Els Tres Conceptes ~ Un Missatge de Jeshua Canalitzat per Aluna Joy Yaxk'in

  • 2010

Entre moltes de les meves ensenyaments, tres conceptes tenen avui ms importància que mai abans.

El primer concepte és Com és a dalt, és a baix.

El segon és Tot el que jo he fet, vostès també ho poden fer. ims.

El tercer i més important concepte és "El Regne del cel és a l'interior".

Quan cada ésser humà capti plenament aquests tres conceptes, sens falta, vostès van a curar el seu món, ia manifestar el Cel a la Terra. Aquest és un temps molt sagrat el que està ara davant vostès. Jo els dic ara, un món nou i harmoniós ja ha estat creat en Esperit. Actualment el seu món està ara transformant-se. Està reflectint en el "baix" del seu món el que ja està manifestat "com és a dalt" en Esperit.

És per això que molts cercadors de la veritat estan cada vegada més insatisfets amb el paradigma del seu vell món. La frustració està augmentant, ja que ara estan començant a sentir l'energia comparativa del nou món que s'està manifestant, alhora que segueixen tenint un peu en el vell món. Les velles estructures semblen estar enfonsant al seu voltant. Vostès estan sentint una intensa necessitat de llibertat ... d'alliberar-se, físicament, espiritualment, etc .... Poden tenir una gran necessitat de ser mòbils i fluids en la seva vida. S'estan preparant per deixar anar un món dualístico, perquè puguin començar a viure el Cel a la Terra.

Quan jo vaig ensenyar "Tot el que jo he fet, vostès també ho poden fer, i més", aquest nou món que la humanitat està creant, és part d'aquestes coses més. Jo, i molts altres Mestres Ascendits de la Gran Germanor Blanca, veiem que vostès són capaços de moltes coses miraculoses que encara no han manifestat.

Això em porta al tercer concepte ... "El Regne del cel és a l'interior". El que cada un de vosaltres té en el seu interior és simplement el cel mateix. Aquest paradís que contenen en el centre del seu cor és una llavor que va començar a manifestar-se al món ara. Van a trobar que estan treballant per fer el seu món perfecte, per la qual cosa va a reflectir el que tenen dins de vosaltres mateixos. Això és espiritualitat holística i un despertar total; no només per a la humanitat, sinó per a tota vida en la seva dimensió.

Aquest és el desafiament que està ara davant vostès. La freqüència de la seva Terra, sistema solar i galàxia està madura perquè sembrin el nou Jardí de l'Edèn. Aquest jardí inclou la llum del coneixement i la saviesa que TOTS vostès contenen al seu interior. Ha arribat el moment perquè ajudin a manifestar un món nou. La lluita per mantenir la llum aviat ja està. Aquesta transició serà sense esforç, com els batecs del seu cor, perquè les noves freqüències van a donar suport a aquesta materialització.

Aquesta materialització del nou món no es pot aturar. Qualsevol cosa que estigui fora d'alineació amb la llum de la veritat superior no germinarà en aquest nou jardí. L'impuls de la llum del nou món és massa immens perquè qualsevol cosa impedeixi la seva arribada. És hora que "el que és a dalt ... SIGUI baix".

Enviant-los amor, valor i unitat en la llum

Jeshua

Copyright © 2010 - S'atorga permís per a copiar i redistribuir aquest article amb la condició que el contingut es mantingui complet, es doni crèdit a l'autor (s), i es distribueixi gratuïtament. Centre del Sol - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86.339 EUA Tel: 928-282-6292 Tel / Fax: 928-282-4622 - email: Lloc web: www.AlunaJoy.com

Gràcies Margarita López !!!

25 juny 2010

Traducció: Margarita López

Article Següent