Les Forces Creatives a Disposició de Qui Les Sàpiga Utilitza per Ana Maria Frallicciardi

  • 2014

Les forces creatives a disposició de qui les sàpiga utilitzar.

Amb Júpiter en el signe de Leo tenim disponibilitat d'energies summament creatives, capacitat per prendre decisions i fer els canvis que tant desitgem. També enforteix la voluntat i l'autoestima.
D'altra banda Mart transita Escorpió, generant els conflictes d'enfrontaments en tots els nivells, humans, socials i mundials. Aquests dos planetes es troben en quadratura fins al 5 d'agost. Una quadratura és una força de tensiny exigències on cada un dels participants vol tenir ra i emportar-se la millor part. Podem veure en l'àmbit mundial quants conflictes no es poden resoldre. Tots diuen tenir la ra i no volen cedir.
A nivells psicològics aquesta quadratura genera dissociaci de la voluntat, depresin, cansament i sentiment de frustracin, vull però no puc.
La manera de reconciliar i transcendir les energies que rebem des del fora és prendre el que tenim de voluntat dins nostre, representat per Jpiter, i permetre'ns transformar
amb l'energia de Mart del que ja no desitgem mes per a la nostra vida.
Per a aquells éssers que es reconeguin en camins de creixement i evoluci, la frase clau és:
Travessar els desafiaments del daaday as generar força interna de sostny equilibri.

1 d'agost, Mercuri ingressa en Leo, idees creatives, innovadores i intuïtives. mercuri,
el missatger de l'Esperit, farà contactes amb Jpiter i el Sol, permetre que la saviesa parli.
Les idees sorprenents vénen pel bon aspecte amb Urà.

9 d'agost, el Sol a trgonos amb Urà, augmenta la intuicin. Fa quadratura amb Saturn de frenar tot desbordi d'egos humans. Seguiran caient els personatges de la vella energia.
Sorgiran els nous joves sostenint els paradigmes de la integració.

10 d'agost. Lluna plena en Aquari

13 d'agost, ingressa Venus en Leo, poder creador en la seva mxima potència, 4 planetes en Leo, feliços els lleonins que sàpiguen utilitzar aquestes energies per crear nous camins i tenir visions
de grandesa espiritual. Aprofitar per expressar alegra, jocs, sana diversi.

25 d'agost. Saturn i Mart en conjuncina 17 graus de Escorpió. Saturn aconseguir fer deposar les armes a Mart? La barrera de Saturn ser un límit al que no est en ordre amb
les lleis superiors. Quan Saturn parla, la resta aprende.Empezar de nou hi ha un altre programa que s'està desplegant. Els programes anteriors van caducar.
Els contractes poden cancel·lar-se. Els que tenien una missi específica, pot ser que ja no la tinguin.
Les obligacions van acabar. Els éssers són lliures de buscar el sentit de la seva vida sense cap condicionament.
Ja no estem sota la llei del karma. Ja alliberem herències ancestrals. Ara la Misino el servei és viure amb pau i alegra al cor.
Estem naixent a la nova vida, en tot naixement hi ha incertesa, se sent molta foscor.
abans de donar a llum.

per Ana Maria Frallicciardi

Les Forces Creatives a disposició de qui les Sàpiga Utilitza per Ana Maria Frallicciardi

Article Següent