La importància de la meditació (carta II), pel Mestre Tibetà Djwhal Khul

  • 2011
Taula de continguts amagar 1 Cartes sobre Meditació Ocultista pel Mestre Tibetà Djwhal Khul 2 CARTA II 3 4 5 LA IMPORTÀNCIA LAMEDITACIÓN 6 La importància de la Meditació. 7 Avui tractaré el primer punt: Per què és important la meditació? 8 Quatre coses realitzades a través de la meditació:

Cartes sobre Meditació Ocultista p er el Mestre Tibetà Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

CARTA II

LA IMPORTÀNCIA DE LAMEDITACIÓN

1. Estableix contacte egoico i alineament.

2. Produeix un estat d'equilibri.

3. Estabilitza la vibració.

4. Ajuda a transferir la polarització.

3 juny 1920.

Aquest matí exposaré algunes idees més sobre el tema de la meditació, que tenen relació amb el tema tractat ahir i el del 16 del mes passat.

Fonamentalment, la meditació consisteix a ajudar a l'alineament, permetent fer contacte amb el Jo superior, i amb aquest fi ha estat instituïda. Amb l'objecte de dilucidar degudament, encararé l'estudi d'aquest tema sota els subtítols següents:

La importància de la Meditació.

Els punts que es prenen en consideració en assignar la Meditació.

L'ocupació dela Paraula Sagradaen la Meditació.

Els perills que cal evitar en la Meditació.

L'ocupació de les Fórmules en la Meditació.

L'ocupació del Color i del So a la Meditació.

L'accés als Mestres per mitjà de la Meditació.

Les futures Escoles de Meditació.

La purificació dels vehicles.

La vida exotèrica de servei.

Avui tractaré el primer punt: Per què és important la meditació?

L'èmfasi posat sobre la importància de la meditació, és conseqüència lògica de l'absoluta convicció, per part de l'estudiant, de la necessitat imperiosa que l'Ego domini a la Personalitat.

L'home, en l'actualitat, està dedicat a moltes activitats i, per força de les circumstàncies, polaritzat totalment en el jo inferior, ja sigui en el cos emocional o en el mental. Voldria fer ressaltar alguna cosa d'interès. Mentre la polarització sigui o purament física o emocional, mai se sentirà la necessitat de meditar. Encara que el cos mental estigui actiu, no se sent la necessitat de meditar fins que l'home hagi sofert molts canvis i passat moltes vides; apurat la copa del plaer i del dolor en el transcurs d'innombrables encarnacions; sondejat les profunditats de la vida, viscuda totalment per al jo inferior, trobant que tot això no satisfà. Llavors comença a dirigir el seu pensament a altres coses: aspirar al desconegut, comprendre i sentir dins seu els parells d'oposats i percebre en la seva consciència possibilitats i ideals mai somiats. Ha arribat així a un punt on l'èxit, la popularitat i els diversos dons són seus, però, no extreu d'ells cap satisfacció, persistint sempre l'anhel intern, fins que el dolor és tan agut, que el desig d'exterioritzar i elevar-, per arribar a algú oa alguna cosa que està més enllà, venç tots els obstacles. L'home comença a dirigir-se internament ia buscar la font del seu origen. Llavors comença a meditar, a reflexionar i intensificar la vibració, fins que, en el transcurs del temps, recull els fruits de la meditació.

Quatre coses realitzades a través de la meditació:

1. Permet a l'home establir contacte amb l'Ego i alinear els tres cossos inferiors.

2. Fa que l'home adquireixi equilibri, no sent totalment receptiu, negatiu ni positiu, sinó que s'ubiqui en el punt d'equilibri. D'aquesta manera l'Ego, i més tard el Mestre, té l'oportunitat de trencar l'equilibri i de sintonitzar la aquietada vibració amb una nota més elevada que abans, de fer que la consciència vibri a un ritme nou i superior i vire (s pot expressar-as) cap a la perifèria del triple Esperit. Practicant constantment això, el punt d'equilibri s'eleva gradualment, fins arribar al moment en què el punt de atracci inferior, a la oscilaciny reajustament, no és el físic, tampoc arriba a l'emocional, ni estableix contacte amb el mental (passant per alt tamb el cos causal), i l'home des d'aquest moment est polaritzat en la consciència espiritual.

Això sealala quarta iniciació, desprs de la qual l'adepte construeix i crea lliurement per s un cos de manifestació, ja que res existeix en l que anheli l'objectivitat d'un cos per a ser utilitzat en els tres mons i que evolucioni d'acord a la Llei de les Causes.

3. Estabilitza les vibracions inferiors en els subplanos emocional i mental. Comença la tasca de sintonizacin del jo inferior amb la vibraci del tercer subplano de cada un dels tres plans inferiors, fins a dominar aquest subplano. Després és sincronitzat el segon subplano.

L'home arriba en aquest cicle la mxima realització de la personalitat quan adquireix la capacitat de vibrar i moure conscientment en el quart subplano. Podrà anomenar a la cambra subplano dels plans físic, emocional i mental (quan estan dominats, alineats i actuant simultàniament en una encarnacin) el pla de la personalitat perfecta, al sentit concret de la expresinr des d'un punt de vista inferior. En aquesta particular encarnacin l'home aconseguir la plena expressió de la seva jo inferior -fsicamente perfecte, emocionalment vibrant i mentalment colossal. Tot seguit comença la transferència a una vibraci superior, l'sintonizacin amb el Jo superior, i la afinacin de la personalitat o tercera major, amb la cinquena dominant l'Ego.

4. Ajuda a transferir la polaritzaci des d'un dels toms permanents de la personalitat al corresponent tom de la Trada espiritual. Ms endavant dilucidar aquest punt amb major amplitud.

El susdit evidència la naturalesa essencial de la meditaciny seva pràctica intel·ligent, diligent i formal. A la primera experiència, un cop aconseguit el ms elevat que la naturalesa inferior ha d'oferir, l'home comença a meditar. Les seves temptatives són al principi desordenades, i de vegades transcorren diverses encarnacions fins que el Jo superior força a l'home a pensar i meditar seriosament, noms a rars i separats intervals. Les ocasions de recollir-se en si mateix ocorren amb més freqüència, fins que en diverses vides l'home es dedica a la meditació i aspiració místiques, consagrant finalment tota una vida a elles, el que assenyala el zenit de l'aspiració emocional per mitjà del cos mental, independentment de l'aplicació científica dela Llei. Estasleyes regeixen la veritable meditació ocultista.

Cadascun dels que treballen definidament sota la direcció d'alguns dels mestres, ha passat per dos culminants vides: una vida d'apoteosi mundana i una vida de la més intensa meditació mística o emocional-intuïtiva. Els que estan vinculats amb el Mestre Jesús i Els seus deixebles han passat aquesta vida meditativa en algun monestir o convent d'Europa Central, i els deixebles del Mestre M. o del Mestre KH a l'Índia, el Tibet o la Xina.

Tots vostès passaran ara per una sèrie més important de vides, per a això les anteriors culminacions van ser només els esglaons. En les vides que seguiran immediatament per als que estan en la sendera, arribarà la realització final per mitjà d'una ordenada meditació ocultista basada en la llei. Algunosalcanzarán seu objectiu en la vida present o en la propera; altres ho faran molt aviat, en altres vides. Uns pocs aconseguiran la culminació del mètode místic que serà més tard la base del mètode ocultista o mental.

-------- PODEU DESCARREGAR EL LLIBRE COMPLET DES D'AQUÍ: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartes sobre Meditació Ocultista

La ciència de la meditació com una tècnica d'entrenament mental, és practicada cada vegada mes a tot arreu. La meditació està relacionada amb energia que flueix, la natures impersonal i ardent; el seu perill potencial per tant, hauria de ser comprès i eludit, i les pràctiques adoptades haurien de ser segures i fiables. Aquest llibre exposa els factors bàsics, generals i específics, mostrant l'objectiu fonamental de la ciència de la meditació: el servei mundial.

Djwhal Khul - Cartes sobre meditació ocultista (246, 3 KiB, 11.118 hits)

Article Següent