Beneficis de la meditació

 • 2017

En l'atrafegat dia a dia, cal parar un moment i aportar quietud a la ment. D'aquesta manera ens trobarem molt millor tant a nivell físic com a nivell psicològic. La forma d'aconseguir-ho és a través de la meditació. Vegem els motius.

El primer que hem de tenir clar és en què consisteix la meditació.

Què és la meditació

Es tracta principalment d'un exercici realitzat amb la ment, és a dir, intel·lectual. Pot estar relacionat amb la religió que cadascú professi, o no. Les perspectives religioses i espirituals ja entren dins del terreny personal. Però el que sí és general és el resultat, que és el següent: pràctica intel·lectual que s'encarrega d'augmentar i potenciar tant l'atenci com la consciència en el moment en què et trobes, és a dir, el present.

D'aquesta manera aconseguirem disminuir el soroll intern del nostre cap, ser conscients del present, el aqu i l'ara, no el passat ni el futur. As serem ms positius emocionalment ims creatius.

Quines són els objectius de la meditacin

Cada persona que practica aquest tipus d'exercici pot buscar, o no, un objectiu en concret. Nosaltres et anem a comptar els generals:

 • Descansar la ment, ja que s'aconsegueix alliberar-la de preocupacions i fer callar la vorgine de pensaments quotidians que ens assalten diàriament.

 • Augmentar la felicitat, ja que les zones del cervell que la regeixen resulten estimulades.

 • Potenciar la creativitat, a causa que si netegem la ment, aquesta s'ha de fer ms creativa, ja que prestarem major atenci el que estem fent, en lloc d'estar dispersos.

 • Millorar la nostra salut. En general, la nostra psique influeix molt en les malalties del cos. Com millor estiguem mentalment, millor ens trobarem físicament. En mai, enfortirem el nostre sistema immune de la mateixa manera que els mecanismes que posseïm de autocuracin es veuran activats.

 • Relaxar. La ment és el principal proveïdor destrs. Si la alliberem de pensaments estressants, aconseguirem estar ms relaxats, eliminar l'ansietat i aconseguir el benestar.

 • Augmentar la concentraci i la memòria.

 • Incrementar la capacitat intel·lectual.

 • Tamb comporta una part mstica, ja que aconsegueix el desenvolupament de la consciència unitària amb la del tot.

Beneficis de la meditacin

Les evidències científiques dels beneficis que a la salut proporcionen són innegables. Així ho asseguren nombrosos estudis científics. Un estudi practicat per la Universitat de Harvard va concloure que es produeix l'estimulació del sistema immunològic i la reducció de la hipertensió arterial.

A soles o en grup, la meditació hauria de ser part integral, activa i constant en les nostres vides.

La Universitat de Wisconsin afirma que les àrees del cervell que regeixen la felicitat s'engrandeixen, després d'estudiar al qual es considera l'home més feliç de la Terra, el monjo budista Matthieu Richards.

La Universitat de Yale va llançar els següents resultats: la pràctica de la meditació comporta el desenvolupament de la xarxa neuronal, aconseguint una major consciència de l'individu en si mateix en el moment present, reduint els somnis.

A més, les evidències científiques demostren el següent:

 • Potència diferents àrees del cervell.

 • Es produeix un estímul de l'autocuració.

 • La salut tant mental com física es veu incrementada.

 • Es reforcen i estimulen les zones cerebrals que s'encarreguen de l'alegria i la felicitat. Pel que aquestes es veuen augmentades.

 • Es redueixen la depressió, l'ansietat i l'estrès.

 • Disminueix la pressió sanguínia.

 • Estimulació del sistema imunológico.

 • Augmenta la creativitat.

 • Proporciona un augment de la consciència del moment present.

 • El quocient intel·lectual augmenta.

 • La memòria experimenta millora.

 • Es produeix un desenvolupament de l'empatia i de la intel·ligència emocional.

I com s'han obtingut aquests resultats? Mitjançant encefalogrames que mesuraven l'activitat cerebral. Els quals van llançar els següents resultats de les diferents etapes que el nostre cervell travessa mentre meditem:

 • Produeix ones beta que afavoreixen la concentració.

 • També ones alfa que beneficien la creativitat i la relaxació.

 • Mitjançant les ones theta s'arriba a la solució de problemes.

 • Finalment, les ones delta aconsegueixen obtenir un somni profund sense arribar a adormir-nos.

Com pots veure, els beneficis de la meditació són molt nombrosos, per tant, no deixis per demà el que puguis meditar avui.

Vist a vidanaturalia, per Pedro, redactor de la Gran Germanor Blanca

Article Següent