Ocupació de la paraula sagrada en la meditació (carta IV), pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2012
Taula de continguts amagar 1 Cartes sobre Meditació Ocultista pel Mestre Tibetà Djwhal Khul 2 CARTA IV 3 OCUPACIÓ DELA PARAULA SAGRADA ENLA MEDITACIÓ 4 Postulats fonamentals. 5 El doble efecte de la Paraula Sagrada, constructiu i destructiu. 6 Els set grans alens. 7 La Meditació i la Paraula. 8 Algunes indicacions pràctiques. 9 L'acord logoico i l'analogia. 10 Ocupació grupal de la Paraula. 11 Grups per a fins específics. 12 Els set centres i la Paraula Sagrada. 13 Efectes de la meditació ocultista sobre els centres. 14 Observacions finals.

Cartes sobre Meditació Ocultista p er el Mestre Tibetà Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

CARTA IV

OCUPACIÓ DELA PARAULA SAGRADA ENLA MEDITACIÓ

1. Postulats fonamentals.

2. Efecte creador dela Paraula Sagrada.

3. Efecte destructor dela Paraula Sagrada.

4. Pronunciació i ocupació dela Paraula Sagrada.

5. Efecte dela Paraula Sagradasobre els centres i cadascun dels cossos.

19 juny 1920.

El tema que tractarem avui és tan profund i d'importància tan vital, que lògicament pot descoratjar la seva consideració. No importa el que puguem dir respecte al tema, només ho tocarem superficialment i el que quedi sense dir serà tant que les dades impartits constituiran una petita proporció.

Postulats fonamentals.

Primerament, desig asseure certs postulats bsics, que encara que admesos com a conceptes mentals, potser siguin todava massa profunds per a ser fcilment compresos.

Aquests postulats són cinc -els quals han estat extrets d'una quantitat increblemente vasta, que els ser impossible concebre. Estan basats sobre certs fets fonamentals (set en total), que tampoc han pogut ser totalment compresos. HPB va tractar tres d'ells en exposar els fonaments deLa Doctrina Secreta. Otroscuatro romanen todava ocults, tot i que el quart va sorgint l'estudi de la sicologay de la ciència mental. Els altres tres fonaments emergern durant les tres properes rondes. Durant la ronda actual es comprendre el quart fonament.

Els referits postulats són els següents:

1. Tot el que existeix està basat en el so oa la Paraula.

2. diferenciaci és el resultat del so.

3. la Paraula té un efecte diferent en cada pla.

4. D'acord a la nota de la Paraula oa la vibraci del so, així ser el treball de construccino moldeamiento.

5.La triple Palabratiene 7 claus, i stes tenen els seus propis subtons.

A la captació d'aquests fets bsics es troba oculta molta llum sobre l'ocupació de la Paraula en la Meditacin.

En la gran enunciacin original dela Paraula Sagrada (els tres alens originals, amb els seus set sons -un alè per a cada un dels tres sistemes solars) la nota va ser diferent i els sons es van entonar en diferents claus.

En el primer sistema, es va completar el Primer Alè, la culminació va ser l'emissió en una nota majestuosa, la nota FA Nota bàsica de l'actual sistema i de la naturalesa manifestada. Aquesta nota és, ia ella se li ha d'agregar la segona nota per a aquest segon sistema, la qual no ha estat plenament enunciada ni completada, i només ho estarà en acabar el cicle més gran. El Logos l'està emetent ara i si deixés de exhalaría, tot el sistema desapareixeria en la oscuración, marcant la fi de la manifestació.

En el segon sistema, l'actual, no pot ser revelada la nota clau. És un dels secrets de la sisena iniciació i no ha de ser divulgat.

En el tercer sistema, la tercera i final nota s'afegeix a les notes bàsiques del primer i segon sistemes, i després què tindrem? Tindrem la tercera major de la personalitat logoica, en tota la seva plenitud, una analogia de la tercera major del microcosmos -una nota per cada pla. Es diu que el Logos solar treballa en els plans còsmics per solucionar el problema de la ment còsmica, que actua en seu sistema solar físic, i es troba polaritzat en El seu cos astral, o emocional còsmic, i que està desenvolupant la ment còsmica. Com succeeix en els plànols del sistema solar el mateix passa en el microcosmos. En la comprensió d'aquesta analogia i la seva intel·ligent aplicació es troba la il·luminació respecte a l'ocupació dela Paraula Sagrada en la meditació.

El primer sistema ...... .corresponde al cos físic.

El segon sistema ...... correspon al cos emocional.

El tercer sistema ...... .corresponde al cos mental.

L'estudi de la Paraula o So, en la formació dels tres sistemes, ajudarà a comprendre la seva ocupació en la construcció del vehicle intuïtiu i en la purificació de la personalitat.

Ara dividirem en quatre parts el que he de dir, i tractaré cadascuna per separat:

1. L'efecte creador dela Paraula Sagrada.

2. L'efecte destructor dela Paraula Sagrada.

3. La seva pronunciació i ocupació

a. en la meditació individual,

b. en el treball grupal i de conjunt,

c. per a certs fins específics.

4. El seu efecte en els cossos i centres i la seva eficàcia per aconseguir l'alineament egoico.

20 juny 1920.

El doble efecte de la Paraula Sagrada, constructiu i destructiu.

Anem a continuar amb el tema que considerem ahir. Hem dividit el tòpic en quatre parts i ens ocuparem de les dues primeres, l'efecte creador i destructiu dela Paraula. Sóloserá possible donar poques indicacions generals, que permetin establir una base per a l'aplicació intel·ligent de la llei.

Abans de res repetiré la coneguda veritat que els mons són l'efecte del so. Primer la vida, després la matèria; després la matèria és atreta a la vida per la seva manifestació i expressió i l'ordenada configuració d'aquesta matèria en les formes necessàries. El so constitueix el factor cohesiu, l'impuls propulsor i el medi atraient. El so, en sentit ocult i profundament metafísic, significa el que anomenem "la relació entre", sent l'intermediari creador, el tercer factor vinculador en el procés de la manifestació, el akasha. En els plans més elevats és l'agent d'aquesta Gran Entitat que esgrimeix la llei còsmica de gravetat, en la seva relació amb el nostre sistema solar mentre que en els plànols inferiors es manifesta com a llum astral, sent el gran agent reflector que fixa i perpetua, en seva vibrant si, el passat, el present i el futur, o el que anomenem Temps. En relació directa amb el vehicle inferior es manifesta com electricitat, prana i fluid magnètic. Potser obtinguin una idea més clara i senzilla, si consideren al so com a agent de la llei d'atracció i repulsió.

Els set grans alens.

El Logos, si sèptuple plenitud, a l'enunciar Paraula Sagradapara crear l'actual sistema solar, va reunir, en inspirar, la matèria necessària per a la manifestació, iniciant amb el primer gran Alè l'evolució d'aquesta matèria,

Amb el segon gran Alè es va establir la diferenciació i es va implantar el segon aspecte logoico.

Amb el tercer gran Alè es va manifestar l'aspecte activitat; la matèria es va impregnar d'aquesta facultat i la quintupla evolució va arribar a ser una possibilitat.

Amb el quart gran Alè algunes de les Jerarquies van respondre, i els grans Constructors van veure el pla amb més claredat. Hi ha una relació definida entre el quart gran Alè ila Quarta Jerarquíacreadora, o sigui la Jerarquia dels Esperits humans. Aquesta quarta nota de l'Logos té una significació especial per l'Esperit humà i produeix un efecte singular en aquesta terra i en aquest quart cicle. La relativitat del mateix és tal, que resultaria difícil que poguessin comprendre el seu efecte. Es manifesta, fins on puguin captar-lo, a la nota harmònica de la cambra pla i llamp. Aquesta nota compenetra actualment als pobles del món i ho ha fet des de la quarta raça arrel. Es demostra en l'esforç que realitza la humanitat per comprendre l'ideal d'harmonia i de pau i en l'aspiració mundial per aconseguir-ho.

Aquest quart alè és aplicable especialment a l'evolució humana. Per tant hem de:

El primer subtó dela triple Palabradio la primera nota vibratòria i va iniciar el moviment de les esferes, solars o atòmiques. Personifica la Voluntat.

El segon subtó dela triple Palabraimplantó el segon aspecte, i va portar al regent còsmic del raig sintètic ala manifestació. Señalóla dualitat o l'amor reflex.

El tercer subtó dela triple Palabrahizo possible la nostra quíntuple evolució. És la nota bàsica dels cinc plans inferiors. Va marcar l'activitat o adaptabilitat.

El quart subtó dela triple Palabraes el so de la Jerarquia humana i podria denominar-se el "crit de l'home".

Cadascun dels sons portar directament un raig a la manifestació, amb tot el que conté. Cada so es manifesta particularment en un pla, sent la nota dominant d'aquest pla.

El cinquè gran Alè té el seu propi efecte peculiar, ja que en la seva reverberació conté la clau de tot -és el Alè de Foc. Va crear una vibració similar a la del plànol mental còsmic i està íntimament relacionat amb el primer Alè. És la nota dominant (en termes tècnics musicals) del sistema solar, el mateix que el tercer Alè correspon a la tercera més gran. Aquesta és la nota de l'Logos. Cada alè atreu cap al Logos a alguna entitat que es troba en els nivells còsmics perquè es manifesti. L'analogia del mètode pot veure en el microcosmos, quan l'Ego enuncia la nota egoica en els tres mons i es prepara per a manifestar-se o venir ala encarnació. Lanota atreu al voltant dels àtoms permanents o nuclis, la matèria adequada per al propòsit de la seva manifestació, estant al seu torn animada per alguna entitat vital. Similarment, els Senyors còsmics del Foc, les grans entitats que donen forma al nostre sistema solar, responen quan s'emet aquest cinquè subtó. També els Senyors de la Flama, dins del sistema solar, van respondre quan el microcosmos va enunciar el cinquè subtó de la nota monádica i es van involucrar en l'evolució humana.

El sisè gran Alè va atreure cap a si als Senyors del misteriós Pentaclo, les essències volàtils del pla emocional, la facultat del desig revestida de matèria, l'aspecte aquós de la vida logoica.

A l'emetre el setè subtó va tenir lloc la cristal·lització i l'absoluta conformitat amb la llei d'acostament, donant per resultat l'aspecte dens de la manifestació, el punt més profund dela experiència. Enconsecuencia, han d'observar referent a això la seva relació amb el Rayo dela Llei Cerimonial, un dels grans raigs constructors -rayo que s'amotlla la matèria, d'acord a fórmules establertes, perquè adoptin les formes desitjades.

Potser es preguntin: Per què m'he apartat aparentment del tema? Els sembla que m'he anomenat i que estic fora del tema? Aclariré. El microcosmos només ha de repetir el treball del macrocosmos. L'Esperit o Mónada, en el seu propi pla, emet la nota (la nota jerrquica) i descendeix ala encarnacin. Dichanota és alhora de atracciny de exhalacin. La personalitat -reflex de la mnada en el punt ms dens de la evolucin- est vinculada a la mnada per la força atractiva dela Paraula Sagrada, emesa per la seva mnada, la seva nota i la seva subtó.

Però la tasca de exhalacin ja ha estat realitzada. Esla involucin. Prosiguela tasca progressiva de inhalessin o reabsorcin en la font. Cundola Personalitat troba per si mateixa (desprs de moltes vides d'esforç i de recerca) la seva nota espiritual, amb la clau i subtó correctes, quin s el resultat? Concorda amb la nota mondica, vibra al mateix compsy tamb amb el mateix color, trobant finalment la lnia de menor resistència, i la vida que l'anima s'allibera i retorna al seu propi pla . Però aquest descobriment és molt lent, i l'home ha de cercar l'acord amb paciència i cura infinits. Primer, descobreix quina s la tercera nota de la personalitat i l'emet; el resultat és una vida harmnica en els tres mons. Després troba la cinquena dominant l'Ego, la nota clau de l'acord, i l'emet l'unsono amb la nota dela Personalitat. Elresultado és que es forma un buit si puc expressar-ho as- i l'home alliberat i l'ànima que l'anima (el triple esperit ms la ment i l'experiència), el Tres, completat amb el Quaternari i el Cinquè, puja hastala Mnada. Esla llei de atracci demostrndose pel so. La unitat de so, color i ritme atreu el similar i anleg.

Això condueix al segon dels factors que estem considerant, el destructiu. Amb la emancipacin ve la ruptura de les cadenes, i amb l'alliberament la abolicin de les velles formes; quan s'arriba a dominar la matèria es produeix l'alliberament de l'esperit. Per tant, a l'emetre-la Paraula Sagradaen seu sptuple sentit, l'esperit escapa de les formes desintegrades; primerament en la exhalacin es produeix la atracci de la matèria, després, a la inhalacin, es produeix la gradual destrucci de les formes materials, les quals són abandonades.

La Meditaciny la Paraula.

Fins aqu he presentat el tema des del punt de vista del sistema. Ara el aplicar a la meditaciny veurem el seu resultat. Quan l'home medita tracta de realitzar dues coses:

a. La construcció d'idees, en fer descendir als nivells concrets del pla mental les idees abstractes i les intuïcions. Això és el que es pot anomenar meditacin amb llavor.

b. L'alineament de l'ego i la creació d'un buit entre el cervell fsic i l'ego, que dóna per resultat l'afluència divina, la consegüent destrucci de les formes i la subsegüent alliberament n. Això es pot trucar: meditacin sense llavor.

En determinat període de l'evolució ambdues es fusionen en una, es prescindeix de la llavor, llavors es crea el buit, no tant entre els vehicles superior i inferior, sinó entre ells i el pla intuïtiu o d'harmonia.

Per tant, en emetre-Paraula Sagradaen la meditació, l'home ha de ser capaç (si es l'emet correctament) de realitzar el treball creador i el treball destructor, com ho fa el Logos. Això serà un reflex del procés còsmic en el microcosmos. Atraurà al seu cos matèria més refinada i expulsés la mes basta. Crearà formes mentals que atrauran cap a si matèria més refinada i rebutjaran les de vibració inferior. Haurà d'emetre la Paraula de manera que l'alineament es produeixi automàticament, i el necessari buit creat donarà per resultat una afluència des de dalt. Tots aquests efectes poden produir-se quan la Paraula és entonada correctament, de manera que en cada meditació l'home ha d'estar més alineat, dispersar alguna matèria de baixa vibració d'un o altre dels seus cossos, eixamplar el canal i així proporcionar un vehicle més adequat per rebre la il·luminació des de nivells superiors.

Però, fins que no pugui fer-ho correctament, l'efecte produït per l'emissió de la Paraula és molt insignificant, afortunadament per a aquell quela empra. Alestudiar els set grans alens i l'efecte dels mateixos en cada pla, l'estudiant descobrirà molt del que pot passar en els diferents subplanos de cada pla, especialment en relació amb el seu propi desenvolupament. En estudiar la nota bàsica del sistema solar (que es va estabilitzar en el primer sistema) es descobrirà molt sobre l'ocupació de la Paraula en el pla físic. Aquesta indicació és digna de consideració. En l'esforç per trobar la nota d'aquest sistema solar, l'd'amor i saviesa, l'estudiant ha d'establir la comunicació necessària entre el pla emocional o de desitjos, i el intuïtiu, i descobrirà el secret del pla emocional. Quan s'estudiï la Paraula en els plànols mentals i l'efecte que produeix en construir formes, es descobrirà la clau per erigir el Temple de Salomó i l'estudiant desenvoluparà les facultats del cos causal i aconseguirà, finalment, alliberar-se dels tres mons. No obstant, cal recordar que primerament ha de trobar la nota de la seva personalitat i després la egoica, abans que pugui entonar l'acord monádico. Una vegada que hagi fet això, hi haurà pronunciat la seva pròpia triple Paraula, i serà un creador intel·ligent animat per l'amor. Llavors hi haurà arribat a la meta.

21 juny 1920.

Algunes indicacions pràctiques.

Aquesta tarda voldria aclarir que no és possible, prudent ni adequat, donar-los les diferents claus en què es pot entonar-Paraula Sagrada; només puc indicar-los els principis generals. Cada ésser humà i cada unitat de consciència, és tan diferent de les altres, que la necessitat individual només pot ser satisfeta quan l'instructor ha desenvolupat plenament la consciència causal, i l'estudiant ha assolit un punt en què està disposat a "saber, gosar i callar ". Els perills del mal ús de la Paraula són tan grans, que només ens atrevim a donar idees bàsiques i principis fonamentals, deixant que l'aspirant desenvolupi per si sol els punts indispensables al seu propi desenvolupament, practiqui els experiments necessaris i descobreixi, per si mateix, el que li cal. Únicament li que s'obté pel mateix esforç, en dura lluita i amarga experiència, és de valor permanent i durador. Només quan el deixeble -en virtut dels seus fracassos, els seus èxits, les seves victòries, dificultosament obtingudes, i les amargues hores que segueixen a la derrota-, s'ajusti a les condicions internes, l'ocupació de la Paraula serà de valor científic i experimental. La seva falta de voluntat ho defensa, en gran part, del mal ús de la Paraula, mentre que els seus esforços per estimar, ho porten, amb el temps, a entonar-se correctament. Només el que conèixer-nos per nosaltres mateixos, esdevé facultat inherent. Les afirmacions d'un instructor, per molt savi que sigui, no són més que conceptes mentals, fins que formen part experimentalment de la vida de l'home. Per això només puc assenyalar el camí i donar indicacions generals, la resta ha de descobrir-la que estudia la meditació.

Pronunciació i ocupació de la Paraula a La meditació individual.

Ara seré més pràctic. Parlaré per a l'home que es troba en la sendera de provació, que pot per tant captar intel·lectualment el que ha de ser realitzat i comprèn aproximadament el lloc que ocupa en l'evolució i el treball a efectuar, si aspira a travessar algun dia el portal dela iniciació. Enconsecuencia, el que diré servirà d'ensenyament a la majoria dels que estudien aquestes cartes ... L'estudiant que emprèn la meditació procurarà ajustar-se a les regles establertes. Donaré algunes indicacions preliminars:

L'aspirant ha de retirar-se diàriament a un lloc tranquil, on estigui a cobert d'interferències i interrupcions. Si és possible, ho farà cada dia al mateix lloc, perquè així construirà una espècie de closca al seu voltant que li servirà de protecció, establint més fàcilment contactes elevats. La matèria d'aquest lloc, és a dir, la matèria de l'espai que l'envolta, es sintonitzarà amb determinada vibració (la pròpia vibració de l'home, aconseguida en consecutives meditacions), la qual cosa li facilitarà el començar amb una vibració més elevada, eliminant així el llarg procés preliminar de sintonització.

L'aspirant ha d'adoptar una postura en què pugui arribar a ser inconscient del seu cos físic. No hi ha una regla fixa per a això, perquè cal tenir en compte que el cos físic pot estar impedit i endurit o esguerrat. S'ha de cercar una postura còmoda, més una actitud alerta i atenta. La mandra i laxitud no condueixen a res. La postura més adequada per a la majoria és seure a terra amb les cames creuades, recolzant-se sobre alguna cosa que sostingui la columna vertebral. En els moments de meditació més intensa que l'aspirant és molt pràctic i els seus centres s'estan despertant ràpidament (potser ja amb el foc intern bategant a la base de la columna vertebral), l'esquena ha de mantenir-dreta, sense suport. El cap no ha de tirar-se cap enrere, per tal d'evitar tensió, sinó estar dreta o amb la barbeta lleugerament caiguda. Si es procedeix així desapareixerà la rigidesa, característica de molts, i el vehicle inferior quedarà relaxat. Els ulls han d'estar tancats i les mans creuades sobre les cames. Després, l'aspirant d'observar si la seva respiració és regular, constant i uniforme. Després relaxarà tot el cos, mantenint la ment positiva i el vehicle físic dòcil i obedient.

Després de procurar visualitzar els tres cossos i després d'haver decidit si la meditació es farà al cap o al cor (més endavant tractaré aquest punt), llavors retraurà la seva consciència allà i s'enfocarà en qualsevol dels centres. En fer-ho ha de considerar deliberadament que ell és un Fill de Déu que retorna al Pare; que és Déu mateix que cerca La seva consciència; un creador que tracta de crear; l'aspecte inferior de la Deïtat, que tracta de alinear-se amb el superior. Després entonarà 3 vecesla Paraula Sagrada, emetent suaument la primera vegada, afectant així al vehicle mental; més forta la segona vegada, estabilitzant el vehicle emocional, i encara més fort la tercera i última vegada, actuant sobre el vehicle físic. L'efecte sobre els tres cossos serà triple. Si és entonada correctament, mantenint ferma centre de la consciència en qualsevol dels centres elegits, els efectes seran els següents:

En els nivells mentals:

a. Establir contacte amb el centre coronari, fent-ho vibrar. Aquietar així la ment inferior.

b. Vincular-se amb l'Ego en major o menor grau, però sempre, fins a cert punt, per mitjà de l'àtom permanent.

c. Expulsar partícules de matèria tosca i construir-ne més refinades.

En els nivells emocionals:

a. Estabilitzar definitivament el cos emocional per mitjà de l'àtom permanent, establint contacte amb el centre cardíac i activant-lo.

b. Expulsar matèria basta, fent més incolor el cos emocional o de desitjos, per tal que reflecteixi amb més exactitud el superior.

c. Originar urna sobtada afluència de sentiments, des dels nivells atòmics del pla emocional a l'intuïtiu, a través del canal atmico que hi ha entre tots dos. Aquesta afluència es precipitarà cap amunt i aclarirà el canal.

En els plànols físics:

a. L'efecte serà molt similar, però se sentirà principalment en el cos etèric, estimulant l'afluència divina.

b. Anirà més enllà de la perifèria del cos i crearà una closca que servirà de protecció. Rebutjarà els factors discordants que puguin existir en el medi ambient immediat.

22 juny 1920.

L'acord logoico i l'analogia.

Prosseguirem ara estudiant l'ocupació dela Paraula Sagradaen seva aplicació grupal i per a certs fins determinats. Hem estudiat breument com fa servir la Paraula l'individu que comença a meditar, l'efecte consisteix principalment en la purificaci, estabilizaciny centralizacin. Això és tot el que es pot aconseguir fins que l'estudiant arribi a l'etapa on se li permet emetre la nota en un dels subtons egoicos. A la nota egoica tenim la mateixa seqüència que a la nota logoica. Cul era sta? Un acord sptuple els punts importants, en la nostra etapa actual de desenvolupament, són:

  1. La nota bsica.

2. La tercera major.

3. La dominant o cinquena.

4. La setena final.

Aqu puc donar un indici d'acord ambla analoga. Existeuna ntima relaci entre la nota cinquena o dominant, i el cinquè principi, Manas o Ment, i per aquest sistema solar (encara que no per al primer o tercer) hi ha una interessant resposta entre el cinquè pla de la ment i la dominant, i entre el sisè pla de les emocions i la tercera més gran. Referent a això, des d'alguns punts de vista, el vehicle emocional constitueix un tercer vehicle per a la consciència, comptant el fsic dens i el vehicle de prana o vitalitat elctrica, com dues unitats. Res ms puc dir, perquè tot canvia i es interpenetra; però aqu he donat molt tema per reflexionar.

A la nota egoica, com vaig dir anteriorment, tenim una seqüència similar, ja que és en el seu propi pla un reflex del Logos. Per tant tenim la nota bsica del físic, la tercera del emocional, la cinquena dels nivells causals. Una vegada que l'home domina Ja clau i ha trobat el mateix subtó, llavors entonala Paraula Sagradacon exactitud i arriba al fi desitjat. El seu alineament ser perfecte, els seus cossos seran purs, el canal estar lliure d'obstruccions i ser possible aconseguir la inspiraci superior. questa és la finalitat de la veritable meditacin, la qual pot assolir mitjançant la correcta ocupació dela Paraula Sagrada. Mentrestant, a causa que no té un instructor i als defectes de l'estudiant, la qual nic possible és entonar la Paraula com a millor es pugui sabent que no es corre cap perill quan hi ha sinceritat de propsit, pogueren -se obtenir certs resultats, com ara protecci, aquietament i correcci.

Ocupació grupal de la Paraula.

L'efecte de la Paraula emprada en forma grupal s'intensifica, sempre que els grups estan constituïts correctament; però s'anul·la i neutralitza si el grup conté elements indesitjables. En conseqüència, cal comprovar certes coses abans que un grup pugui fer servir la Paraula adequadament:

a. És convenient que el grup est format per individus del mateix raig o d'un raig complementari.

b. És desitjable que la Paraula sigui entonada en el mateix to o almenys armnicamente. Si es es fa, l'efecte vibratori és de gran abast i ocurrirn certes reaccions.

Quines són, per tant, els resultats, quan la Paraula en entonada en forma correcta per un grup d'individus degudament fusionats?

a. S'estableix un fort corrent que arriba al discpulo, o al Mestre responsable del grup, permetent harmonitzar al grup amb la Germandat i aclarir el canal per transmetre l'ensenyament.

b. Es crea un buit, una cosa semblant al que ha d'existir entre l'Ego i la Personalitat, però en aquest cas entre el grup i qui actuen des de l'aspecte intern,

c. Dóna per resultat també, si les condicions són correctes, la vinculació amb els grups egoicos de les personalitats implicades, una estimulació dels cossos causals i la connexió entre els tres grups -el inferior, el superior i l'germanor- per formar un triangle destinat a la transmissió de força.

d. Té un efecte definit sobre els vehicles físics del grup inferior, i intensifica la vibració dels cossos emocionals, expulsant les vibracions oposades i harmonitzant-les amb el ritme superior. Això porta com a resultat l'equilibri, estimula la ment inferior, tot i això crea al mateix temps un vincle amb la ment superior que, en penetrar, estabilitza a la ment concreta inferior.

e. Atreu l'atenció de certs devas o àngels, que treballen amb els cossos dels homes, permetent efectuar aquest treball amb major exactitud i establir contactes que més tard seran útils.

f. Crea un embolcall protector al voltant del grup, que (en forma transitòria) el protegeix de tota pertorbació, permetent als components del grup treballar amb major facilitat d'acord amb la Llei, i ajuda als Instructors interns a trobar la línia de menor resistència entre ells mateixos i els que busquen seva instrucció.

g. Ajuda en el treball de l'evolució. Porínfima que sigui aquesta ajuda, tot esforç que contribueix a la lliure actuació de la llei, que actua en qualsevol forma sobre la matèria per a un major refinament, que estimula la vibració i facilita el contacte entre el superior i l'inferior, és un instrument en mans del Logos per l'acceleració de el seu pla.

He descrit aquí breument alguns dels efectes incidentals a entonar l'unísonola Paraula. Másadelante, a mesura que es comprenguin les regles de la meditació ocultista i s'apliquin experimentalment, s'estudiaran aquests efectes. A mesura que la raça desenvolupi la clarividència, aquests efectes podran ser classificats i comprovats. Les formes geomètriques creades per l'individu i pel grup, a l'entonar la Paraula, podran ser llavors registrades i observades. L'eliminació d'individus en alguns grups i la seva assignació a altres més adequats serà efectuada mitjançant la assenyada consideració del treball que han realitzat. Més endavant, a mesura que els individus desenvolupin la consciència superior, haurà de triar als custodis dels grups -no només per la seva realització espiritual i la seva capacitat intel·lectual, sinó per la seva habilitat de veure internament- i així ajudar els membres i al grup a formar i desenvolupar els plans correctes.

Grups per a fins específics.

Més endavant es formaran grups per a fins específics, el quals em porta al tercer punt, l'ocupació de la Paraula per assolir certs objectius.

Enumeraré alguns dels fins que els grups hauran de perseguir a formar-se, i mitjançant l'ús dela Paraula Sagrada, conjuntament amb la veritable meditació ocultista, aconseguir certs resultats. No ha arribat el moment encara per a això; per tant és innecessari descriure en detall; no obstant això, sí les coses progressen com és de desitjar, vostès mateixos ho veuran desenvolupar-se en les seves vides. Així es formaran grups:

1. Destinats a treballar sobre el cos emocional, per tal de desenvolupar-lo, subjugar i purificar.

2. Amb l'objectiu de desenvolupar la ment, enfortir l'equilibri i establir contacte amb la ment superior.

3. Dedicats a la curació del cos físic.

4. Amb el propòsit d'efectuar l'alineament i aclarir el canal entre el superior i l'inferior.

5. Per al tractament de l'obsessió i les malalties mentals.

6. Cuya tarea consistirá en estudiar las reacciones que se producen al pronunciar la Palabra, registrar y clasificar las consiguientes formas geométricas, observar sus efectos en los miembros de los grupos y en las entidades foráneas que atrae en virtud de su fuerza atractiva. Tales grupos deberán ser algo avanzados, capaces de hacer investigaciones clarividentes.

7. Cuyo trabajo específico será establecer contacto con los devas y colaborar con ellos de acuerdo conla ley. Estose facilitará mucha cuando el séptimo rayo entre en actividad.

8. Dedicados a trabajar definida y científicamente sobre las leyes de los rayos, a estudiar el color y el sonido y sus efectos grupal e individual y su interrelación. Éste debe ser necesariamente en grupo selecto, en el cual sólo se permitirá tomar parte a aquellos espiritualmente avanzados ya los que estén próximos a recibirla iniciación. Recuerdenque tales grupos, en el piano físico, son la manifestación inevitable de los grupos internos de aspirantes, estudiantes, discípulos e iniciados.

9. Que trabajan definídamente bajo algún Maestro y de acuerdo con cierto procedimiento establecido por Él. Los miembros de estos grupos serán, por lo tanto, elegidos por el Maestro.

10. Que trabajan específicamente en uno de los tres grandes sectores, que procurarán, bajo un experta guía, influir política y religiosamente en el mundo de los hombres y acelerar el proceso de la evolución de acuerdo con las directivas del sector del Señor dela Civilización. Algunosde estos grupos actuarán en las Iglesias, otros en la Masonería y aun otros estarán vinculados con dirigentes iniciados de las grandes organizaciones. Al considerar esto recuerden que, a medida que el tiempo avanza, el mundo es más mental, de ahí la acrecentada expansión de este trabajo.

11. Algunos trabajarán totalmente en lo que podemos denominar el trabajo preparatorio para los futuros habitantes.

12. Dedicados a solucionar problemas, y serán formados para resolver los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos y estudiar los efectos de la meditación, del color y del sonido.

13. Otros se ocuparán de la educación infantil, del entrenamiento individual de la gente, de guiar a las personas en el sendero de probación y del desenvolvimiento de las facultades superiores.

14. Más adelante, cuando el Gran Señor, Cristo, reaparezca con Sus Maestros, se establecerán unos pocos grupos esotéricos, formados por miembros entrenados de otros grupos que (por graduación y derecho kármico) serán entrenados para el discipulado y la primera iniciación. Habrá siete de estos grupos o centros, formados para dar entrenamiento definidamente ocultista… Sólo ingresarán aquellos cuya capacidad vibratoria sea adecuada.

He dado bastante material para considerar hoy y dejaremos para mañana el estudio del cuarto punto.

23 de junio de 1920.

Están en lo cierto al considerar que las condiciones actuales no son deseables. El mundo entero avanza rápidamente hacia una crisis reconstructiva, aunque al observador le parezca destructiva. En todas partes se están destruyendo las antiguas formas, aunque no se haya realizado el trabajo totalmente. Sin embargo, se ha efectuado bastante como para poder erigir la estructura del nuevo edificio. Mediante la serenidad y la firme adhesión al deber inmediato se simplificará el trabajo a realizar.

Hoy vamos a tratar los efectos de la Palabra sobre los diversos centros en cada cuerpo, y su utilidad en el alineamiento de los cuerpos con el vehículo causal. Éste fue nuestro cuarto punto. Los dos primeros están íntimamente relacionados, porquela Palabra Sagrada, enunciada adecuadamente, actúa sobre los diversos cuerpos, por mediación de los centros y sus contrapartes astral y mental. Algunos de los efectos como, por ejemplo, la eliminación de la materia indeseable y la construcción de la nueva, así como el efecto protector de la Palabra y su acto de estabilización y purificación, ya los hemos tratado. Ahora concentraremos mayormente la atención en los centros y en el resultado obtenido sobre los mismos, al entonar la Palabra.

Los siete centros y la Palabra Sagrada.

Como de costumbre dividiremos nuestras ideas en varios subtítulos. Las clasificaciones tienen sus ventajas, sistematizan el conocimiento, contribuyendo a la ordenada disposición del cuerpo mental, y facilitan la memoria por medio de la visual.

1. Enumeración de los centros y comentarios sobre los mismos.

2. Crecimiento y desenvolvimiento de los centros.

  1. Efecto de la meditación sobre los centros.

4. Interrelación de los centros en el trabajo de alineamiento.

Ante todo diré que debo abstenerme de dar cierta información que parece ser la natural consecuencia y el corolario de lo que voy a impartir. Los peligros que encierra el desarrollo irreflexivo de los centros es demasiado grande para aventurarnos a dar instrucciones plenas y detalladas. Tratamos de desarrollar Maestros de Compasión, dispensadores del amor en el Universo. No tratamos de desarrollar Maestros en las Artes Negras ni especialistas en la autoexpresión despiadada, a expensas de los no iniciados. Ciertos hechos ya han sido dados y pueden ser impartidos. Este conocimiento conducirá al desarrollo de la intuición e inspirará, a quienes buscan la luz, a realizar un mayor esfuerzo. Otros deberán ser reservados, porque serian armas muy peligrosas en manos de los inescrupulosos. Por lo tanto, si les parece que lo impartido sólo es suficiente para despertar inter s, sepan que sa, precisamente, es mi intenci n. Cuando se haya desarrollado suficientemente el inter s de ustedes y el de todos los aspirantes, nada les ser vedado.

1. Enumeraci n de los centros.

Los centros f sicos, como bien saben, son:

  1. La base de la columna vertebral.
  2. El plexe solar.

3. El bazo.

4. El coraz n.

5. La garganta.

6. La gl ndula pineal.

7. El cuerpo pituitario.

Esta enumeraci n es correcta, pero, basado en hechos que impart anteriormente, dar otra clasificaci n relacionada con el sistema solar. Estos siete centros pueden reducirse a cinco si eliminamos el bazo y contamos como uno los dos dela cabeza. Loscinco centros as especificados son aplicables a nuestra qu ntuple evoluci n, en este segundo sistema solar.

En el anterior sistema solar se desarrollaron los tres centros inferiores, con los cuales nada tiene que hacer el ocultista; constituyen la base del desenvolvimiento del cuaternario inferior antes de la individualizaci n, pero ya han sido trascendidas, y el fuego divino debe enfocarse en otros centros m s elevados.

El bazo.

El bazo, el tercer centro, tiene una finalidad espec fica y su analog a en el tercer aspecto o actividad, y en el tercer rayo o Rayo de Actividad (adaptabilidad), siendo la base de todas las actividades fundamentales del microcosmos y las consecuentes adaptaciones de ste al medio ambiente, a sus necesidades y al macrocosmos. Controla los procesos selectivos del microcosmos; toma la tuerza vibratoria y la energ a del macrocosmos y la trasmuta para uso del microcosmos. Podemos denominarlo el rgano de transmutaci n, y cuando sus funciones sean mejor comprendidas se ver que proporciona el eslab n magn tico entre el consciente y reflexivo triple hombre y sus veh culos inferiores, considerando a stos como el no-yo, animados por entidades que los conforman. Su prop sito consiste en que la fuerza de la vida establezca contacto con estas entidades.

En su contraparte emocional, el bazo es el rgano de la vitalidad emocional, con la misma finalidad de proporcionar un v nculo. En el plano mental llena en cierta manera id ntico objetivo, s lo que en este caso, por mediaci n del mismo, las formas mentales son vitalizadas mediante la voluntad energetizadora. Por consiguiente, fuera de estas indicaciones generales, no tratar con mayor amplitud dicho centro. Pocos poseen la facultad de estimularlo por medio de la Palabra, y tampoco es deseable hacerlo. Se desarrolla normalmente si el aspirante progresa como una totalidad: si su cuerpo f sico recibe una dosis adecuada de fuerza vital del sol, si su cuerpo emocional es impulsado por elevados deseos y se abre a la influencia de fuerza que desciende de los niveles causal e intuitivo, y si su vida mental es intensa, vibrante y est animada por una fuerte voluntad. Entonces el bazo, con sus contrapartes internas, progresar y estar en condiciones saludables.

Por lo tanto, no trataremos dicho centro en estas cartas.

Los centros fundamentales.

Los tres centros fundamentales y de vital importancia desde el punto de vista del hombre medio, polarizado en su cuerpo emocional y que vive la vida normal del hombre mundano, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El plexo solar.

3. El centro cardiaco.

Los tres centros principales para el individuo que se acerca al Sendero de Probación y para quien aspira a una vida altruista, después de haber experimentado las atracciones de los tres mundos, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El centro cardíaco.

  1. El centro laríngeo.

Se ha de dejar que el plexo solar funcione normalmente, pues ha servido su propósito como centro para el enfoque emocional. Así, la actividad del fuego se centraliza más en el laríngeo.

Los tres centros principales para el hombre que se halla en el sendero, en su doble división, son:

1. El cardíaco.

2. El laríngeo.

3. El coronario.

La actividad divina ha desarrollado el centro plexo solar, está controlando todos los centros debajo de éste y ascendiendo en ordenada progresión hasta enfocarse en los centros de la cabeza, a los cuales vivifica.

Anteriormente dividirnos la vida del hombre en cinco períodos principales, siguiendo el desenvolvimiento de cada uno. Si generalizamos detalladamente podemos aplicar lo mismo a los cinco centros.

Primer periodo – donde el centro de la base de la columna vertebral está más activo, en sentido estrictamente rotativo y no cuatridimensional. El luego interno está enfocado en la vivificación de los órganos genitales y en la vida funcional física de la personalidad.

Segundo periodo – donde el plexo solar es el foco de atención del fuego y la contraparte emocional vibra en forma sincronizada. Dos centros vibran así aunque el ritmo es lento; los otros están activos, y se los puede ver palpitar, pero aún no hay movimiento circular.

Tercer período – donde el fuego divino asciende al centro cardíaco y los tres giran al unísono en forma ordenada y medida. Diré que la vibración de cualquier centro causa la intensificación de la fuerza de todos, y que también en la cabeza hay siete centros (tres mayores y cuatro menores) que corresponden directamente a uno de los centros del cuerpo. Constituyen su síntesis, y cuando son estimulados los centros correspondientes, se produce en ellos un análogo poder rotativo.

Cuarto periodo – señala la definida estimulación del centro laríngeo. La actividad creadora del triple hombre físico, emocional y mental, asciende para prestar servicio, su vida empieza a emitir ocultamente un sonido. El hombre es ocultamente productivo. Se manifiesta y su sonido va adelante de él. Ésta es la afirmación de un hecho oculto perfectamente evidente para quienes poseen visión interna. Se evidencia la coordinación de los centres; se intensifíca la rotación, cambiando ellos de apariencia; se despliegan y el movimiento giratorio se hace cuatridimensional, girando internamente sobre sí mismo. Los centros son entonces núcleos radiantes de luz y los correspondientes cuatro centros inferiores de la cabeza, se hallan análogamente activos.

Quinto periodo – señala la aplicación del fuego a los centros de la cabeza, y su total despertamiento.

Antes de la iniciación, todos los centros girarán en orden cuatridimensional, pero después de la iniciación aparecen como ruedas llameantes y, vistas clarividentemente, son de belleza extraordinaria. Entonces es despertado el fuego kundalínico, ascendiendo en espirales adecuadas. En la segunda iniciación se despiertan similarmente los centros emocionales. En la tercera iniciación llega a los centros del plano mental. El iniciado puede hallarse entonces ante la Presencia del Gran Rey, el Iniciador Uno.

Quiero puntualizar que el estudiante debe recordar que aquí solo hay generalizaciones. La complejidad del desarrollo del microcosmos es tan grande como la del macrocosmos. El despertar de los centros y su orden particular dependen de varios factores:

a. El rayo del Espíritu o Mónada.

b. El rayo del Ego, Yo superior o Hijo, o el subrayo.

c. La raza y la nacionalidad.

d. El especial tipo de trabajo a realizar.

e. La dedicación del estudiante.

Por lo dicho se darán cuenta que, para el desarrollo de los centros, no tiene objeto dar reglas ni formular métodos con el fin de hacer circular el fuego, hasta que el trabajo en el plano físico esté a cargo de instructores entrenados, dotados de gran conocimiento y de facultades clarividentes. No es deseable que los aspirantes se concentren en alguno de los centros, porque corren el riesgo de sobreestimularlos. Tampoco que se esfuercen en dirigir el fuego a un punto determinado; el manejo ignorante produce demencia y enfermedades mentales. Si el aspirante sólo desea lograr el desarrollo espiritual, sinceridad de propósito y compasivo altruismo, y si con serena dedicación se aboca a subyugar el cuerpo emocional ya ampliar el mental, y cultiva el hábito de pensar en forma abstracta, por lógica, se producirá el desarrollo deseado de los centros, evitándose todo peligro. Cuando estos triángulos constituyen los senderos del triple fuego, emanando de la base de la columna vertebral, cuando se logra el entrelazamiento y el fuego circula en el sendero, de un centro a otro, en forma correcta, y cuando esto lo efectúa el rayo primario del hombre en el orden debido, entonces el trabajo ha terminado. El quíntuple hombre ha logrado la perfección para el actual ciclo mayor y ha alcanzado la meta.

(Obsérvese que este orden se ha de mantener también en los centros de la cabeza).

Mañana encararemos un estudio más especifico de los centros y los describiré parcialmente, indicando el efecto que produce en la vida el despertar de estas ruedas.

25 de junio de 1920.

2. Crecimiento y desarrollo de los centros.

Nuevamente enumeraré los centros, considerando esta vez sus correspondencias síquicas, e indicaré los colores y la cantidad de pétalos.

1. Centro en la base de la columna vertebral. Cuatro pétalos. Están dispuestos en forma de cruz, irradiando fuego de color anaranjado.

2. Centro plexo solar. Diez pétalos. Color rosado con mezcla de verde.

3. Centro cardíaco. Doce pétalos. Color oro resplandeciente.

4. Centro laríngeo. Dieciséis pétalos. Color azul plateado, predominando el azul.

5. Los centros de la cabeza son dos:

a. Entre las cejas. Noventa y seis pétalos. La mitad del loto de color rosa y amarillo; la otra mitad, azul y púrpura.

b. En la cima dela cabeza. Docepétalos principales, de color blanco y oro, y 960 pétalos secundarios, dispuestos alrededor de los doce pétalos centrales. Esto hace un total de 1068 pétalos, en los dos centros de la cabeza, o sea 356 triplicidades. Estas cifras tienen un significado oculto.

Esta descripción se ha tomado del libro “La Vida Interna”. Se refiere a los centros etéricos, los cuales son la manifestación, en el plano físico, de los correspondientes vórtices en el plano emocional, a través de los cuales actúa la vitalidad emocional. Tienen su contraparte mental, y al despertarlos, como ya mencioné, mediante el crecimiento y desarrollo de los mismos, viene la final vivificación y la resultante liberación.

La conexión entre los centros, el cuerpo causal y la meditación, está oculta en la siguiente indicación: la desintegración del cuerpo causal se efectúa mediante la rápida rotación e interacción de estos centros y la intensificación de su fuerza por medio de la meditación -la meditación ocultista ordenada. Cuando el fuego interno circula por cada centro y el kundalini asciende en espiral, exacta y geométricamente, de un vórtice a otro, la intensificación interactúa en tres direcciones:

a. Enfoca la luz o conciencia del Yo superior en los tres vehículos inferiores, haciéndola descender para expresarse plenamente y ampliar su contacto en los tres planos de los tres mundos.

b. Hace descender, del triple espíritu, cada vez más fuego, realizando para el cuerpo causal lo que el Ego hace para los tres vehículos inferiores.

c. Obliga a la unificación de lo superior con lo inferior, y atrae la vida espiritual. Cuando se ha realizado esto, cuando cada vida consecutiva percibe una acrecentada vitalización de los centros y cuando el kundalini, en su séptuple capacidad, hace contacto con cada centro, entonces, hasta el cuerpo causal resulta inadecuado para la afluencia de vida que desciende de lo alto. Los dos fuegos se unen, si puedo expresarme así, y con el tiempo el cuerpo egoico desaparece; el fuego consume el Templo de Salomón, se destruyen los átomos permanentes y todo queda reabsorbido enla Tríada. Laesencia de la personalidad, las facultades desarrolladas, el conocimiento adquirido y el recuerdo de lo que ha ocurrido, forman parte del bagaje del Espíritu y, con el tiempo, llega al Espíritu o Mónada en su propio plano.

Ahora permítanme enumerar aquello sobre lo cual no es posible dar mayor información, porque implica demasiado peligro:

1. El m todo para despertar el Fuego Sagrado.

2. El orden de su progresi n.

3. Las formas geom tricas que adquiere al elevarse.

4. El orden en que se desenvuelven los centros, de acuerdo al rayo del Esp ritu. La complejidad es excesiva.

Se habr n dado cuenta que cuanto m s se estudia el tema, m s abstruso se hace. Se complica por la actuaci n de los rayos, por el lugar que el individuo ocupa en la escala de evoluci n, por el despertar desigual de los diferentes centros, en relaci n al tipo de vida que lleva el hombre; su complejidad aumenta por la triple naturaleza de los mismos (et rica, emocional y mental), por el hecho de que algunas personas tienen un centro emocional completamente despierto, el cual se manifiesta et ricamente, aunque la contraparte mental est a n pasiva; otros tienen sus centros mentales despiertos, no el emocional, que et ricamente se halla pasivo. Esto pone de manifiesto, en consecuencia, cu n grande es la necesidad de instructores conscientes y clarividentes, capaces de trabajar inteligentemente con los estudiantes, estimulando los centros dormidos o perezosos, por medio del conocimiento y los m todos cient ficos, aline ndolos de manera que la corriente afluya alternativamente entre los v rtices externos y el centro interno. M s adelante el instructor podr entrenar al estudiante para que despierte sin peligro el fuego interno, lo cultive y trasmita cient ficamente, instruy ndolo sobre el orden requerido para su circulaci n por el sendero de tri ngulos, hasta llegar a los centros dela cabeza. Unavez que el kundalini haya recorrido esas l neas geom tricas, el hombre es perfecto, la personalidad ha servido su objetivo y se ha alcanzadola meta. Poreso todos los centros tienen un n mero de p talos m ltiplo de cuatro, porque el cuatro es el n mero del yo inferior, el cuaternario. La cantidad total de p talos en los centros (si eliminamos el bazo, que tiene un fin determinado, y los tres rganos inferiores de la procreaci n) es de mil ciento diez, n mero total que representa la perfecci n del microcosmos -diez el n mero de la personalidad perfecta, cien el n mero de la perfecci n causal y mil el n mero de la realizaci n espiritual. Cuando cada p talo vibra en todas las dimensiones, se alcanza la meta para este manvantara. Entonces el loto inferior e halla en todo su esplendor y refleja al superior con precisi n.

26 de junio de 1920.

Efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros.

Estudiaremos hoy los efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros y su consiguiente vivificaci n, presentando una meditaci n iniciada siempre con el empleo dela Palabra Sagrada, pronunciada de acuerdo con la regla.

Nos referiremos tambi na la meditaci n practicada bajo la direcci n de un Instructor. Por lo tanto, el individuo meditar en forma correcta o lo m s correcto que pueda; por eso hoy consideraremos el factor tiempo en relaci n con los centros, porque la tarea es lenta y necesariamente gradual. Har aqu una pausa, para insistir que es necesario recordar que en todo trabajo realmente ocultista, los efectos esperados llegan siempre muy lentamente. En el caso de que un individuo, en una encarnaci n dada, progrese en forma espectacular, se debe a que est poniendo de manifiesto algo adquirido anteriormente (la manifestaci n de las facultades innatas, adquiridas en pasadas encarnaciones) y se est preparando para un nuevo periodo de esfuerzo lento, cuidadoso y minucioso. En la vida presente recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Este esfuerzo lento y laborioso, método general para todo cuanto evoluciona, no es al fin y al cabo más que una ilusión de tiempo, debido a que actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores y no en el causal. Los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud, y en esta progresión lenta reside la oportunidad para el Ego de asimilar el fruto de estas etapas. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegraría e imponer un ritmo más elevado. El crecimiento constituye un largo periodo de construcción, para una final destrucción, de organización para una posterior desorganización, de desarrollo de ciertos procesas rítmicos, a fin de romperlos y luego obligar al antiguo ritmo a que ceda su lugar a otra nuevo. Lo que la Personalidad ha tardado muchos cientos de vidas en establecer, no será fácilmente alterado, cuando el Ego actuando en la conciencia inferior- trate de efectuar un cambio. La trasferencia de polarización del emocional al mental, de éste al causal y, más tarde, al triple Espíritu, necesariamente implica un período de gran dificultad, de violento conflicto, tanto interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración; todo esta caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. ¿Cuál es la causa y por qué es así? Las siguientes razones ponen de manifiesto por qué el sendero es tan difícil de hollar y el proceso de ascender la escala se hace (a medida que se alcanzan los escalones más altos) más complicado y difícil. Se debe:

1. Disciplinar a cada cuerpo por separado, a fin de ser purificados.

2. Reajustar y alinear.

3. Repolarizar.

4. Reconstruir prácticamente.

5. Dominar cada subplano, del cuarto en adelante, pues en el cuarto se inicia la vida del aspirante.

6. Despertar gradual, cuidadosa y científicamente cada centro; intensificar la rotación y electrificar la radiación (sí se me permite utilizar este término y aplicarlo a los centros), y manifestar su fuerza a través de la dimensión superior.

7. Vincular magnéticamente cada centro etérico plenamente alineado con los centros correspondientes de los cuerpos mental y emocional, de modo que no se entorpezca la afluencia de fuerza.

8. Despertar nuevamente cada centro mediante el Fuego Sagrado, hasta que las radiaciones, la velocidad y los colores, se hayan armonizado con la nota egoica. Esto es parte del trabajo de Iniciación.

Debido a que todo cambio se hace gradualmente, responde a la misma ley que rige el crecimiento cíclico del macrocosmos:

  1. Primeramente se produce el choque entre el ritmo viejo y el nuevo.

2. A esto le sigue un período en que gradualmente domina el nuevo, eliminando al viejo y estabilizando la nueva vibración.

3. Finalmente se produce la desaparición, y luego la repetición del proceso.

Esta tarea se realiza en los cuerpos y en los centros por la meditación y el empleo dela Palabra Sagrada, lo que contribuye a reajustar la materia, a vitalizaría por el fuego, permitiendo al aspirante trabajar de acuerdo ala ley. Estedesarrollo de los centros es un proceso gradual, paralelo al trabajo realizado sobre los cuerpos, al refinamiento de los vehículos y al lento desenvolvimiento de la conciencia causal.

Observaciones finales.

Al concluir esta clasificación sobre el empleo dela Palabra Sagradadurante la meditación, quisiera explicar ciertas cosas, aunque sólo es posible dar indicaciones. Es algo que, me doy cuenta de ello, resulta difícil comprender. La dificultad reside en que no se puede decir mucho sobre el correcto empleo de la Palabra sin correr peligro, pues es uno de los secretos de la iniciación; por tanto, no debe ser divulgado, y lo que pudiera decirse es de poca utilidad para el estudiante, aparte de incitarlo a un prudente intento de experimentación; experimento que se ha de llevar a cabo bajo la dirección de alguien que conozca. No obstante, voy a indicar ciertas cosas que, si se reflexiona inteligentemente, traerán iluminación.

Al meditar sobre el centro cardíaco, imaginarlo como un loto dorado y cerrado. Al enunciarla Palabra Sagrada, imaginen este loto expandiéndose lentamente, hasta ver el centro o vértice interno como un radiante remolino de luz eléctrica, más azul que dorada. Formar allí la imagen del Maestro, en materia etérica, emocional y mental. Esto implica retraer más internamentela conciencia. Unavez que la imagen esté completamente formada, emítase otra vez suavemente la Palabra y, mediante un esfuerzo de la voluntad, retraerse aún más internamente y vincularse con el centro de doce pétalos de la cabeza, el centro de la Conciencia causal. Hacer esto lenta y gradualmente, manteniendo una actitud de paz y calma perfectas. Existe una relación directa entre los dos centros de doce pétalos y la meditación ocultista; la acción del fuego kundalínico revelará más adelante su significado. Esta visualización lleva a la síntesis, al desenvolvimiento ya la expansión causal y, con el tiempo, conduce al hombre a la presencia del Maestro.

El plexo solar es el asiento de las emociones, y no hay que concentrarse en él durantela meditación. Esla base de la curación física, y más adelante será mucho mejor comprendido. Es el centro de la actividad -actividad que más tarde será intuitiva, el centro laríngeo actúa radiantemente cuando es transferida la polarización del átomo físico al átomo mental permanente, como ya se ha explicado. Entonces el átomo mental permanente se convierte en el centro de la razón pura o pensamiento abstracto. Luego llega un momento en el desenvolvimiento de la conciencia, en que la fuerza emocional, que rige a la generalidad, es trascendida y reemplazada por la fuerza del intelecto superior. A menudo marca un período en que el individuo es guiado puramente por la razón, y sus emociones ya no lo gobiernan. Esto se puede manifestar en el plano físico como inflexibilidad intelectual. Más tarde, el átomo emocional permanente cede su lugar al intuitivo, y la intuición pura y la comprensión perfecta, por medio del amor, constituyen el poder motivador, además de la facultad de razonar. Entonces el plexo solar se caracteriza por la preponderancia del color verde de la actividad, porque el cuerpo emocional es el agente activo de lo superior, y engendra muy poco el color rosa del deseo humano.

En la rotación de la fuerza, a través del vórtice (rotación que forma los pétalos del loto), se observará que ciertos pétalos resaltan sobre los demás, y cada centro manifiesta una cruz de modalidad peculiar, excepto en los dos centros de la cabeza, síntesis de las cruces inferiores. La cruz de cuatro brazos del tercer Logos se halla en la base de la columna vertebral, y la cruz dela cuarta Jerarquíahumana en el corazón.

Cuando el aspirante medio entonala Palabra Sagrada, lleva la fuerza al etérico a través de todos los centros internos, y causa un definido estímulo en los pétalos de cada centro. Si el loto está abierto parcialmente, sólo algunos pétalos reciben el estímulo. Esto da origen a una vibración (especialmente en el centro sobre el cual el individuo medita -el coronario o el cardíaco), lo cual da origen a una acción refleja en la columna vertebral, hasta su base. Esto, por sí mismo, no es suficiente para despertar el fuego; sólo se puede hacer en forma correcta, en la clave adecuada y sujeto a ciertas reglas.

Cuando la meditación se hace en el corazón, mediante la entonación correcta dela Palabra Sagrada, y de acuerdo a las leyes ocultas, la fuerza llega a través de los centros emocionales, desde los niveles intuitivos. Cuando se realiza en la cabeza, la fuerza llega por los centros mentales desde los niveles manásicos abstractos y, más tarde, desde el átmico. Uno imparte intuición espiritual y el otro, conciencia causal.

Hombre avanzado es aquel que une los dos centros mayores -coronario y cardíaco- en un instrumento sintético, y cuyo centro laríngeo vibra al mismo ritmo. Entonces tiene la voluntad y el amor fusionados en servicio armónico, y la actividad del físico inferior es trasmutada en idealismo y altruismo. Al llegar a esta etapa el hombre está preparado para despertar el fuego interno. Sus cuerpos están suficientemente refinados para resistir la presión y la precipitación; nada contienen que sea perjudicial para su progreso; los centros son objeto de una sintonización suficientemente elevada, como para recibir el nuevo estímulo. Cuando esto se ha realizado llega el momento de la iniciación, en que el servidor, en cierne, de la humanidad, llega ante su Señor con el deseo purificada, el intelecto consagrado y un cuerpo físico que es su servidor y no su amo.

Terminaremos esta carta aquí. Mañana trataremos los peligros que enfrentan al hombre que medita. Procuraré indicar de qué debe precaverse y dónde actuar con cautela.

-------- PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartes sobre Meditació Ocultista

La ciència de la meditació com una tècnica d'entrenament mental, és practicada cada vegada mes a tot arreu. La meditació està relacionada amb energia que flueix, la natures impersonal i ardent; el seu perill potencial per tant, hauria de ser comprès i eludit, i les pràctiques adoptades haurien de ser segures i fiables. Aquest llibre exposa els factors bàsics, generals i específics, mostrant l'objectiu fonamental de la ciència de la meditació: el servei mundial.

Djwhal Khul - Cartes sobre meditació ocultista (246, 3 KiB, 11.118 hits)

Article Següent