La Coherència - La Veritat

  • 2019

Missatges dels Àngels


Premissa: vas al primer article

La Coherència - La Veritat

El Camí de Llum exigeix ​​la coherència per permetre a l'Ànima la llibertat, per permetre a l'Ànima de volar molt amunt.

La coherència crea aquella disciplina que és indispensable en el Camí de Llum per assolir els seus propis objectius i per sempre quedar al centre de l'Sender.

Descobriràs com la coherència exigirà sempre aquesta disciplina, però no la sentiràs a tal, sentiràs només l'alegria de caminar a la Llum, en l'Amor.

Dia a dia, pots descobrir i verificar la coherència en cada teva expressió.
Sentiràs que et requerirà força i determinació.
Sentiràs que l'energia de la coherència et portarà espontàniament al respecte més total i profund de tu mateix, de tots, de tot, dels valors en què creus.

Aquest respecte espontani neix quan vius en l'Amor, quan et expresses en el teu totalitat amb l'Amor, amb la dolçor.

L'energia de la coherència porta a una gran linealitat, que facilita el Camí i evita pèrdues de temps, incerteses, dubtes, etcètera.

Observa als nens: són espontàniament coherents perquè aquesta és una energia natural, són coherents en l'expressió dels propis sentiments, de les pròpies emocions.
Per això després s'adormen en pau entre nostres braços.

La determinació que la coherència crea no t'impedirà de ser dolç, la dolçor no t'impedirà de ser coherent, lineal, determinat.

La coherència t'ajudarà a portar sempre la veritat.

Expressar la veritat requereix la consciència de com i quan la s'ha de dur.

Cada vegada que vols portar la claredat, la veritat, sents que cal donar-, encara que aquestes poden torbar.

Sigues conscient que la claredat i la veritat poden crear sovint 'reaccions', de les 'conseqüències' que no voldries.

Per això la veritat va portada amb consciència, amb determinació, amb claredat, però sempre va acompanyada per la dolçor, del desig de donar, d'ajudar, d'estimar.

Expressa amb determinació la veritat que sents al cor, la claredat que sents indispensable embolicant-amb la Llum i l'Amor.

Fes plasmar l'Ànima la determinació i la claredat amb què vols portar la teva veritat i expressa-amb la serenitat del cor.

Per tant, quan vols expressar la teva Veritat i la claredat, fúndalas amb la tendresa, amb la dolçor, amb la serenitat.

La determinació i la claredat que porten la veritat han de ser acompanyades sempre per la calma, de la tranquil·litat, de la pau, del cor pur.

Només un cor pur que conté la Llum, l'Amor, pot expressar la veritat, la determinació i la claredat.

Si la veritat no ve portada amb tot això, fusionada en tot això, acompanyada per tot això, no serà acceptada i només crearà reaccions intenses.

La veritat que no és portada en tot això, fusionada en tot això, acompanyada per tot això no portarà les llavors que podran germinar en la Llum i en l'Amor i florir en aquesta vida o en altres vides en els cors que reben la veritat i la claredat.

Per tant, abans de portar la veritat, abans de donar una claredat, s'observa que en el teu cor hi hagi noms la Llum i l'Amor i e res ms.

Després preguntes a Ens de acompaarte en aquest i Ens t'ajudarem a expressar tot amb la Llum, en l'Amor, per fer que tot es converteixi en un do per a les Ànimes.

Desprs d'haver portat la veritat, donat la claredat, queda serena i separada de les reaccions i de les conseqüències que podran ser, tamb quan semblen haver estat acollides.

S només feliç perquè la veritat i la claredat són només dons que ajuden, són només de les llavors que podran germinar després.

Autora: Satya, redactora de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent