El treball de la Jerarquia Espiritual, pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2011

CAPÍTOL III

EL TREBALL DE LA JERARQUIA

Encara que el tema de la Jerarquia oculta del planeta desperta un enorme i profund interès en l'home comú, la seva veritable significació, però, no serà compresa fins que es reconeguin tres coses sobre el tema. Primer, que la sencera Jerarquia d'éssers espirituals representa una síntesi de forces o d'energies, conscientment manejades per dur endavant l'evolució planetària. Això serà més evident a mesura que avancem. Segon, aquestes forces manifestades en el nostre sistema planetari, per mitjà de les grans Personalitats que componen la Jerarquia, vinculen el sistema i tot el que conté, amb la Jerarquia superior anomenada solar. La nostra Jerarquia és una rèplica en miniatura de la síntesi major d'aquestes entitats autoconscients, que manipulen i controlen al Sol i es manifesten a través d'aquest i dels set planetes sagrats, i també d'altres planetes majors i menors, que componen el nostre sistema solar . Tercer, aquesta Jerarquia de forces té quatre línies d'acció predominants, que són:

Desenvolupar l'autoconsciència en tots els Éssers.

La Jerarquia tracta de proporcionar les condicions adequades per desenvolupar l'autoconsciència en tots els éssers, realitzant-primerament en l'home, mitjançant el treball inicial de fusionar els tres aspectes superiors de l'esperit amb els quatre inferiors; mitjançant l'exemple en el servei, en el sacrifici i en la renunciació, i per la constant corrent de llum (comprès esotèricament) que emana d'ella. La Jerarquia podria ser considerada com el conjunt de forces del cinquè regne de la naturalesa al nostre planeta. Aquest regne s'aconsegueix mitjançant el ple desenvolupament i el control del cinquè principi o ment, i la seva transmutació en saviesa, que literalment consisteix a aplicar la intel·ligència a tots els estats de l'ésser, mitjançant la utilització plenament conscient de la facultat discriminadora de l'amor.

Desenvolupar la Consciència en els tres Regnes Inferiors.

Com és ben sabut, els cinc regnes de la natura en l'arc evolutiu poden definir-se de la manera següent: mineral, vegetal, animal, humà i espiritual. Aquests regnes tenen algun tipus de consciència, i el treball de la Jerarquia consisteix a desenvolupar aquests tipus fins a la perfecció, mitjançant l'esgotament del karma, l'acció de la força i la provisió de les correctes condicions. Obtindrem una idea d'aquesta tasca si fem un breu resum dels diferents aspectes de la consciència a desenvolupar en els diversos regnes.

En el regne mineral, el treball de la Jerarquia està dedicat a desenvolupar l'activitat discriminadora i selectiva. Una de les característiques de la matèria és desenvolupar un tipus d'activitat, i pel que fa aquesta activitat va dirigida a la construcció de formes, encara les més rudimentàries, es manifesta la facultat de discriminar. Això és reconegut pels científics d'arreu i, en fer-ho, s'acosten als descobriments de la Saviesa Divina.

En el regne vegetal, a aquesta facultat de discriminar se li afegeix la de respondre a la sensació, advertint-se l'elemental condició del segon aspecte de la divinitat, així com en regne mineral s'adverteix un reflex similar rudimentari, del tercer aspecte d'activitat.

En el regne animal, s'incrementen les activitats rudimentàries, i es troben símptomes (si es pot dir així) del primer aspecte, o propòsit i voluntat embrionaris. Podríem dir-instint hereditari, però en veritat actua com a propòsit de la naturalesa.

Amb gran saviesa HP Blavatsky va dir que l'home és el macrocosmos per als tres regnes inferiors, perquè en ell es sintetitzen aquestes tres línies de desenvolupament i arriben a la seva plena fructificació. En veritat i de fet, és intel·ligència activa i meravellosament manifestada. És amor i saviesa incipients, encara que no siguin més que l'objectiu dels seus esforços; posseeix aquesta voluntat embrionària, dinàmica, iniciadora, que arribarà al seu ple desenvolupament després d'haver entrat en el cinquè regne.

En el cinquè regne la consciència a desenvolupar és la de grup, i es manifesta en el ple floriment de la facultat amor-saviesa. L'home no fa més que repetir, en una volta més alta de l'espiral, la tasca dels tres regnes inferiors, ja que en el regne humà manifesta el tercer aspecte d'intel·ligència activa. En el cinquè regne, en el qual s'ingressa a la primera iniciació, que abasta tot el període de temps durant el qual rep l'home les cinc primeres iniciacions i acta com Mestre i part de la jerarquia a, arriba al seu consumacin l'aspecte amor-sabidurao segon aspecte. En la sisena ysptima iniciacions fulgura el primer aspecte o voluntat, i desprs de ser Mestre de Compasiny Senyor d'Amor, l'adepte es transforma en alguna cosa ms. Penetra en una consciència superior a la grupal, la Consciència de Déu, i es fa conscient de Déu. Llavors entra en possessi de la gran voluntat o propòsit del Logos.

Fomentar els diversos atributs de la divinitat, conrear la llavor de l'autoconsciència en tots els éssers, és feina de les entitats que s'han realitzat, han entrat en el cinquè regne i han pres all la gran decisine inconcebible renunciaci n de romandre en el sistema planetari, per cooperar amb els plans del Logos planetari en el pla fsic.

Transmetre la Voluntat del Logos planetari.

La jerarquia transmet als homes i als devas o Angeles, la voluntat del Logos planetari ia través de l, la de l'Logos solar. Tot sistema planetari, el nostre com els altres, és un centre en el cos del Logos, i manifesta algun tipus de energao força. Cada centre expressa un tipus especial de força que s'evidencia en forma triple, i produeix es universalment els tres aspectes de la manifestació. Un dels grans coneixements que adquireixen els que entren en el cinquè regne, és el del tipus particular de força que incorpora el nostre Logos planetari. L'estudiant intel·ligent ha de reflexionar sobre aquesta afirmaci, ja que conté la clau de molts fets observats actualment al món. S'ha perdut el secret de la sntesi, i noms quan els homes retornin al coneixement que tenien en cels anteriors (afortunadament retirats en els dies atlants) sobre el tipus d'energ al fet que el nostre sistema de manifestar en l'actualitat, els problemes humans es resolvern per s sols i es estabilitzar el ritme del món. Això no succeir todava perquè aquest coneixement és perillós, i en l'actualitat la raça no té consciència grupal i, per tant, no se li pot confiar que treballi, pensi, projecti i acte per al grup. L'home és an massa egosta, encara que això no és motiu de desànim. La consciència grupal és ja alguna cosa ms que una visi, mentre que la germanor i el reconeixement de les seves obligacions comencen a penetrar en la consciència dels homes. Tal és el treball de la jerarquia de la Llum, demostrar als homes el veritable significat de la germanor i fomentar en ells la resposta a aquest ideal, latent en tots i cada un.

Donar l'Exemple a la Humanitat.

El quart punt que els homes han de conèixer i comprendre com a realitat fonamental, és que aquesta jerarquia est composta pels que han triomfat sobre la matèria i han arribat a la meta pel mateix camí que segueixen avui els individus. Aquestes personalitats espirituals, adeptes i Mestres, han lluitat i bregat per obtenir la victòria i el control en el pla físic, i s'han enfrontat amb els miasmes, boires, perills, dificultats, angoixes i dolors de la vida diària. Han trepitjat cada pas de la senda del sofriment, han passat per totes les experiències, han superat totes les dificultats i han triomfat. Aquests Germans Majors de la Raça han patit la crucifixió del jo personal i saben de la total renúncia de l'aspirant. No hi ha cap fase d'agonia, cap sacrifici consumat, cap Via Dolorosa per la qual no hagin passat, i en això rau seu dret a servir i el poder de La seva demanda. Coneixedors de la quinta essència del dolor, de la profunditat del pecat i del sofriment, Els seus mètodes poden ser exactament adequats a les necessitats individuals; però al mateix temps la seva compressió que l'alliberament s'obtindrà per mitjà del dolor, el càstig i el sofriment, i la seva captació que l'alliberament s'obté mitjançant el sacrifici de la forma, a través dels focs purificadors, n'hi ha prou per proporcionar-los un ferm suport i la capacitat de persistir, tot i que la forma aparent haver patit prou, i l'amor que triomfa sobre tots els obstacles, estigui fundat en la paciència i l'experiència. Aquests Germans Majors de la humanitat es caracteritzen per un perdurable amor, que actua sempre en bé del grup; per un coneixement adquirit en el transcurs de milers de vides, durant les quals es van obrir camí des del fons de la vida i de l'evolució, fins a arribar gairebé al cim; per una experiència basada en el temps mateix i en una multiplicitat de reaccions i interaccions de la personalitat; per una valentia, resultat d'aquesta experiència, que havent estat producte d'èpoques d'esforços fracassos i renovats esforços que van conduir finalment al triomf, poden posar-se ara al servei de la raça; per un propòsit il·luminat, intel·ligent i cooperador, ajustat al grup i al Pla jeràrquic i adaptat a la finalitat del Logos planetari; finalment, es caracteritzen pel seu coneixement del poder del so. Això últim és la base de l'aforisme segons el qual els veritables esoteristes es distingeixen per la característica del coneixement, de la voluntat dinàmica, del valor i del silenci: "saber, estimar, gosar i callar". Coneixent bé el pla i tenim una visió clara i lluminosa, poden aplicar La seva voluntat, ferma i indesviablemente, al treball de creació per mitjà del poder del so. Això Els condueix a callar on l'home comú parla, ia parlar on l'home comú calla.

Quan els homes comprenguin els quatre fets enumerats i els hagin establert com a veritats en la consciència de la raça, podrem esperar llavors el retorn del cel de pau, descans i rectitud, predit en totes les escriptures del món. Llavors el Sol de la Rectitud sorgirà portant la curació en les seves ales, i la pau, més enllà de tota comprensió, regnarà al cor dels homes.

En tractar el tema del treball de la Jerarquia oculta, en un llibre dedicat al públic, molt quedarà sense dir. L'home comú sent interès i la seva curiositat es desperta quan es parla d'aquestes Personalitats, ja que només està preparat per a una informació més general. Aquells que de la curiositat passen al desig i tracten de conèixer la veritat tal com és, obtindran major informació quan ells mateixos hagin realitzat el necessari treball i estudi. La investigació és desitjable, i l'actitud mental que s'espera desperti aquest llibre, pot resumir-se en les següents paraules: Aquestes afirmacions semblen interessants i potser siguin certes. Les religions de tots els països, incloent la cristiana, donen indicacions que aparentment corroboren aquestes idees. Aceptémoslas com a hipòtesi actives, respecte a la consumació del procés evolutiu de l'home ia la seva actuació per aconseguir la perfecció. Busquem la veritat com un fet en la nostra pròpia consciència. Tota fe religiosa exposa la creença que els qui busquen amb fervor troben el buscat, per tant, busquem. Si en la nostra investigació vam comprovar que aquestes afirmacions no són més que somnis visionaris, sense cap profit, que ens porten tan sols a la foscor, no haurem perdut el temps, ja que sabrem on no cal buscar. D'altra banda, si la nostra investigació ens porta a poc a poc a la corroboració, i la llum brilla cada vegada amb més claredat, persistim fins quan alboree el dia i la llum que brilla en la foscor il·lumini el cor i el cervell, llavors el cercador despertarà a la comprensió que tota evolució tendeix a atorgar aquesta expansió de consciència i aquesta il·luminació, i que l'assoliment del procés iniciàtic i l'entrada al cinquè regne no són una quimera o fantasia, sinó una realitat establerta en la consciència. Cadascú ha de assegurar-se per si mateix. Els que saben, poden assegurar que una cosa és o no és així, i l'afirmació o l'enunciació d'una teoria per una altra persona, no donen a l'investigador més que una indicació confirmatòria. Cada ànima s'ha d'assegurar per si mateixa i descobrir en si mateixa el que busca, tenint sempre present que el Regne de Déu és intern i que són de valor dels fets coneguts com a veritats, dins de la consciència individual. Mentrestant, podrà exposar aquí el que molts coneixen i han comprovat en si mateixos com a veritats incontrovertibles, i al lector intel·ligent us apareixerà l'oportunitat i la responsabilitat d'assegurar-se per si mateix de la seva veritat o falsedat.

CAPÍTOL IV

LA FUNDACIÓ DE LA JERARQUIA

La seva Aparició al Planeta.

En aquest llibre no es tracta de parlar sobre els passos que van conduir a la fundació de la Jerarquia al planeta, ni de considerar les condicions que van precedir a l'adveniment d'aquests grans Éssers. Això pot ser estudiat en altres llibres esotèrics occidentals i en les Sagrades Escriptures orientals. Per al nostre propòsit serà suficient dir que a mitjans de l'època lemuriana, fa aproximadament divuit milions d'anys, va ocórrer un gran esdeveniment que va portar, entre altres coses, els següents desenvolupaments: El Logos planetari de l'esquema terrestre, un dels Set Esperits davant el tron, va encarnar físicament i en la forma d'Sanat Kumara, l'Ancià dels Dies i Senyor del Món, va descendir a aquest planeta físic dens romanent des de llavors amb nosaltres. A causa de la màxima puresa de la seva naturalesa, i al fet que des de l'angle de la humanitat està exempt de pecat i, per tant, és incapaç de respondre a res en el pla físic, no va poder adoptar un cos físic dens com el nostre, i ha d'actuar en El seu cos etèric. És el més gran dels Avatars o "dels venidors", perquè és un reflex directe de la Gran Entitat que viu, respira i actua a través de totes les evolucions d'aquest planeta, mantenint tot dins La seva aura o esfera magnètica d'influència . En Ell vivim, ens movem i tenim el nostre ser, i ningú pot anar més enllà del radi de La seva aura. És el Gran Sacrifici, que va abandonar la glòria dels elevats llocs, i en bé dels fills dels evolucionantes homes va prendre Ell Mateix forma física, i va ser fet a semblança de l'home. És l'Observador Silenciós, pel que fa a la nostra humanitat concerneix, encara que literalment, el Logos planetari Mateix, en els nivells superiors de consciència en què actua, és el veritable Observador Silenciós quant a l'esquema planetari es refereix. Es podria dir que el Senyor del Món, el Iniciador Un, ocupa el mateix lloc, en connexió amb el Logos planetari, que la manifestació física d'un Mestre en relació amb la mònada d'aquest Mestre en el pla monádico. En tots dos casos s'ha reemplaçat l'estat intermedi de consciència, la de l'ego o jo superior, i el que veiem i coneixem és la directa manifestació autocreada de l'esperit pur. Aquest és el sacrifici. Cal recordar que, en el cas de Sanat Kumara hi ha una enorme diferència de grau, doncs La seva etapa d'evolució és més avançada que la d'un adepte, tal com ho és l'adepte en relació amb l'home animal. Això s'ampliarà al següent capítol.

Juntament amb l'Ancià dels Dies va venir un grup d'altres entitats altament evolucionades, que representen a El seu propi grup kàrmic individual ja Aquells Éssers que són el resultat de la triple naturalesa del Logos planetari. Es podria dir que personifiquen les forces que emanen dels centres coronari, cardíac i laringi. Van arribar amb Sanat Kumara a fi de constituir punts focals de força planetària i ajudar en el gran pla per al desenvolupament autoconscient de tota vida. Els seus llocs han estat ocupats gradualment pels fills dels homes, a mesura que s'han capacitat per a això, encara que són molt pocs fins ara a la nostra immediata humanitat terrestre. Els que formen el grup intern que envolten al Senyor del Món, van ser extrets principalment de les files dels que eren iniciats en la cadena lunar (el cicle d'evolució que va precedir al nostre), o van entrar en certs corrents d'energia solar, determinades astrològicament des altres sistemes planetaris; tot i que el nombre dels que triomfen a la nostra humanitat augmenta ràpidament i ocupen els càrrecs subalterns del grup esotèric central de Sis, que, amb el Senyor del Món, constitueixen el cor de l'esforç jeràrquic.

L'efecte immediat.

El resultat del seu adveniment, fa milions d'anys, va ser grandiós, i encara es noten els seus efectes, que poden ser enumerats de la manera següent: A l'Logos planetari, en El seu propi pla, se li va permetre adoptar un mètode més directe, per tal d'aconseguir els resultats que Ell desitjava per desenvolupar El seu pla. Com és ben sabut, l'esquema planetari, amb el seu globus dens i les seves subtils globus interns, és per al Logos planetari el que el cos físic i els seus cossos subtils són per a l'home. Per aquest motiu, com a il·lustració, es pot dir que l'encarnació de Sanat Kumara va ser un fet anàleg al ferm control autoconscient que l'ego d'un ésser humà exerceix sobre els seus vehicles, en aconseguir-la necessària etapa d'evolució. S'ha dit que al cap de tot home hi ha set centres de força vinculats amb els altres centres del cos, a través dels quals la força de l'ego es difon i circula, desenvolupant així el pla. Sanat Kumara, juntament amb els altres sis Kumaras, manté una posició similar. Aquests set principals constitueixen per a Ell el que els set centres del cap per al conjunt corporal. Són els agents directrius i transmissors d'energia, força, propòsit i voluntat del Logos planetari, en El seu propi pla. Aquest centre coronari planetari actua directament a través dels centres cardíac i laringi i, per tant, controla els centres restants. Això és una espècie d'il·lustració i l'intent de demostrar la relació de la jerarquia amb la seva font planetària, aix com tamb l'estreta analogia entre el mtode de l'actuaci n d'un Logos planetari i l'home, el microcosmos.

El tercer regne de la naturalesa, el regne animal, fava arribat a un grau relativament elevat d'evoluci, i l'home animal estava en possessi de la terra; era un ésser amb un poderós cos físic, 01:00 coordinat cos astral o de sensaciny sentiment, i un germen rudimentari de ment, que algnda podrà constituir el núm nucli d'un cos mental. Abandonat als seus propis mitjans durant llargs eons, l'home animal eventualment hi haurà progressat fins a passar del regne animal a l'humà, i arribat a ser una entitat autoconscient, activa i racional, però la lentitud del procés es posa en evidència en estudiar els boiximans de Sudfrica, els vedes de Ceilno dels hirsuts ainos del Jap.

La decisi del Logos planetari de prendre un cos físic, estimulció extraordinàriament el procés evolutiu i, per La seva encarnaciny els mtodes que emprar per distribuir les forces, va produir, en un breu cel, el que d'una altra manera hagués estat inconcebiblement lent. El germen de la ment en l'home animal va ser estimulat. El cudruple home inferior,

a. el cos físic, en la seva capacitat dual, etrica i densa,

b. la vitalitat, força vital o prana,

c. el cos astral o emocional,

d. l'incipient germen de la ment,

va ser coordinat i estimulat, i va arribar a ser un receptculo apropiat per a l'entrada de les entitats autoconscients, aquestes trades espirituals (reflex de la voluntat, intuicino saviesa a espirituals i ment superior) que havien esperat precisament aquesta adaptaci durant llargues edats. El regne humà o quart regne, va venir a l'existència, i la unitat autoconscient o racional, l'home, va començar la seva carrera.

Una altra conseqüència de l'adveniment de la jerarquia va consistir en un desenvolupament similar, encara que menys conegut, en tots els regnes de la natura. En el regne mineral, per exemple, alguns dels minerals o elements, van rebre un estmul addicional i es van fer radioactius, i va tenir lloc un misteriós canvi qumic en el regne vegetal. Això va facilitar el pas del regne vegetal a l'animal, així com la radioactivitat dels minerals va facilitar el pas del regne mineral al vegetal. Al seu degut temps, els homes de ciència reconocern que tots els regnes de la naturalesa s'uneixen i s'interpenetren quan les unitats d'aquests regnes són radioactives. Però no cal divagar en aquest sentit. Només cal un indici per als que tenen ulls per veure, i intuicin per comprendre el significat dels termes, limitats per una connotacin purament material.

En els dies de Lemuria, desprs del gran descens de les Existències espirituals a la terra, va quedar sistematitzat el treball que van projectar. Es van distribuir les funcions, i els processos evolutius en tots els sectors de la naturalesa, van quedar sota la sàvia i conscient gua d'aquesta Germandat inicial. Aquesta jerarquia de Germans de la Llum, hi an, i el treball prossegueix constantment. Tots tenen existència física, ja siguin cossos fsics densos, tal com ho fan molts dels Mestres, o bé cossos etricos, com ara els que utilitzen els ms excelsos auxiliars i el Senyor del Món. Cal que els homes recordin que Ells tenen existència física, i tamb han de tenir en compte que viuen amb nosaltres en aquest planeta controlant el seu destí, guiant els seus assumptes i conduint a totes les seves evolucions cap a la perfeccin final.

La Seu d'aquesta jerarquia es troba en Shamballa, un centre en el desert de Gobi, anomenat en els llibres antics Illa Blanca. Existeix en matèria etrica, i quan la raça dels homes hagi desenvolupat la visi etrica a la Terra, es conèixer la seva ubicació i serà acceptada la seva realitat. Ràpidament s'està desenvolupant aquesta visió, com pot observar-se en els diaris i en la literatura actual, però la ubicació de Shamballa serà l'últim dels sagrats llocs etéricos que es revelarà, doncs la seva matèria és del segon èter. Diversos mestres que tenen cos físic viuen en els Himalayas en un lloc reclòs anomenat Shigatse, lluny dels camins dels homes; però la major part estan disseminats arreu del món, i viuen d'incògnit, i desconeguts en diferents llocs i en diferents nacions, encara que cada un en El seu propi lloc constitueix un punt focal per a l'energia del Senyor del Món, demostrant ser en El seu mitjà ambient, un distribuïdor de l'amor i de la saviesa de la Deïtat.

L'obertura del Portal de la Iniciació.

No és possible referir-se a la història de la Jerarquia, durant les llargues èpoques del seu treball, sense esmentar alguns esdeveniments excel·lents del passat i sense assenyalar certes eventualitats. Durant èpoques, després de la seva immediata fundació, el treball va ser lent i descoratjador. Van transcórrer milers d'anys i van aparèixer races humanes i van desaparèixer de la terra, abans de ser possible delegar, almenys la feina realitzada pels iniciats de primer grau, als fills dels homes en evolució. Però a mitjans del transcurs de la quarta raça arrel, la atlante, va sobrevenir un esdeveniment que va fer necessari un canvi o innovació, en el mètode jeràrquic. Alguns dels seus membres van ser destinats a un treball superior en una altra part del sistema solar, i això va portar per necessitat l'ingrés, en nombre elevat, d'unitats altament evolucionades de la família humana. Per tal de permetre que altres ocupessin El seu lloc, els membres menors de la Jerarquia van ser ascendits, originant vacants en aquests llocs. Per tant, tres coses es van decidir a la Cambra del Concili del Senyor del Món:

1. Tancar la porta per on els homes animals passaven al regne humà, no permetent a les mònades dels plans superiors prendre cos per un temps. A causa de les limitacions de llavors, es va restringir el nombre d'unitats de la cambra regne o regne humà.

2. Obrir una altra porta a aquests membres de la família humana que es trobaven disposats a sotmetre a la disciplina necessària i fer el gran esforç requerit, i permetre'ls entrar al cinquè regne o espiritual. D'aquesta manera, les files de la Jerarquia podien omplir-se amb membres de la humanitat terrestre, capacitats per a això. Aquesta porta es denomina al Portal de la Iniciació, i encara roman oberta amb les mateixes clàusules que fixés el Senyor del Món en els dies atlants. Aquestes clàusules s'exposaran en l'últim capítol d'aquest llibre. La porta que hi ha entre els regnes humà i animal, serà oberta de nou durant el proper gran cicle o "ronda", com es diu en alguns llibres; però com encara falten diversos milions d'anys, no ens ocuparem d'això de moment.

3. Traçar una línia de demarcació ben definida entre les dues forces, la de la matèria i la de l'esperit. Va ser recalcada la inherent dualitat de tota manifestació, per tal d'ensenyar als homes a alliberar-se per si mateixos de les limitacions de la cambra regne o humà, i així passar al cinquè regne o espiritual. El problema del bé i del mal, la llum i la foscor, el correcte i l'incorrecte, va ser enunciat únicament en benefici de la humanitat, per permetre als homes trencar amb les cadenes que empresonaven a l'esperit, aconseguint així l'alliberament espiritual. Aquest problema no existeix en els regnes inferiors al de l'home, ni per als que han transcendit l'humà. L'home ha d'aprendre, a través de l'experiència i el dolor, la realitat de la dualitat de tota existència. Havent-ho après, tria el que fa a l'aspecte esperit plenament conscient de la divinitat, i també a centrar-se en aquest aspecte. A l'aconseguir l'alliberament, s'adona en veritat que tot és un, que l'esperit i la matèria són una unitat i que només existeix el que es troba en la consciència del Logos planetari, i en cercles més amplis, en la consciència del Logos solar.

La Jerarquia va aprofitar d'aquesta manera la facultat discriminadora de la ment, qualitat que caracteritza la humanitat, perquè l'home, mitjançant l'equilibri dels parells d'oposats, abast la seva meta i trobi el camí de retorn a la font d'origen.

Aquesta decisió va conduir a la gran lluita, característica de la civilització atlante, que va culminar amb la destrucció, el diluvi al qual es refereixen totes les Escriptures del món. Les forces de la llum i les forces de la foscor es van enfrontar, i això es va fer per ajudar a la humanitat. La lluita persisteix encara, i la passada guerra mundial va ser una recrudescència d'ella. A cada bàndol hi havia dos grups: els que lluitaven per un determinat ideal, tal com ells ho veien i creien que era el més elevat, i aquells que ho feien per obtenir avantatges materials i egoistes. En la lluita entre els influents idealistes o materialistes, molts van ser arrossegats i van lluitar cega i ignorantment i, en conseqüència, van ser abatuts pel desastre i el karma racial.

Aquestes tres decisions de la Jerarquia, tenen i tindran un profund efecte sobre la humanitat, però s'estan obtenint els resultats desitjats, doncs ja pot observar-se una major acceleració del procés evolutiu i un efecte profundament important sobre l'aspecte ment de l'home.

Convé assenyalar aquí que, actuant com a membres de la Jerarquia, existeix gran nombre d'éssers anomenats àngels pels cristians i devas pels orientals. Molts d'ells han passat fa temps per l'etapa humana i actuen ara a les files de la gran evolució, anomenada evolució dèvica, paral·lela a la humana. Aquesta evolució inclou, entre altres factors, als constructors del planeta objectiu ia les forces que produeixen, per mitjà d'aquests constructors, totes les formes conegudes i desconegudes. Els devas que col·laboren en l'esforç jeràrquic s'ocupen, per tant, de l'aspecte forma, mentre que els altres membres de la Jerarquia s'ocupen del desenvolupament de la consciència dins de la forma.

CAPÍTOL V

ELS TRES DEPARTAMENTS DE LA JERARQUIA

Ja hem tractat el tema de la fundació de la Jerarquia de la Terra, vam veure com va venir a l'existència, i ens ocupem de certes crisi ocorregudes, que encara afecten els actuals esdeveniments. En tractar de la feina i dels objectius dels membres de la Jerarquia, no és possible dir quins han estat, ni considerar en detall quins van ser els personatges actius durant els passats mil·lennis, des que va venir a l'existència la Jerarquia.

Molts grans Éssers, d'origen planetari i solar, i de vegades provinents de fonts còsmiques, van prestar La seva ajuda en determinats moments i residir breument al nostre planeta. Per l'energia que fluïa a través d'Ells i per La seva profunda saviesa i experiència, van estimular l'evolució terrestre i van contribuir en gran mesura a la realització dels propòsits del Logos planetari. Després van seguir El seu camí, i Els seus llocs van ser ocupats per aquests membres de la Jerarquia que estaven disposats a sotmetre a un entrenament específic ia una expansió de consciència. A su vez, los cargos de estos adeptos y Maestros fueron ocupados por iniciados, por eso los discípulos y hombres y mujeres altamente evolucionados, continuamente tuvieron oportunidad de entrar en las filas de la Jerarquía, y así hubo una constante circulación de nueva vida y sangre, y la llegada de quienes pertenecen a un período o época especial.

Algunos de los grandes nombres de las últimas épocas son conocidos en la historia como Shri Sankaracharya, Vyasa, Mahoma, Jesús de Nazareth y Krishna, y también los iniciados menores como Pablo de Tarso, Lutero y algunas luminarias destacadas de la historia europea. Estos hombres y mujeres siempre han sido agentes para llevar a cabo el propósito de la raza, lograr condiciones grupales y fomentar la evolución de la humanidad. A veces han aparecido como fuerzas benefactoras, trayendo consigo paz y bienestar. Con frecuencia han llegado como agentes de destrucción de las antiguas formas religiosas y de gobierno, para poder ser liberada la vida dentro de la forma en rápida cristalización, construyendo para sí un nuevo y mejor vehículo.

Mucho de lo que aquí se dice es bien conocido y fue expuesto en diferentes libros esotéricos. Sin embargo, en la sabia y cuidadosa enunciación de los hechos recopilados y su correlación con lo que podría ser nuevo para algunos estudiantes, llega la eventual captación sintética del gran plan y la comprensión inteligente y uniforme del trabajo de ese gran grupo de almas liberadas que, con absoluta autoabnegación, permanece silenciosamente detrás del panorama mundial. Por el poder de Su voluntad, la fuerza de Sus meditaciones, la sabiduría de Sus planes y Su conocimiento científico de la energía, dirigen las corrientes de fuerza y controlan a esos agentes constructores de la forma que producen lo visible y lo invisible, lo activo y lo inactivo, en la esfera de la creación en los tres mundos. Esto, unido a su vasta experiencia, los capacita para ser agentes distribuidores de la energía del Logos planetario.

Como ya se ha afirmado, a la cabeza de todas las actividades, controlando cada unidad y dirigiendo toda evolución, se halla el REY, el Señor del Mundo, Sanat Kumara, el Joven de los Eternos Veranos, y el Manantial de la Voluntad (demostrándose como Amor) del Logos planetario. Colaborando con Él y como Sus consejeros, hay tres Personajes llamadas Pratyeka Budas, o Budas de Actividad. Estos cuatro Seres encarnan la voluntad activa, amorosa e inteligente. Son el pleno florecimiento de la inteligencia, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hombre está ahora tratando de perfeccionar. En anteriores ciclos de este sistema, Ellos comenzaron a demostrar amor inteligente y, desde el punto de vista del hombre, el ser humano común, son el amor e inteligencia perfectos, aunque desde el punto de vista de esa Existencia que en Su cuerpo de manifestación abarca también nuestro sistema planetario, ese aspecto amor se halla aún en proceso de desarrollo y la voluntad es sólo embrionaria. Será otro el sistema solar que verá fructificar el aspecto voluntad, así como el amor madurará en el nuestro.

En torno al Señor del Mundo, pero separados y ocultos, hay otros tres Kumaras, que completan los siete de la manifestación planetaria.

Su trabajo es necesariamente incomprensible para nosotros. Los tres Budas exotéricos o Kumaras, son la totalidad de la actividad o energía planetaria, y los tres Kumaras esotéricos encarnan tipos de energía que no están en plena manifestaci n en nuestro planeta. Cada uno de estos seis Kurnaras es un reflejo y un agente distribuidor de la energ ay fuerza de uno de los otros seis Logos planetarios, los restantes seis esp ritus ante el Trono. En este esquema s lo Sanat Kumara se sostiene y se basta a S Mismo, porque es la encarnaci nf sica de uno de los Logos plane tarios, pero no puede ser revelado cu l de ellos, por ser uno de los secretos de la iniciaci n. A trav s de cada uno de Ellos pasa la fuerza vital de uno de los seis rayos, y al considerarlos se po dr a resumir Su trabajo y posici n de la manera siguiente:

1. Cada uno encarna uno de los seis tipos de energ a, sien do el Se or del Mundo el que sintetiza y encarna el per fecto s ptimo tipo, nuestro tipo planetario.

2. Cada uno se caracteriza por uno de los seis colores, y el Se or del Mundo manifiesta el pleno color planetario, siendo stos tambi n los seis subsidiarios.

3. Por lo tanto, Su trabajo no s lo consiste en distribuir la fuerza, concierne a la entrada de los egos que buscan ex periencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios.

4. Cada uno de Ellos est en comunicaci n directa con uno de los planetas sagrados.

5. De acuerdo a las condiciones astrol gicas y al giro de la rueda planetaria de la vida, as estar activo uno de es tos Kumaras. Los tres Budas de actividad cambian de vez en cuando y se trasforman a su vez en exot ricos o esot ricos, seg n sea el caso. nicamente el Rey per manece constante y alerta en activa encarnaci nf sica.

Adem s de estos personajes principales que presiden la C mara del Concilio de Shamballa, existe un grupo de cuatro Seres que representan en el planeta los cuatro Maharaj es, o los cuatro Se ores del Karma en el sistema solar, y se ocupan espec ficamente de la evoluci n del reino humano en la actualidad. Estos cuatro Seres tienen relaci n con:La distribuci n del karma o destino humano, en lo que afecta a los individuos y, a trav s de los individuos, a los grupos.

1. El cuidado y clasificaci n de los archivos ak sicos. stos se ocupan de la Sala de los Archivos o de las anotacio nes en los libros, seg n se dice en la Biblia cristiana. En el mundo cristiano son conocidos como los ngeles registradores.

2. La participaci n en los concilios solares. S lo Ellos tie nen derecho, durante el cielo mundial, a pasar mas all de la periferia del esquema planetario y participar en los concilios del Logos solar. Debido a esto, son literal mente mediadores planetarios, que representan a nuestro Logos planetario ya todo aquello que. Le concierne en el esquema mayor, del cual l es s lo una parte.

Cooperando con los Se ores del Karma hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste de

  1. el karma mundial,
  2. el karma racial,
  3. el karma nacional,
  4. el karma grupal,
  5. el karma individual,

y son responsables ante el Logos planetario de la correcta manipu laci nd esas fuerzas y son agentes constructores que traen a los egos de los distintos rayos, en los momentos y temporadas exactos.

Poco tenemos que ver con todos estos grupos, porque s lo los iniciados de tercera iniciaci ny los de rango a nm s excelso, en tran en contacto con ellos.

Los otros miembros de la Jerarqu a se dividen en tres grupos principales y cuatro subsidiarios; cada uno, como se observar en el diagrama que aparece en la p gina 51, est precedido por uno de los que denominamos los tres Grandes Se ores.

El Trabajo del Manu.

El Manu preside el primer grupo. Se Lo llama Vaivasvata Manu, y es el Manu de la quinta raza raíz. Es el hombre ideal o pensador, y determina el tipo de nuestra raza aria, habiendo presidido sus destinos desde su comienzo, hace casi cien mil años. Otros aparecieron y desaparecieron, y Su lugar será ocupado por algún otro, en un futuro relativamente cercano. Entonces pasará a realizar un trabajo de mayor excelsitud. El Manu o prototipo de la cuarta raza raíz, trabaja en íntima relación con Él, y su centro de influencia se halla en China. Es el segundo Manu que ha tenido la cuarta raza raíz, y ha ocupado el lugar del anterior, durante las etapas finales de la destrucción de la Atlántida. Ha permanecido para fomentar el desarrollo del tipo racial y provocar su desaparición final. Los períodos de actuación de los diversos Manus se superponen; actualmente no queda en el globo ningún representante de la tercera raza raíz. El Vaivasvata Manu reside en los Himalayas y ha reunido a Su alrededor, en Shigatsé, a algunos de los que están relacionados directamente con las cuestiones arias en la India, Europa y América, ya aquellos que más tarde se ocuparán de la futura sexta raza raíz. Los planes se preparan para épocas futuras; se constituyen centros de energía, miles de años antes que sean necesarios, y por la sabia previsión de estos Hombres Divinos, nada se deja al azar, sino que todo se mueve en cielos ordenados y bajo regla y ley, aunque dentro de limitaciones kármicas.

El trabajo del Manu concierne en gran parte al gobierno, la política planetaria y el establecimiento, dirección y disolución. de tipos y formas raciales. A Él se le confía la voluntad y el propósito del Logos planetario. Sabe cuál es el objetivo inmediato para este ciclo de evolución que debe presidir, y Su trabajo consiste en hacer cumplir esa voluntad. Trabaja en más estrecha colaboración con los devas constructores, que con Su Hermano el Cristo, pues Su misión es establecer el tipo racial, segregar los grupos por los cuales se desarrollarán las razas, manipular las fuerzas que mueven la corteza terrestre, levantar y hundir continentes, dirigir la mente de los estadistas de todas partes, para que el gobierno racial proceda como es de desear y se logren las condiciones que proporcionarán el personal necesario para fomentar cualquier tipo racial particular. Ya se observa en América del Norte y en Australia un trabajo similar.

La energía que afluye a través de Él, emana del centro coronario del Logos planetario y Le llega a través del cerebro de Sanat Kurnara, que centraliza en Sí toda la energía planetaria. Actúa por medio de la meditación dinámica, llevada a cabo en el centro coronario, produciendo resultados por Su perfecta comprensión de lo que debe realizarse, por Su poder de visualizar lo que debe hacerse para lograr la realización, y por Su capacidad de trasmitir energía creadora y destructora a quienes son Sus ayudantes. Todo esto se realiza por el poder de la emisión del sonido.

El Trabajo del Instructor del Mundo, el Cristo.

El segundo grupo está presidido el Instructor del Mundo. Es ese gran Ser que los cristianos denominan Cristo. En Oriente es conocido como el Bodhisattva y el Señor Maitreya, y por los devotos mahometanos, como el Iman Madhi. Ha presidido los destinos de la vida desde el año 600 a. C.; es Quien apareció entre los hombres ya Quien se espera nuevamente. Es el gran Señor de Amor y Compasión, así como su predecesor, Buda, fue el Señor de Sabiduría. A través de Él fluye la energía del segundo aspecto que Le llega directamente desde el centro cardíaco del Logos planetario, a través del corazón de Sanat Kurnara. Actúa por la meditación centrada en el corazón. Es el Instructor del Mundo, el Maestro de Maestros y el Instructor de Ángeles, y se Le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres y el despertar del reconocimiento de que cada ser humano es una criatura de Dios y un hijo del Altísimo.

Así como el Manu se ocupa de proporcionar el tipo y las formas a través de las cuales la conciencia puede evolucionar y adquirir experiencia, haciendo posible la existencia en su sentido más profundo, así el Instructor del Mundo dirige esa conciencia inmanente en su aspecto vida o espíritu, tratando de energetizarla dentro de la forma, para ser ésta descartada a su debido tiempo, y el espíritu liberado volver a su origen. Desde que dejó la Tierra, como dice con relativa exactitud la Biblia (aunque con muchos errores en los detalles), siempre ha permanecido con los hijos de los hombres. Nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con Sus dos grandes Hermanos, el Manu y el Mahachohan. Diariamente imparte su bendición al mundo, y permanece todos los días bajo el gran pino de Su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera y fervorosa aspiración. Conoce a todos los buscadores, y aunque no tengan conciencia de Él, la luz que de Él afluye estimula sus deseos, fomenta la chispa de vida naciente y espolea al aspirante hasta el amanecer del gran día en que se enfrente con Aquel Que “al ser ascendido” ?entendido esotéricamente? atraerá hacia Sí a todos los hombres, como Iniciador de los sagrados misterios.

El Trabajo del Señor de la Civilización, el Mahachohan.

El Mahachohan encabeza el tercer grupo. Su autoridad sobre el mismo persiste durante un período más extenso que el de Sus dos Hermanos, y puede desempeñar Su cargo durante varias razas raíces. Es la totalidad del aspecto inteligencia. El actual Mahachohan no es el que originariamente ocupó el lugar al establecerse la Jerarquía en los días de Lemuria ? entonces era ocupado por uno de los Kumaras o Señores de la Llama que encarnaron con Sanat Kumara?; y el Mahachohan ocupó Su lugar en la segunda subraza de la raza raíz atlante. Había logrado el estado de adepto en la cadena lunar, y por medio de Su complementación, un gran número de seres humanos avanzados vinieron a la encarnación a mediados de la raza raíz atlante. La afiliación kármica con Él, fue una de las causas predisponentes que hicieron posible esta eventualidad.

Su trabajo es fomentar y fortalecer la relación entre espíritu y materia, vida y forma, yo y no?yo, cuyo resultado es lo que llamamos civilización. Maneja las fuerzas de la naturaleza, y es en gran parte la fuente emanante de energía eléctrica, tal como la conocemos. Por ser reflejo del tercer aspecto o creador, la energía del Logos planetario fluye hacia Él desde el centro laríngeo, y es Quien de muchas maneras hace posible el trabajo de Sus hermanos. Le presentan Sus planes y deseos y por Su intermedio llegan las instrucciones a un gran número de agentes dévicos.

Así tenemos Voluntad, Amor e Inteligencia, representados en estos tres Grandes Señores; tenemos el yo y el no?yo, y su relación sintetizada en la unidad de la manifestación; tenemos gobierno racial, religión y civilización, constituyendo un todo coherente, y la manifestación física, el aspecto amor o deseo, y la mente del Logos planetario, exteriorizándose en objetividad. Entre estas tres Personalidades existe la más íntima colaboración y unidad, y todo movimiento, plan y acontecimiento, tienen su existencia en Su previo conocimiento unido. Están en continuo contacto con el Señor del Mundo en Shamballa, y la dirección de todos los asuntos descansa en sus manos y en las del Manu de la cuarta raza raíz. El Instructor del Mundo ocupa Su lugar, en conexión con las razas raíces cuarta y quinta.

Cada uno de estos guías departamentales dirige cierto número de cargos subsidiarios, y el departamento del Mahachohan está dividido en cinco secciones, que abarcan los cuatro aspectos menores del gobierno jerárquico.

A las órdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo, el Maestro Júpiter, regente de la India, el más antiguo de Los que trabajan ahora para la humanidad en cuerpo físico, y el Maestro Rakoczi, que es el regente de Europa y América. Debe recordarse que aunque el Maestro R., por ejemplo, pertenece al séptimo rayo y está sujeto al departamento de energía del Mahachohan, sin embargo, en el trabajo jerárquico puede desempeñar, y desempeña, temporariamente, el cargo bajo el Manu. Estos regentes, aunque desconocidos, tienen en Sus manos las riendas del gobierno de los continentes y las naciones, guiando así, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes; vierten energía mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados deseados cuando encuentran colaboración e intuición receptiva entre los pensadores.

El Instructor del Mundo preside el destino de las grandes religiones, por medio de un grupo de Maestros e Iniciados que dirigen las actividades de las diferentes escuelas de pensamiento. A título de ilustración, el Maestro Jesús, inspirador y director de las Iglesias cristianas de todo el mundo, aunque es un adepto de sexto rayo en el departamento del Mahachohan, trabaja actualmente bajo el Cristo en bien de la cristiandad; otros Maestros ocupan puestos similares en relación con los grandes credos orientales y las diversas escuelas de pensamiento en Occidente:

En el departamento del Mahachohan, gran número de Maestros, en quíntuple división, trabaja con la evolución dévica, y el aspecto inteligencia del hombre, y corresponde a los cuatro rayos menores de atributo,

1. el rayo de armonía o belleza,

2. el rayo de ciencia concreta o conocimiento,

3. el rayo de devoción o idealismo abstracto,

4. el rayo de ley ceremonial o magia,

así como los tres guías de departamentos representan los tres rayos mayores de:

1. Voluntad o poder.

2. Amor o sabiduría.

3. Inteligencia activa o adaptabilidad.

Los cuatro rayos o atributos de la mente, con el tercer rayo de la inteligencia, están sintetizados por el Mahachohan y constituyen la totalidad del quinto principio de la mente a manas.

CAPÍTULO VI

LA LOGIA DE MAESTROS

Las Divisiones.

Hemos considerado parcialmente los cargos superiores en las filas de la Jerarquía de nuestro planeta. Ahora trataremos lo que se podría llamar las dos divisiones en que están distribuidos los miembros restantes. Forman, literalmente, dos Logias dentro de un conjunto mayor:

1. La Logia — constituida por iniciados que han pasado la quinta iniciación, y un grupo de devas o ángeles.

2. La Logia Azul, constituida por iniciados de la tercera, cuarta y quinta iniciaciones.

Inferior a éstos hay un gran grupo de iniciados de la primera y segunda iniciaciones y luego los discípulos de toda graduación. Los discípulos se consideran afiliados a la Logia, pero no miembros de la misma. Finalmente vienen los que están en probación y esperan ser afiliados, mediante arduos esfuerzos.

Desde otro punto de vista, podemos considerar que los miembros de la Logia forman siete grupos, representando cada uno de ellos un tipo de la séptuple energía planetaria que emana del Logos planetario. La triple división ha sido dada al principio, porque en la evolución tenemos siempre los tres mayores (que se manifiestan a través de los tres departamentos), y luego los siete que se presentan como una triple diferenciaci ny un septenario. Los estudiantes deben recordar que todo lo que aqu se imparte se refiere al trabajo de la Jerarqu a, en conexi n con el cuarto reino o humano, y especialmente a esos Maestros que trabajan con la humanidad. Si se tratara de la evoluci nd vica, la clasificaci ny divisi n ser an totalmente distintas.

Adem s, hay ciertos aspectos del trabajo jer rquico que afec tan, por ejemplo, al reino animal; este trabajo pone en actividad a seres, trabajadores y adeptos, totalmente diferentes de los servi dores del cuarto reino o reino humano. Por lo tanto, deben recor dar cuidadosamente que estos detalles son relativos, y que el tra bajo y el personal de la Jerarqu a son infinitamente m s grandes e importantes de lo que pueden parecer en una lectura superficial de estas p ginas. En verdad, se trata de lo que podr a ser consi derado como Su trabajo primario, pues al servir al reino humano nos ocupamos de la manifestaci n de los tres aspectos de la divi nidad, pero los dem s departamentos son interdependientes y el trabajo progresa como un todo sint tico.

Los trabajadores o adeptos, que se ocupan de la evoluci n de la familia humana, son sesenta y tres, si se tienen en cuenta los tres grandes Se ores, para llegar a formar los nueve veces siete, necesarios para el trabajo. De stos, cuarenta y nueve trabajan exot ricamente, si puede expresarse as, y catorce se ocupan m s esot ricamente de la manifestaci n subjetiva. Muy pocos de Sus nombres son conocidos por el p blico, y en muchos casos no ser a prudente revelar qui nes son, d nde viven y cu l es Su particular esfera de actividad. Una peque a minor a, debido al karma gru pal ya la disposici n de sacrificarse, en los ltimos cien a os han sido conocidos por el p blico, y en lo que a Ellos respecta puede darse cierta informaci n. En la actualidad muchas perso nas, independientemente de cualquier escuela de pensamiento, son conscientes de su existencia, y el reconocimiento de que aquellos a quienes conocen personalmente trabajan en un gran esquema de esfuerzo unificado, puede alentar a estos verdaderos conocedores y testimoniar su conocimiento y establecer as, m s all de toda controversia, la realidad de Su trabajo. Ciertas escuelas de ocul tismo y orientaci n teos fica han pretendido ser las nicas depo sitarias de Sus ense anzas y la nica exteriorizaci n de Sus es fuerzos, limitando, en consecuencia, lo que Ellos hacen y formu lando premisas que el tiempo y las circunstancias no corrobora r n. Trabajan ciertamente por medio de tales grupos de pensado res y ponen la mayor parte de sus fuerzas en la tarea de tales organizaciones; sin embargo, tienen Sus disc pulos y Sus adictos en todas partes, trabajando a trav s de muchos grupos y aspectos de la ense anza. En todo el mundo, los disc pulos de estos Maes tros han encarnado en esta poca con el nico fin de participar en las actividades, tareas y difusi n de la verdad de las distintas igle sias, ciencias y filosof as, produciendo as, dentro de la organiza ci n misma, una expansi n, una extensi ny la desintegraci n ne cesaria, que de otra forma resultar a imposible. Ser a conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y culti vara la capacidad de reconocer la vibraci n jer rquica, tal como se manifiesta a trav s de los disc pulos, en los lugares y grupos m s inveros miles.

En lo que respecta al trabajo de los Maestros a trav s de sus disc pulos, deber a explicarse un punto, y es que las diversas es cuelas de pensamiento, fomentadas por la energ a de la Logia, son fundadas en cada caso por uno o varios disc pulos, y sobre ellos y no sobre el Maestro recae la responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es m so menos el siguiente: El Maestro revela al disc pulo el objetivo que se pro pone realizar en un breve ciclo inmediato y le sugiere la conveniencia de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en asegurarse el mejor método para obtener los resultados deseados, y en formular planes por medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u organización, y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la responsabilidad de elegir colaboradores apropiados, trasmitir el trabajo a los más capacitados y presentar debidamente la enseñanza. Todo lo que hace el Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía; mientras tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo.

El Maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de discernimiento en la elección de colaboradores o evidencia incapacidad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo progresa, como es de desear, el Maestro continuará impartiendo Su bendición sobre el esfuerzo. Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores, el Maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá Su energía y dejará de estimular aquello que es mejor que desaparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro y Su bendición, fluirán a través de un canal u otro; el trabajo puede continuar por cualquier medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata.

Algunos Maestros y su trabajo.

En el primer gran grupo del cual el Manu es el Guía, se hallan dos Maestros, el Maestro Júpiter y el Maestro Morya. Ambos han trascendido la quinta Iniciación, y el Maestro Júpiter, que además es Regente de la India, es considerado el más antiguo por toda la Logia de Maestros. Habita en las colinas de Nilgherry, en el sur de la India, y es uno de los Maestros que generalmente no aceptan discípulos, pues figuran entre éstos sólo iniciados de grado superior y un buen número de Maestros. En sus manos están las riendas del gobierno de la India, incluyendo gran parte de la frontera norte, y sobre Él recae la ardua tarea de guiar finalmente a este país, para que salga del presente caos e intranquilidad y sus diversos pueblos se fusionen en una síntesis final. El Maestro Morya, uno de los adeptos orientales más conocidos, reúne entre Sus discípulos a un gran número de europeos y americanos; es un príncipe Rajput, que durante muchas décadas ocupó una posición prominente en los asuntos de la India.

Actúa en estrecha colaboración con el Manu y oportunamente será el Manu de la sexta raza raíz. Vive, como Su Hermano KH, en Shigatsé, en los Himalayas, y es una figura muy conocida por los habitantes de esa lejana villa. Es un hombre alto y de presencia imponente, de cabello y barba negros y ojos oscuros, y Su aspecto podría considerarse severo, si no fuera por la expresión de Sus ojos. Él y Su Hermano, el Maestro KH, trabajan casi como una unidad, y así lo han hecho durante siglos y lo harán en el futuro, pues el Maestro KH está preparado para ocupar el puesto de Instructor del Mundo, cuando el actual titular lo deje para realizar un trabajo más elevado, y venga a la existencia la sexta raza raíz. Las casas que habitan están juntas, y gran parte del tiempo trabajan en estrecha asociación. Como el Maestro M. pertenece al primer rayo, el de la Voluntad y Poder, Su trabajo consiste en gran parte en llevar a cabo los planes del actual Manu. Actúa como inspirador de los estadistas del mundo; maneja, por medio del Mahachohan, las fuerzas que producirán las condiciones necesarias para el progreso de la evolución racial. En el plano físico, los grandes ejecutivos nacionales con ideales internacionales y amplia visión, están influidos por Él, y con Él cooperan ciertos grandes devas del plano mental; tres grandes grupos de ángeles trabajan también con Él en niveles mentales, en unión con devas menores que vitalizan formas mentales y, en bien de toda la humanidad, mantienen vivas las formas mentales de los Guías de la raza.

El Maestro M, tiene un gran grupo de discípulos bajo su instrucción, trabaja con muchas organizaciones esotéricas y también por medio de los políticos y estadistas del mundo.

El Maestro Koot Humi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes, es oriundo de Cachemira y Su familia originalmente procedió de la India. Es también un Iniciado de alto grado y pertenece al segundo rayo de Amor Sabiduría. Es de noble presencia y alta estatura, aunque algo menos corpulento que el Maestro M.; de tez blanca, cabello y barba color castaño dorado, y ojos de un maravilloso azul profundo, a través de ellos parece fluir el amor y la sabiduría le las edades. Tiene una gran experiencia y una vasta cultura; fue originalmente educado en una de las Universidades británicas y habla correctamente el inglés. Lee mucho, y los libros de todas las literaturas en diversos idiomas, llegan a Su estudio en el Himalaya. Se ocupa principalmente de la vitalización de ciertas grandes tendencias filosóficas y Se interesa por algunas organizaciones filantrópicas. Le corresponde, en gran parte, el trabajo de estimular la manifestación del amor, latente en el corazón de todos los hombres, y despertar en la conciencia de la raza la percepción del gran hecho fundamental de la hermandad.

Actualmente el Maestro M., el Maestro KH y el Maestro Jesús, están íntimamente interesados en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de modo que las grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramificaciones, puedan beneficiarse mutuamente. Se espera que de este modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal.

El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas, ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en algún lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja más especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a Su alrededor un numeroso grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de Devoción o Idealismo Abstracto, y Sus discípulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hombre de voluntad y dominio férreos. Alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez pálida y penetrantes ojos azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el pensamiento occidental, para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pacíficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento, en Europa y América, del Instructor del Mundo. Es muy conocido en la historia bíblica, apareciendo primero como Joshua, el hijo de Nun; luego aparece nuevamente en los tiempos de Ezra, como Jeshua, recibiendo la tercera iniciación, que en el Libro de Zacarías es relatada como la de Joshua, y en, el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios, aquel en que entregó Su cuerpo para que el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciación, característica de la cuarta iniciación. Como Apolonio de Tiana, recibió la quinta iniciación y Se convirtió en Maestro de Sabiduría. Desde entonces permaneció y actuó en la Iglesia Cristiana, fomentando el germen de la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neutralizando en lo posible los errores y equívocos de clérigos y teólogos. Es netamente el gran Líder, el General y el Sabio ejecutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorrándole mucho trabajo y actuando como Su intermediario, cuando es posible. Nadie como Él conoce tan profundamente los problemas de Occidente; nadie está tan íntimamente en contacto con quienes representan mejor las enseñanzas cristianas, y nadie conoce tan bien la necesidad del momento actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias Anglicana y Católica son Sus agentes.

El Maestro Djwal Khul o Maestro DK, como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del segundo rayo de Amor?Sabiduría, el último de los adeptos que pasaron la iniciación, pues recibió la quinta iniciación en 1875; conserva el mismo cuerpo de entonces; la mayoría de los Maestros la recibieron en cuerpos anteriores, su cuerpo de origen tibetano no es joven. Está dedicado al Maestro KH y vive en una casita cercana a la de este Maestro. Por Su disposición a servir ya hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado “el Mensajero de los Maestros”. Es muy culto y tiene más conocimiento acerca de los rayos y de las Jerarquías planetarias del sistema solar, que ningún otro Maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación, y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo y con los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tales como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos de los distintos Maestros, que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos diez años ha aliviado, en gran parte, el trabajo de enseñanza de los Maestros M. y KH, tomando a Su cargo, por determinado tiempo, algunos de Sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que son devas sanadores y colaboran así con Él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la humanidad. Dictó gran parte de la monumental obra La Doctrina Secreta, y le hizo ver a HP Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro.

El Maestro Rakoczi se ocupa especialmente del futuro desarrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. Se pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia, fue particularmente conocido como el Conde de Saint?Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que, a medida que el Maestro R. se hace cargo de los asuntos de Europa, en los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon?Shakesperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los Maestros ya mencionados. En la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el Maestro Hilarión. pertenece al séptimo rayo de Magia u Orden Ceremonial, y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotéricos; tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la Logia se lo llama generalmente “el Conde” y en América y Europa actúa prácticamente como director general, en la realización de los planes del consejo ejecutivo de la Logia. Algunos Maestros forman un grupo interno alrededor de los tres Grandes Señores, y se reúnen en concilio con mucha frecuencia.

El Maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia, y en una encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero y Su trabajo resulta particularmente interesante, para el gran público, en la crisis actual, pues trabaja con quienes desarrollan la intuición, y controla y trasmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo invisible. Su energ a estimula a trav s de Sus disc pulos a los grupos de investigadores s quicos, y fue quien inici, mediante varios de Sus disc pulos, el movi miento espiritista. Tiene en observaci na todos los s quicos de orden superior, y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo; trabaja juntamente con algunos devas en el plano as tral, para abrir, a los buscadores de la verdad, ese mundo sub jetivo que est tras de la materia grosera.

Poco puede decirse sobre los dos Maestros ingleses. No acep tan disc pulos en el sentido en que lo hacen los Maestros KH y M. Uno reside en Gran Breta a, tiene a Su cargo la direcci n de finitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planes del des arrollo y la evoluci n futuros. Est tras el movimiento labo rista de todo el mundo, trasmut ndolo y dirigi ndolo, y de la ac tual creciente oleada de la democracia. De la inquietud democr tica, y del caos y la confusi n actuales, surgir la futura condici n mundial, que tendr como nota clave la cooperaci n, no la compe tencia; la distribuci n, no la centralizaci n.

Mencionaremos aqu brevemente al Maestro Serapis, frecuen temente llamado el Egipcio. Pertenece al cuarto rayo, y de l re ciben en rgico impulso los grandes movimientos art sticos del mundo, la evoluci n de la m sica, de la pintura y del teatro. Ac tualmente dedica la mayor parte de Su tiempo y atenci n al trabajo de la evoluci nd vica o ang lica, hasta que, mediante Su ayuda, sea posible hacer la gran revelaci n en el mundo de la m sica y de la pintura, en un futuro inmediato. No es posible agregar algo m s acerca de l ni revelar Su lugar de residencia.

El Maestro P. trabaja bajo la direcci n del Maestro R. en Norteam rica; tuvo mucho que ver esot ricamente con las distintas ciencias mentales, como la Ciencia Cristiana y el Nuevo Pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la Logia en el af n de ense ar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder, creador de la mente. Su cuerpo es irland s; pertenece al cuarto rayo, y no puede ser revelado el lugar de Su residencia. Tom a su cargo gran parte del trabajo del Maestro Serapis cuan do ste se ocup de la evoluci nd vica.

El trabajo actual.

Ser n tratados aqu ciertos hechos que se refieren a dichos Maestros ya Su trabajo presente y futuro. Primero, el trabajo de entrenar a Sus aspirantes y disc pulos, para que sean de utilidad en dos grandes acontecimientos: uno, la venida del Instructor del Mundo a mediados oa fines del presente siglo, y otro, la funda ci n de la nueva sexta subraza con la reconstrucci n de las actua les condiciones del mundo. Por ser la nuestra la quinta subraza de la quinta raza ra z, es muy grande la presi n del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachohan. Dado que los Maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de Su trabajo de ense ar a los disc pulos ha sido delegado a inicia dos y disc pulos avanzados, y algunos de los Maestros de los rayos primero y segundo, se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el departamento del Mahachohan.

Segundo, se debe preparar al mundo en amplia escala para la venida del Instructor mundial, y deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de Ellos se manifiesten entre los hombres, y lo har na fines de este siglo. Ya se est formando un grupo especial que se prepara expresamente para este trabajo. El Maes tro M., el Maestro KH y el Maestro Jes s, se ocupar n especial mente de este movimiento, hacia fines de este siglo. Otros Maes tros participar n tambi n, pero los tres mencionados anterior mente son Aquellos con cuyos nombres y cargos la gente debe en lo posible familiarizarse.

Otros dos Maestros est n especialmente relacionados con el s ptimo rayo o ceremonial, y Su trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades, dentro de los próximos quince años, bajo la dirección del Maestro R. Puede asegurarse definitivamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un Maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Maestros e iniciados estarán al frente de ciertos grandes grupos ocultistas de francmasones del mundo y de diversos sectores de la iglesia en muchas de las grandes naciones. Este trabajo de los Maestros se está realizando ya, y todos Sus esfuerzos tienden a una exitosa culminación. En todas partes Ellos reúnen a quienes de una u otra manera demuestran la tendencia a responder a las altas vibraciones, tratando de forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria, que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la Iniciación.

Este es un fragmento del libro “Iniciación humana y solar”, del Maestro Djwhal Khul hablando mas en profundidad sobre las Jerarquia Espirituales / Gran Hermandad Blanca.

Desde aqui puedes descargar el libro completo:

Una Iniciació és una expansió de consciència que porta a la il·luminació ia la revelació. La iniciació és experimentada per totes les formes de vida, grans o petites. El treball de la Jerarquia Planetària en les seves moltes etapes de mestratge es descriu en aquest llibre i es donen catorze Regles per mitjà de les quals el neòfit pot convertir-se en un aspirant al Portal de la Iniciació.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_01_iniciacion_humana_y_solar.zip” target=”blank” ]Djwhal Khul – Iniciación humana y solar[/button]

Article Següent