La Plantilla Solar de MU, Activació de l'ADN en sintonia amb la Taula de Helios i la seva connexió amb els Discos Solars Planetaris

  • 2013

La Plantilla Solar de MU, Activació de l'ADN en sintonia amb la Taula de Helios i la seva connexió amb els Discos Solars Planetaris

Primer Disc Solar Txakra Estrella de la Terra

En el passat Portal 12.12.12 vam realitzar el Ancoratge de la Plantilla Solar de MU a través de l'activació prèvia dels Discos Solars Personals i amb ajuda de la Taula d'Helios.

A partir d'aquest mes iniciarem un segon període d'activacions, les quals es realitzaran els dies 21 de cada mes. Serà un treball de 13 mesos, dins del qual tornarem a connectar amb els Discos Solars Personals.

Aquest treball els portés cap a la connexió amb la Taula d'Helios i el llenguatge sagrat codificat dins d'ella i al seu torn, els permetrà tornar a connectar amb l'entramat vivent d'informació continguda dins dels Discos Solars Planetaris. El treball que es proposarà a través d'aquestes Activacions consistirà en l'aprofundiment amb els Discos Solars interns, així com la connexió amb la Taula de Helios per activar el nostre ADN i la connexió amb cada un dels Discos Solars Planetaris.

La informació dels Discos Solars Planetaris està disponible ia l'abast de les persones des de fa algun temps i va ser canalitzada per diferents vies a través de diversos canals humans. Agraïm profundament a cada persona que ha contribuït a la canalització d'aquesta informació. Així com agraïm a aquelles persones que han co-creat l'activació dels Discos Solars Planetaris sota la guia dels Mestres Ascendits i les hosts de la Llum.

Per a més informació sobre el tema dels Discos Solars Planetaris, els recomanem aquest portal web, co-creat per Maga en el qual s'exposa una gran quantitat d'informació sobre els Discos Solars Planetaris.

Pel que fa a les Canalitzacions dels Discos Solars personals, és un honor compartir amb vostès la informació que hem rebut sota la Guia de la Mestra Maria Magdalena i el treball que a partir d'aquest mes començarem a realitzar.

Així mateix els recomanem als que recentment es sumen a aquesta feina, tinguin a bé realitzar les Activacions dels Discos Solars interns que realitzem al llarg del 2012. Perquè puguin accedir de millor manera a la informació hem ordenat la feina realitzada al llarg de tot el 2012 en aquesta pàgina web:

A continuació, els comparteixo la canalització de la Mestra Maria Magdalena.

Amb molt Amor, KAI ...

La Plantilla Solar de MU i la seva relació amb l'energia Kundalini

Canalització de la Mestra Maria Magdalena

Hi ha dins teu un gran canal de Llum que s'expandeix cap a l'infinit. Aquest canal representa la teva connexió amb la Consciència Solar, la consciència de Tot el que és, la manifestació a la Terra aquesta representada per l'energia kundalini.

Aquesta energia viva i Sagrada a la que anomenem kundalini, flueix a través del teu cos com un riu de Llum pura, que transforma la densitat a Luz. Aquesta energia va ms enll de l'energia sexual, ja que representa la consciència pura, tal com és emanada des de la creació. Aquesta energia kundalini flueix al seu torn a través de GAIA i el seu nucli lumnic cristal·lí. És l'essència mateixa de la Deessa i el Déu que hi ha en cada un Vostès.

En el passat 12.12.12, quan es va finalitzar el treball de connexió amb els Discos Solars interns, es va posar a disposició Planetària la possibilitat de realitzar la conexiny ancoratge de la Energia Kundalini Gal ctica. Aquesta energia és l'essència real de la banda de fotons: energia pura, en estat immaculat que emana de la creaci, des del centre galctico solar. Poderosa energia que té la capacitat de transformar la densitat en Llum i obrir portes galcticas en la consciència dels que entren en comunin amb ella.

Els Discos Solars interns tenen una relació profunda amb l'energia kundalini, ja que és aquesta energia la qual activa el seu flux, promovent l'alliberament de la informació continguda dins el n nucli de cada Disc Solar personal. Al seu torn, l'energia kundalini és la força que va posar en marxa el flux d'informaci contingut dins de la Plantilla Solar de Mu. L'energia kundalini és la força que sosté a la Plantilla Solar de MU i al seu torn, és la força que sosté el flux d'informació en el teu ADN.

Bé Estimada Família de Llum, a partir d'aquest mes continuarem amb el treball de aprofundiment en la connexió amb els Discos Solars interiors.

As mateix al llarg de l'any farem un viatge profund a través de la Taula d'Helios, aquella grandiosa eina que conté el llenguatge codificat de l'herència galctica que cada un Vostès posseeix.

El nostre viatge ens portarà a la connexió amb cadascuna de les Races galcticas, el llinatge aquesta contingut dins dels codis de Llum de la Taula d'Helios. Al seu torn, a mesura que anirem connectant amb aquests codis de Llum, es generés l'activaci gradual de cadascun dels Filaments d'ADN, en el nucli es troben latents les codificacions contingudes dins de la taula d'Helios ia mesura que cada un es vagi reactivant, Vostès aniran reconeixent en el seu interior la presència pura de la Consciència Solar i el seu llinatge com a éssers galcticos en connexió amb aquestes races galcticas.

La Taula d'Helios representa el Pilar d'ancoratge i connexió amb la Plantilla Solar de Mu. En aquesta plantilla es troba contingut el Pla Diví original i la saviesa ancestral de Lemuria. Saviesa que va ser protegida a través dels temps dins dels Discos Solars i dins de la Plantilla mateixa i que avui, est sent alliberada perquè s'activin els records en els Éssers Humans. La seva funci és recordar-los el seu origen Diví, tornar-seu poder com a guardians de la sabiduray restaurar el flux de la informació a través dels seus cossos. Vostès són Biblioteques vivents i la Taula d'Helios els permet reactivar aquest entramat que anomenem Plantilla Solar de Mu, de manera que aquest flux d'informació torni a entrar en activitat, atorgant-los la possibilitat de veure més enllà de la dualitat a través dels vels .

Primer Disc Solar, Codi pulsació unificada. Connexió amb el Sisè Element de la Terra i la connexió amb el Disc Solar del Llac Titikaka

Disc Solar Chakra Estrella de la Terra. Es Activa a través del Codi Pulsació Unificada

El primer Disc Solar que activem a nivell intern va ser el que correspon al Chakra Estrella de la Terra. Com ja ho vam mostrar en la canalització corresponent al 12.12.12, en els seus cossos Vostès tenen un sistema de 18 Chakras, dels quals, el Chakra Estrella de la Terra és la porta fonamental per a la connexió amb la Consciència Cristalina de GAIA i mes específicament amb el seu Cor cristal·lí. Aquest meravellós centre energètic aquesta íntimament connectat al cor de GAIA l'essència és purament SOLAR.

El Codi de Llum pulsació unificada té la funció de reactivar el Disc Solar que es troba dins el Chakra Estrella de la Terra a través de la irradiació de la freqüència crística Solar i la codificació de so continguda dins del Codi.

En despertar-el Disc Solar, els seus chakras evolucionen activant la seva capacitat receptiva interdimensional. Permetent que els canals que permeten la connexió amb el cosmos s'obrin i comencin a girar com espirals de Llum pura i informació. Aquesta és la funció dels Discos Solars personals: Reactivar l'entramat vivent d'informació que habita dins Vostès tant a nivell cel·lular com en el seu ADN i xacres. En activar els dics Solars personals Vostès van posar en marxa un circuit lluminós molt poderós.

