L'Educació Holística i el Procés Avaluatiu

  • 2011

L'avaluaci ha estat vista sempre amb un biaix negatiu, en el sentit de apreciar-la com si fos un interrogatori que intimida, veient l'alumne com algú que seu a la banqueta dels acusats, quan en veritat ha de ser un acte de comprovació, per part del docent, de si en veritat l'educand ha assolit determinats objectius i ha adquirit un determinat corpus de coneixements prescrits en un pla d'estudis. Tal acte de comprovació ha de encarar-se de manera amena, tractant de mitigar en l'alumne el lgic por de ser examinat, generant un clima de distendimiento que permeti alliberar tensions. Sentir avaluat no és sinnim de sentir-se intimidat i bombardejat amb una bateria de preguntes, sinó que és bsicament un procés de diàleg, d'intercanvi col·loquial entre el docent i l'alumne; un procés que permet una anada i tornada a la comunicació, de manera que sta última sigui fluïda.

L'Educaci Holstica, el nou paradigma de l'ensenyament, postula que la Avaluaci comporta un intercanvi de dades i informaci entre l'educador i l'educand, deixant enrere tot vestigi negatiu que el concepte (d'avaluaci) implica. En aquest marc, el docent ja no és algú que inspecciona meticulosament i sense pietat, sinó que és un interlocutor que parla amb el seu alumne sobre tpics d'una matèria, però això no implica acceptar i ser permissiu amb l'error, sinó que tamb comporta la marcacin d'un equvoco, perquè l'alumne prengui consciència dels seus falles i procuri no reiterar-les en un futur immediat.

El procés avaluatiu ha de ser encarat, en el marc del nou model educacional (Holstico) de la següent manera:

* Pensar en l'alumne com un individu intervinent en un col·loqui, i no com algú que va ser objecte d'una mirada inquisidora.

* Si l'alumne comet un error, no cal subvalorarlo, sinó fer-li prendre consciència sobre la necessitat de la seva correcci.

* Crear un clima de empata, des de l'humor (per exemple), perquè l'alumne se senti cmode, distès, i això, segur, contribuirà a que no hi hagi bloquejos en el luxe natural del coneixement, ja que l'alumne es deixarà anar sense traves ni psíquiques ni emocionals.

* Fer-li sentir a l'alumne que està en peu d'igualtat amb el seu interlocutor (el docent), i no fer-li notar cap diferència (tot i que ja de per si hagi diferències òbvies i naturals, perquè no es generi cap conflicte en l'instant en el qual s'estigui tirant endavant el procés d'avaluació.

* Respectar els temps propis i el ritme de l'alumne, ja que en cap moment hi va ha de pressionar perquè tregui a la llum el seu coneixement, ja que si cal fer una pausa o interrupció momentània del procés avaluatiu (perquè està generant-se una situació de pressió) es realitza sense cap inconvenient.

En síntesi, el procés avaluatiu, en el marc de l'Educació Holística, es basa en: la no intimidació, la generació d'un ambient de pau en l'instant de la verificació de l'acreditació de determinats coneixements sobre una assignatura, el diàleg o col·loqui en grau de similitud o igualtat amb l'interlocutor (l'alumne), el respecte per l'altre que implica no humiliar, inculcar una presa de consciència en l'alumne sobre els seus propis errors de concepte.

Llic. Luis Alberto Russi Gerfó

www.pedagogiaholistica.com.ar

www.facebook.com/russi.gerfo

Article Següent