El regal de la vida: el viure per a un millor demà

  • 2018

La vida ens regala una diversitat de matisos que no som capaços de veure des d'un principi, però, podem encaminar cap a l'enteniment de totes aquestes sensacions en qualsevol moment que desitgem canviar d'opinió. Ens hem de fer més receptius a aquestes possibilitats, permetent-nos viure el trajecte de la vida d'una manera més nutritiva i sensacional.

Ens correspon atendre'ns a un món implícit en les nostres realitats, a un conjunt d'elements que no podem percebre des de les facultats més bàsiques. Hem, doncs, fer-nos més sensibles davant d'un arc de sant Martí de sensacions que ens permetin atendre de manera més perceptible tot el que la vida té per regalar-nos. No és una feina fàcil, però definitivament és un dels més importants. Hem de fer del nostre dia a dia una cosa cada vegada més proper cap a la pau, endinsant-nos cada vegada més cap a la llum, cap al regal de la vida, cap al futur mateix.

Transcendir cap a estats que ens brindin la pau i el reconeixement que estem buscant no és una tasca senzilla, sobretot si hi ha agents que, a causa del seu pes i valor sensitiu, ens resultin d'un obstacle difícil d'evitar durant aquest trajecte. No obstant això, aquest viatge demostra valer la pena des de tots els sacrificis que, com a instàncies espirituals i orgàniques, ens veiem en la necessitat de sostenir en algun punt de les nostres vides.

Són dues instàncies totalment complexes. D'una banda, trobem els elements físics, el tangible, el fet real, el qual s'estén des de les nostres instàncies orgàniques simples fins a les més complexes. Per la seva banda, trobem una altra de les instàncies, conegudes també com la cinquena dimensió. Aquí podem experimentar totes les sensacions que no poden ser descrites i precisades de la manera més objectiva. Ens topem aquí amb elements o conceptes com la pau, la llibertat i l'espiritualitat.

El tràngol és complex, inclusivament, podem dir que no és decisiu ni permanent, donant lloc a situacions en les quals, arribats i ubicats a la cinquena dimensió, podem arribar a tornar a les nostres instàncies bàsiques causa de la poca concentració que en algunes ocasions trobarem molt difícils de precisar.

Permetem l'arribada de l'espiritualitat més sana a les nostres vides

Hem de comprometre'ns en la major mesura possible, ja que només així aconseguirem transportar-nos cap a la cinquena dimensió amb un sentit de pertinença estable i gairebé permanent. Si ens comprometem, podem arribar a estats molt elevats de pau i tranquil·litat. Ens farem doncs amb la creativitat interna, una manera de fer del nostre esperit una cosa pròpia i autèntic. D'aquesta manera, podrem mantenir-nos entrellaçats amb totes les nostres energies per sostenir un estat d'elevació significatiu.

El procés pot ser una mica de temps, per la qual cosa és important entendre que, si fos necessari, hem de donar-nos tot el temps que faci falta com per permetre'ns viure aquesta transició de la manera més amena i més sana possible. No desesperem, ja que estaríem atemptant contra nosaltres si no som pacients en aquest procés. Hem atendre'ns doncs amb tota la paciència que tinguem per poder fluir de la manera més reeixida possible.

Obrir la pugui de tot el bo cap a nosaltres és el nostre deure. Hem de deixar que el nostre cos i el nostre esperit siguin els que dictin el resultat de la nostra realitat. En aquest sentit, hem de buscar l'alegria quan sigui necessari, trobar la soledat quan la requerim, inclusivament quan el dubte regni, hem de donar-nos el temps per qüestionar des dels plans més pacífics possibles.

L'amor, com un fonament, ens permetrà fer-nos cada vegada més elevats al respecte de totes les nostres instàncies espirituals. Per aquesta raó, els humans estem en la capacitat d'elevar-des del més bàsic fins al més complex. Tot dependrà de què tan disposats estiguem a proveir-nos de totes les matisos que s'amaguen darrere del que els nostres sentits són capaços d'advertir. La xarxa de l'amor ens farà ferms i ens permetrà alliberar-nos de totes les seqüeles que, si no trobar l'elevació, estarem condemnats a viure una i altra vegada.

Amb la xarxa de l'amor en proliferació, podrem fer-nos del nucli personal que ens defineix, ens coneixerem molt més amb tan sols fer un petit cop d'ull cap a nosaltres. Aquesta formació ens permet fer-nos d'una evolució contínua, d'una nova forma de vida per entrelazarnos amb les instàncies que, eventualment, ens permetran evolucionar a poc a poc al respecte de la nostra psique.

Serem un nou ésser que podrà arribar a la vibració de la llum en la recerca de la seva pau interior. És la llibertat pura, la plena proximitat amb tot el que hem d'expressar des del més intern fins al més extern. Hem de recordar la necessitat de la calma, entenent que el cronòmetre del diví no ha de ser alterat, ja que, tot i ser un estat que pocs aconsegueixen, el seu transici es presenta com un relleu natural, el qual no ha de ser violentat dels seus costums.

No hi ha ni hi ha d'haver dificultats en aquesta pràctica. Arribar a la pau, la alegria i les vibracions altes no és un procés que puguem accelerar. Els estadis es presenten segons sigui el seu moment, segons sigui la seva ocurrència i la seva correspondència al respecte del nostre moment. És molt important que procurem avançar sense forçar el procés mateix, hem de ser pacients i fer-nos de cada senyal que, des l'espiritual, sigui possible atendre de la manera ms natural i fluïda.

Arribar a l'equilibri ser clau, l'equilibri entre les nostres dues instàncies, les espirituals i les orgàniques. El nostre sistema nerviós central juga aqu un paper molt important, sent un dels mecanismes que ens permetran descriure, sentir i entendre la manera de ser de tots els fenmens que es presentin durant aquest procés tan especial i personal .

La naturalesa tamb forma part d'un element important. I és que tot i que l'equilibri involucri de manera protagnica les nostres dues instàncies, no deixa de ser cert que hem d'estar atents davant de totes les senyals de l'exterior, sent stes provinents en la seva majoria del món natural. En aquest sentit, l'equilibri es presenta com un triangle que s'ha de consolidar des de la major quantitat d'instàncies possibles.

La energia és multifactorial, és donada des de diferents elements, els quals podem ben trobar en el nostre interior i en el nostre exterior. Hem d'estar atents davant de totes les situacions que involucren, d'una manera o altra, a les càrregues d'energia que ens elevin fins als estats de pau i lluminositat precisos per trobar l'equilibri. En aquest punt, les emocions tamb juguen un paper important, permitindonos adaptar-nos a tota mena de situacions sense importar qu tan complexes o no siguin.

L'amor, l'energia, les instàncies espirituals i orgàniques

Tots els elements són molt importants en la nostra transició. Hem doncs, ser atents i pacients al respecte de tot aquest procés pràctica que no tots aconsegueixen aprovar de la manera més eficient. En aquest sentit, hem de entendre'ns cada vegada més, permetent-nos manipular tots els elements necessaris com per destacar en tot moment. No importa què tan lluny ens trobem del nostre objectiu, el trajecte i el camí són per a res alguna cosa amarg.

Arribarem sempre que tinguem la paciència i la disposició necessàries per arribar fins al nostre objectiu.

Canalitzat per Star Blossom

TRADUCCIÓ: Lurdes Sarmiento

MÉS INFORMACIÓ a: https://www.messagescelestes-archives.ca/lavenir-est-ici/

Article Següent