La Geometria Sagrada De Les Ciutats De Llum Doms O Cúpules Geodèsiques

  • 2014

A LA RECERCA DE LA INTEGRACIÓ I LA SÍNTESI

DE LA SAVIESA DEL CONEIXEMENT ANCESTRAL I LES NOVES TECNOLOGIES

"El Dom Geodèsic és una Piràmide Multidimensional" Buckminster Fuller

La Manifestació física de les Ciutats de Llum proposa la nostra intervenció clara en múltiples aspectes de la Vida.

Des de les Dimensions superiors es codifiquen les freqüències lumíniques en la matèria, aportant noves configuracions per al desenvolupament de la Nova Humanitat.

La Humanitat que ja vibra en les melodies de l'Ànima ...

Des de l'inici dels Temps dels Éssers Conscients del Gran Pla han deixat senyals en pedres, construccions, cants, poemes, en la mateixa sang que portem!

En aquesta nova Espiral de l'Evolució de la Consciència Som Cridats a Manifestar les formes futures que es revelen en els nostres Cors.

Som els mestres Creadors, inspiradors imprimint els nous senyals per a les generacions futures.

Per això estan sorgint a tot el Planeta molts moviments de consciència que comencen a re crear en el pla físic el que ja És en els Regnes Superiors.

Éssers capaços de descodificar el llenguatge de la Natura Superior de l'Existència.

Anem a compartir ara sobre les construccions genuïnes, simples, però poderoses que transmeten l'Esperit solidari d'aquesta Nova Raça d'Éssers.

Dom: Cúpula..Catedral ... Gran Morada ... Llar ... Dona ... Úter ...

Inspirats en l'Esfera, que és la forma més perfecta que existeix a l'Univers, l'única forma capaç de contenir molts Universos en un Univers ...

Sorgeixen els Doms Geodèsics, l'estructura, com una metàfora ens porta un ensenyament viva que ens revela que Tots Som part d'una mateixa Xarxa de Consciència, interconnectats per filaments invisibles, ens sostenim i afectem mútuament.

Ens parlen de que cada un de nosaltres som part d'un gran cos, responsables de com es sustenta l'estructura total ....

Els Doms Geodèsics són espais esfèrics dissenyats amb proporcions harmonioses, on ens sentim continguts i alhora ens expandim, percebent una llibertat espacial infinita ....

Retransmeten el llenguatge de la natura que és la Geometria.

Per això la importància d'observar la naturalesa perquè ella ens permet explorar com la diversitat de sistemes orgànics coexisteixen i col·laboren per a l'existència de la trama de la vida tota.

L'Ésser Humà sempre ha buscat recrear o imitar la natura.

Infinites estructures es conformen com aquest tipus de cúpules a la natura.

Un exemple d'això és el citoesquelet, entramat tridimensional de proteïnes que dóna suport estructural a les cèl·lules de tots els éssers vius. També trobem aquesta forma en els fullerens, una de les formes moleculars més estables del Carboni, les quals reben el seu nom en honor al propi Buckminster Fuller (dissenyador dels doms geodèsics).

Al seu torn, trobem formes geodèsiques en enzims, organel·les i els virus.

La Mare Naturalesa com la Gran Mestra ... sempre ens mostra un Saber Impecable, encara desconegut per a les ciències convencionals.

En aquest Temps de Grans Benediccions per a tota la Gran Família Humana, les ciutats de Llum dels Regnes Espirituals emeten Emanacions de * Llum * Sons * Geometries * que codifiquen el pla material ...

En un ritme natural que prem en el Temps del No Temps s'ancoren les Cúpules Geodésicashaciendo visible la Gran Xarxa de Consciència crística.

Punts de Referència per al Nou Temps que obren cors a la Unitat ...

Desperten ments adormides ... bressolen les Ànimes amb els Sons de la Nova Aurora.

Il·luminant accions comunes amb la Llum del Gran Esperit Diví ...

Perquè La Vida Tota es vegi com Sagrada.

Algunes apreciacions tècniques sobre els Doms Geodèsics:

Són considerats l'estructura més Fort, Lleugera i eficient.

Si ens remuntem en el temps, trobarem que molts pobles de l'antiguitat han procurat aquest tipus d'habitatges.

Molts d'aquests pobles, hi ha encara en l'actualitat i conserven construccions d'aquest tipus.

Les bio-esferes i els doms geodèsics poden ser claus, que ens portin a repensar com despesa innecessària d'energia i matèria malbaratem en els nostres hàbits de vida.

La naturalesa posa a la nostra disposició aquests coneixements, és temps d'escoltar-la

per poder transformar la humanitat cap a un estat d'harmonia i espiritualitat.

Els Doms funcionen per l'acció concertada de cadascuna de les seves peces, que s'organitzen formant tetraedres dirigint les forces i transmetent les càrregues.

Les Cúpules Geodèsiques es desprenen de les Malles Espacials que conformen diversos Sistemes Estructurals.

Les malles espacials estan formades per una gran quantitat de barres petites, tenint en compte l'abast de tota l'estructura.

Les barres es connecten entre si pels seus vèrtexs, creant triangles, que conformen pentàgons i hexàgons conformant així una Xarxa Tridimensional.

Aquesta xarxa tridimensional funciona per l'acció concertada de cadascuna de les seves peces:

les barres unides en els anomenats "nusos o connectors" s'organitzen formant models tetraèdrics.

Cada cara triangular del Domo se subdivideix al seu torn en triangles més petits, i depenent del nombre de vegades que es realitza aquesta subdivisió

és que vam aconseguir les diferents freqüències de les cúpules geodèsiques.

Tots els sòlids Platònics sorgeixen de l'esfera, tocant els seus vèrtexs la superfície d'aquesta, si projectem les seves arestes cap a la superfície de l'esfera, aconseguirem políedres esfèrics, base per a la construcció geomètrica de les geodèsiques.

S'han construït doms geodèsics a tot el món, en diferents climes, extremes temperatures i altes velocitats de vent, demostrant resistència, estabilitat i fiabilitat per a ser habitat per l'ésser humà combinndose es l'eficiència de l'esfera i la resistència del triangle.

Aquest tipus de cúpules est totalment vinculat amb els coneixements i conceptes continguts en la geometria sagrada.

En la seva estructura estan continguts l'pentgono, associat a l'pentculo; el triangle, que es lliga a l'espiritual; i el hexgono,

relacionat amb l'estrella de David, la Uni entre el Cel i la Terra.

Al seu torn, la forma esfrica simbolitza la gestaci, l'Origen i la protecció del Ventre Matern.

Et Convidem a Visualitzar i Percebre com les cllules (Microcosmos) es comuniquen cap a l'Univers (Macrocosmos) a través de Xarxes de Llum i Consciència similars a l'estructura del Domo Geodsico.

Pots visualitzar-les contenint la teva llar, ciutat, país, Planeta, extendindose cap a les estrelles, envia un senyal amorosa des del teu Cor

Queda en repòs, escolta i sent la tornada de tornada,

el missatge del Cor Cristall de les ciutats de Llum.

font:

Abjini Arriz

www.portalterraluz.com

Bloc: www.portalterraluz.wordpress.com

La Geometria Sagrada De Les Ciutats De Llum Doms OCpulas Geodsicas

Article Següent