El Kybalion PDF Descarrega-i Coneix-

  • 2019
Taula de continguts amagar 1 El hermestismo: punt de partida del Kybalion 2 Una Curiositat filosfica del kybalin PDF 3 Estructura de l'kybalin PDF: abril Descarrega el Kybalin PDF

El kybalin pdf és un escrit que reuneix tots els axiomes i principis de l'hermetisme, els quals han estat considerats com els secrets de la naturalesa interna i externa. Sent per tant, un atractiu constructe de saviesa de tota literatura esotèrica. Emperò Què és l'hermetisme?

El hermestismo: punt de partida del Kybalion

El terme hermetisme, ve de "Hermes el gran" que vol dir "mediador o interpreti" en aquest sentit té la mateixa funció del déu Mercuri, i del pensament mediador entre els graus de δόξα (doxa) i ἐπιστήμη (episteme). Per a tal, és el missatger que ens inicia en el diví comerç del coneixement superior i en això a la docta ignorància.

Segons s'explica, els ensenyaments d'Hermes Trismegist no ensenyaven públicament, sinó a deixebles iniciats a les escoles de misteris. Això per temor que les ciències i les arts profanes; vulgarizaran seus ensenyaments i es perdés el sentit íntim de la seva doctrina. D'aquesta manera, la doctrina era transmesa de llavi a cau d'orella de generació en generació als deixebles més aptes.

S'explica que els ensenyaments de l'hermetisme són antiquíssimes, alguns diuen que prové de l'antiga civilització egípcia i per al sincretisme s'associa a Hermes el gran amb el déu Tot (i paral·lelament al déu mercuri-hermes en el món greco-llatí).

Els seus ensenyaments circumdaven en la comprensió del cosmos, eren tant teòriques com pràctiques. Consistia en una Filosofia, els sublims principis perquè tinguessin algun sentit; havien de posar-se en l'experiència, bé assenyala el mateix Kybalion pdf el primer axioma del capítol XV:

La possessió del coneixement, tret que vagi acompanyada per una manifestació i una expressió en l'acció, és com l'amuntegament de metalls preciosos: una cosa vana i ximple. El coneixement, com la riquesa, està destinat a l'ús. La llei de l'ús és universal, i aquell que la viola pateix per raó de la seva conflicte amb les forces naturals. (Pàg. 106)

Com veiem, aquest axioma convida a la pràctica de les virtuts en virtut del coneixement adquirit, i igual que els altres aforisme, principis i axiomes, són clars i concisos i cadascun il·lustra un ensenyament aprehesa per als "orelles" capaços d'entendre, bé resa el capítol I del Kybalion: «els llavis de la saviesa estan tancats, excepte per a les oïdes de l'enteniment. »(P. 9)

Una Curiositat filosòfica del Kybalion PDF

La saviesa del Kybalion, se circumscriu a la metafísica, i sintetitza les postures clàssiques del realisme i idealisme. Per exemple, el 3er principi del capítol II del Kybalion en pdf és el de vibració: «Res descansa; tot es mou; tot vibra. »(p. 16). Em recorda a la següent vella pregunta de la filosofia: ¿Si un arbre cau en la meitat del bosc i ningú ho escolta fa soroll?

Un realista diria, és clar! No hi ha dubte d'això, perquè la realitat és ontològicament independent del subjecte cognoscent. En canvi un idealista diria: No, no sona perquè no hi ha algú que hi sigui perquè escolti el so, perquè "Ser (existir) és ser percebut" "esse est percipi".

Ara bé, una hermetista (i fins i tot un científic actual diria): Ni una cosa ni l'altra, només hauria vibració en la meitat del bosc. (Curiosament s'ha demostrat, que el soroll és només la representació "de soroll" per la percepció d'un subjecte cognoscent, però en si mateix, seria vibració).

Estructura del Kybalion PDF:

El llibre Kybalion pdf, està escrit de forma lacònica, consta de XV apartats o capítols, on es van explicant la filosofia i els 7 principis hermètics que regeixen la llei natural, divina i la profunditat de l'ànima, en virtut de sentències o aforismes. A més, consta també de 7 axiomes. El Kybalion, tracta sobre la cosmologia, l'alquímia i la psicologia transcendental o antiga, coneixement que ha influït a moltes doctrines esotricas sincretistas i religions.

Descarrega el Kybalin PDF

Ara bé, Quin va escriure el kybalin pdf? Aquest curt, però gran llibre; va ser escrit de forma anònima, segons s'explica en 1908, per tres adeptes i profunds esotricos, conegut com els tres iniciats els quals no van revelar els seus noms. Descarregar-lo a continuaci:

Autor: Kevin Samir Parra Rueda, redactor en la gran família de Hermandadblanca.org.

Font per a descarregar:

  • Els tres iniciats. El Kybalion pdf. [Document en Línia] Disponible per a descarregar: https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2019/05/el-kybalion-pdf.pdf [Consultat i pujat: 19 de maig de l'2019]

Article Següent