Ajudes per evolucionar per Trigueirinho

  • 2014

Es pot dir que l'home modern passa per la vida sense realment percebre-la. Si es pren com a exemple a les persones que viuen en àrees d'elevada contaminació atmosfèrica, com són els complexos industrials i les grans metròpolis, aquestes persones afirmen que amb el temps ja no senten la mala olor en l'aire ni es incomoden amb la irritació a els ulls. A causa d'aquest acomodament gradual, es tornen crònics els processos de degeneració física i es limita el desenvolupament superior dels sentits externs i interns.

Per pautar la vida en l'acció immediata, tenint en vista només el benestar personal, gran part dels éssers humans no aconsegueix captar el que realment passa dins seu i al seu voltant. Poden estar en un ambient en el qual els plànols subtils són una potent dinamo d'energies còsmiques, però tampoc s'adonen d'aquests aspectes imperceptibles. Per no trobar-se en sintonia amb la freqüència emesa per aquestes energies, no es deixen tocar conscientment pels seus irradiacions.

El perfeccionament de la capacitat de relacionar-se de manera lcido amb aquestes vibracions pot ser comparat a la sintonizacin d'un aparell de ràdio: per rebre determinades senyals, cal que est en la freqüència correcta. Com pot un individu contactar esferes de vida divina si restringeix la seva realització a l'mbit humà, focalizndose prioritàriament en si mateix i en els seus ideals? Per això, el treball evolutiu autntic consisteix en l'alineament de la consciència amb valors transcendents.

No obstant això, cal recordar que, de la mateixa manera que els aparells de ràdio poden ser sintonitzats en diferents freqüències, la consciència pot canviar de sintonay contactar fonts que transmeten estmuls ms elevats. La atracci dels nuclis interns, polaritzats en plans superiors, és el que promou el canvi. Quan passa, la consciència queda enfront d'una prova: pot integrar-se a la vibraci que li est sent revelada o romandre en la freqüència antiga. Els ajuts per evolucionar són sempre ofertes, però al jo conscient li correspon acceptar-les o no.

Extret del llibre Nous Orculos Trigueirinho
editorial Kier
Pàgines 59 i 60

font:

Ajudes per evolucionar per Trigueirinho

Article Següent