La Salut Vista Des dels Chakras

  • 2010

Hem parlat de la funció dels chakras en altres post del blog però seguim aportant informació ja que els chakres formen part de l'àmbit quàntic en regir la qualitat d'energia que la persona experimenta en cada moment. La seva existència està avui dia fora de tot dubte: no només els místics sinó molts científics parlen obertament del paper energètic que juguen o camps morfogenètics en la salut de l'organisme. I sobre això ampliem la informació donant claus sobre les funcions, les glàndules, les emocions i desequilibris que regeix cada un.

Són vòrtex energètics que absorbeixen i transdueixen (canvien la forma) l'energia subtil (Energia Universal) en energia que pugui ser assimilada pel cos i que és distribuïda ell. És a dir, són receptors, transformadors i distribuïdors de l'energia vital. Representen centres d'energia, que estan fora de l'espectre de les energies positives (o negatives). Els chakras són rodes d'energia, coneixement i potencialitat que formen la consciència d'un individu i depèn del seu desenvolupament que puguem percebre conscientment, absorbir i aprofitar l'energia que rebem dels nostres cossos energètics.

El Cos Eteri capta les energies procedents de múltiples fonts (Sol, Terra, emocions, energies subtils, etc.), els chakres processen i transformen aquestes energies i els nadis o meridians estimulen el sistema nerviós i per mediació de la seva activitat elèctrica envien impulsos a els diferents òrgans i glàndules endocrines, que al seu torn distribueixen la seva secreció hormonal en el torrent sanguini portant informació a cadascuna de les cèl·lules.

Els Chakras regeixen el sistema energètic humà, que conté al nostre cos físic, emocional, mental i espiritual. Aquesta xarxa confereix la interrelació d'energies de baixa frecueancia a les d'alta freqüència.

L'encreuament de les línies per les quals ens circula l'energia, els Nadis (Filosofia hindú) o Meridians (Filosofia xinesa) formen els Punts coneguts com Chakras que regulen el flux de la consciència-Energia. Segons la importància del entrecreuament d'aquestes Línies ens trobem davant d'un Chakra Principal (o Chakra Major), Chakra Secundari (o Chakra Menor), o Chakra Accessori (o Punt Focal Menor).

Cada chakra genera desitjos bàsics a més de posseir qualitats positives i negatives de la personalitat. Els tres primers chakres pertanyen al regne animal, pel que fa a la forma de sobreviure, sexe i menjar. Els dos següents són relatius a l'ésser humà, en relació a com estima, és estimat i les seves expressions artístiques. Els dos últims pertanyen al regne diví, referint-se al ús de la intuïció, intel·lecte, imaginació, coneixement i anhel espiritual.

Quan no podem satisfer un desig immediat o el desig està en harmonia, s'inicia el desequilibri, el recarreguem portant aquesta energia a un altre chakra, produint-se un desordre energètic que comença a afectar el seu camp d'energia, i si això continua pot afectar el funcionament de una glàndula o òrgan en particular.

El funcionament inharmònic d'ells dóna origen a la malaltia; podent tenir singlot i hiperfuncionalidad, amb les consegüents repercussions en el cos físic. Com hem vist, a l'interrelacionanse amb els sistemes nerviosos parasimpàtic, simpàtic i autònom del cos físic actuen en coordinació amb els nervis, cèl·lules i fibres que, per mitjà dels conductors intermedis es relacionen amb tot el sistema energètic, els òrgans sensorials i els òrgans de treball, afectant als canvis hormonals, fisiològics i cel·lulars de tot l'organisme.

Cada chakra es pot veure projectat en quatre nivells del sistema energètic humà:

Ø Nivell físic. Correspon a les glàndules que regulen els òrgans corresponents.

Ø Nivell energètic. Correspon als chakres vinculats per nadis i meridians que regulen l'energia que es manifesta en l'ésser humà.

Ø Nivell emocional. Correspon als plexes a través dels quals observem l'afectació del comportament emocional de l'individu que es projecta en els òrgans del cos humà.

Ø Nivell mental. Representat en els símbols i arquetips que vivim i es poden veure a través dels somnis, somnis i fantasies.

Les funcions bàsiques dels chakres, principalment són tres:

Ø Vitalitzar el cos físic.

Ø Promoure el desenvolupament de l'autoconsciència.

Ø Transmetre energia entre les diferents estructures energètiques o capes de l'aura.

Els chakres es poden danyar o pertorbar el seu normal funcionament per accidents traumàtics, xocs, crisi, emocions fortes, temors, angoixes, estats emocionals que desgastin progressivament l'activitat, així com per l'acció de productes psicoactius, com alcohol, amfetamines, antidepressius, antipsicòtics, cafeïna, cocaïna, crack, heroïna, morfina, metadona, opi, peiot, ayahuasca, etc., etc ...

PRIMER CHAKRA

Noms: Muladhara. Chakra Basal o Radical.

Dret a tenir

Regeix les necessitats fonamentals de la vida, l'instint bàsic de la supervivència i la seguretat per diners, treball, casa, roba, sexe, etc. (Existència física, força vital); ens connecta amb les coses físiques. Si est obert i connectat, la persona se sent segura; en cas contrari, tancat o bloquejat, se sent insegura.

Resumint, és la voluntat de viure o la capacitat de sentir-nos vius. És la presa de terra, és el contacte amb la realitat i les coses concretes. Representa com caminem per la vida, és el caminar amb els peus a terra. És la Aceptacina els canvis.

? Localitzaci: En el perineu (entre anus i òrgans sexuals) i es connecta amb el coxis.

? Correspondències corporals: Tot el slid (columna vertebral, ossos, dents yuas). Any (hemorroides). Recte (estreimiento, etc.). Intestí gruixut. Colon. Prstata. Sang (falta de circulaci a les cames, etc.). Estructura cel·lular. Cítica.

? Glndula: Les suprarenals (situades sobre dels ronyons).

? Cromoteràpia: Vermell foc i Negre.

? Gemoteràpia: gata. Hematites. Jaspi sanguini. Granat. Corall vermell. Rub. Turmalina. Quars fumat. nice. Obsidiana. Wolframita. Zoisita.

? Emocions que ho bloqueja: Tensina nivell sexual.

? Finalitat del chakra: Prosperitat i Abundància. Vida confortable. Estabilitat econmica.

? Sntomes d'equilibri psicològic: Seguretat en un mateix, domini del desig. èxit amb els assumptes relacionats amb el món material. Serenitat.

? Sntomes per desequilibri: Una insuficiència de les glàndules suprarenals, mso menys important, es manifesta com cansament i falta de vitalitat, i en conseqüència la falta d'aquesta energia vital repercuteix en falta de ganes de viure o de voluntat de viure. A nivell fsic es pot patir: Anèmia (deficiència de ferro), Leucèmia, Hipotensin, Problemes de circulaci, Fatiga, Insuficiència renal, Excés de pes, etc.

? Sntomes per excés de funcionament: Afecció a la seguretat. Por als canvis. Obsessi pel material. Sobrepès, ansietat per menjar, tapar o disfressar mancances.

SEGON CHAKRA

Noms: Swadhistana. Chakra Sacre.

Dret a sentir

Representa la matèria i els mitjans materials. Són les sensacions o sentiments en relació als diners, treball, casa, roba, sexe, etc..Indica com es viu la realitat. Per tant en estat d'equilibri és la capacitat de fluir lliurement amb les emocions, així com percebre als altres i relacionar-se adequadament amb ells. Representa la materialització de la creativitat, la reproducció física de la idea (la creativitat del cinquè chakra és més subtil, és la idea que neix, en aquest aspecte són xacres complementaris).

Localització: A sobre de la línia del borrissol púbic.

Correspondències corporals: Cavitat pèlvica. Òrgans reproductors (ovaris i testicles, úter, trompes, vagina, penis, pròstata). Ronyons. Zona urogenital (Bufeta. Pròstata). Tots els humors (sang, limfa, sucs digestius, esperma).

Glàndules endocrines: Gònades (ovaris i testicles).

Cromoteràpia: Taronja.

Gemoteràpia: Cornalina. Pedra Lluna. Jaspis i Àgates taronja / marró. Ambre.

Emocions que ho bloqueja: Por a la mort. Repressió. Promiscuïtat.

Finalitat del chakra: Plaer i Amor a la vida. Conquesta, obertura i maneig de l'energia sexual.

Símptomes d'equilibri psicològic: Resistència. Paciència. Tolerància. Generositat. Confiança. Saviesa del desig sexual.

Símptomes per desequilibri: Ansietat i Irritabilitat. Por, fantasmes i fantasies negatives vinculades a la sexualitat, així com repressió sexual i promiscuïtat. Rigidesa. Frigidesa, impotència sexual, rebuig del plaer. Problemes uterins i urinaris.

Símptomes per excés de funcionament: Addicció sexual, ansietat pel plaer, extrem desig sexual o menjar.

TERCER CHAKRA

Noms: Manipura. Plexe Solar.

Dret a obrar

Representa l'Autoestima (valoració que fem de nosaltres mateixos).

És el Centre del Poder Personal i Voluntat de saber i aprendre. És l'actitud cap a la vida. Respecte per si mateix. És el "desafecció". És la seu de la personalitat, de la nostra pròpia identitat, i l'equilibri de l'ego (passions, impulsos, còlera, llibertat / capacitat per actuar, pors, capacitat per mantenir relacions, adaptacions socials etc.).

En ser el que més es relaciona amb el nostre Ego i absorbeix molta energia dels dos primers chakres. Una persona amb aquest chakra desequilibrat (o negatiu) s'exigeix ​​molt a si mateix, és perfeccionista, fanàtic del rigor i es fa judicis injustos.

Localització: A sobre del melic (3 a 4 cm.), Boca de l'estómac, zona del epigatrio.

Correspondències corporals: Part inferior de l'esquena i Cavitat abdominal. Sistema digestiu (estómac i úlceres en estómac) .Hígado (hepatitis, etc.). Melsa (lligat al Sistema Immunitari) Pàncrees. Vesícula biliar (càlculs biliars, etc.). Sistema nerviós vegetatiu que és la relació amb el subconscient.

Glàndula (del sistema endocrí): Pàncrees, regula la insulina i sucs pancreàtics per a la correcta digestió dels aliments.

Plexe nerviós: Plexe Celíac, situat per darrere de l'estómac i mana fibres nervioses als òrgans de la cavitat abdominal.

Cromoteràpia: De groc a daurat.

Gemoteràpia: Citrí. Ull de Tigre. Ambre. Topazi.

Emocions que ho bloqueja: Emocions negatives acumulades, com por i pànic, ira, angoixa, preocupació, ansietat o baixa autoestima (drogoaddicció, alcoholisme, tabaquisme, etc.) i sentiments de culpabilitat.

Finalitat del chakra: Aportar vitalitat. Força de voluntat indestructible.

Símptomes d'equilibri psicològic: Poder personal. Determinació. Bon humor. Motivació per actuar. Domini dels desitjos. Un plexe solar forta ajuda a rebutjar l'energia negativa procedent d'altres persones.

Símptomes per desequilibri: Pors, Ira, Fúria, Odi, Enuig constant. Dubte, Timidesa i Submissió. La manca d'autoestima condueix a sentiments d'inferioritat i inseguridad.Obesidad (menjar per ansietat perquè altres desitjos no poden ser satisfets) .Bulimia i Anorèxia (la desharmonia emocionals alteren la conducta davant els aliments). Trastorns i molèsties a l'estómac, alteracions de la digestió, vòmits, gastritis. Úlcera pèptica. Hèrnia de hiat. Càncer gástrico.Trastornos del ritme deposicional (restrenyiment i diarrea) .Disfunciones hepàtiques i de la vesícula biliar.Baja energia. Fatiga.

Símptomes per excés de funcionament: Manipulació i control de les coses i persones segons els nostres desitjos.

Desitjos de conquesta i de poder. Actituds precipitades. Enuig i bronques freqüents. Úlceres.

QUART CHAKRA

Noms: Anahata. Cor. Centre cordial.

Dret a tenir

Són les relacions (no les emocions) amb els altres. És el centre de l'amor veritable i incondicional. És la capacitat afectiva de tenir cura d'un mateix i dels altres.

Aquest és el chakra a desenvolupar per aconseguir una autèntica concordança afectiva amb el proïsme. El perdó viscut en totes les seves dimensions, si és profund i de cor, és una energia sanadora poderosíssima; però s'ha de viure des de la comprensió i el cor, no des de l'acceptació o actitud de víctima.

Localització: A l'estèrnum, a l'altura dels mugrons.

Correspondències corporals: Cor (problemes cardíacs, hipertensió, etc.). Part superior de l'esquena amb caixa i cavitat toràcica. Zona inferior dels pulmons (problemes respiratoris, etc..). Sang, Sistema circulatori.

Glàndules: El Timo, que regula el creixement, dirigeix ​​el sistema limfàtic, enforteix el sistema immunològic (veure també chakra Causal).

Cromoteràpia: Verd i Rosa.

Gemoteràpia: Quars rosa. Rodocrosita. Turmalines rosa, verd i síndria (verd / rosa). Kunzita. Esmeralda. Jade. Aventurina. Peridot / Olivina. Unakita. Apatita.

Emocions que ho bloqueja: Dubte, desconfiança i incapacitat d'estimar. Por a no ser estimats, a ser rebutjats.

Finalitat del chakra: Equilibri en les relacions i vincle amb els altres ia si mateix. Viure en la consciència de l'Amor, ens protegeix de malalties i estimula el nostre sistema immunitari.

Símptomes d'equilibri psicològic: Compassió (la més elevada de les virtuts, que és barreja d'amor, alegria, tolerància, perdó, agraïment, honradesa, paciència i preocupació pels altres). Acceptació de la realitat.

Símptomes per desequilibri: Inestabilitat. Tancament de les emocions. Solitud. Tristesa i malenconia. Baixa autoestima. Pena cap a si mateix. Un sistema immunològic deficient produeix patologies d'infeccions virals i / o bacterianes, refredats, grips, etc. Angina de pit. Infart de miocardi. Accident vascular cerebral. Trastorns de la circulació. Asma. Patologia de l'estafa. Nivells elevats de colesterol.

Símptomes per excés de funcionament: Situacions que el porten a dependre dels altres. Afecció excessiu o despreniment exagerat.

CINQUÈ CHAKRA

Nom: Vishuddha. Chakra de la Gola.

Dret a dir, comunicar-se i expressar-se

És el centre de la capacitat d'expressió humana, la comunicació, la creativitat i la inspiració. És l'autoimatge i la comunicació amb la nostra Essència Superior. És l'enllaç entre els nostres sentiments i pensaments, impulsos i reaccions.

Localització: A la gola a l'altura de la tiroide.

Correspondències corporals: Zona del coll (mal de coll, problemes vocals, hiper i hipotiroïdisme, etc.). Aparell de la parla (afonia, etc.). Zona cervical (torticoli, etc.). Conductes respiratoris. Bronquis. Zona superior dels pulmons. Esòfag.

Glàndula: Tiroide.

Cromoteràpia: Blau clar i Verd blavós.

Gemoteràpia: Aguamarina. Turquesa. Calcedònia. Crisocol·la. Quars blau. Sodalita.

Emocions que ho bloqueja: Copiar i criticar als altres.

Finalitat del chakra: Expressar-se en harmonia amb l'interior cap als altres. Ús de l'energia en forma creativa.

Símptomes d'equilibri psicològic: Creativitat (desenvolupament artístic creatiu en qualsevol activitat). Elevació espiritual. Poder de la paraula parlada.

Símptomes per desequilibri: Dificultats en la comunicació o en l'expressió de sentiments. Sentiments més o menys inconscients de culpa i angoixa impedeixen veure'ns i mostrar-nos com som o expressar els nostres pensaments i sentiments, disimulándolos amb tota mena de paraules i gestos.

Símptomes per excés de funcionament: Parlar molt i dir poc (demagògia). Ja sigui amb tanta verborrea manipular a altres persones o atreure l'atenció. Cridar.

SISÈ CHAKRA

Noms: Ajna. Tercer Ull. ull Interior

Dret a intuir

En ell s'assenta la força psíquica superior, la capacitat intel·lectual de diferenciació, la capacitat del record i de la voluntat. Representa la intuïció, la clariaudiencia, la percepció extrasensorial i la clarividència (treballar-la amb magnetita en octàedres o amb obsidiana «Arc Iris»).

És el centre de la intuïció i de la saviesa, és la visió cap al nostre interior. El chakra està íntimament relacionat amb la glàndula pituïtària (hipòfisi) gran centre integrador.

Localització: A les celles.

Correspondències corporals: Ulls (problemes oculars). Orelles. Nas. Sins paranasals. Cerebel. Sistema nerviós central.

Glàndula del sistema endocrí: Pituïtària o hipòfisi.

Cromoteràpia: Indi i Violeta.

Gemoteràpia: Lapislàtzuli. Safir blau. Sodalita. Ametista.

Emocions que ho bloqueja: Desordre intern, desequilibri entre els pensaments.

Finalitat del chakra: Atorgar la visió clara d'esdeveniments, conèixer per intuïció. Despertar el sisè sentit. Discerniment. Inspiració.

Símptomes d'equilibri psicològic: Desenvolupament psíquic. Intel lúcid i concentració (claredat mental) que aporta comprensió global de les coses, entenent les relacions de "causa-efecte". Percepció extrasensorial, clarividència, intuïció, etc.

Símptomes per desequilibri: Incapacitat en l'ús de la intuïció, ment errante.Deficiencia per a visualitzar i projectar. Estancament intel·lectual i poca concentració. Per desequilibri es produeixen les següents patologies: Drogoaddicció, Alcoholisme, Dolors de cap (si està tancat).

Símptomes per excés de funcionament: Fantasies paranoides (pors a fantasmes, aparicions, esperits, etc.). Malsons i al·lucinacions. Fanatismes.

SETÈ CHAKRA

Noms: Sahasrara. Chakra de la Coronilla.

Dret a saber. Expandir la consciència

És on s'assenta la perfecció suprema de l'home. És la font i punt de partida per a la manifestació de totes les restants energies dels chakres.

És on el nostre camp energètic personal està fos amb el Camp Energètic Universal, és a dir, ens connecta amb el nostre Jo Superior (o Consciència Superior) i amb els nostres Guies.

Localització: A la coroneta.

Correspondències corporals: Cervell (somatitza tumors, pressió en el crani, etc.).

Glàndula del sistema endocrí: Pineal o epífisis. Estableix la unió i la comunicació entre els dos hemisferis cerebrals.

Cromoteràpia: Violeta i Blanc, també Or.

Gemoteràpia: Ametista. Cristall de quars. Fluorita violeta. Okenita. Diamant. Selenita.

Emocions que ho bloqueja: Massa ego.

Finalitat del chakra: Expandir la consciència. Unificació amb l'Ésser Superior.

Símptomes d'equilibri psicològic: Consciència còsmica. Inspiració i il·luminació. Veure sobre un nivell més alt del comú. Percepció més enllà del temps i de l'espai. Visió d'aures.

Símptomes per desequilibri: Per desequilibri es produeixen les següents patologies: Insomni, migranyes, histèria, desordres del sistema nerviós, obsessions, neurosi, Depressió. Preocupació. Confusió i lentitud en la ment. Bogeria. Psicosi. Alienació. Senilitat. Pubertat tardana. Rigidesa amb les creences personals. Poca obertura de la ment al nou. Visió materialista de l'existència.

Símptomes per excés de funcionament: Persones que creuen saber-ho tot i / o que sempre volen tenir la raó. Elitisme espiritual o intel·lectual. Despertar el més perillós dels egos personals. Aïllament i sensació de ser víctimes de les circumstàncies.

FONT:

Extret de: http://medicinacuantica.net/?p=1722&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+medicinacuantica+%28medicina+cuantica%29

Article Següent