Maneig de les energies vitals - El llibre de Jin Shin Jyutsu pdf

  • 2016
Taula de continguts amagar 1 El llibre de Jin Shin Jyutsu PDF L'autoajuda. 2 La por derrota ms gent que qualsevol altra cosa en el món. Ralph. W. Emerson. 3 Com acta el Jin Shin Jyutsu pdf? 3.1 Significat dels dits de les mans. 4 confia en tu mateix saps ms del que penses. Benjamí Spock. 5 Història del Jin Shin Jyutsu.

El Jin Shin Jyutsu pdf, és un llibre per ensenyar les tcniques antigues del maneig i direcció de les energies vitals que es tenen en l'interior. Per mitjà de les mans amb tocs i pressions, permet equilibrar i connectar el poder curatiu intern amb ajuda d'exercicis de respiraci que controlaran la tensi emocional i les energies vitals, aconseguint el beneficis sorprenents que l'antiga tcnica del Jin shin Jyutsu pdf proporciona.

El llibre de Jin Shin Jyutsu PDF L'autoajuda.

El conèixer i practicar els ensenyaments de Jin Shin Jyutsu pdf, implica que la persona és posseïdora d'una eina poderosa a les mans, per comunicar-se amb la seva espiritualitat i sanar-se les dolències corporals, per mitjà d'aquests exercicis que no requereixen cap preparaci n especial. El practicar la metodologia japonesa del Jin Shin Jyutsu pdf és realment fcil. L'realitzar les tcniques descrites li permetre a l'individu enfrontar-se a les malalties com el càncer i obtenir resultats sorprenents per a la salut. Si lluita contra malalties addictives com el licor, les drogues i altres de similar magnitud, per mitjà del Jin Shin Jyutsu podran aturar-se i guanyar-li a la malaltia, noms amb el poder de la seva ment i del seu cos.

El llibre de Jin Shin Jyutsu pdf

"La por derrota més gent que qualsevol altra cosa en el món." Ralph. W. Emerson.

Com actua el Jin s h in Jyutsu pdf?

Es pot considerar que la tècnica del llibre Jin Shin Jyutsu pdf, està estructurada en un sistema d'autoajuda que es basa en l'energia vital per canals corporals, es manipula l'energia perquè flueixi per tot el cos, recorrent els òrgans interns, baixant per la cara, passant pel estèrnum, fluint pel pubis i després pujant per la columna vertebral fins arribar al capdavant, per així novament baixar per la mateixa via. En el llibre s'especifiquen dos canals energètics diferents, l'esquerre del cos i l'altre corresponent al dret. També hi ha canals de flux energètic que connecten a la zona dreta amb la zona esquerra, aquests conductes serveixen perquè el cos humà estigui constantment generant i transportant l'energia vital cap àrees disminuïda s per tot el cos de manera harmoniosa.

Quan una persona se sent malalta o presenta símptomes d'estrès, és possible que tingui una obstrucció del flux d'energia i que això li porti com a conseqüència una afectació generada del desequilibri energètic. La tècnica que es descriu en el Jin Shin Jyutsu pdf, reposa el flux d'energia afectada i es comunica amb el seu jo interior, per transmetre-li a través d'experiències passades una sortida a les energies negatives ubicades en el subconscient de la persona, restablint aquest equilibri harmònic en el seu cos. Arribant a la alegria i felicitat en la seva vida novament.

Significat dels dits de les mans.

En la tècnica del Jin Shin Jyutsu pdf, cada dit és l'entrada per als diferents canals energètics que comuniquen amb els òrgans del cos. Durant el dia els dits de la mà esquerra són els que estan connectats, de manera que en la nit s'ha d'utilitzar la mà dreta per fer fluir l'energia. La tècnica per fer fluir aquesta energia és pressionar cada dit per durant 5 minuts.

Dit polze.

Comunica l'energia a l'estómac i la melsa.

Dit índex.

Es relaciona amb l'oïda, la bufeta i el ronyó.

Dit mitjà.

Estimula l'energia perquè la persona no senti fatiga ni problemes de circulació, a més connecta amb el fetge i la vesícula.

Dit anular.

Activa l'energia en els pulmons i l'intestí gros, produint una millora en els problemes digestius i altres que estiguin enllaçats amb la respiració.

Dit petit.

És utilitzat per eliminar les inseguretats, els problemes de pressió arterial, igualment es comunica amb el cor i l'intestí prim.

"Confia en tu mateix saps més del que penses." Benjamí Spock.

Història del Jin s h in Jyutsu.

Un savi japonès coneixedor de medicina arran de la seva forta tradició familiar, l'any 1.900 es trobava molt malalt. En la seva etapa terminal va decidir retirar-se a la muntanya i practicar el dejuni. El seu nom era Murai, després de meditar profundament posar en pràctica les tècniques de les mans en posicions per al maneig de l'energia vital i va aconseguir arribar a la curació. Va aconseguir per mitjà de l'equilibri i els seus coneixements restablir la seva salut. Posteriorment Murai va donar a conèixer al món l'art mil·lenari que portava la seva família, perquè qualsevol el tingués a l'abast. Per això descàrrega ja el llibre de Jin Shin Jyutsu pdf i aprèn la seva tècnica mil·lenària de sanació.

Descàrrega El llibre de Jin Shin Jyutsu pdf

El llibre de Jin Shin Jyutsu

Autor: Antoni, redactor de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent