Festival de la nova humanitat, II part

  • 2014

Fent el camí cap a la porta dels homes, dels nous homes que han teixit el llaç silenciós entre l'arrel profunda de la terra i la matriu potencial del cosmos, creuarem els límits de la inercial inconsciència fent-nos presents, ressonant amb la melodia dels temps, dansant amb l'expansió amorosa, d'aquest Crist que des del nostre radiant centre, prendrà la forma d'aquest somni de visionaris.

Que la nit còsmica ens obri les portes del cinquè sol. Que els seus raigs sorgeixin de la mirada victoriosa de cada home que en el camí profund i misteriós de la seva divinitat ens frega i ens revela que hem estat tocats per la gràcia eterna d'un amor que no coneix límits.

Que el color dance i el so resplandezcaque la teva mirada sigui el lienzoque teu silenci sigui el llegeixo que el teu amor sigui l'artista que dibuixa aquest sueoy jo la visi que el sosté.

Beneïda la dansa de visionaris i les seves ànimes

Anabel.C.Huertas

La funció de Crist

El Crist ha aconseguit una perfeccin tan elevada que li és possible, com Àngel Solar del Logos planetari, encarnar simultàniament als 3 nobles aspectes divins, Llum, Amor i Poder.

Per mitjà d'aquesta Trada de Poder, realitza un potent Punt focal espiritual, formant el Centre cardaco planetari. All fusiona el passat i el futur amb el present. All es realitza tamb la Sntesi de la Diversitat i la fusió de l'Esperit i la Matèria. Neix as el Centre fix, el Cor espiritual o l'Ànima alhora de la jerarquia dels Mestres, dels Devas planetaris i de tots els éssers singulars de la Raça dels Homes.

De manera invisible, el Crist, com Cor espiritual o Ànima del planeta, es relaciona ntimament amb la Mare-Terra. Amb la dinmica del seu Foc solar o Foc d'Amor posa en moviment la Vitalitat energètica de la Mare-Terra. Per aquesta estimulaci amorosa, sorgiran amb abundància innombrables formes de vida noves durant tota l'Era d'Aquari.

De manera visible, el Crist revelar al planeta el que és realment un Ésser humà. A Palestina, el Crist, mitjançant Jess de Natzaret, va ensenyar com la divinitat i el Poder d'un individu humà, es revela ser un Home-Déu.

En l'Era d'Aquari, promoure la DIVINITAT genrica de la Raça humana, que posseeix la capacitat divina per establir el Pla a la Terra. No actuar com a guia religiós. Les religions mundials són massa dividides i sectàries per ser capaços d'acceptar la universalitat del seu Amor i la DIVINITAT DE L'ÉSSER HUMÀ.

Vindrà, en una primera fase per a instituir els principis, que permetran que els humans 'inspirats' restableixin les justes relacions humanes. On afavoreixen aquest objectiu, el Crist actuarà amb més potència.

No se sap si manifestarà La seva presència com a home o dona, tampoc com a grup o com a raça. Només sabem, que el seu impacte serà intensiu tant en el camp de l'Esperit de l'Ésser humà i de la seva Ànima, com en el camp econòmic, polític, social, cultural i artístic.

Preparant la seva reaparició.

Perquè el Foc còsmic crístic sigui eficaç, un cert estat d'Pau al món és imprescindible, així que l'ajuda d'un nombre suficient de deixebles consagrats i amb autèntic Esperit de Servei. El Nou Grup de Servidors del Món (NGSM) és ja una expressió d'aquesta necessitat.

Va néixer sota l'estimulació, des de la autèntica i etérica "Ciutat de la Pau, Shambahla", d'un grup de Mestres de la Jerarquia Espiritual. Aquest treball preparatori ja forma part del procés de 'exteriorització' de la Jerarquia espiritual. Aquest procés es realitza des La seva residència, la Ciutat de la Pau ', situada a la etérica' Illa Blanca 'enmig del desert de Gobi. Aquest treball preparatori serà totalment realitzat al voltant de 2025. Aquesta data propera ha d'estimular la vigilància interior. Per la "Meditació del Foc" (l'Agni Yoga) el meditador atreu la imatge del Crist, "tal com és", Foc. A través d'aquesta visió, creixerà el seu propi Foc crístic. Permetrà obrar la "transformació" del planeta. El Mestre Djwhal Khul ens ensenya:

"En la Meditació Creativa de l'Agni Ioga, el Ioga del Foc, el meditador intenta visualitzar aquest CANAL D'CLAREDAT projectat des del Focus de Shambahla per l'intermedi de Crist, que, de centre a centre, relliga la més alta manifestació de la" VOLUNTAT AMOROSA "amb aquest ja naixent Punt focal de la Capital mundial espiritual. Mitjançant aquest Centre Focal de tota la Raça humana, "totes les coses seran noves" a l'Era d'Aquari.
Ja avui, de dia en dia, per la visualització meditativa, l'Ésser humà alerta i sensible pot experimentar les primeres evidents senyals de creació d'aquest Canal de Claredat, "clara i lluminosa estructura d'acostament", el tan esperat Sender de Retorn crístic. "

Nota Clau de Bessons:
"Reconec el meu altre jo i al minvar això JO SÓC, Resplandezco i creixo"

William van Marsenille

font:

Festival de la nova humanitat, II part

Article Següent