Chakra: Un acostament als centres d'energia que regeixen el nostre coneixement (Part 1)

  • 2018
Taula de continguts amagar 1 1. Chakra Arrel: Muladahra 2 2. Chakra Sexual o Sacre: Svadhisthana 3 3. Chakra del Plexe Solar: Manupura 4 4. Chakra del Cor: Anahata

"Generalment creiem que l'amor és una cosa que et va a donar l'altre. Quan en realitat, l'amor el que jo dono, el que jo comparteixo. Tots som energia amorosa i ens donem Cuenda d'això quan la compartim. "

Laura Esquivel

Els Chakras són els centres del nostre cos pels quals flueix l'energia. Quan aquests es troben bloquejats moltes vegades ens impedeixen conèixer la nostra realitat interior i connectar-nos amb el que ens envolta. Fins i tot pot arribar a causar-nos malestar físic i malalties. Per això anem a dedicar dues article per fer un acostament als chakras i d'aquesta manera entendre com funcionen aquests centres d'energia.

Tradicionalment hi ha set chakras principals, que després de ser treballats per un temps ens habiliten accedir a les vibracions dels cinc chakres elevats. Això és així perquè el chakra corona treballa com a porta d'accés als cinc nivells elevats de l'energia anatòmica. Anem a concentrar la nostra atenció ia compartir una mica d'informació general sobre els set principals, quines són les seves funcions i com s'obren aquests chakras.

1. Chakra Arrel: Muladahra

Aquest chakra es troba situat a la base de l'espina dorsal, i representa l'element terra. Està relacionat amb els nostres instints de supervivència, i estimula la nostra necessitat de cuidar-nos i defensar-nos a nosaltres mateixos.

Quan no funciona correctament pot provocar sentiments de culpa, por, timidesa, afecció i falta de concentració.

Aquest chakra presenta com a arquetip funcional la imatge de la Mare. Aquest té la capacitat d'estimar, respectar i cuidar tant a nosaltres mateixos com als altres. Ens ajuda a trobar l'amor en nosaltres mateixos ia curar les ferides.

D'altra banda, l'arquetip disfuncional és el de La Víctima. Aquest es caracteritza per la impotència i frustració que provoquen els esdeveniments externs, la manca de control en la destinació i la projecció de les nostres limitacions en el món extern. La por, la desesperació i la manca de responsabilitat també són actituds pròpies d'un Víctima.

Per a obrir el chakra hem de concentrar en el punt situat entre l'anus i els genitals, i invocar el so LAM. La posició de les mans per obrir aquest chakra és amb els palmells cap amunt, puntes dels dits polze i índex en contacte i la resta dels dits estirats.

2. Chakra Sexual o Sacre: Svadhisthana

Aquest chakra est localitzat a l'abdomen, esquena baixa i òrgans sexuals. Representa l'element aigua, i es relaciona amb les nostres emocions i sexualitat. Ens proveeix la consciència de nosaltres mateixos. Controla al seu torn la gana per les sensacions, els sons, olors, sabors, vista i tacte. Idealment aquest chakra ens aporta la profunditat de sentiment, la realització sexual i l'habilitat per adaptar-nos al canvi. Tamb ens direcciona cap a allò que desitgem, ens permet trobar-nos amb les meravelles de la vida, i amb allò que ens genera plaer.

L'arquetip funcional d'aquest chakra és L'Emperador o Emperadriu. Representa el poder mundà i el plaer terrenal. El sentir-se bé i el gaudir la vida és propi d'aquest arquetip, la seva actitud predominant és de tranquil·litat i benestar. Per a un emperador, els plaers de la vida no són substituts de l'amor, i se sent còmode amb l'abundància i prosperitat. És hàbil i creatiu.

L'arquetip disfuncional d'aquest chakra és el Màrtir. Es caracteritza pel sofriment, la infelicitat i el sacrifici. Perd energia en buscar sempre l'aprovació i l'ajuda dels altres. És dispers. Viu en constant lluita per l'energia, els diners i sovint es troba buit i cansat. La seva actitud envers la vida és negativa, i viu en negació amb el veritable jo. El problema és que aquest arquetip és valorat i potenciat en societat, per més que culpa als altres del seu propi ressentiment. Creu que mitjançant el sacrifici obtindrà l'amor que no rep.

