Els misteris del Feng Shui

  • 2017
Taula de continguts amagar 1 Què és el Feng Shui 2 Coneix els misteris del Feng Shui 2.1 Dos mons març Història i funcionalitat del Feng Shui 4 Disposició segons el Feng Shui

Anem a conèixer quins són els misteris del Feng Shui. Tot seguit, descobrirem qu és, per qu és tan secret, i fins i tot qu beneficis et pot aportar. No marxis, vam arrencar ja.

Qu és el Feng Shui

El Feng Shui és el sistema filosfico que, basat en el taosmo, centra la seva activitat en la harmonia de l'espai i l'ocupaci conscient d'aquest. La seva fi és aconseguir una influència positiva en aquells que ocupen aquest espai. D'origen xinès, el seu coneixement oculta todava milers de misteris.

Coneix els misteris del Feng Shui

Coneixem i als misteris del Feng Shui, un cop hem descobert a grans trets en qu consisteix. Pren nota.

dos mons

Segons la filosofia del Feng Shui, hi ha dos mons. Un és la Terra, el que coneixem, un altre el cel. Són Ken Kai i Yu Kai. Aquest últim és desconegut i invisible, però estudia els canvis en astres, natura, etc.

Història i funcionalitat del Feng Shui

Atès que el Feng Shui es centra en l'ocupació de l'espai, en temps imperials a la Xina era qüestió d'estat. Únicament alguns nobles podien accedir al seu coneixement. De fet, les seves directrius es tenien en compte a l'hora de realitzar sepultura de les persones, principalment les que ocupaven càrrecs importants en la societat.

Finalment, el Feng Shui va ser prohibit amb l'arribada de la república, igual que altres tradicions.

No obstant això, les utilitats i funcionalitats del Feng Shui s'han mantingut. De fet, la seva filosofia ha saltat a Occident, i s'usa molt en disseny d'interiors i arquitectura. Per a això, atès que la seva doctrina assegura l'existència d'un alè vital que flueix modificant segons la disposició de formes i espais, molts professionals ho tenen en compte. L'orientació, els punts cardinals, els canvis ... Tot es té en compte.

El Feng Shui estudia les formes, les estructures, els rius, la ubicació de les diverses estances ... Cap espai de la llar es disposa de forma aleatòria, sinó d'acord amb un estudi íntim i cuidat.

Disposició segons el Feng Shui

Com és evident, la disposició de les diverses estances s'ubica segons criteris estrictes. Així doncs, tindrem en compte certs aspectes:

  • L'entrada principal simbolitza la boca. És la primera impressió que s'emporta el visitant. Segons aquesta doctrina, tot estarà bé arreglat, amb una adequada il·luminació, sense res espatllat o en mal estat. La porta obrirà no menys de 90 graus, i els colors que es recomanen són el salmó i tons suaus.
  • El rebedor diu molt dels habitants de la llar. Mostra la seva personalitat, i pot ser un lloc on llegir, conversar, compartir una bona estona amb gent estimada, etc. Aquí, l'ordre és fonamental, ja que afavoreix que hi hagi una correcta circulació de l'energia. Es farà servir mobiliari còmode i pràctic. Hi haurà butaques i varietat de seients que convidin a entrar. És un lloc acceptable per afegir fotos familiars.
  • El menjador s'associa a l'element terra, de manera que recrearà una harmonia total. És la unitat familiar, de manera que tindrà una taula rodona en fusta que iguala a tots els membres, sense jerarquies. És bo que s'incorporin espelmes, flors, etc.
  • La cuina és un lloc de salut, prosperitat i benestar. Es donarà prioritat a la neteja, i també a l'ordre. S'han de distanciar els elements d'aigua dels de foc en no menys de 1, 20 metres per evitar xocs desagradables.
  • Els dormitoris i banys promouen el descans, la recàrrega d'energies positives i el drenatge d'energies negatives. Tot estarà en perfecte estat de conservació i funcionament.

Ja coneixes alguns dels misteris del Feng Shui i la seva funcionalitat. Posar-los en pràctica, veuràs com millora la teva vida.

Vist a HSBnoticias, per Pedro, redactor de la Gran Germanor Blanca

Article Següent