Fases lunars més adequades per a cada activitat a l'hort

  • 2015

La força gravitatòria de la lluna influeix en la saba de les plantes afectant la fotosntesi, la germinaci de les llavors, als moviments perquè sta ascendeixi o descendeixi des de les arrels fins a la zona més superior. Per exemple, s'associa la fase entre quart creixent i lluna plena al punt màxim de concentració de saba a la zona superior de les plantes; el pleniluni afecta en un major desenvolupament de la planta pel que fa a la seva alçada, i durant la lluna nova i la minvant en les arrels hi ha més concentració de saba. És conegut que la lluna en posició ascendent tenen més influència sobre la saba que a la descendent.

Per saber si la lluna és ascendent o descendent només hem de observar-la en dos dies successius. El primer dia observarem la lluna i tindrem una referència pel que fa a l'altura d'aquesta (per exemple un edifici) i l'endemà, però aquesta vegada dues hores més tard, tornarem a observar l'altura de la lluna. Si està més baixa que el dia anterior llavors la lluna estarà en fase descendent i estaria en fase ascendent si la lluna estigués més alta.

Per identificar les fases de la lluna és senzill. Podem distingir quatre fases: lluna plena (la lluna es veu un cercle blanc), lluna nova (la lluna està totalment negra), quart minvant (quan la lluna forma una C) i quart creixent (unint les dues puntes es forma la lletra D ).

Fases lunars i l'hort

Lluna plena

En aquesta fase pot haver-hi un augment de les plagues. A més la saba es troba principalment concentrada en el fullatge de la planta, és per això que creix més ràpidament el fullatge, encara que hi ha menys fructificació que en altres fases lunars.

Lluna creixent

Durant aquesta fase la saba ascendeix des de les arrels fins a la part superior de la planta. Si sembres durant aquesta fase el desenvolupament serà més ràpid, en concret, el fullatge creixerà molt més que les arrels. Per això seria bona idea afavorir el desenvolupament d'aquestes. També és més comú que les plantes siguin menys resistents a les malalties o plagues.

Lluna nova

Durant aquesta fase està recomanat dur a terme tasques com el control d'adventícies, eliminant aquelles plantes que no desitgem en la nostra horta, a més durem a terme altres tasques de manteniment dels cultius.

Lluna minvant

Durant la lluna minvant notarem que la planta té més esplendor, i tant és així que tendeix a fructificar molt més. És un període en el qual la saba descendeix cap a les arrels.

Tasques de l'horta per a cada fase lunar

abonament:

Per plantes amb una arrel superficial el millor moment per abonar és de lluna creixent a lluna plena

Si les plantes posseeixen arrels profundes abonarem de quart minvant a lluna nova

Reproducció de les plantes:

Per esqueixos i empelts: les etapes entre quart creixent i la lluna plena són més beneficioses perquè els esqueixos brollen millor i pel que fa als empelts, s'eviten els problemes per infeccions i facilita la cicatrització.

Germinar llavors: els millors moments són en quart creixent i lluna plena

reg:

si volem afavorir que les plantes tinguin més fruits i més flors, haurem restringir els regs durant la lluna plena i el quart creixent.

poda:

per evitar que la planta o arbre perdi saba, està recomanat podar durant lluna minvant. I per facilitar que tornin a tornar a brollar és millor podar entre lluna nova i lluna creixent. Si volem que els arbres desenvolupin més el fullatge haurem de podar-los en lluna nova. En casos en què volem reduir el desenvolupament del fullatge per afavorir la fructificació hem de podar durant la lluna plena o al quart minvant. En termes generals, si volem que les plantes o arbres donin més fruits podarem en quart creixent, i si volem reduir el creixement puguem en quart minvant.

Plantes espontànies o no desitjades:

Si volem eliminar plantes espontànies (mal anomenades males herbes), és millor fer-ho entre lluna plena i quart minvant.

sembra:

Les plantes o arbres de fruit es sembren en quart creixent, a excepció de les que es espiguen que se sembren en quart minvant.

Les plantes o arbres que cultivem per les seves flors o llavors les sembrarem en quart minvant.

És aconsellable sembrar entre lluna creixent i lluna nova aquelles plantes que creixen i fructivican sobre la terra, i entre quart minvant i lluna nova les plantes que

fructifiquen sota terra.

Les llavors que triguen més a germinar se sembren en quart minvant.

Les llavors que germinen aviat es sembren en quart creixent.

Collir fulles, llavors i flors:

Si les anem a assecar és millor agafar-les entre la lluna minvant i la lluna nova. Si es veuen a fer servir en el moment les agafarem entre lluna creixent i lluna plena.

Autor: Desconegut.

Article Següent