Per a obrir el chakra has concentrar-te en l'os del sacre ubicat a l'esquena baixa i invocar el so VAM. Les mans se situen sobre les cuixes amb els palmells cap amunt, la dreta per sobre de l'esquerra. La punta dels polzes es toquen amb suavitat

3. Chakra del Plexe Solar: Manupura

A aquest chakra l'hi coneix com Chakra de Poder. Es troba situat en el plexe solar i la seva principal funció és de generar l'energia en forma de calor, poder i entusiasme. És l'encarregat de la consciència en les decisions, l'expressió creativa, el poder personal, voluntat i autonomia, com també del metabolisme.

L'arquetip funcional d'aquest chakra és el Guerrer de la Pau. L'hi coneix per ser el protagonista de la seva pròpia vida. Posseeix molta força de voluntat i és el més fort de tots els arquetips personals. Reflecteix constantment la seva autoconfiança i valoració. La seva fortalesa i la seva capacitat l'impulsen a assolir el seu màxim potencial. És intel·ligent i conscient, actiu i amb molta energia. Es pren els problemes com desafiaments que el portaran a desenvolupar la seva saviesa i el seu creixement personal.

L'arquetip disfuncional d'aquest chakra és el Servent. Es caracteritza pel seu poc respecte cap al seu propi valor. No li dóna reconeixement a allò que fa, ja que és incapaç de reconèixer-se a si mateix. Depèn per això de la valoració dels altres. Això el porta a renunciar al seu poder personal ia les seves necessitats emocionals. A més, projecta el seu poder sobre els altres i afavoreix les relacions en les que un té més importància que l'altre.

Per a obrir el chakra, s'ha de concentrar en un punt just per sobre del melic, i invocar el so RAM. La posició de les mans ha de ser entre el plexe solar i l'estómac, amb els dits estirats que es toquen en les puntes apuntat cap endavant i amb els polzes creuats.

4. Chakra del Cor: Anahata

El chakra del cor està situat al centre del teu pit. Es relaciona amb l'amor i la compassió. Aquest chakra connecta el jo-físic amb el jo-espiritual. Ajuda a donar amor per atreure l'amor. Aquest chakra ens ajuda al seu torn a arribar a un estat de pau i tranquil·litat interna, i ens centra.

L'arquetip funcional d'aquest chakra és L'Amant. Aquest es caracteritza pel seu amor propi, cor obert i la seva completa devoció a la vida. Estima les persones i sent una forta connexió amb la natura. Accepta l'amor ja que es reconeix com a mereixedor del mateix. Té l'habilitat de contagiar a les persones amb l'amor per un mateix i ajuda a que s'arribi a la felicitat. Fa del món un lloc més feliç. L'Amant accepta la negativitat i el desafiament com a part del programa de la vida per al creixement i la maduresa.

L'arquetip disfuncional d'aquest chakra és el actor o actriu. Es caracteritza per jugar en l'amor, ja que són incapaços d'aconseguir una veritable intimitat. Es resisteix constantment a experimentar els seus temors i fuig de la seva pròpia negativitat. Assegura que tot estigui ben i oculta la seva pròpia vulnerabilitat. S'allunya de totes aquelles persones per qui sent amor.

Per a obrir el chakra és necessari concentrar-se en l'espina dorsal a l'alçada del corazne invocar el so YAM. La posició de les mans és amb els palmells cap avall, i amb l'índex i el polze en contacte. La mà esquerra sobre el genoll esquerra i la dreta davant de la teva esternn.

Hem vist llavors la importància d'aquests quatre primers chakres. Al proper article parlarem dels tres chakres restants.

Autor: Lucas, redactor en la gran família de hermandadblanca.org

FONTS:

  • https://yogainternational.com/article/view/opening-the-chakras-new-myths-old-truths
  • https://www.eclecticenergies.com/chakras/open
  • https://iarp.org/reiki-and-the-chakras-gateway-for-opening-spiritual-gifts/
  • https://www.thethirstysoul.com/reiki/chakras-reiki/
  • https://lamatrixholografica.wordpress.com/2013/05/20/los-7-chakras-y-consejos-sobre-como-activarlos/
  • http://www.adharayoga.com/2013/03/los-chakras-y-los-arquetipos.html

Article Següent