El cinquè regne. El regne de Déu per Djwal Khul.

Per a la emergent teoria dels sistemes vius, la ment no és una cosa sinó un procés: és cognició, el procés del coneixement que s'identifica amb el procés mateix de la vida. La cognició està inextricablement unida a la creativitat: la autopoiesi. Tots els sistemes vius són xarxes de components més petits; la trama de la vida com un tot és una estructura multinivell de sistemes vius que nien a l'interior d'altres: xarxes dins de xarxes. (1)

(2) Un acte creador és sempre el resultat de la inspiració captada, reconeguda per la qual cosa és, desenvolupada per l'aspecte forma, compresa i fomentada pel cervell i el cor de l'home. Així es produeixen coses noves. Aquí no em refereixo al instintiu acte creador del cos físic. D'aquesta manera i per haver respost a la inspiració, va venir a l'existència el regne animal. Primer va tenir lloc l'afluència d'energia estimulant i inspiradora; després va venir el reconeixement, per part de la forma, que va donar per resultat la iniciació de l'activitat; després es va produir el que no havia existit fins llavors. Així va aparèixer un nou regne de la natura.

Això mateix està succeint avui al món. Hi ha una afluència d'energia espiritual que vitalitza, transforma i fa creadora a la humanitat. Per tant és possible realitzar el treball iniciàtic per tal que aparegui a la terra un superior i nou regne. Però això s'haurà de, com anteriorment, al fet que la triple energia aflueix de set maneres. El poder d'aquestes forces resideix darrere dels disturbis dels moments actuals, però un nou regne de la natura serà creat.

Tot el que fa ara a la Humanitat és la necessitat d'una constant i conscient resposta a la revelació evolutiva ia la gradual captació del Pla, que li permetrà a l'home:

1. treballar conscient i intel·ligentment,

2. comprendre la relació que té la vida amb la forma i la qualitat,

3. produir aquesta transmutació interna que portarà a la manifestació el cinquè regne de la naturalesa, el Regne de les Ànimes.

El problema que té davant seu la Jerarquia és doble i pot ser expressat amb dos interrogants:

1. En quina forma pot expandir la consciència de la humanitat per tal que es desenvolupi des del germen de l'autoconsciència (així com era en la individualització), per ser portada fins a la total consciència i identificació grupals, com passa en rebre la última iniciació?

2. En quina forma l'energia ascendent de la cambra regne de la natura pot posar-se en tan estreta relació amb l'energia descendent de l'esperit, perquè una altra gran expressió de la Deïtat -l'expressió grupal- pugui sorgir a la manifestació a través de l'home ?

En el present, l'aspecte consciència de la Deïtat segueix perfeccionant les formes de la cambra regne de la naturalesa per mediació d'aquells la consciència pertany al cinquè regne. Aquesta és la tasca de la Jerarquia de Mestres. Aquesta tasca ha estat delegada al Nou Grup de Servidors del Món que, en el pla físic, pot arribar a ser l'instrument de la seva voluntat. Per mitjà d'aquest grup, les qualitats divines internes de bona voluntat, pau i amor, actives en les formes de la cambra regne, poden acréixer-i expressar-se a través dels éssers humans.

Cada regne té les paraules clau. Poden ser traduïdes, encara que inadequadament, de la manera següent:

Regne Procés Secret Objectiu

1. Mineral Condensació Transmutació Radiació

2. Vegetal Conformació Transformació Magnetització

3. Animal concreció Transfusió Experimentació

4. Humà Adaptació Translació Transfiguració

5. egoico Exteriorització Manifestació (3) Realització

Influències i resultats.

El cinquè raig de coneixement concret, en relació amb la personalitat humana.

El segon raig d'amor saviesa, en relació amb l'ànima humana.

A través del treball actiu dels dos rajos, la cambra raig fa aparèixer eventualment en l'ésser humà, la intuïció. El cinquè raig és el responsable del desenvolupament de l'intel·lecte. Es pot dir llavors que a causa de la unió entre la intuïció positiva i l'instint negatiu, neix l'intel·lecte, perquè l'ésser humà repeteix en si mateix el gran procés creador tal com passa en l'univers.

  1. El regne de les ànimes .................. Intuïció.
  2. El regne humà ........................ Intel.
  3. El regne animalInstinto.

La tendència innata i inextirpable de barrejar i sintetitzar. És el resultat d'un acte de la voluntat, causat per l'impuls pressentit i innat propòsit de Déu.

La qualitat de la visi oculta, és el resultat superior del desig que es funda intrnsecament en la voluntat per formar un Pla i un propòsit.

L'instint per formular un pla. Aquest instint regeix tota activitat que, en el procés evolutiu, es divideix en activitat instintiva, intel·ligent, intuïtiva o plena de propsit, i en activitat il·luminada, pel que fa al gènere humà concerneix. Aquest instint és el resultat del desenvolupament de la ment o setmanes, i el sorgiment de la intel·ligència. És la qualitat particular o naturalesa instintiva, mitjançant la qual la humanitat expressa el primer raig de intenci volitiva, fomentada pel desig i trasmutada en activitat intel·ligent.

L'anhel de viure una vida creadora, per mitjà de la facultat divina de la imaginaci. Dit anhel, com podr veure fcilment, est estretament relacionat amb el quart Raig de Armona, que produeix unitat i bellesa, adquirides a través del conflicte. És el resultat de la capacitat -unes vegades adequada i altres inadequada- que posseeix la consciència interna de revelar en quina mesura controla per mitjà del Pla i com respon a la intenci superior.

El factor analisi. Aquest factor sorprendre els qui pateixen la conseqüència de l'abús del poder de discriminar, analitzar i criticar. No obstant això, és una qualitat fonamental i divina que produeix una participació intel·ligent en el Pla i una habilitat en l'acci. És el resultat del treball actiu dels fills de Déu, els fills de la ment, i també la seva aportació a la contribuci total planetària, com a part del gran Pla del sistema.

La qualitat innata que posseeix l'home per idealitzar. Es funda en el èxit del Pla mateix. Originalment dit Pla va tractar de despertar en l'home les següents respostes: correcte desig, correcta visiny correcta activitat creadora, basats en la correcta interpretació dels ideals. És el resultat -en forma curiosament del treball d'un grup peculiar de treballadors mundials que la humanitat coneix amb el nom de Salvadores Mundials. Són els Fundadors d'aquestes formes mitjançant les quals les idees divines es converteixen en ideals de les masses, en totes les esferes del pensament humà. Tot gran conductor mundial és necessàriament un Salvador sofrent.

La interacció de les grans dualitats és la setena regla o força controladora, amb la qual treballa la jerarquia. A causa de l'activitat engendrada per aquesta interaccinya els resultats obtinguts (que produeixen sempre un tercer factor) el món manifestat és impulsat a seguir la lnia del propòsit diví. És el resultat de la unificació efectuada en el pla físic que produeix les unificacions inferiors, així com les efectuades fins ara en la consciència humana han produït la unificació amb l'ànima.

L'individu que per si mateix ha percebut la visió, es relaciona amb aquest grup que, conjuntament amb ell, és conscient d'aquesta visió, i després relaciona aquest "grup visualitzador" amb el Regne de Déu, tal com existeix en els plànols subtils, en un esforç per exterioritzar i fer de la visió una realitat en el pla de la manifestació. Aquest és un procés de visualització, activitat i precipitació.

Procés: l'exteriorització. (4)

Els primers passos es van relacionar amb la preparació interna. Tot i que els Mestres de Saviesa hagin passat tots per l'experiència humana i siguin simplement homes que van realitzar una relativa mesura de perfecció, hi ha aspectes del contacte físic que van transcendir totalment i van anul·lar definitivament. Res en els tres mons té afinitat amb Ells, excepte l'afinitat de la vida i l'impuls d'estimar a tots els éssers. La recuperació de certa facilitat per actuar va ser considerada necessària. Per exemple, els cinc sentits, en el que a un Mestre concerneix, existeixen i són emprats segons la necessitat, però el contacte establert i mantingut amb deixebles i aspirants avançats del món (per l'intermedi treballen principalment) és majorment telepàtic; l'oïda i la vista, com vostès entenen la seva aplicació, no estan involucrats. La ciència d'impressió, amb el seu augmentada eficàcia en el contacte individual per mitjà dels sentits, ha reemplaçat al mètode més estrictament humà. Excepte en el cas dels mestres que treballen en el pla físic i en cos físic, els sentits físics externs estan passius; per a la majoria dels mestres que encara fan servir aquests sentits, l'ús és estrictament limitat; El seu treball segueix sent gairebé totalment subjectiu i el mètode d'interacció telepàtica i d'impressió, és pràcticament l'únic mitjà que utilitzen per arribar fins Els seus agents actius. Per tant, un dels moviments preparatoris ha estat la recuperació dels antics sistemes de naturalesa física.

