Iniciant ara un cicle de regeneraci interna

  • 2015

Benvolguts Amics:

Estem iniciant ara un cicle de 5 mesos aproximadament de regeneració interna a mesura que s'alliberen velles ferides per sempre per tal de permetre'ns gestar i regenerar a una existència Crística més elevada d'acord amb la plataforma que els nostres Yos Superiors han establert per a nosaltres.

El significat d'això per al col·lectiu de la humanitat és una profunda recerca de l'ésser pel que fa als acords de la consciència de les masses, els quals seran amplificats en ocasions per fer-la llum en la consciència per tal que puguin ser fixats de nou i alineats amb les noves freqüències daurades entrant al nostre bell planeta.

Pel que fa als nostres amics cetceos, els dofins, ells empezarna utilitzar tecnologies sonores per fer ressonar les ones de llum ms elevades venint des de la reixa per a ser absorbides per l'aigua i els elementals de l'aire a fi que puguin ser usades per a transmetre-les al col·lectiu, facilitant la transici a la que estem a punt d'entrar.

Aquesta transici de 5 mesos de durada correspon aproximadament amb el període retrgrado de Plutn que comença el 16 d'abril.

Aquest és un temps d'immenses llibertats i immens canvi. A mesura que hi ha canvis en les nostres vides individuals i en el col·lectiu, romanent alineats amb la veritat interna i sabent que no estem sols i que sempre som guiats al nostre millor pas següent, això ser essencial per a navegar els canvis en el benestar.

El Col·lectiu de la Llum est molt excitat per aquest segment de temps a què estem a punt d'entrar i que àncora la multidimensionalitat i la consciència de grup molt directament a aquells que estem preparats per rebre.

En una nota personal, això és el ARA, el veritable temps en què començarem a veure la manifestació del Canvi molt clarament en el món extern.

Aquest és el temps per al qual hem vingut. Aquest és el temps de la llibertat i la veritat a mesura que recordem qui som i fem un pas endavant amb goig en els alineaments de la llum i l'amor que sempre han existit i que reemplacen a la il·lusió.

Feliç abril a tots!

Benediccions, Shariq Mahbub

Font: www.goldsunhealing.com

Canalitzador: Shariq

Iniciant ara un cicle de regeneració interna

Article Següent