La Teràpia de Vides Passades: lectura de Registres Akash

 • 2018

La Teràpia de Vides Passades o Lectura de Registres Akshicos és una tcnica que ajuda a conèixer les encarnacions passades per trobar la harmonia en aquesta vida actual. Mitjançant aquesta teràpia es poden comprendre millor els successos de la vida per eliminar els traumes, resoldre conflictes i evolucionar espiritualment.

Akasha és un terme en snscrito que significa ter. Aquest és el lloc a on es graven totes les reencarnacions i els seus possibles desenvolupaments. Mitjançant aquesta teràpia, s'obren aquests registres de l'ànima, permetent que la informació flueixi des del nivell més profund de l'esperit.

Com funciona la Teràpia de Vides Passades?

En una sessi d'aquesta teràpia, el Lector (el terapeuta) consulta als Guas espirituals d'una persona per transmetre-li al consultant detalls específics de les seves vides passades. I a través d'aquestes respostes es treballa amb els patrons presents en la seva vida, ja siguin situacions conflictives, fòbies o traumes.

L'obertura dels Registres Akshicos ajuda a curar recordant l'ànima tota la seva existència, ja que permet comprendre que cada encarnacin és un aprenentatge, ajuda a desvetllar per qu cal travessar una situacinycmo es pot aprendre d'ella.

Cada Lector tria la forma de fer la lectura. En general, cada terapeuta té la seva forma de comunicar-se amb els llibres de viatges espirituals o Mestres del Akasha. Pot escoltar, connectar-se a través de pedres o mirant una pantalla.

El consultante pregunta el que desitja saber i el Lector l'informa que els llibres de viatges transmeten. En la lectura dels registres es rep una canalització d'informació a les preguntes fetes pel consultante, però no és inusual que també es rebi informació addicional que és molt important per a la persona en aquell moment.

Temes de consulta

Coneixem ara els temes de consulta més habituals que se solen donar quan algú és pacient d'aquesta teràpia alternativa:

 • Missió de vida.
 • Barreres i obstacles en la vida.
 • Amor i relacions.
 • Lectura de vides passades.
 • Lectura de projecció espiritual.
 • Connexió amb guies espirituals.
 • Lectura de l'arbre genealògic.
 • Lectura d'un tema específic (preguntes del consultant).

Una vegada que la lectura finalitza, els Registres Akash són tancats. Una sessió de Teràpia de Vides Passades dura aproximadament una hora i mitja.

Beneficis de la Teràpia de Vides Passades

L'objectiu de la Teràpia de les Vides Passades no és obtenir respostes, sinó adquirir informació útil perquè la persona pugui millorar la seva vida.

Aquests missatges mostren a l'ànima el camí que ha seguit i les possibilitats que té per superar les proves a les que s'ha d'enfrontar en aquesta encarnació.

 • Ajuda a eliminar els traumes, conflictes mentals i bloquejos espirituals.
 • Proporciona respostes a preguntes transcendents.
 • Permet descobrir la nostra veritable essència i qui som realment.
 • Ens connecta amb els nostres Guies espirituals i el nostre Ésser Superior.
 • Augmenta la claredat en la sendera de l'Ànima.
 • Brinda una sensació de plenitud i calma.

La lectura dels registres ens proporciona les eines per curar els bloquejos, enfrontar les situacions preocupants o atemorizantes, els conflictes familiars, amorosos, amb la feina o els diners, entre d'altres.

El karma és una elecció que hem fet en una vida passada o en la vida actual, el que pot estendre a través de diverses encarnacions si l'a l'ànima no pot comprendre aquesta lliçó d'ensenyament.

La Teràpia de les Vides Passades ajuda a comprendre aquesta llei kàrmica de causa i efecte, ajudant-nos a albirar per què hem d'afrontar aquestes situacions, donant-nos l'oportunitat de fer canvis importants per curar i evolucionar espiritualment i guiant-nos per a ser conscients de la nostra responsabilitat davant la nostra pròpia vida.

Vist en Clarín, per Pedro, redactor de la Germandat Blanca

Article Següent