Aquest Disc Solar els ajudés a connectar i rebre l'enteniment profund de la consciència col·lectiva natural de GAIA. Els permetrà sentir i reconèixer la seva presència a través de Vostès i els permetrà experimentar l'Amor que és emanat des del seu cor, activant la comprensió profunda de la connexió que ha prevalgut sempre entre l'Ésser Humà i tots els Éssers vius de la Terra. És moment de comprendre i sentir que dins el cor de GAIA es manifesta una dansa eterna dins de la qual habiten les consciències de Tots Éssers vius, inclosos els elements.

Al cor de GAIA dansen en Unitat l'element Terra, Aire, Aigua i Foc, fonent-se amb l'èter Cristal·lí. Aquesta Unitat dels elements li dóna forma i vida a un SISÈ ELEMENT: l'energia Kundalini Solar.

Aquest sisè element representa el Segell de l'ORIGEN. L'element que conté a tots els elements i que posseeix el nucli de la Divinitat. És la força lumínica mes poderosa, l'energia que està present en l'espurna de la Creació.

En aquesta ocasió el treball que estarem realitzant és el de Sintonitzar els Discos Solars Personals amb la freqüència dels Discos Solars Planetaris. El Disc Solar chakra estrella de la Terra es sincronitza amb el Disc Solar del Llac Titikaka. Un cop realitzada aquesta connexió vostès experimentaran la connexió amb el SISÈ ELEMENT, L'ENERGIA KUNDALINI.

Disc Solar Llac Titikaka

En aquesta ocasió connectarem amb el Disc Solar del Llac Titikaka, la freqüència corresponen al ORIGEN. El Llac Titikaka a si, és una deu de sanació i energies cristal·lines. És per això que els mestres van triar aquest Llac per albergar el Disc Solar que porta la informació corresponent a l'inici de la Història Lemuriana, així com l'energia que correspon al sisè element, la preuada energia kundalini. L'energia Sagrada que emana de l'Amor de la Deessa i el Déu Galàctics.

A més de custodiar les memòries de la història de la Humanitat, cada un dels Discos Solars Planetaris aquesta vinculat amb alguna de les 12 Races galàctiques que van contribuir a la creació de la Biblioteca GAIA. En aquest cas, el Disc Solar del Llac Titikaka porta la informació genètica de la Raça BLAU de Sírius.

A l'Sincronitzar el seu Disc Solar personal Chakra Estrella de la Terra amb el Disc Solar Planetari del Llac Titikaka (anomenat Demayon) Vostès rebran una onada d'informació pura que els permetrà reactivar en el seu ADN la connexió amb la seva herència Galàctica provinent de Sírius continguda en un dels 12 Filaments d'ADN. Aquesta informació flueix a través del seu Plantilla Solar de MU i vibra en el profund del seu ADN.

A l'Sincronitzar el seu Disc Solar Personal amb el Disc Solar Llac Titikaka, s'activés el llenguatge codificat a la Taula d'Helios que correspon a la Raça Blau de Sirià.

Activació del Primer Filament d'ADN a través de la Taula d'Helios.

Contingut dintre de la Taula d'Helios es troba el llenguatge codificat atorgat per les 12 races galàctiques guardianes de les Terra. Aquestes 12 Races van contribuir a la creació de l'ADN Humà, codificant dins de cada Filament informació pròpia de la seva raça i al seu torn, informació galàctica multidimensional.

Originalment les Races primigènies són 6, cadascuna d'aquestes races té una energia guardiana a les quals anomenem Mares, ja que són representants de l'Energia de la Deessa i al seu torn, guardianes de la Saviesa de cada Raça.

Les 6 races primigènies són les següents:

Cetacis (Guardiana Balena Mare)

Felins (Guardiana Mare Felina)

Equins (Guardiana Mare Unicorn)

Canins (Guardiana Mare Lloba Blanca)

Rèptils (Guardiana Tortuga Mare)

Aus (Guardiana Mare Falcó)

Si, les races galàctiques guardianes de les Biblioteques vivents són presents a la Terra com animals. Cada raça animal del Planeta és en realitat un guardià d'informació col·lectiva de diferents races galàctiques. De les quals, les més importants són les 6 que hem esmentat. Cadascuna d'aquestes races són guardianes de temples de Saviesa i informació que va ser lliurada per ser protegida a la Terra i en l'ADN humà. Al seu torn, aquestes 6 races van donar origen a les restants 6 races, projectant en mirall a través de la multiplicació del seu ADN. D'aquestes restants 6 races, cadascuna posseeix una relació amb alguna o mes de les races primigènies.

La doble hèlix que constitueix l'ADN humà és una manifestació del llenguatge sagrat de les 12 races. En aquesta doble hèlix es troben de forma multidimensional dels 12 filaments d'ADN galàctic. Cada un d'aquests Filaments es relaciona amb una de les dotze races i al seu torn, tots es relacionen amb les 6 races primigènies entre si.

Les restants 6 races són les següents:

Raça Blau de Sirià (Llinatge Cetaci)

Raça Albina de Plèiades (Llinatge Cetaci Rèptil)

Raça Blau violeta d'Orion (Llinatge Felí rèptil)

Raça Rossa de Plèiades (llinatge felí cetaci)

Arcturianos i Antareanos (raça equina)

Raça Albina d'Orion (raça canina)

Mitjançant la sincronització del seu Disc Solar Personal, La Taula de Helios també es sincronitzarà amb el Disc Solar del Llac Tititkaca, permetent que s'alliberi el registre genètic contingut dins dels Codis de Llum de la Taula d'Helios i impulsant l'ressonar la seva filament d'ADN (perquè se'ls faciliti, anirem numerant els filaments. Sent aquest el filament I) que conté l'herència de la Raça Blau de Sirià de llinatge cetaci. Treballarem amb els primers 11 Codis Continguts dins de la Taula d'Helios:

Sirià, és una de les biblioteques galcticas mes grans. En els seus temples i vidres s'emmagatzema la història de la galàxia sencera. I és per si mateix un oasi de sabiduray Amor per a totes les races que habiten la galàxia i fins i tot, per a visitants d'altres galàxies i dimensions.

La Raça Blau és guardiana de la Sabiduray en connectar amb aquest fractal present en el seu ADN Vostès reactivessin seva connexió amb Sirià, amb les Biblioteques Galcticas i amb aquesta honorable Raça l'ensenyament és el respecte, la coherència i el Silenci interior.

Mestre de la Raça Blau de Sírius

A partir d'aquest moment, mes a mes anirem reactivant cadascun dels Filaments d'ADN i reconnectant amb la Família Estel·lar!

descarreguin la meditacin aqu: descarregar Meditacin primer Disc Solar:

http://www.quantumholoforms.com/audio/Activacion%20Primer%20Disco%20Solar%20Filamento%20I%20de%20ADN0.mp3

Per facilitar el flux i la visualitzaci del Disc Solar i la Taula d'Helios hem creat aquest vídeo:

[Vimeo] https://vimeo.com/57726471 [/ vimeo]

També farem la Meditacina través de Ràdio a l'Altre Costat del Mirall en els Següents horaris:

Els horaris seran els següents:

1a emissió coincideix amb les 12:00 d'Espanya.

-2ª emissió coincidint amb les 12:00 d'Argentina i Uruguai.

-3ª emissió coincidint amb les 12:00 de Xile

-4a emissió coincidint amb les 12:00 de Mèxic, Perú, Colòmbia, Equador.

Ingressin aquí:

Som Beneïts a Amor i Alegria, sempre!

Gratitud Infinita a la Mestra Maria Magdalena per la seva Guia i Amor. AMOR I GRATITUD!

Amor, Servei, Gratitud

Per la Mare Terra i tots el seu Éssers

www.quantumholoforms.com

http://kaipekoppon.blogspot.com

Article Següent