Quin ser el paradigma del segle XXI

  • 2018

CURS D'INNOVACIÓ. Unitat 1. Les ciències. Objecte d'aprenentatge 6: Ecologia

L'ecologia com a ciència tracta d'esbrinar per què i com viuen els éssers vius en els llocs on resideixen. Els organismes han evolucionat per adaptar-se no només a les seves necessitats alimentàries, sinó també a pressions ambientals com la temperatura, la sequera, la submersió i la concentració de minerals. Els sistemes ecològics contenen sistemes mecanicistes, organicistes i socials que interactuen entre si, però que a diferència dels sistemes socials no tenen cap finalitat per si mateixos.

En la ciència del segle XX la perspectiva holística ha estat coneguda com "sistèmica" i la manera de pensar que comporta com "pensament sistèmic". El paradigma d'aquest segle podria anomenar una visió holística del món ja que ho veu com un tot integrat més que com una discontínua col·lecció de parts. En una visió holística del social cal fer referència a les tres metàfores de la complexitat: el remolí com bucle recursiu, la dialògica i l'holograma. En l'actualitat es defineix el desenvolupament des del punt de vista de la sostenibilitat.

Estem immersos en una economia de mercat en el nivell nacional (macro) i en una economia no de mercat, planejada centralment i administrada jeràrquicament (micro) dins de la majoria de corporacions i d'altres tipus d'organitzacions en la nostra societat. Les nostres economies macro i micro no són congruents entre si però poden ser-ho.

Al segle XXI més que parlar d'un paradigma, es parla d'una metanoia, un desplaçament mental o canvi d'enfocament. La metanoia es va traduir com penediment en el catolicisme, un canvi radical del pensament i l'esperit. La conversió és un procés perllongat i continu, és autosubjetivación. Amb la metacognició tornem la mirada feia el si mateix, ia trobar la relació que hi ha entre la visió i la ment.

OBJECTIUS

  • Establir relacions entre ecologia, economia i sostenibilitat.
  • Establir diferències entre sistemes i models de desenvolupament.
  • Comprendre l'univers a partir d'un model hologràfic.

REGLA SIS

Que el grup sàpiga que la vida és una i res no pot tocar ni llevar aquesta vida. Que el grup conegui la vvida, flamgera i saturant Vida de la cambra regne, que el grup del cinquè regne sigui nodrit llavors pel sisè i el setè, i que comprengui que les regles menors són regles en temps i espai i no poden retenir al grup. quest segueix endavant en la vida.

ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: Entre la terra i el cel

Jake Sully, un militar que va quedar paraltico, és seleccionat per participar al programa Avatar, en el qual transportarn la seva ment i la dels científics, a uns cossos artificials de humanoides perquè la comunicació amb els nadius resulti as ms senzilla. Durant aquesta recerca de confiança entre Jake i els nadius, Jake ha de ser aprovat per la tribu i experimentar totes les relacions amb el bosc, la fauna i la flora que tenen els nadius, juntament amb els seus costums i la seva llengua. Ambientada a l'any 2154 els esdeveniments que narra es desenvolupen en Pandora, una lluna del planeta Polfemo habitada per una raça humanoide anomenada na'vi, amb la qual els humans es troben en conflicte pel fet que un dels seus clans est assentat al voltant d'un gegantí arbre que cobreix una immensa veta d'un mineral molt cotitzat i que suposaria la soluci els problemes energtics de la Terra: el unobtainium. Avatar és una pellcula americana de ciència ficció de l'any 2009, escrita, produïda i dirigida per James Cameron.

Aang és un nen que va estar congelat per cent anys en un tmpano de gel, Katara i el seu germà Sokka ho descobreixen. Els tres viuen en un món en què coexisteixen quatre nacions. A cada generació neix un Avatar, com la nica persona capaç de dominar els quatre elements i encarregat de mantenir l'equilibri entre les quatre nacions, així com de servir de pont entre el món dels mortals i el món dels esperits, de manera que es podrà dir que és qui preserva la pau a tot el món. Per ser el ms recent successor del cicle de l'avatar, Aang deure viatjar al pol nord, al costat de Katara ja Sokka, per aprendre a dominar els 4 elements (principalment el control de l'Aigua) i acabar amb la guerra. Durant el seu viatge seran perseguits pel príncep Zuko, el qual intentarà capturar a l'avatar per recuperar el seu honor. L'últim mestre de l'aire és una pel·lícula de fantasia de l'any 2010, basada en la primera temporada de la sèrie animada Avatar: la llegenda d'Aang.

Un Avatar és una representació gràfica que s'associa a un ciberusuario per a la seva identificació. En l'hinduisme, un avatar és una encarnació d'un déu, que ha vingut a la terra per restablir el dharma, i salvar el món del desordre còsmic engendrat pels enemics dels déus.

Un Avatar és un Rayo "descarregat" (projectat ?, emès?) D'una font purament espiritual, i només una entitat autoconscient adquireix el dret per a treballar en aquesta forma particular per haver aconseguit la realització durant un seguit de vides anteriors. Un avatar és un Raig de glòria santificant i perfecta que es revesteix de matèria amb el propòsit de servir.

  • Després de veure les dues pel·lícules que tracten l'assumpte de l'Avatar, respondre les següents preguntes. Quina és la font d'energia per a l'avatar? Quines diferències es troben entre el físic, el quàntic, el mecànic i l'orgànic ?, Quina és la importància de la respiració? Quina és la relació entre la respiració i els set chakras?

ACTIVITAT UN: els regnes.

L'ecologia se centra en l'estudi dels recursos de la nostra casa: el planeta Terra, recursos que tenen el seu origen en els diversos regnes de la natura. Un regne representa cadascuna de les grans subdivisions taxonòmiques en què es classifiquen els éssers vius respecte al seu parentiu evolutiu.

Tot i l'extremada diversitat de la natura, hi ha en ella un sistema d'ordre i estructura. Hi ha una jerarquia de productors, consumidors i recicladors que, en qualsevol entorn natural guarden entre si un equilibri dinàmic. La vida treu tota l'energia del Sol, la circulació d'aquesta energia i el reciclatge dels nutrients químics constitueixen dos dels processos principals dins de qualsevol ecosistema.

Els organismes unicel·lulars poden sentir i reaccionar. Gran part del que fan només compta com a comportament en un sentit molt ampli, però poden controlar com es desplacen i quines substàncies químiques produeixen, en resposta al que detecten que passa al seu voltant. Perquè qualsevol organisme faci això, una part del mateix ha de ser receptiva, capaç de veure, olorar o sentir, i una altra part ha de ser activa, capaç de fer que passi alguna cosa útil. L'organisme té així mateix que establir algun tipus de connexió, un arc, entre aquestes dues parts.

El bacteri Escherichia coli té un sentit del gust o l'olfacte; pot detectar substàncies químiques agradables i desagradables en el seu entorn i pot reaccionar movent-se cap a concentracions de determinades substàncies i allunyant-se d'altres. L'exterior de cada cèl·lula d'E coli posseeix una sèrie de sensors: grups de molècules que s'estenen per la membrana exterior de la cèl·lula. Aquesta és la part de "entrada" del sistema. La part de "sortida" es compon de flagels, els llargs filaments mitjançant els quals la cèl·lula res. Un bacteri E. coli realitza dos moviments principals: pot córrer o rodar. Quan corre, es desplaça en línia recta, i, quan roda, com cal esperar, canvia de direcció a l'atzar. Una cèl·lula passa contínuament d'una d'aquestes activitats a l'altra, però, si detecta una concentració creixent d'aliment, el seu canvi de direcció es redueix. Un bacteri és tan petita que els seus sensors per si sols no poden donar-li indicació de la direcció de la qual procedeix una substància química bona o dolenta. Per superar aquest problema, el bacteri utilitza temps per se-les amb l'espai. La cèl·lula no està interessada en quanta d'aquesta substància química està present en qualsevol moment donat, sinó més aviat en si aquesta concentració augmenta o disminueix. El bacteri soluciona aquest problema d'una manera enginyosa: quan els seus sensors capten el món, un mecanisme registra quines són les condicions en el moment i un altre registra com eren les coses un moment abans.

  • Elaboreu una taula comparativa dels regnes de la natura i un diagrama de flux de la transició de serp a àguila.

ACTIVITAT DOS: les races.

L'economia se centra en l'administració dels recursos de la nostra casa: el planeta Terra. El desenvolupament implica el progrés continu en la ciència i la tecnologia, l'economia, l'ètica i l'estètica. La raça fa referència als grups en què se subdivideixen algunes espècies biològiques sobre la base de trets fenotípics, a partir d'una sèrie de característiques que es transmeten per herència genètica. Tres deixebles originals i les seves famílies van ser els progenitors de tres principals agrupacions racials, classificades en forma general:

1. La raça semita o les races dels temps bíblics i moderns; els àrabs, afganistanes, moros i els plançons i les afiliacions d'aquests pobles incloent els moderns egipcis, són descendents tots del més gran dels tres deixebles.

2. Els pobles llatins, les seves diverses branques a tot el món i les races celtes, on sigui es troben, són descendents del segon dels tres deixebles.

3. Els teutons, els escandinaus i els anglosaxons són descendents del tercer dels tres deixebles.

El susdit és una àmplia generalització. Els descendents de dos d'aquests tres deixebles han acceptat gradualment les llegendes difoses en l'època atlant i s'han ubicat de part dels que antagonitzen amb el jueu, tal com és en l'actualitat, i van perdre tot el sentit del seu comú origen. No existeix avui al món una raça pura, perquè els matrimonis interracials, les relacions il·lícites i la promiscuïtat, durant els últims milions d'anys, han prevalgut de tal manera que no hi ha una estirp pura. El clima i el medi ambient són fonamentalment factors més grans i determinants que qualsevol segregació imposada, excepte aquella que prové de constants matrimonis entre races. Respecte a aquest últim factor, només els hebreus han conservat certa mesura d'integritat racial.

Les grans nacions estan controlades per dos llamps, així com ho està un ésser humà. Totes les nacions estan controlades pel raig de la personalitat, que en l'actualitat és el factor dominant, potent i principal factor controlador, i pel raig de l'ànima, pressentit només pels deixebles i aspirants de qualsevol nació. Aquest raig de l'ànima ha de ser evocat per Aquest Grup de Servidors perquè entri en una acrescuda activitat funcionant, perquè constitueix un dels seus principals objectius i tasques. Els líders, en treballar en equip, estan contribuint al desenvolupament de la humanitat en conformar organitzacions. Les organitzacions són estructures administratives i sistemes administratius creats per aconseguir metes o objectius per mitjà dels organismes humans o de la gestió del talent humà i d'un altre tipus.

  • Elaboreu una taula comparativa de les races humanes i un diagrama de flux de com és la transici de la personalitat a l'ànima.

ACTIVITAT TRES: éssers de llum

Simblicamente parlant, alguns dels fills de Déu, van caure del seu elevat estat, conduïts en una poca per "Llucifer, fill del mat". Aquesta "cada dels Àngels" va ser un extraordinari esdeveniment en la història del nostre planeta, encara que sols un fenomen passatger i interessant en la història del sistema solar, i un incident sense importància en els assumptes de les set constel·lacions a les quals pertany el nostre sistema solar.

La forma-home va tenir un sol origen: ayapliano. A l'disseminar en l'univers i colonitzar infinits planetes, aquesta espècie nica es adapt al medi ambient de cada planeta, sistema i constelacin. Adquirint caracterstiques preponderants que el diferenciaven un de l'altre, la forma-home va continuar basant-se en els codis gentics, mes aquests es van anar transformant en diferents races que avui dia poblen l'univers. Nosaltres som ayaplianos-humans.

Som els Àngels cats; vam perdre les ales, el que significa que les nostres ments van quedar empresonades en la massa enceflica, la qual no poda imaginar, crear, volar o comunicar-se amb altres realitats. Ens vam quedar sols, orfes i aïllats en la foscor de les nostres vides fins avui, que estem despertant conscientment.

Les nostres ànimes han de encarnar-se en els Interanos, ah formarem nostre Ésser energètic (esperit) per després encarnar-en els Elohim, Seramitas i d'aquesta manera passarem als Voluntaris de les naus per a ser tots UN i tornar als nostres orígens. Però no necessitem encarnar-en els Lemurianos per arribar al SER UN.

Per la tornada seguirem el camí invers al de l'encarnació. Cos material (Jesús), Cos astral (Ra), Cos mental (Ser-Ra-Mitra), Cos energètic (Crist), Cos universal (Thoth). Thoth és la marca del llinatge universal. Crist és la marca del seu llinatge mental, aconseguit com Seramita. Ra és la marca de la seva herència planetària i Jesús és la marca de la seva feina com a voluntari.

La Sexta Raça precipitarà gràcies a la Clau Genètica 55 i la seva mutació brollarà dins el centre del plexe solar, que és el lloc de les emocions humanes. La Raça Triviana marca l'inici d'un nou despertar per a aquest centre, el que permetrà als éssers humans experimentar un cop més el camp quàntic universal que connecta a tots els éssers vivents. Aquest nou despertar no és un moviment retrògrad cap als passats temps daurats, sinó una nova integració dels tres plans inferiors -el físic, l'astral i el mental- amb els seus tres contraparts superiors -el causal, el intuicional i el intencional, respectivament. La Setena i última Raça Arrel, la Pangea, en realitat no es pot descriure amb paraules. Representa la integració de tots els regnes de Gaia en una senzilla vibració de pura presència que es dóna només allà on l'esperit i la matèria es tornen un, i on l'essència espiritual divina brilla a través del pla físic, permetent-la ascendir. És el regne del cel que ha baixat a la terra.

  • Elaboreu un quadre comparatiu de les espècies humanes i un diagrama de flux de com és la transició d'àngel a dimoni i de dimoni a àngel.

La serp emplomallada

Hi ha una antiga profecia Maya que parla del retorn de Quetzalcóatl - un ésser simbolitzat per la serp emplumada. Els calendaris antics han connectat aquest esdeveniment per molt temps per coincidir amb l'any 2012 en aquest moment, d'acord amb els maies, el temps deixaria d'existir. Tals profecies potser no es prenguin literalment, sinó com a marcadors alquímics que emergeixen de l'inconscient col·lectiu. El viatge de la consciència a través de la clau genètica 59 està simbolitzat encertadament per la figura de Quetzalcóatl. La serp emplomallada és el mateix que el símbol del drac: representa l'harmonització de la naturalesa inferior (la serp) amb la naturalesa superior (l'àguila). Aquest és de fet la nova època en què estem entrant.

Per entendre la veritable naturalesa del despertar de la consciència que està per arribar, podem descriure un bell paral·lelisme amb el cicle vital de la libèl·lula. Les libèl·lules passen molt de temps de la seva vida primerenca sota l'aigua. En ser insectes que viuen sota l'aigua, es diuen nimfes, que, al contrari del que molts pensen, no tenen necessitat de sortir a la superfície a la recerca d'aire. Una bona part de la seva vida, les nimfes viuen totalment sota l'aigua, on es mouen com depredadors d'èxit i s'alimenten de qualsevol cosa, des líquens fins a petits peixets. En aquesta etapa de la seva vida, la nimfa travessa diferents sèries de mudes o estadis de maduresa en què canvia la seva pell, però segueix sent nimfa. Els estadis de la seva vida com insecte poden durar diversos anys i durant aquest temps no té ni idea del que li espera en el futur, simplement experimenta una sèrie de mutacions ocultes. Un dia, sobtada-ment, un recòndit gen que estava adormit es dispara i la nimfa fa alguna cosa totalment xocant: troba la tija d'una planta propera i puja per ell fins a sortir de l'aigua. Per primera vegada en la seva vida pren contacte directe amb l'aire i amb el sol.

Una vegada que la nimfa deixa la seguretat del medi ambient subaquàtic, la llum del sol comença a treballar-hi, catalitzant el que serà la seva muda final. Just en aquest estadi final ocorre la màgia, ja que la criatura avançada que estava amagada a l'interior de la nimfa trenca la pell externa de la larva. En el transcurs d'unes hores, sorgeixen quatre ales arrugades i el seu característic tòrax esvelt comença a desenroscar. El que resulta de gran rellevància metafòrica en aquest estat té a veure amb l'element aigua. Mentre que la libèl·lula emergent surt de l'element aigua i es prepara per renéixer en una nova vida en l'element aire, l'aigua que encara amb-té en el seu cos es converteix en la clau que fa possible el procés de transformació. A través d'un procés hidràulic, l'aigua que hi ha al cos de la nimfa es bomba fins a les ales que estan naixent i cap al tòrax, el que provoca el seu primer desplegament i extensió. Dit d'una altra manera, la libèl·lula és capaç d'assumir la seva forma aerodinàmica gràcies a l'aigua provinent de la seva forma de vida anterior. Aquesta aigua suscita la mutació de la nimfa en libèl·lula. Una vegada que tota l'aigua s'hagi consumit i la libèl·lula hagi adquirit la seva nova forma expandida, aixecarà el vol i començarà una nova vida. El cicle de vida de la libèl·lula és una metàfora perfecta del despertar del Do 55 i del Poder corresponent. L'energia base de les nostres emocions es converteix en el vehicle per desplegar el nostre propi despertar de la consciència, i una vegada que aquest despertar hagi succeït, la vida hi ha d'haver en els plànols superiors per a tota l'eternitat.

EL CAMÍ IL·LUMINAT DE L'APRENENT

El camí il·luminat és un intens procés d'integració que pot portar-nos una considerable quantitat de temps, però que s'anirà fent més estable de mica en mica. Els estadis inicials del despertar estan destinats a ser la part més volàtil del procés. Durant aquest període el nostre sistema emocional es vindrà literalment sota. Les claus genètiques més intensament connectades amb el Do 55 són dos: la 59a amb el seu Do, la intimitat, i la 39a amb el seu Do, el Dinamisme. Les dues participen també activament en el procés de despertar. Aquí pots veure la relació directa que hi ha entre aquests dos estats elevats: Alliberament i Llibertat. El poder 39, desencadena l'estat final de Llibertat. L'Alliberament implica un procés dinàmic de catarsi, mentre que la Llibertat és el resultat d'aquest procés. Igualment poderós pot considerar-se el poder 59, la Transparència, que es desperta simultàniament amb el poder 55. El pla ocult a l'agenda d'aquest poder, en el que en despertar es refereix, es pot comparar amb el procés que pateixen les ales transparents de la libèl·lula: nosaltres ens veurem forçats també a tornar-nos transparents. El Do 59, la Intimitat, és el primer pas en aquesta direcció. Hem de permetre que la vida ens obri el cor a través de les nostres relacions.

En els últims vint anys, més o menys, el món ha travessat grans canvis en la seva estructura interna. Mentre ens aproximem a aquest increïble portal podem identificar tres dates o marcadors que assenyalen la trajectòria del procés de despertar de la consciència planetària i la seva fusió. Són girs de rosca escrits en el marcador vibracional de la nostra evolució. Es tracta, per aquest ordre, de l'any 1987, o de la Convergència Harmònica; de 2012, la Ressonància Melòdica, i de 2027, o any de la Simfonia Rítmica. Aquestes tres fases, l'Harmonia, la Melodia i el Ritme, conformen el temps de gravació on passarà la total reestructuració de la vida vibracional del nostre planeta.

JORGE ARIEL SOTO LÓPEZ

11 març 2018

Article Següent