Missatge del Mestre Jess de Nazareth

  • 2010

Canalització del germà Luis Quadres Valdivia

Mestre Jesús de Nazareth

Pare Celestial, Divina Presència-Llum ... inclinant a la teva presència miraculosa, radiant d'amor diví, trobada meu camí cap a tu. Pare Celestial, Divina Presència-Llum, Diví Amor, gràcies et dono perquè permets l'assistència a aquesta freqüència humana vibratòria d'amor. Que sigui la teva Voluntat i no la nostra.

Estimats del meu cor, vinc radiant de Llum, d'aigua cristal·lina, que sigui diamantina d'amor ... però vostès, els meus estimats, estan adormits, han oblidat estimar. Estan adormits, estan plens d'engany i de mentida, de pecat i d'errors; i aquests dolors, us heu crucificat pel vostre pensar erroni. Desperteu, els meus estimats! Obriu els vostres cors! Estimeu! ... i que aquest amor emboliqui. Que la clarificació dels vostres pensaments, que trobessin els moments de Llum que tregui la foscor. Esteu adormits. Despertin ... despertin! ... despertin a la Llum. I al final, quan teniu dolors i aquests disgustos de la malaltia, acabat recordeu que existeixo; recentment recordeu que hi ha un Jesús, hi ha una Mare, hi ha un Déu. Us demano ... a dues ... a tres ... a tots ... despertin les seves consciències. La claredat és la Llum.

Els vostres cervells són aparells de sintonia ... de nit o de dia, adormit o despert; i el sintonitzador és el pensament, que en tot moment sintonitza gradacions ... gradacions, radiacions, vibracions ... en tot l'estrat infinit, en totes les freqüències vibratòries. No oblideu doncs, el vostre cervell és un aparell d'ones, captador d'ones. Però què capten aquestes ones? Els vostres pensaments! No oblidar que aquest moment de Llum, Déu ha permès la meva visita perquè es despertin a la Llum.

Les seves mans són connectors a l'exterior; i elles, guiades pels pensaments generen les accions d'amor, de llum ... de turment, de dolor i maledicció. Aquests són connectors físics, radiants, quan il·lumina l'amor, de foscor creixent quan l'odi els abraça, quan el zel dels consumeix, quan l'angoixa dels degrada a la foscor. Desperteu, estimats pàrvuls meus ... ¡pàrvuls! ... ¡chiquititos! ... plens de maldat. Aquí, estan millor. Desperteu a la Llum de Déu. Desperteu a l'amor, que fora si hi ha maldat ... irrellevant ... fora hi ha foscor. Beneïts els moments beneïts els moments d'aquestes reunions d'amor !, perquè ac estan cridats meus deixebles d'amor; perquè jo us he convocat, jo us he incitat al corazna que vinguin setmanalment; perquè aqu no és tot d'una, és causal. Vostès, els meus estimats Kobdas, sou cridats per aquest anomenat espiritual del cor.
Envulvanse en la Llum. Veniu a la crida de Déu. Sou els meus deixebles! Despertin la seva consciència a la Llum. Amen! Estimin Déu! Estimeu els vostres germans, mense vostès mateixos! Amen la natura, a les plantes, a les flors, a l'aire, a la flor, a la llum, al candor d'un perfum celestial d'una rosa fraganciosa. Amen a la formigueta, l'ratolí estimin! Perquè si aquests animalets, alimaas, us ataquen, és que vosaltres heu generat amb els vostres pensaments aquesta agressió de defensa; perquè aquests animalets menors neixen neixen en una força d'amor incapaços d'atacar, però els vostres pensaments degradats es van en l'etern i quests envolten com una pluja radioactiva en les plantes, els sembros, els animals i quests absorbeixen aquestes gradacions perverses de pensament, per això en els moments hi ha al·luvions, terratrèmols plagues! perquè vosaltres els heu creat.

Per qu en aquests mons d'amor no existeixen les plagues? Per qu els animalets són bondadosos? Per qu les plantes us parlen? Desperteu a la Llum. Congrciate amb l'animal! Congrciate amb la Mare Terra! Congrciate amb Déu! Amb la meva Mare! Amb vosaltres! Amb el vostre cor. Beneïts Siguin!

Beneït siguis, estimat Mestre.

CENTRE DE SANACINCSMICA SANT IGNASI DE LOIOLA
DATA: 07-01-2010

Article Següent