Un altre dels passos ha estat l'èxit d'una àmplia cultura i comprensió de l'actual civilització, que entrarà en activitat i controlarà quan es dugui a terme, el projecte proposat. Se'ls ha dit -i dit correctament- que els mestres no es preocupen per aconseguir eficiència en tots els temes educatius -en la història moderna, per exemple, en els més nous procediments científics, o en l'ocupació d'idiomes estrangers. En tots Els seus Ashramas n'hi ha que poden proporcionar-qualsevol coneixement específic que puguin necessitar en un moment donat, o per a qualsevol propòsit determinat. El mateix els passa als que van aconseguir la categoria de Mestre, però no als iniciats avançats, molts dels quals, en passar a graus més elevats i rebre instrucció d'un Mestre, van retenir els seus coneixements mundans, a més d'especialitzar en certs acostaments estrictament terrenals, als assumptes mundans. Hi ha adeptes, per exemple, que són autoritats en assumptes financers moderns, i aquests iniciats de quart grau s'estan preparant competentment per a instituir més tard aquestes tècniques noves i mètodes d'interacció financera que reemplaçaran els desastrosos mètodes actuals; inauguraran un sistema de barata i intercanvi, dels quals els diners modern és el símbol tergiversat. Aquest mètode nou de relacions financeres serà comprensivament humà i reemplaçarà a les grans finances ia l'empresa privada. No obstant això, al mateix temps, retindran aquestes fases de l'empresa moderna que seran extretes de la iniciativa i els recursos de l'individu. Altres iniciats es van especialitzar en els diferents idiomes, dos d'ells són autoritats en l'anglès bàsic; aquesta forma de l'idioma oportunament prendrà el lloc d'altres idiomes a tot tipus d'intercanvi internacional i comercial, sense anul·lar els idiomes nacionals que fan servir diàriament els països.

Aquells Que vénen com Reveladors l'amor de Déu Arriben des d'aquest centre espiritual que el Crist ha denominat "el Regne de Déu". Allà habiten els esperits dels homes justos, fets perfectes; allí es troben els guies espirituals de la raça, i allí els Executius espirituals dels plans de Déu, viuen, treballen i supervisen els assumptes humans i planetaris. Moltes persones denominen a aquest regne amb diversos noms. Es parla del mateix com la Jerarquia espiritual, la Morada de la Llum, el centre on resideixen els Mestres de Saviesa, la Gran Lògia Blanca. D'allí vénen els que actuen com a missatgers de la saviesa de Déu, custodis de la veritat com està en Crist i en Aquells del qual tasca és salvar el món, impartir la següent revelació i demostrar la divinitat. Totes les Escriptures del món donen testimoni de l'existència d'aquest centre d'energia espiritual. Aquesta Jerarquia espiritual ha anat apropant-se constantment a la humanitat a mesura que els homes es feien més conscients de la divinitat i més aptes per a establir contacte amb el diví.

Darrere d'aquest centre espiritual d'Amor i de Llum, es troba un altre centre, innominat per a Occident, però que Orient li dóna el nom de Shamballa. Potser el nom occidental sigui Shangrilha -que s'està reconeixent a tot arreu i representa un centre de felicitat i propòsit. Shamballa o Shangrilha, és el lloc on la Voluntat de Déu està enfocada, i des del qual són dirigits Els seus propòsits divins. D'allí es decideixen els grans moviments polítics i la destinació de races i nacions, i el seu progrés; de la mateixa manera els moviments religiosos, els desenvolupaments culturals i les idees espirituals, són enviades des del centre jeràrquic d'Amor i de Llum. Les ideologies polítiques i socials i les religions mundials, la Voluntat de Déu i l'Amor de Déu, el Propòsit de la divinitat i els plans pels quals propòsit és portat a l'activitat, tots s'enfoquen a través aquest centre del qual cada un nosaltres som conscientment banda, la Humanitat mateixa. Per tant, hi ha tres grans centres espirituals sobre el planeta: Shamballa, la Jerarquia espiritual i la Humanitat.

Alguns sinònims poden servir per desenvolupar el seu pensament sintètic i portar una mesura definida d'il·luminació:

Shamballa JERARQUIA HUMANITAT

Síntesi Unitat Separació

Voluntat Propòsit Pla

Vida Ànima Aparença

Esperit Consciència Substància

Vivència Organisme Organització

Captació Polarització Focus d'Activitat

Poder Impuls Acció

Energia Distribució Forces

Direcció Transmissió Recepció

Cap Cor Gola

Secret: la manifestació.


Hi ha un secret en cada un dels cinc regnes de la natura, que fa a la relació que hi ha entre l'evolució humana i la totalitat, i li és revelat a l'iniciat en cadascuna de les cinc iniciacions, en les quals s'explica un els cincs secrets, i per la meva part intentaré interpretar simbòlicament seus cinc antics noms o consignes:

1. El regne mineral El secret de la brillantor de la llum.

2. El regne vegetal El secret del perfum sagrat.

3. El regne animal El secret de seguir el rastre.

4. El regne humà El secret del doble sender, o del doble alè.

5. El regne de les ànimes El secret de la rosa daurada de llum.

Les formes simbòliques que amaguen aquests cinc secrets que s'imparteixen a la intel·ligència de l'iniciat, són:

1. El secret mineral El diamant de color blau blanc.

2. El secret vegetal El cub de fusta de sàndal al cor del lotus.

3. El secret animal El grapat de fulles de xiprer sobre una urna funerària.

4. El secret humà El cordó daurat retorçat, amb set nusos.

5. El secret egoico El pimpollo del lotus tancat, amb set raigs blaus.

El secret del cinquè regne està relacionat amb el misteri de l'electricitat, base de la manifestació que es troba darrere de tota evolució. Hi ha un estret vincle entre el poder del pensament i el fenomen elèctric. La ment és electricitat que es manifesta com vitalitat, magnetisme i activitat, que com a qualitats de la naturalesa psíquica designem com a voluntat, saviesa i activitat. De tal manera les set manifestacions del fenomen elèctric apareixen com a característiques mentals així:

1. L'electricitat dinàmica com Voluntat o poder.

2. La calor unificador com Amor o saviesa.

3. El poder fusionador com Activitat intel·ligent.

4. La vida harmonitzadora com Bellesa o art.

5. La llum il·luminadora com Coneixement concret o Ciència.

6. El foc agressiu com Idealisme.

7. La força màgica com Emprenedoria.

La manifestació de la cambra raig va fer possible el descobriment del radi, així com l'estudi de les substàncies radioactives i l'aplicació electrònica, coneixement que va revolucionar la vida humana, va permetre utilitzar l'energia elèctrica per a la regulació de la vida diària, va produir nous mètodes d'il·luminació i de calefacció a baix cost i pràcticament sense despesa inicial.

Propòsit: la realització.

El que simbòlicament es denomina "el naixement del Crist" o segon naixement, tindrà lloc a moltes vides i hi haurà nascut a la terra un nombrós grup d'éssers espirituals, format pels que han unit conscientment i dins de si mateix els dos aspectes, ànima i cos, consumant així el "matrimoni místic". Aquest conjunt d'esdeveniments individuals produirà una anàloga activitat grupal, i veurem el sorgiment "del cos manifestat de Crist" en el pla físic i l'aparició de la Jerarquia. Això és el que està succeint ara, i com veiem avui al nostre voltant en el món són només dolors del part que precedeixen a l'gloriosa naixement.

Estem avui en el procés d'aquesta culminació. D'allí la dificultat i el sofriment evidents en la vida del veritable deixeble qui -havent incorporat en si mateix, simbòlicament, els dos aspectes pare-mare, esperit-matèria, i havent nodrit al nen Crist durant el període de gestació- dóna ara a llum al Crist nen a l'estable i al pessebre del món. A la sencera consumació d'aquesta realització general el grup també ho aconseguirà i el Crist apareixerà novament a la Terra, encarnant aquesta vegada en els molts, i no en una personalitat. No obstant això, cada membre del grup és un Crist en manifestació; tots junts presenten el Crist al món i constitueixen un canal per a la força i vida crística.

Les Divisions: (5)

Per tal de classificar i comparar, dividirem la humanitat terrestre en els següents grups:

1. Egos lemurianos la nostra veritable Humanitat terrestre.

2. Egos que van aparèixer a l'Atlàntida.

3. Egos de la cadena lunar provinents de la Lluna.

4. Egos provinents d'altres planetes.

5. Egos rars i avançats que esperen encarnar.

Els cossos egoicos podrien ser agrupats, des del punt de vista evolutiu, de la manera següent:

En el tercer subplano del plànol mental:

Egos capoll. Perquè el nostre esquema planetari està en la meitat de la seva evolució, no existeixen, estrictament parlant, "capolls" tancats. Tots els lotus egoicos tenen almenys un pètal obert i estan organitzats; però hi ha una gran diferència entre els que estan poc desenvolupats, la qual cosa es demostra en la brillantor dels àtoms permanents, i els que es troben en l'etapa en què els pètals comencen a obrir-se.

Lotos bráhmicos, en els quals s'ha obert totalment el primer o el pètal de coneixement. Se'ls denomina així perquè representen, en el pla físic, l'ens intel·ligent plenament actiu, a l'home de poc desenvolupament mental, al tipus més inferior de treballadors, agricultors i camperols de tots els continents. Se'ls denomina també "creadors de tercera classe", ja que s'expressen només per mitjà de la creació física en el pla físic, i la seva funció consisteix més aviat en proveir vehicles als del seu propi grup.

Els Lotos de Brahman, en els quals el segon pètal dóna senyals d'obrir-se, i el segon aspecte, en la seva manifestació més inferior, comença a expressar-se. Aquests lotus representen a alguns grups d'Egos provinents de certs esquemes planetaris, especialment de Júpiter i de Venus, els quals són de categoria superior a la dels ja esmentats, però encara han de recórrer un llarg camí; a aquests se'ls denomina "creadors de segona classe", perquè encara que apareixen en el pla físic en l'acte de la creació física, estan però més influenciats per l'amor que per l'instint animal com els del primer cas. Encarnen en l'actualitat a Orient, particularment a l'Índia i als països llatins i últimament a Amèrica del Nord.

Lotos primordials. Aquest és un grup especialment important que ha vingut influenciat pel Senyor del Cinquè Rayo, per tant està fonamentalment vinculat amb l'energia de rages que constitueix una manifestació especial en l'actual sistema, sent la base de tota realització. Els pètals primer i tercer de la primera filera s'estan obrint, però el pètal del medi està encara tancat. La filera mitjana tampoc demostra senyals de vitalitat. A causa de les condicions existents en el planeta d'on van emanar, el seu desenvolupament ha estat unilateral, i per això encarnen en aquest esquema impel·lits per una onada d'energia a fi de "capacitar", com comunament es diu. Pot veure'ls-en el tipus intel·lectual científic molt egoista, responsable en gran part del progrés de la ciència mecànica, de la seva aplicació a les necessitats dels homes i de la introducció de cert tipus de màquines; el seu treball està vinculat majorment amb l'energia del regne mineral. D'això es dedueix que els Senyors solars, als que personifiquen, estan lligats a un grup de Senyors lunars que responen magnèticament als devas del regne mineral. El treball que realitzen per a la raça, té en l'actualitat un efecte deleteri, però quan s'obri el segon pètal, llavors les meravelles que realitzaran en servei amorós dins de la seva especialitat, serà un dels factors que regenerarà a la cambra regne.

Lotos de passió o de desig. Es denominen així perquè la seva naturalesa fonamental és l'amor personifica en una o altra forma. La gran majoria de les Mònades d'Amor pertanyen a aquest gran grup, constituint les persones de bona posició econòmica i benèvoles del món. Estan subdividits en cinc grups, tres d'ells es van individualitzar en aquest planeta, fent-ho en la cadena lunar els dos últims. Han desenvolupat dos pètals, i en l'actualitat el seu objectiu és desenvolupar el tercer.

Quan vam arribar al segon subplano del plànol mental (el pla en el qual es troben els cossos egoicos de la humanitat avançada, dels deixebles i dels iniciats) els Egos han estat també agrupats sota els tres encapçalaments següents:

Lotos de revelació. Aquells en els quals la "joia" està a punt de ser revelada.

Lotos perfumats. Aquells el "perfum" o aroma ocult compenetra seu ambient. Són els Egos que encara no han obert totalment l'última filera de pètals, però les vides tenen força magnètica en els tres mons i les seves activitats es distingeixen pel servei altruista.

Lotos irradiants. Aquells la llum comença a brillar en la foscor.

Com és ben sabut, els tres tipus principals monádicos són voluntat o poder, amor-saviesa i intel·ligència activa. (existeixen a seixanta mil milions de mònades humanes.) Per tant han de recordar-se els següents fets:

  1. Els egos d'intel·ligència activa, individualitzats en la cadena lunar, constituïen el 75%, i el 25% restant estava repartit entre els altres dos.
  2. En l'època lemuriana predominaven els egos d'amor-saviesa i al seu torn constituïen el 75%, i el 25% restant eren egos d'intel·ligència activa. Molt pocs en veritat, un nombre pràcticament insignificant, es va individualitzar en la línia de poder o de voluntat d'aquest període.
  3. Hi va haver una gran afluència d'egos que es van individualitzar en els primers dies atlants i pertanyien pràcticament al tipus poder-voluntat. Es pot dir que el 80% dels que van entrar en l'evolució humana en aquest temps eren egos que expressaven l'aspecte voluntat de la deïtat, i el 20% restant pertanyia a la línia d'amor-saviesa.

Tots aquests, conjuntament amb els egos que es van individualitzar a la cadena lunar i que anaven arribant contínuament a les etapes finals del període atlante, a mesura que les condicions planetàries els condicionaven, constitueixen el gruix de la humanitat moderna, a més d'alguns rars egos que llisquen en la nostra evolució planetària per una raó o una altra i mai s'adapten ni encaixen adequadament en la nostra vida planetària. Aquests segueixen sent persistentment anormals.

Aquestes ànimes, que cíclicament adopten diferents formes de vida al llarg procés evolutiu, arriben amb el temps a una existència plena i autoconscient, la qual cosa significa que són autodeterminades, autocondicionadas i autoconscients. També són conscients, i responen al seu medi ambient. Un cop obtinguda aquesta percepció conscient, el progrés és més ràpid. Cal tenir en compte que molts éssers humans no posseeixen aquesta percepci. Les agrupacions que sorgeixen d'aquesta percepci (mantenint les nostres idees dins del radi de la família humana) són:

1. Les ànimes que viuen, però la seva consciència est adormida. Aquests éssers humans ensopits, tenen un grau molt inferior d'intel·ligència i la percepció de si mateixos i de la vida és tan tènue i nebulosa que noms les formes ms inferiors de l'existència humana entren en aquesta categoria. En forma racial, nacional i tribal no existeixen com tipus purs, sinó que ocasionalment neixen en els baixos fons de les grans ciutats. Són com una reversiny mai neixen entre els salvatges, nadius o camperols.

2. Les ànimes que són simplement conscients del pla fsic i de les sensacions. Aquestes persones són lentes, inerts i inarticulades; el medi ambient els porta confusió, però els esdeveniments no les pertorba tant com als tipus més avançats i emocionals. No tenen sentit del temps ni de l'propòsit; molt rares vegades poden estar preparades mentalment i poques vegades demostren cap capacitat. Si es les dirigeix ​​poden fer treball de bec, de pala i de ròssec; mengen, dormen i procreen, seguint els instints naturals del cos animal. No obstant això, encara no han despertat emocionalment i molt menys mentalment. Són individus rars i existeixen milers d'ells al nostre planeta. Poden ser reconeguts per la seva total incapacitat per respondre a l'entrenament emocional i mental ia la cultura.

3. Les ànimes que comencen a integrar-se i estan emocional ysquicamente despertes. En ells, lgicament, est desperta la naturalesa animal i comença a predominar la naturalesa del desig. Molt poques d'aquestes persones es troben en les races, algunes es troben entre els negres, raça que posseeix un gran nombre de persones que est an en l'etapa infantil. Aquestes ànimes infantils posseeixen equip mental, i algunes poden ser entrenades perquè ho facin servir; posen l'èmfasi de la vida preponderantment en l'activitat fsica; estan animades pel desig d'aconseguir satisfaccions i una superficial vida o naturalesa de desig, orientada, gairebé totalment, cap a la vida fsica. Tals ànimes són l'analogia moderna de l'antiga cultura lemuriana.

4. Les ànimes que són primordialment emocionals, la ment no és molt gil i noms rares vegades entra en activitat, i el cos fsic llisca constantment cap al regne de l'inconscient. A cada raça i nacin hi ha milions d'ànimes en aquestes condicions. Poden ser considerades com atlants moderns.

5. Les ànimes que poden ser classificades com a éssers humans intel·ligents, aptes per aplicar la ment si se'ls entrena i demostren que poden pensar quan sorgeix la necessitat. No obstant això segueixen sent predominantment emotius. Constitueixen la majoria de la moderna humanitat actual. Són els ciutadans de la mitjana del nostre món modern, bons, ben intencionats, capaços de desplegar una intensa activitat emotiva, amb una naturalesa sensorials gairebé superdesarrollada, fluctuant entre la vida dels sentits i de la ment. Oscil·len entre els pols de l'experiència. Les seves vides transcorren en una contínua agitaci astral, però tenen moments, cada vegada més freqüents, en què la ment pot momentneamente fer-se sentir i en casos necessaris prendre importants decisions. Aquestes persones agradables i bones, estan majorment controlades per la consciència de la massa, perquè no pensen. Poden ser regimentadas i estandarditzades amb facilitat per una religiny un govern ortodoxos i són les ovelles de la família humana.

6. Les ànimes que pensen i són mentals. Augmenten constantment i adquireixen poder a mesura que els processos educatius i descobriments científics obtenen alguns resultats i aconsegueixen expandir la percepció humana. Constitueixen l'elit de la família humana i són els que triomfen en algun sector de la vida. Inclou als escriptors, artistes, pensadors en diversos camps del coneixement i dirigents religiosos, científics, treballadors tècnics i artesans de l'aspiració humana, polítics, ia tots aquells que, tot i que estan a primera fila, prenen les idees i proposicions i les desenvolupen per el ultérrimo benefici de la família humana. Són els aspirants mundials i els que comencen a introduir en la seva consciència l'ideal del servei.

7. Les ànimes el sentit de percepció s'ha desenvolupat en grau tal en el pla físic que poden passar al Sender de Probación. Són els místics, conscients de la dualitat, fustigats pels parells d'oposats, però que no poden descansar fins haver-se polaritzat en l'ànima. Són les persones sensibles que lluiten i no volen fracassar ni viure en el món actual. La seva ment és àgil i activa, però no poden controlar-la degudament, i la il·luminació superior és encara una alegre esperança i una última possibilitat.

8. Les ànimes la intel·ligència i amor s'han desenvolupat i integrat en tal forma, que poden començar a trepitjar el Sender del discipulat. Són els místics pràctics o els ocultistes dels temps moderns.

9. Les ànimes que s'han iniciat en els misteris del Regne de Déu. No solament són conscients dels seus vehicles d'expressió, la personalitat integrada, sinó també de si mateixes com ànimes, que saben, més enllà de tota controvèrsia, que no existeix "la meva ànima ni la teva ànima", sinó simplement "l'ànima". No només la coneixen com un principi mental i una realitat sentida, sinó també com un fet en la seva pròpia consciència.

10. Les ànimes que han aconseguit alliberar-se de totes les limitacions de la natura forma i habiten eternament en la consciència de l'Ànima Una; no se identifican con ninguna aspiración de la vida de la forma, por muy desarrollada que esté. Pueden emplear y emplean, en bien de todos, la forma a voluntad. Son los Maestros de la Vida, los adeptos perfectos.

NOTAS DEL EDITOR.

1. Fritjof Capra, publicó en 1996 el libro La trama de la vida .

2. Tomado del libro Psicología Esotéric a .

3. Nótese que las palabras Manifestación y Transfiguración parecen estar intercambiadas, pues la manifestación aparecería como el propósito del reino humano y la transfiguración como un proceso espiritualizante (técnica) para el quinto reino.

4. Tomado del libro La Exteriorización de la Jerarquía .

5. Tomado del libro Tratado sobre Fuego Cósmico.

Article Següent