El Tarot de Arcans Menors i el que signifiquen en l'adivinación

  • 2016

La baralla de tarot es compon de dues parts, l'arcà major, tamb anomenat Triomfs amb 22 cartes, i el tarot de arcans menors amb les 5 6 cartes restants en quatre pals: bastos, ors, copes i espases. Tot seguit es presenten els quatre pals, amb enllaços a totes les seves targetes i el que signifiquen en la adivinacin.

El tarot de arcans menors est dividides en 4 pals de 14 cartes: copes, espases, ors i bastos, igual que en les baralles espanyoles, però en una forma ms antiga: són baralles enumerades de l'1 al 10, ms els personatges de la cort: la sota, el cavall o cavaller, la reina i el rei. Molts creuen que aquests eren els quatre nivells socials durant els temps medievals: la noblesa, representada per les espases; els camperols, representada pels bastos; el clergat, representada per les copes i els comerciants, representada pels ors.

L'esquema de les cartes és divers, tot i que hi ha molts dissenys clàssics com el del tarot de Marsella feta a finals del segle XVII, que va servir com a guia en la realització de les figures i la seva simbologia.

Rider-Waite-Smith Tarot, és una baralla molt difosa i reconeguda en l'actualitat, imaginat per Arthur Edward Waite el 1910, feta per Pamela Colman Smith la seva deixebla i imprès per la rider Company. Una altra baralla molt popular és el Book of Thoth Tarot, pensat entre 1938 i 1942 per Aleister Crowley, un mag anglès i fet per la seva col·laboradora Frieda Harris; va ser publicada en 1944, en blanc i negre, acompanyat amb El Llibre de Thoth, on explica amb detall la simbologia i ús.

Els quatre pals del tarot de arcans menors i el que signifiquen

As de Bastos

Els bastos corresponen als clubs en una baralla de cartes. El seu element és la terra grega. Es destaca per aquesta sempre lligat a la terra i formigó. En les quatre classes de la societat feudal, el bast està lligat a l'agricultura i els camperols.

Quan una targeta de bastos apareix en una lectura, el seu missatge és concret: alguna cosa que fer o alguna cosa fet, el treball i la lluita, sinó també la seva recompensa en resultats palpables.

As d'Ors

Els ors corresponen als diamants en una baralla de cartes. El seu element és l'aire grec. Es destaquen les qüestions monetàries, tot el relacionat amb l'economia, també el pensament, la comunicació i altres coses de la ment. En les quatre classes de la societat feudal, l'or està lligat al comerç, comerciants i homes de negocis.

Quan una targeta de ors apareix en una lectura, el seu missatge es refereix a qüestions d'economia, sinó també els pensaments, plans d'estudi, res abstracte, presents en la ment, però encara no en les mans d'un, ja sigui o no, causa de la seva naturalesa.

As de Copes

Les copes corresponen als cors d'una baralla de cartes. El seu element grec és l'aigua. Representen tot l'emocional, el que sentim, ja sigui o no que en realitat vivim. En les quatre classes de la societat feudal, aquest vestit està lligat a la del clergat, ja que l'església i la religió tenen a veure amb les emocions.

Quan una targeta de copes apareix en una lectura, el seu missatge és sempre sobre les coses d'una naturalesa emocional: Les preocupacions, plaers, les temptacions, les esperances, els afectes, les decepcions, i així successivament. Esdeveniments o situacions que afecten principalment el cor.

As d'Espases

Les espases es corresponen amb les espases en una baralla de cartes. El seu element és el foc grec. Es refereixen a mesures contundents, el poder i decisi ferma. En les quatre classes de la societat feudal, aquest vestit est lligat a l'aristocràcia, els guerrers i governants.

Quan una targeta d'espases apareix en una lectura, el seu missatge és sobre les accions necessàries o ja començades, el canvi drstico causa de la necessitat o circumstància, la ambicin, la competència, la defensa i altres coses que exigeixen determinaciny audàcia.

Autor: JoT333, redactora de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent