón.

El reino mental. El intelecto si se extiende sin limitaciones tendría que entrar en el reino espiritual. Pero es difícil para el intelectual entrar en el conocimiento espiritual, por la razón de que posee muchos conocimientos y esto lo llena de orgullo.

Sabido es que lo que “tranca las puertas del cielo” es el orgullo intelectual. A esto se refirió el Maestro Jesús cuando dijo “es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo”. El se refería al “rico en conocimientos intelectuales”. Todo intelectual siempre lucha, discute, se opone y ridiculiza a todo el que trate de iniciarlo en conocimiento espiritual.

TORRE DE BABEL: Significa confusión. Cuando el hombre cree que puede contactar lo divino o espiritual conectándose con lo material, lo puramente mental o lo psíquico, siempre cae en confusión. Es solamente recordando la Verdad, o su propio punto de referencia espiritual (su propio plano de lo más alto que él conoce) que puede contactar la paz, la luz, aplomo, equilibrio y bien, o sea, el Reino de los Cielos.

La Torre de Babel representa exactamente ese “monumento” de conocimientos materialistas, los sabios en cosas puramente del planeta tierra o de los estudios mentales, física, química, biología, medicina, leyes terrenas, etc.

ESCALERA DE JACOS: Representa las realizaciones “paso a paso de la Verdad de Dios, la Verdad Espiritual”, “Jehovah” o el “Yo Soy” ocupa el primer escalón de arriba. Último en nuestro sendero de aprendizaje.

ABRAHAM: Se llamaba Abrahám de la tierra de Ur de los Caldeos. Fue el padre de la nación hebrea.

Metafísicamente representa el poder de la mente para reproducción, sus ideas en expresiones sin límites. Estabilidad mental de hacer sustancia ideológica se llama FE. Cuando el Espíritu le comunicó a Abram que le cambiaba el nombre a “Abrahám”, le dijo también que sería el “Padre de una multitud”.

El primer paso en el desarrollo espiritual es el despertar de la fe. Así, basados en la fe, o por obra y gracia de la fe, producimos aún aquello que aparenta ser milagroso. En la vida de Abrahám vemos retratados los diferentes movimientos de su fe en los variados planos de acción humana.

HARÁN: Fuerte, elevado, exaltado, montañés. Cada vez que uno cambia de casa, de ciudad o de país, significa que ha habido un cambio de conciencia a un plano más elevado. Abrahám y su padre se cambiaron de Babilonia (confusión) a Harán, un plano elevado y de fuerza. Cuando la Biblia menciona el “padre” y “la tierra de tu nacimiento” se refiere a un anterior estado de conciencia.

SARAH: Princesa, noble mujer. Esposa de Abrahám y madre de Isaac.

Metafísicamente representa el alma, la parte emocional del hombre, la hija de un rey y jamás se debe permitir que, se mezcle con Las condiciones materiales.

Cuando Abrahám no tenía aún la comprensión de lo divino, se dejó arrastrar o, a los procesos vitales del organismo, en su mente a su amor, sus afectos y sus emociones, y trajo plagas a la casa del Faraón. Esto quiere decir, que se debe reconocer el puesto legitimo que ocupa el sexo en la economía divina, puesto que no puede venir nadie a evolucionar en el plano Tierra sino a través del sexo; pero que como éste es exclusivamente para la reproducción generativa, no se deben mezclar y confundir con facultades espirituales superiores esos procesos estrictamente animales, porque se producen las plagas de Egipto en la familia humana.

La sensación sexual es una faz del proceso reproductivo, y todo el que se encuentre en el plano de la generación la posee, sin duda, pero esto no lo autoriza para suponer o aceptar que esa sensación sea espiritual. Lo que han dado por llamar “Magia Sexual” es un proceso totalmente del plano astral y corno tal, es material.

Para aquellos que ya desean purificarse para llevar su cuerpo al plano espiritual, hay una buena afirmación:

“LA SENSACION DE LA CARNE NO PUEDE ADUEÑARSE DE MI AMOR, MI AMOR ES HIJA DE DIOS (la llama Rosa) Y SOMOS UNO EN PUREZA Y EN DESEO, EN LA CASA DEL PADRE”.

Así se escapa uno a Las plagas de Egipto y del reproche del Faraón: “¿Qué cosa es ésta que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu esposa? El nombre de Sarai fue cambiado a Sarah (princesa). En la simbología espiritual, la mujer representa el alma o la parte intuitiva del hombre.

Abrahám no dudó de La promesa que el Señor le hizo de darle un hijo, pero procedió como lo hacen todos los humanos impacientes, que en de esperar que Dios manifieste Su Voluntad, deciden empujando las cosas en el plano material, de manera que tuvo un hijo con la camarera de Sarah. AGAR, la empleada de Sarah representa el alma natural y Dios no reconoce como legítimo el fruto de una unión por voluntariedad humana.

ISMAEL: Hijo de Agar y Abrahám, representa el fruto de los pensamientos humanos manifestándose en la carne.

CANAAN: Existencia material. Realización de la nada. Mercader, traficante en materialidad, pirata, inferior, tierra baja. Canáan fue la tierra que Dios les dio a los israelitas como posesión eterna.

El significado de Tierra Baja es la conciencia carnal. El cuerpo redimido “Tierra Prometida”, y cuando el hombre vuelve a descubrir este dominio perdido, todas las promesas de la Biblia serán cumplidas. (La enseñanza que llamamos “Metafísica Cristiana” es el penúltimo paso hacia esa redención).

No es un sueño que el hombre pueda poseer un cuerpo inmortal. Es un hecho concreto. Para poder redimir su cuerpo, el hombre tiene que entrar mentalmente a su organismo para espiritualizarlo y enseñarle a sus células y órganos la Verdad salvadora. Esta es la enseñanza simbólica de Josué (Cap. l). Canaán fue el hijo de Cam, o sea el organismo carnal y las tendencias del hombre material. También pensamos en Canaán como refiriéndonos al subconsciente., Metafísicamente es la humildad y receptividad. Sea como fuera, la Tierra de Canaán es representativa de las fuerzas elementales del ser, en medio de las cuales el hombre está situado ya las cuales él les da carácter a través de su fe en Dios, como Espíritu Omnipresente. Para los místicos es el nombre de la sustancia invisible que rodea e interpenetra todas las formas, de las cuales ella es madre.

TERAH: Arrastrándose, quedándose atrás, tardando, lugar de espera, estación. El Padre de Abrahám. Un campamento de los israelitas en el desierto.

Como se vio claramente, Terah es representativo del movimiento de conciencia anterior a aquél que se interesa por las cosas espirituales, o sea, la inactividad espiritual.

Como en la Biblia cada vez que se menciona “el padre” de una persona, se están refiriendo a un estado de conciencia anterior, más atrasado o pueril, al mencionar que Terah era el padre de Abrahám, se sabe que era el estado de conciencia de éste, antes que fuera “llamado” o invocado por Dios para encargarse del pueblo israelita. Era una etapa perezosa, guiada sólo por los sentidos, pero su Ser Espiritual lo presionó y lo despertó a la actividad espiritual, como ocurre en todos los seres humanos a fin de fines.

En el caso de Abrahám el impulso de hecho le indicó “sal de tu tierra y de tu parentela y de la case de tu padre ya La tierra que yo te mostraré”; y luego los altos ideales comienzan a poseer la mente.

ISAAC: Significa risa, alegría, canto y saltos. Representa lo que se siente cuando se aceptan como reales las cosas espirituales.

En Metafísica este sentir se ' llama “El Nuevo Nacimiento” yo sea la nueva vida en Cristo, pues el hombre se regocija grandemente cuando se percata de que está expresando y manifestando como el propio Dios Padre.

Este “Hombre Nuevo surge cuando la conciencia se vuelve espiritual, nace el Verbo, del Logos, o sea de la semilla divina que se ha sembrado por afirmaciones de la Verdad. Esta conciencia es la que menciona la Biblia cuando dice: Dejad que Cristo se forme en ti .

REBECA: Significa atadura firme, cautivante, belleza, gracia que embeleza.

El impulso espiritual trae una satisfacci n llena de paz y serenidad, trae armon a, fe y obediencia. En esa conciencia el alma gozosa es prove da y protegida en todo momento contra todas las inarmon as. Esto est representado por el viaje de Rebeca, protegida, abastecida con lujo, y ante el posible contacto con alguien extra o, tom su velo y se cubri el rostro .

CALDEA: Un pa s asi tico dividido por el ufrates. Era parte de Babilonia, representa el reino ps quico y significa Mago Astr logo, ocultista.

El reino ps quico se disfraza de espiritual y enga a al individuo haci ndole creer que tiene contacto espiritual cuando en realidad le est robando su bien.

Babilonia era la capital de Caldea. El psiquismo trae confusi ny enga o. En la poca del cautiverio los caldeos eran los sabios, fil sofos, magos.

Hoy en d a el que se interna en el Astral o se fanatiza por la astrolog ay el ocultismo se convierte en prisionero de enga os y falsedades. Por eso Abraham le prohibi a su siervo que se llevara-a Isaac a la tierra de donde sal .

De Alexiis

17 de julio, 2009

Article Següent