El Llenguatge de la Nova Era - Missatge canalitzat de Koot Hoomi

  • 2018

Missatges dels Mestres de Llum.

En Portugus l'Original.

A mesura que les noves energies han estat plasmades en tot el planeta, aconseguint totes les ànimes que anhelen per arribar al seu alliberament, un nou llenguatge ha sorgit, formant as un corrent energètica amb tendència a renovar tots els sistemes de la humanitat.

La renovació es fa de dins cap a fora i de dalt a baix, i està sent portada pel Nou Crist Solar.

Aquestes noves energies arriben l'ànima perquè d'ella vingui una nova forma de viure en el món, és a dir, porten els sentiments elevats de l'essència Divina a la personalitat, per així transformar-la, renovar-la i elevar-la.

Per això, aquells que caminen els camins de la senda espiritual senten la transició a través dels conflictes que la personalitat presenta en el dia a dia, entre el vell i el nou llenguatge.

La insatisfacció creixent dels Fills de la Llum es deu al fet que el llenguatge de l'ànima ve gradualment tornant-se més conscient en si mateixos, enmig d'un món extern de valors superats, on impera un llenguatge arcaic.

Estimat! Sabeu que esteu sent renovats i les vostres ments innovades.

No perdeu l'oportunitat d'aquesta intensa transformació!

Sigueu coherents amb el llenguatge dels vostres sentiments més profunds, el llenguatge del vostre Jo Major!

'Transmutad vostres insatisfaccions!

És hora de renovar definitivament, deixant de banda les identificacions amb el món vell.

Avui es busca molt més el contacte amb la natura per que en ella les noves energies provoquen una Gran Unitat Interna, i els éssers humans tenen set d'aquestes energies dins de si mateixos per reestructurar el seu univers intern.

Les energies de la naturalesa s'alineen i equilibren l'ésser humà, sintonizándolo amb la seva pròpia essència, portant-ho a una unitat amb el seu Jo Major.

Aquesta unitat amb la natura ja està dins de més d'un terç de la humanitat. Cal integrar els llenguatges l'ànima i de la personalitat a través d'una constant autoavaluació de les actituds, separant així la "palla del blat" dins de cada un.

Perquè la transformació interna passi, es necessita molta voluntat i molta persistència per tal que la direcció sigui clara, els objectius nítids i la consciència puguin estendre més enllà dels límits físics.

La insatisfacció es transformarà en satisfacció quan puguin ser exterioritzats els sentiments innovadors de l'ànima fonamentats en l'amor universal.

Aquesta acció mourà muntanyes i crearà en el pla humà una Nova Vida. Per tant, tots els caminants de la senda oculta han de reflectir en aquestes paraules i crear la Nova Realitat a través de l'exteriorització de l'Amor universal i de la Unitat Major, permetent d'aquesta manera que el Verb renova la faç de la Terra.

Com ja s'ha dit:

"I el Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres. .. "

Koot Hoomi.

Canal Espiritual: Lourdes Rosa.

TRADUCCIÓ PORTUGUÈS-CATALÀ: Patricia Gambetta, redactora en la gran família de hermandadblanca.org

FONT: Llibre "Mensagens Dos Éssers de Llum". Segona Edició. Autors Henrique Rosa i Lourdes Rosa.

Article Següent