Guerrers de la Llum i Treballadors de la Llum per Fran Soto

  • 2019

Sovint en els escrits, llibres i conferències sobre el treball espiritual ens arriba el concepte "Guerrers de la Llum".

Aquesta expressió pot resultar atractiva en un context en què la vida mateixa ha de ser replantejada, especialment en els aspectes interiors. En el camí d'ascensió, l'aspirant al Despertar ia la posterior Il·luminació realitzarà veritablement nombroses batalles dins de si mateix, contraposant idees antigues, concepcions caduques de tot el que l'envolta per reenfocar la seva pròpia perspectiva íntima d'acord als seus més elevats ideals.

Per aquest motiu es dedueixi que autènticament és una batalla mental, espiritual, l'únic adversari és l'ego inferior que cal domar perquè actuï de manera alineada amb el Jo Superior. Més enllà d'aquest treball de perfeccionament, el terme "Guerrer de la Llum" queda superat pel de "Treballador de la Llum". La guerra sempre implica dualitat, dues contraparts, dues oposicions, un bé i un mal. Implica el treball interior entre les dues columnes de l'Arbre de la Vida, encaminat a la superació de l'esmentada dualitat i l'establiment personal de la Veritat de l'U. Constitueix la sntesi de les primeres etapes del camí ascendent. Però que han de ser superades per aconseguir el veritable triomf que transmet el nostre Jo Sóc, i per tant ser una peça clau i perfecta en la construcció del temple personal i del temple mundial.

Pot resultar atractiva la paraula guerrer, especialment en aquells moments en què el camí es torna difcil i sembla que noms a través de l'espiritualitat pot aconseguir la pau. Però no ens confonguem, algunes persones simplement es refugien en aquesta paraula per continuar diferenciant entre "bé" i "malament", entre bons i dolents, i per tant, perpetuant en la seva pròpia vida la dualitat que han de transcendir si pretenen ser individus útils en la construcció d'un planeta més elevat energèticament, la manifestació és l'única que pot millorar la qualitat de vida intuïda en els elevats anhels de viure en un planeta perfecte.

Quan se sosté el concepte "guerra", delimitant "persones de Déu" i "persones del Diable", s'està estancant l'avanç per rebre majors quantitats de Llum Pura.

Mantenir en la nostra ment el concepte de la imperfecció o recrear la maldat de la societat únicament fa que ens enfoquem en allò que volem eradicar, i per llei del cosmos, allò en el que centras la teva atenció és allò que més rellevància cobra en el teu món.

Per aquest motiu qualsevol meditació sana i tot treball grupal productiu parteixi del concepte de "Treballador de la Llum".

Cap ritual podrà estar centrat en "destruir" res, ja sigui el que es considera maligne o qualsevol altra cosa. Un grup de persones que desitgin meditar per la il·luminació del planeta o per la transmutació kàrmica ho haurà de fer en primer lloc amb tots els seus vehicles físics, álmicos, mentals i etéricos en perfecta alineació, i amb el pensament centrat en tot el bo i bell de la creació.

Per aquest motiu una vegada graduades, les ànimes ascendents hagin d'abandonar el concepte de "Guerrer de la Llum" per assumir que són "Treballadors de la Llum". Des de la Unitat del Tot disseminaran Llum i bellesa, no només en meditacions o rituals, sinó en les seves activitats quotidianes. No estaran enfocats a anar contra ningú, ni tan sols contra si mateixos, sinó que prioritzaran la transmissió de les bones vibracions que són capaços de canalitzar, a tota la humanitat, amb les seves paraules i obres, i d'aquesta manera constituiran la veritable encarnació de la paraula revitalitzadora, sanadora i ascendent, que Tot ho fa Nou, i que es propaga cap a tota l'existència.

Autor: Fran Soto, redactor en la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent