Anàlisi del Camp Energètic segons els colors de l'aura

  • 2016
Taula de continguts amagar 1 Com interpretar els colors de l'aura? 2 Hi ha coses que sentim a la pell, altres que veiem amb els ulls, una altra noms ens bateguen al cor. Carlos Fuentes. 2.1 Color Blau. 2.2 Color groc. 2.3 Color vermell. 2.4 Color taronja. 2.5 Color rosa. 2.6 Color Blanc. 2.7 Color Verd. 2.8 Color marró. 3 "ens convé depurar l'aura i netejar energèticament els nostres espais."

Els colors de l'aura són la finestra per realment veure els pensaments i intencions de les persones. L'aura és un camp d'energia que tots els éssers vius tenen o emeten de diferents formes i que pot ser combinat amb 7 tonalitats, d'acord amb els chakras i al seu torn es a les capes que se li estableix en capes. El color que més es repeteix és el que representa l'aura, també hi ha un altre tipus de característiques com la quantitat de brillantor i la mida que té, tot això indica com és una persona, depenent de la seva qualitat humana i els seus coneixements.

Anàlisi del Camp Energètic segons els colors de l'aura.

Com i nterpretar els colors de l'aura?

L'aura és un reflex dels que som en l'espiritual, aquesta es troba enllaçada amb l'estat mental, emocional i físic de la persona. En veure els colors de l'aura es pot conèixer si un individu és bo i honest, o per contra té males intencions. L'aura a més de poder veure, es pot percebre i sentir, probablement en més d'una ocasió li a succeït que ha sentit afinitat amb algú sense conèixer-lo o en cas contrari quan l'aura és negativa se sent un rebuig immediat cap a l'individu al moment, és el que anomenem un mal pressentiment.

"Hi ha coses que sentim a la pell, altres que veiem amb els ulls, una altra nomás ens bateguen al cor." Carlos Fuentes.

L'aura té energies cromàtiques i es pot observar amb els colors i matisos dels mateixos, a continuació una anàlisi del camp energètic segons els colors de l'aura:

Color Blau.

Aquest color es tradueix com un ésser de gran espiritualitat i intuïció, acompanya persones que són molt positives, que mostren seguretat en si mateixes i amb ideals ben definits. Com a aspecte negatiu es té, que posseeixen un mal humor i són propen ses a patir de crisi depressives.

Camp Energètic segons els colors de l'aura.

Color groc.

El color groc assenyala saviesa, mostra en l'espiritual l'haver aconseguit un gran desenvolupament. Es considera que aquells que el tenen en gran quantitat han obtingut un mestratge espiritual.

Color vermell.

El posseïdor d'un aura vermella dominant és un ésser valent i optimista. És un lluitador incansable dels seus ideals, supera tots els obstacles que se li travessen. En la seva personalitat són amoroses i preocupades pels seus. És ambiciós i sempre vol participar donant noves idees. En el negatiu poden arribar a ser egoistes i venjatius.

Els colors de l'aura

Color taronja.

És un color que el porten aquelles persones que tenen la capacitat de donar consells, són bons guies, els agrada ajudar els menys afavorits i es converteixen en grans mestres.

Color rosa.

Quan s'és posseïdor d'aquest color, és indicatiu que la persona té un equilibri entre el material i el món espiritual. Es té molta sensi bilitat, són molt amigables i necessiten demostrar-constantment. Tot i ser sentimentals es converteixen en grans lluitadors pel que creuen.

Color Blanc.

Aquest color representa la uni de tots els colors, de manera que es podrà dir que és posseïdor de la harmonia perfecta. El blanc és el color de la llum, el que implica tranquil·litat i senzillesa, busquen els seus objectius molt alts, són familiars, de gran imaginaci creativitat.

Color Verd.

Entre els colors de l'aura el verd és característic dels éssers sanadors, aquells que posseeixen domini d'aquest color en el seu aura, són gent positiva, molt alegres, però sobretot els agrada ajudar els altres. És una aura tpica entre els metges i rescatadors, que tenen un gran corazny caràcters humanitaris.

Color marrn.

Quan quest color marrn domina l'aura d'una persona, sta mostra el seu desig de materialisme, no accepta l'espiritualitat de les que tots fan gala.

ens convé depurar l'aura i netejar energticamente nostres espais.

L'aura per ser un camp d'energia que emana de la persona i l'envolta és un escut de força que repel·leix els atacs energtics que pugui patir la persona. El mantenir bril l davant i sana és imperatiu, ja que a través dels dónes l'individu la va tacant amb tots els seus pensaments negatius i sentiments mal intencionats. Com més brut carreguem més coses negatives s'atrauen i més és possible ser víctima d'agressors i paràsits.

Autor: Antoni, redactor de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent