Capítols XVI "comunicació dels secrets" i XVII "les diferents iniciacions" d'Iniciació Humana i Solar, del Mestre Tibetà Djwhal Khul

 • 2011

CAPÍTOL XVI

COMUNICACIÓ DELS SECRETS

Considerarem ara els secrets confiats a l'iniciat en la cerimònia de la iniciació. Per descomptat que, lògicament, només pot esmentar el fet del secret i donar indicacions respecte al tema referit, encara que ni això hauria d'esmentar, si no fos que un coneixement del delineament general del tema pot inspirar l'aspirant a la iniciació a que estudiï detingudament el mateix i que, en forma acurada, acumuli informació en el seu cos mental. Així (quan davant en el moment oportú a l'Iniciador) utilitzarà el secret adquirit sense pèrdua de temps.

El sèptuple Secret

Després de prestar el jurament que compromet a l'iniciat a guardar un inviolable silenci, el nou iniciat s'avança, apropant-se al Hierofante; després col·loca la seva mà a l'extrem inferior de l'Ceptre d'Iniciació, que el Hierofante empunya en la seva part mitjana. Els Tres que es troben al voltant del tron ​​de l'oficiant col·loquen Les seves mans sobre el fúlgid diamant que corona el Ceptre i, quan aquestes cinc personalitats estan vinculades amb l'energia circulant que emana del Ceptre, l'Iniciador comunica el secret a l'iniciat. La raó d'això és que cadascuna de les cinc iniciacions que ens concerneixen immediatament (doncs les dues superiors no són obligatòries i estan fora de la nostra present consideració), afecten un dels cinc centres de l'home,

1. el coronari,

2. el cardíac,

3. el laringi,

4. el plexe solar,

5. la base de la columna vertebral,

i li revelen el coneixement concernent als diversos tipus de força o energia, que animen al sistema solar i arriben a l'iniciat per mitjà de determinat centre etèric. Durant l'aplicació del Ceptre seus centres van ser afectats en forma especial mitjançant la comunicació del Secret, se li imparteix la raó del mateix, se li demostra que aquesta ra és idntica a la que produeix necessàriament determinada manifestació planetària, causa de cert gran cicle específic.

Podrà puntualitzar que:

 1. Cada secret fa a un dels set grans plans del sistema solar.
 1. Cada secret tracta i enuncia una de les set lleis de la natura. Per tant fa a alguna de les evolucions bàsiques de cada esquema planetari. Cada esquema encarna una de les lleis com la seva llei primària, i totes les seves evolucions tendeixen a demostrar la perfeccin d'aquesta llei amb els seus sis mutacions subsidiàries, les quals en cert sentit, difereixen en cada cas de acord a la llei primària manifestada.
 1. Cada secret dóna la clau referent a la naturalesa de determinat Logos planetari i, en conseqüència, tamb la clau de la caracterstica de les mnadas que pertanyen a aquest determinat raig planetari. S'evidencia la necessitat d'aquest coneixement, per al adepte que procura treballar amb els fills dels homes i gestionar els corrents de força que afecten els mateixos i que ells emanen.
 1. Tot secret fa a un raig o color i proporciona el corresponent nombre, nota i vibraci.

Aquests set secrets són simplement fórmules breus i de ningn valor mntrico com la Paraula Sagrada, però de naturalesa matemtica, articulada amb precisi per impartir l'exacta intenci de qui parla. En no iniciat li parecerny sonarn com fórmules algebraiques, noms que cadascuna est composta (vistes clarividentment) per un valo de matís espec fic, d'acord al secret confiat i conté cinc jeroglficos osmbolos peculiars; un smbol conté la fórmula de la llei respectiva, un altre dóna la clau i to planetari, un tercer té a veure amb la vibraci, i el quart devela el nombre i el sector al qual pertany el raig implicat. El darrer jeroglfico proporciona una de les set claus jerrquiques, per l'intermedi els membres de la nostra jerarquia planetària poden vincular-se amb la jerarquia solar. Aquesta informaci, evidentment, és molt vaga i ambigua, però servir per demostrar que es com en el cas de les Paraules la comprensió involucra dos sentits, de l' mateixa manera, amb el coneixement dels secrets, entren novament en activitat els dos sentits, el secret es sent i apareix simblicamente a l'ull intern.

S'evidencia amb claredat per qu es dóna tanta importància a l'estudi dels smbols i s'exhorta als estudiants a reflexionar i meditar sobre els smbols csmicos i del sistema. Això els prepara per a la comprensió i retenció interna dels smbols yfrmulas que entraan el coneixement que els permetrà actuar oportunament. Aquestes fórmules estan basades en els nou símbols ja reconeguts:

1. La creu i les seves variades formes.

2. El lotus.

3. El triangle.

4. El cub.

5. L'esfera i el punt.

6. Vuit formes animals: la cabra, el bou, l'elefant, l'home, el drac, l'ós, el lleó i el gos.

7. La línia.

8. Certs signes del zodíac, d'aquí la necessitat d'estudiar astrologia.

9. El calze o el sant grial.

Tots aquests símbols afins, entreteixits o parcials, es combinen per expressar algun dels set Secrets. L'iniciat ha de reconèixer-los en veure'ls i sentir-los, fixant-los indeleblement en la seva memòria per un esforç de la voluntat. Per obtenir-pot ser ajudat de tres maneres: Primer, per un llarg i previ entrenament d'observació, que tots els aspirants poden començar aquí i ara, ia mesura que aprenen a plasmar amb exactitud en la seva memòria els detalls, fonamenten la base d'aquesta aguda i instantània captació d'allò que els mostra el Hierofante; segon, conreant en si mateix el poder de visualitzar una altra vegada el vist anteriorment. Serà evident per què tots els intel·ligents instructors de la meditació han posat l'èmfasi sobre la facultat de construir acuradament imatges mentals. La finalitat ha estat doble:

 • Ensenyar a l'estudiant a visualitzar amb exactitud les seves formes mentals, per no perdre el temps en transformacions inexactes quan comenci a crear conscientment.
 • Capacitar-lo per imaginar, també amb precisió, el secret confiat, de manera que pugui utilitzar-lo instantàniament quan ho necessiti.

Tercer, mitjançant la forta aplicació de la voluntat de les altres quatre Personalitats que sostenen el Ceptre juntament amb l'iniciat. La seva intensa i entrenada concentració mental ajuda granment la seva captació.

En el cas de l'evolució humana es generen certs tipus de força, que es manegen, assimilen i utilitzen, al principi inconscientment i al final amb plena intel·ligència:

 1. A l'Aula de la Ignorància s'empra principalment la força o energia de Brahma (l'activitat i intel·ligència de la substància) i l'home ha d'aprendre el significat de l'activitat basada en:
 • L'energia inherent.
 • L'energia absorbida.
 • L'energia grupal.
 • L'energia material, o la que s'oculta en la matèria del pla físic.
 1. A l'Aula de l'Aprenentatge es fa conscient de l'energia del segon aspecte, utilitzant-la en la construcció de les formes, en les relacions socials i en els llaços familiars. Arriba al reconeixement del sexe i les seves relacions, però encara considera aquesta força com una cosa que ha de ser controlat, però no utilitzat conscient ni constructivament.
 1. A l'Aula de la Saviesa arriba al coneixement del primer aspecte de l'energia, a l'ocupació dinàmic de la voluntat en el sacrifici, i se li confia llavors la clau del triple misteri de l'energia, arribant a conèixer-la en la seva triple aspecte en les altres dues aules. A la tercera, la quarta i la cinquena iniciacions, se li donen les tres claus dels tres misteris.

Li és lliurada la clau del misteri pressentit en la primera aula, el misteri de Brahma, i llavors pot alliberar les energies ocultes de substància atòmica. Li és lliurada a les mans la clau del misteri del sexe o dels parells d'oposats, i després pot alliberar les forces ocultes de l'aspecte voluntat. Se li mostra la dinamo del sistema solar? Si és possible expressar-ho així? i se li revela el seu complicat mecanisme.

Els tres Misteris solars.

Els tres misteris del sistema solar són:

 1. El misteri de l'Electricitat. El misteri de Brahma. El secret del tercer aspecte. Està latent al sol físic.
 1. El misteri de la Polaritat, o l'impuls universal del sexe. El secret del segon aspecte. Està latent en el Cor del Sol, o el Sol subjectiu.
 1. El misteri del Foc mateix, o la força dinàmica central del sistema. El secret del primer aspecte. Està latent en el Sol Central Espiritual.

La seva Revelació correlativa.

Els secrets, tal com se li comuniquen correlativament a l'iniciat, són més o menys tres, encara que dins d'ells poden trobar-se misteris menors revelats anteriorment. A la tercera iniciació, se li revela a l'iniciat, immediatament després de prestar jurament, el primer dels tres secrets fonamentals del sistema solar. Aquest secret podria anomenar-se, a falta de millor terme, "el secret de l'electricitat". Fa als fenòmens de la manifestació objectiva densa del Logos. Seria convenient que l'estudiant recordés que els tres plans dels tres mons, físic, astral i mental, formen el cos físic dens del Logos solar, mentre que els quatre plans superiors formen El seu cos etèric. Els estudiants tendeixen a oblidar que els nostres set plans són els set subplanos del físic còsmic. Això incideix definidament sobre el secret de l'electricitat. Per això no es revela aquest secret fins a la tercera iniciació i l'hi prepara per rebre-la, comunicant-li dos secrets menors que concerneixen els plans físic i astral, impartits pel Bodhisattva en les dues primeres iniciacions.

Es reconeix científicament que els fenòmens elèctrics són de naturalesa dual, però la inherent triplicitat de l'electricitat és una qüestió d'especulació per a la ciència moderna. El seu triplicitat li és demostrada a l'iniciat en la primera iniciació, i també se li revela el secret de balancejar les forces en el pla físic i aconseguir així l'equilibri. Aquest secret el posa en contacte amb determinats Constructors del pla físic? En els nivells etéricos? i llavors pot produir fenòmens en el pla físic, si ho creu convenient. Ho fa molt rares vegades, ja que els resultats obtinguts no tenen importància i així no malgasta energia. Els que treballen amb les forces involutives, els germans de la foscor, empren aquest mètode per sorprendre i subjugar als incauts, però els germans de la humanitat no actuen així.

A l'iniciat se li revela el secret de la coherència de l'àtom, i llavors pot estudiar el microcosmos sota la llei de correspondència, en forma nova i clara. Similarment, per mitjà d'aquesta revelació, referent a la part més densa del cos logoico, pot aprendre molt del que relacionat amb l'anterior sistema solar i amb els fets referents a la primera ronda del nostre esquema. Aquest secret es diu també "el misteri de la matèria".

A la segona iniciació es desplega davant l'iniciat el "secret de la mar" i per mitjà d'aquesta revelació s'aclareixen, davant la seva visió interna, dos temes de profund interès que són:

a. El misteri de la llum astral.

b. La llei del karma.

Després d'això l'iniciat està en situació de fer dues coses, sense les quals no pot vèncer els obstacles ni assolir l'alliberament; podrà llegir els registres akásicos i assegurar-se del passat, capacitant així per actuar intel·ligentment en el present, començar a equilibrar el seu karma, complir les seves obligacions i comprendre la forma de contrarestar el karma en els tres mons. Se li demostra la relació d'aquesta Jerarquia d'éssers espirituals, connectats amb la llei del karma, en el que afecta a l'home, i coneix directament que els senyors del karma no són un mite ni unitats simbòliques, sinó entitats d'elevada intel·ligència que apliquen la llei en benefici de la humanitat, permetent als homes ser plenament autoconscients i confiar en si mateixos, en sentit ocult, convertint-se en creadors per mitjà del coneixement perfecte.

A la tercera iniciació se li confia a l'iniciat "el secret de fohat" i se li revela el misteri de la triplicitat del cos i del triple Logos; davant la seva sorpresa visió es desplega el per què dels fenòmens dels cossos dens, líquid i gasós, l'Ésser Suprem. En utilitzar els dos aspectes prèviament comunicats i el coneixement proporcionat, l'iniciat està ara en posició de beneficiar-se amb aquesta gran revelació major i comprendre una mica dels fets següents:

 1. El procés creador de la construcció de formes mentals.
 1. La transmissió de l'energia, des del ego al cos físic, per mitjà dels centres de força en els diferents plans.
 1. L'ascens del kundalini, la seva progressió geomètrica vivificant tots els centres.

Pel coneixement així impartit i el progrés assolit per l'iniciat, en estudiar la llei d'analogia, es pot comprendre en vasta escala el maneig de les mateixes forces dins de l'esquema planetari i del sistema solar. Se li revela el mètode de desenvolupament en les tres primeres rondes i comprèn teòrica i pràcticament el procés evolutiu en les seves primeres etapes. Posseeix la clau dels tres regnes inferiors de la natura i certes idees sobre el tema de la polaritat, unificació i unió essencials, que comencen a estar a l'abast de la seva consciència, i només espera que en la quarta iniciació es completi la revelació.

Aquest secret de l'electricitat, que en la seva naturalesa és essencialment triple, es refereix a Brahma o el tercer aspecte, al qual se li dóna en general els següents noms:

1. El Secret de Brahma.

2. La Revelació de la Mare.

3. El Secret de la Força Fohática.

4. El Misteri del Creador.

5. El Secret dels Tres que van emanar del Primer (sistema solar).

Tamb hi va designa per quatre frases msticas que llancen molta llum per a la intuicin:

6. La Nau del Misteri que Solca el Ocano.

7. La Clau del dipòsit Diví.

8. La Llum que Guia través de les triples cavernes de la Foscor.

9. La clau de la Energia que uneix el Foc amb l'Aigua.

En tots aquests noms l'estudiant trobar molta informaci si reflexiona detingudament i recorda que tracta amb l'aspecte Brahma en el seu manifestació inferior i amb els tres mons de l'esforç humà; meditant es, l'estudiant ha de relacionar l'actual sistema solar, on domina l'aspecte Vishnu o consciència, amb l'anterior, on dominava l'aspecte Brahma.

El iniciat, pel coneixement adquirit, est capacitat per comprendre la seva pròpia triple naturalesa inferior i equilibrar-la en relació amb la superior, llegir els anals i reconèixer el seu lloc en el grup, manipular les forces en els tres mons, aconseguir l'alliberament de si mateix i ajudar a les finalitats de l'evolució, cooperant intel·ligentment amb els plans del Logos planetari, d'acord a com li seran revelats etapa després etapa . Llavors pot gestionar el poder i convertir-se en un centre d'energia, en augmentada mesura, podent distribuir o retenir corrents de força. Quant l'home és poderosament conscient en el pla mental, centuplica el seu poder per al bé.

En la quarta iniciació se li revela un altre dels grans secrets anomenat el misteri de la polaritat i la clau de la significaci del sexe en cada sector de la natura, en tots els plans. No és possible dir molt sobre això. Tot el que pot fer-se és enumerar alguns dels temes sobre els quals proporciona la clau, afegint que aquest secret és de vital importància en el nostre esquema planetari a causa del punt d'evoluci del nostre propi Logos planetari, el qual es troba en l'etapa en què busca conscientment la unificació amb el seu pol oposat, un altre Logos planetari. Els temes sobre els quals aquest secret fa llum són:

 1. El sexe en el pla fsic. Proporciona la clau del misteri de la separació dels sexes en els dies de Lemuria.
 1. L'equilibri de les forces en tots els sectors de la natura.
 1. La clau respecte a l'esquema que forma amb el nostre una dualitat.
 1. El veritable nom del nostre Logos planetari i La seva relació amb el Logos solar.
 1. El Matrimoni de l'Anyell i el problema de la desposada celestial. Un indici d'això es troba en el sistema solar de S. que ha de ser llegit astrolgicamente.
 1. El misteri de Gminis i la relació del nostre Logos planetari amb aquesta constelacin.

En menor escala i en relaci. amb el microcosmos, quan l'iniciat rep el segon gran secret o el quart, que inclou els dos primers menors, queden aclarits els següents temes:

 1. Els processos d'unificació en els diferents regnes de la natura. S'indica la unió entre els regnes i es veu la unitat de l'esquema
 1. Es revela clarament el mètode d'unificació egoica i es demostra la veritable naturalesa del antakarama i, un cop revelada, ja no és necessària.
 1. Es percep l'essencial unitat que hi ha entre el jo i la personalitat.
 1. Ja no és un misteri la relació entre les evolucions humana i dèvica, doncs la seva ubicació en el cos de l'Home celestial es veu que és una realitat.

Podríem continuar destacant la multiplicitat dels temes que li seran aclarits a l'iniciat quan se li reveli el misteri de la polaritat, però n'hi ha prou amb el que s'exposa. Aquest secret concerneix en primer lloc a Vishnu, el segon aspecte. Resumeix breument la totalitat del coneixement obtingut a l'Aula de la Saviesa, així com els primitius secrets van sintetitzar la totalitat del que s'ha aconseguit a l'Aula de l'Aprenentatge. Es refereix a la consciència i al seu desenvolupament mitjançant l'aspecte matèria ia través d'ell. Fa a la unificació jo i no? Jo, fins que són un, real i veritablement.

En la cinquena iniciació se li revela l'admirat i sorprès Mestre el gran secret fa a l'aspecte foc o esperit, el Com es dóna compte, en un sentit incomprensible per a l'home, el fet que tot és foc i el foc és tot. Es pot dir que aquest secret revela a l'iniciat allò que li aclareix:

 1. El nom secret de l'Logos planetari, revelant així una síl·laba del nom del Logos solar.
 2. El treball i mètode de l'aspecte destructor de la divinitat.
 1. Els processos pels quals la oscuración i el pralaya són induïts.
 1. La fórmula matemàtica que resumeix el cel de manifestació.
 1. La triple naturalesa del foc i l'efecte del foc més gran sobre el menor.

No és convenient seguir considerant aquest secret, perquè el primer aspecte, Shiva, arribarà a la perfecció o, més ben dit, no serà comprès fins el pròxim sistema solar. La següent classificació podria aclarir el tema en la ment de l'estudiant:

Secret Iniciació Logos Implicat Font d'energia Plans

Fohat Tercera Brahma Creador Sol físic Set, Sis, Cinc

Polaritat Quarta Vishnu Conservador Sol subjectiu Quatre, Tres

Foc Cinquena Shiva Destructor Sol Central Espiritual Dos

Com observarà l'estudiant, la font de la particular energia involucrada és un aspecte del Sol.

En la sisena i setena iniciacions es revelen dos secrets més; un és un secret menor que prepara el camí per a la revelació de la cambra. Només es revelen 4 secrets de major importància als iniciats en el nostre planeta; això dóna la pauta de la nostra ubicació en l'esquema de l'evolució solar. Hi únicament 5 secrets grans, que es revelen en aquest sistema solar, a causa de que aquest és un sistema on el cinquè principi de la ment constitueix preeminentment la base del desenvolupament. La cinquena revelació només es confereix als que passen als esquemes de síntesi.

CAPÍTOL XVII

LES DIFERENTS Iniciacions

Iniciacions Majors i Menors.

En tractar les diferents iniciacions, serà de valor per a l'estudiant recordar que el gran moment, en què l'home va sortir del regne animal i va passar a l'humà, denominat en molts llibres d'esoterisme el "moment de la individualització", va ser en si una de les més grans iniciacions. La individualització és la captació conscient pel jo, de la relació que té amb tot el que constitueix el no? Jo i en aquest gran procés iniciàtic, com en tots els posteriors, el despertar de la consciència és precedit per un període de gradual desenvolupament ; el despertar és instantani en el moment que es produeix la primera autorealització i sempre va seguit per un altre període de gradual evolució, període que, al seu torn, condueix a una crisi ulterior anomenada iniciació. En un cas, tenim la iniciació en l'existència autoconscient; en l'altre la iniciació en l'existència espiritual.

Aquests coneixements o expansions de consciència, estan regits per la llei natural, i tota ànima, sense excepció., Els experimenta en el moment oportú. Cada ésser les obté diàriament en menor grau, a mesura que augmenta gradualment la seva comprensió i experiència de la vida, però únicament es converteixen en iniciacions en la saviesa (diferents de les expansions del coneixement) quan el coneixement adquirit ha estat:

a. Buscat conscientment.

b. Aplicat a la vida en forma autosacrificada.

c. Empleat en servei dels altres, voluntàriament.

d. Utilitzat intel·ligentment en bé de l'evolució.

Només ànimes de certa experiència i desenvolupament realitzen aquestes quatre coses en forma conscient i perseverant, trasmutando el coneixement en saviesa i l'experiència en qualitat. L'home comú transmuta la ignorància en coneixement i l'experiència en facultat. Seria d'utilitat que tots reflexionessin sobre la diferència entre la qualitat inherent i la facultat innata; una és la pròpia naturalesa de Budi o saviesa, l'altra de setmanes o ment. La unió d'ambdues, per mitjà de l'esforç conscient de l'home, porta per resultat una iniciació més gran.

Aquests resultats s'aconsegueixen de dues maneres: Primer, pel mateix esforç de l'home, que en el moment oportú el condueix a descobrir el seu propi centre de consciència, a ser guiat i dirigit plenament pel regidor intern o ego ja desvetllar, després intens esforç i penoses temptatives, el misteri de l'univers, ocult en la substància material, energetitzada per Fohat. Segon, per l'esforç de l'home, complementat per l'amorosa col·laboració intel·ligent dels Coneixedors de la raça, els Mestres de Saviesa. En aquest cas el procés és més ràpid, ja que l'home rep instrucció si ho desitja i, en conseqüència, quan ha proporcionat per la seva banda les correctes condicions, es posa a la seva disposició el coneixement i l'ajuda de qui van aconseguir la meta. Per beneficiar-se amb aquest ajut ha de treballar amb el material del seu propi cos, introduint-hi material adequat en forma ordenada i, per tant, ha d'aprendre a discernir en seleccionar la matèria i també comprendre les lleis de la vibració i de la construcció. Això comporta, en certa manera, el domini de les lleis que regeixen els aspectes Brahma i Vishnu; significa posseir la facultat. de vibrar amb precisió atòmica i desenvolupar la qualitat d'atracció, base de l'aspecte constructiu o Vishnu.

A més d'equipar el seu cos mental, per ser un expositor i transmissor i no un factor obstaculizante com fins ara. Anàlogament, ha de desenvolupar una activitat grupal i aprendre a treballar coordinadament amb altres unitats. Això és el principal que l'home ha d'aconseguir en la sendera de la iniciació, i quan ha treballat sobre això, trobarà el Camí, ho veurà amb claredat i llavors ingressarà en les files dels Coneixedors.

Un altre punt que cal recordar és que l'esforç per aconseguir que la gent col·labori intel·ligentment amb la Jerarquia i s'entreni per ingressar en les files de la Lògia és, com ja es va indicar, un esforç especial (començat en els dies atlants i continuat fins avui ) fet per la Jerarquia del planeta i, en gran part, d'índole experimental. El mètode pel qual un home assumeix el seu lloc conscient en el cos d'un Home celestial, difereix en els diferents esquemes planetaris; l'Home celestial que utilitza el nostre esquema planetari, com El seu cos de manifestació, tria treballar en manera particular, durant aquest període especial, per aconseguir Els seus propis propòsits específics. Constitueix part del procés de vitalitzar un Els seus centres i vincular El seu centre cardíac amb la seva corresponent connexió al cap. A mesura que un altre de seus centres es vitalitza i entra en plena activitat, poden emprar altres mètodes per estimular les cèl·lules de El seu cos (les mònades dévicas i humanes), però de moment, el Ceptre còsmic de la Iniciació aplicat a l'Home celestial, en forma anàloga a com se li apliquen a l'home els ceptres menors, és utilitzat de tal manera, que produeix aquest estímul específic demostrat per l'activitat de l'home que es troba en els senders de comprovació i d'iniciació.

L'home ha de reconèixer la naturalesa cíclica de la iniciació i el lloc del procés en temps i espai. Aquest és un període especial de l'activitat en el cicle d'un Home celestial, i es desenvolupa en el nostre planeta com un vast període de prova o de confrontació iniciàtica, sent també un període de vitalització i oportunitat.

Ara hem de tractar de comprendre que la iniciació es pot considerar que té lloc en els tres plans dels tres mons, i s'ha de tenir present la idea del valor relatiu de la unitat o cèl·lula i la seva ubicació en el cos d'un Home celestial. Convé fer ressaltar que les iniciacions majors o de setmanes, es reben en el pla mental i en el cos causal. Assenyalen el seu punt d'evolució, on la unitat reconeix pràcticament i no només en teoria, que és idèntica al diví Manasaputra, en Que el seu cos ocupa el seu lloc. Poden rebre iniciacions en el pla físic, en l'astral i en el mental inferior, però no se les considera grans ni són estímuls conscients, coordinats i unificats, que abasten l'enter home.

Un home, per tant, pot rebre la iniciació en cada pla, però només són considerades iniciacions, en el veritable sentit de la paraula, les que assenyalen la seva transferència del quaternari inferior a la Trada, i únicament són iniciacions majors aquelles en què l'home transfereix la seva consciència del quaternari inferior a la Trada. Tenim as tres graus d'iniciacions:

Primer, les iniciacions en què l'home transfereix la seva consciència des dels quatre subplanos inferiors dels plans físic, astral i mental respectivament, als tres subplanos superiors. Quan això s'efectua en el pla mental, l'home és conegut tcnicament com discpulo, iniciat i adepte. Utilitza llavors cada un dels tres subplanos superiors del pla mental com a punt de partida, per sortir totalment dels tres mons de la manifestació humana i passar, a la Trada. Per tant, és evident que el que podrem considerar com iniciacions menors poden rebre en els plànols fsic i astral, sota el control conscient dels seus tres subplanos superiors. Són veritables iniciacions, però no fan l'home el que anomenem tcnicament un Mestre de saviesa, sinó senzillament un adepte de grau inferior.

Segon, les iniciacions en què l'home transfereix la seva consciència d'un pla a un altre, en lloc d'un subplano a un altre. És un punt que s'ha de reconèixer acuradament. Un veritable Mestre de saviesa no sols ha rebut les iniciacions menors esmentades, sinó que ha donat els cinc passos que involucren control conscient dels cinc plans de l'evolució humana. Li falta rebre les dues iniciacions finals que el convertiran en un Choan de sisè grau i en un Buda, abans que aquest control s'estengui als dos plans restants del sistema solar. Per tant, és correcte parlar de set iniciacions. No obstant això, serà igualment correcte enunciar cinc, deu o dotze iniciacions. El tema és una mica complicat per als estudiants esoteristes a causa de certs factors misteriosos, sobre els quals ells no saben res, i que per ara són incomprensibles. Aquests factors es basen en la individualitat de l'Home celestial Mateix i involucra misteris com ara La seva karma particular, l'objectiu que pot tenir en vista en qualsevol cicle particular i la transferència de l'atenci posada sobre l'ego c smico d'un Home celestial a seu reflex, el evolucionante Home celestial d'un sistema solar.

Tamb pot descobrir-se un altre factor en certs períodes de estmul i de augmentada vitalizacin, com ara el que produeix una iniciacincsmica. Aquests efectes externs porten lgicament certs resultats en les unitats oclulas del cos de l'Home celestial i provoquen, amb freqüència, esdeveniments imprevistos i aparentment inexplicables.

Tercer, iniciacions en què un Home celestial pot rebre una iniciació més o menys, implicant as tota La seva naturalesa. Per exemple, quan va tenir lloc la individualizacin durant la poca lemuriana o la tercera raça arrel, i en aquest cicle va venir definitivament a la manifestació la família humana, va significar 01:00 iniciació major per al nostre Home celestial. L'actual estmul de l'esforç jerrquic, condueix a una iniciació menor. Cada cel veu la iniciació major d'un Home celestial, rebuda en un dels globus, i de all provenen les complicacions i els molts temes per pensar.

Als tres punts esmentats pot agregar breument de l'entrada i sortida de qualsevol raig particular. Lo poco que puede decirse sobre este punto que ofrece la mayor dificul tad, podr a resumirse en las tres afirmaciones siguientes: Pri mero, las iniciaciones recibidas en los cuatro rayos menores no poseen la misma cualidad que las iniciaciones recibidas en los tres mayores. Esto se complica parcialmente por el hecho de que en el esquema planetario, durante la evoluci nc clica, un rayo menor puede considerarse temporariamente como rayo mayor. Por ejemplo, en el actual momento de nuestro esquema planeta rio, el séptimo Rayo de Ley u Orden Ceremonial es considerado mayor, por ser un rayo de síntesis, en el cual el Mahachoan fusiona Su trabajo. Segundo, las tres primeras iniciaciones se reciben en el rayo del ego y vinculan al hombre con la Gran Logia Blanca; las dos últimas se reciben en el rayo de la mónada y producen un definido efecto en el sendero de servicio que luego escogerá el adepto. Esta afirmación debe relacionarse con la expuesta anteriormente, donde se dice que la quinta iniciación convertía al hombre en miembro de la Gran Logia o Hermandad de Sirio, siendo literalmente la primera de las iniciaciones de Sirio. La cuarta iniciación es la síntesis de las iniciaciones, en el Umbral de la Logia de Sirio. Por último, de acuerdo al rayo en que se recibe la iniciación, depende grandemente el siguiente sendero de servicio.

El Día de la Oportunidad.

Cabría preguntar aquí qué valor tiene esta información para el estudiante. Como ilustración es conveniente que reflexione sobre la significación de la entrada del actual Rayo de Ley Ceremonial o Magia, que se relaciona con las fuerzas constructivas de la naturaleza y se refiere a la inteligente utilización de la forma por el aspecto vida. Es mayormente el rayo del trabajo ejecutivo y tiene por objeto construir, coordinar y producir cohesión en los cuatro reinos inferiores de la naturaleza. Se caracteriza principalmente por la energía manifestada en el ritual, pero esta palabra no debe restringirse a su actual empleo en el ritual masónico o religioso. Su aplicación es mucho más amplia e incluye los métodos de organización manifestados en todas las comunidades civilizadas, como en el mundo del comercio y las finanzas y las grandes empresas comerciales, observados en todas partes. Ante todo, el interés reside en que el rayo ofrece oportunidad a las razas occidentales, y mediante esta fuerza vital de la organización ejecutiva, de gobierno por la regla y el orden, el ritmo y el ritual, llegará una época en que las razas occidentales (con su activa mente concreta y su amplia capacidad para los negocios) podrán recibir la iniciación ?iniciación que, como debe recordarse, se recibirá en un rayo que temporariamente se reconoce como rayo mayor. Gran número de iniciados que obtuvieron el grado de adepto en el último ciclo, fueron orientales y los que tuvieron oportunamente cuerpos hindúes. Este ciclo fue regido por el sexto rayo, que ahora va desapareciendo, y los dos precedentes. Manteniendo el equilibrio llegará el momento en que se observará un período de realizaciones de parte de los occidentales, en un rayo apropiado a su tipo mental. Es interesante observar que el tipo oriental logra su objetivo a través de la meditación con un mínimo de ritual y organización ejecutiva, y que el occidental lo logrará, en parte, mediante la organización que la mente inferior produce y por un tipo de meditación donde la intensa concentración comercial podría considerarse como ejemplo. La aplicación de la mente en forma unilateral de un hombre de negocios europeo o americano, puede ser considerada como un tipo de meditación. Cuando se purifique el móvil que subyace en esa concentración, llegará el día de la oportunidad para los occidentales.

Aprovechando el actual día de oportunidad y dando cumplimiento a las reglas para hollar el sendero, llegará para muchos occidentales la oportunidad de dar estos pasos. La encontrará el hombre que está preparado, en el lugar donde se halle y en las circunstancias familiares de su vida diaria. La descubrirá en el cumplimiento del deber, en saber sobreponerse a las pruebas y experiencias y en esa íntima adhesión a la voz del Dios interno, que distingue a todo aspirante a la iniciación. La iniciación implica las cosas que lleva a cabo diariamente quien se esfuerza conscientemente en entrenarse a sí mismo: el Maestro (ya sea el Dios interno o el Maestro del hombre, si es consciente de Él) le señala el siguiente punto a alcanzar y el trabajo que debe realizar y le explica la razón de ello. Entonces el Instructor se aparta y observa la realización del aspirante. A medida que observa, reconoce los puntos de crisis donde la aplicación de una prueba logrará una o dos cosas, enfocará y dispersará cualquier mal aún no vencido ?si se puede emplear este término? y demostrará al discípulo sus flaquezas y sus fuerzas. En las grandes iniciaciones se emplea el mismo procedimiento, y la capacidad del discípulo para vencer estas Pruebas y etapas mayores, depende de su capacidad para enfrentar y vencer las pruebas menores diarias. “Aquel que es leal en lo poco, lo es también en lo mucho”. Esta afirmación esotérica debe en realidad caracterizar la actividad diaria del verdadero aspirante; lo “mucho” es trascendido y se deja atrás, porque es considerado simplemente como una intensificación de lo normal, y ningún iniciado pasó la gran prueba de la iniciación si no se ha acostumbrado a pasar las pruebas menores todos los días de su vida. Entonces las considera normales y como la trama usual de su vida cuando tropieza con ellas. Cuando se alcanza y se mantiene esta actitud mental, no habrá sorpresas ni posibles fracasos.

Article Següent