Missatge de l'Arcàngel Gabriel sobre la veritat

  • 2015

estimats,

Tinguem una xerrada sobre la qualitat de l'amor coneguda com a veritat. Una persona que encarna la qualitat de la veritat en el seu interior apareix sempre davant dels altres tal com és i és honesta en totes les coses que diu i fa. Romanen veritables a la integritat del seu ésser espiritual i essència divina. Són oberts i transparents, i no són ostentosos. Ells saben que si volen els millors resultats en qualsevol situació donada, han de ser completament veraces. La major qualitat en el treball en la vida d'una persona és la qualitat de la veritat. L'aplicació del valor personal de la veritat d'un no només té el magnífic poder d'ennoblir i elevar a la pròpia vida, sinó que també pot atraure respostes benèfiques de la vida també.

Quan les persones són sinceres i honestes amb els altres, encarnen una creença general en els valors pràctics de la integritat, la decència i la virtut. La veritat es converteix en la seva pròpia base de coneixement i es sentirn clarament en el seu interior sense necessitat de qualsevol pensament o meditacin sobre això. La seva veu interna és la connexió infal·lible entre el seu esperit i la llum de la veritat i perceben clarament en cada moment de la seva vida el que est o no est en harmonia amb les lleis naturals del Creador i per tant, el que és per la seva ms alt bé.

El principi de la veritat és la llum que guia la consciència en el seu recerca per prendre consciència de la realitat i les seves manifestacions. En triar la veritat sobre la mentida i l'engao, un s s'alinea amb la realitat divina i el flux espiritual de la vida. En ser veritables amb ells mateixos i amb les qualitats divines, irradien llum perquè tots vegin. Ser veritable a un mateix significa romandre en un lloc centrat i connectat a terra, honrant a l'ésser en tot el que fan. La veritat es tracta de tenir el valor de dir el que un vol dir, fer el que un diu, fer el que s'estimen i estimar el que es fa, en totes les coses. És ser veritable als seus valors, sense importar el que els altres puguin pensar d'ells. Ser veritable significa practicar exteriorment el que l'ésser intern sap intuïtivament. Es descobreix que la veritat és una experiència alliberadora, joiosa i apoderament i que la veritat prové de l'amor i de la voluntat d'honrar la importància de cada relació que té amb els altres, i sobretot la que es té amb l'ésser mateix.

La veritat d'U promou el mateix en altres. Els dóna poder a tots i li dóna permís per ser veritables es mateixos. Quan la gent comparteix honestament entre si sobre els seus sentiments i necessitats, sms probable que tothom tingui les seves necessitats cobertes. Les persones veritablement feliços estan compromeses a una vida positiva. S'esforcen per tenir cert coneixement de les seves fortaleses i debilitats per saber el que realment volen. S'esforcen per ser autèntics i tenir una avaluaci personal exacta per viure en un estat d'integritat amb ells mateixos. Viure amb la veritat és un procés llarg, ja que cada persona s'enfronta gradualment amb si mateixa i pren la decisió d'enfrontar les coses sobre si mateixos que els podrien donar una mica de "treball", per observar el seu comportament amb honestedat, i fer el que és correcte per a si mateixos. A mesura que van experimentant l'alliberament i l'empoderament de viure amb la veritat, aprenen a fer els seus correccions immediatament, incrementant la gràcia i la facilitat, i en el procés es tornen més feliços i complets.

No hi ha res més poderós que la veritat. La veritat ha de ser el fonament de totes les creences d'un. Un pot fer la seva part donant un bon exemple, i per tenir el coratge de ser veritablement honest amb ell mateix i amb els altres. En fer aquestes coses i ser exactament el que són, es va a ser més feliç i s'atraurà el tipus de persones que volen en l'experiència de la seva vida. Quan viuen la seva veritat adquireixen un sentit de confiança en si mateixos, la seva vida flueix harmoniosament i simple i fàcilment a la feina de la seva vida.

Els seus pensaments, accions i paraules estan en alineació amb el que realment són i on es veuen a si mateixos que es dirigeixen. Estan vivint la seva vida amb propòsit utilitzant els seus talents naturals i habilitats. En viure la seva veritat, no hi ha pretextos. Tot el que fan reflecteix les decisions que prenen. Viure la seva vida autènticament és difícil perquè exigeix ​​una contínua expansió dels seus horitzons, però els fruits d'aquest esforç valen la pena. En el procés de viure una vida més autèntica, connectant amb la seva veritat i seguint la seva vocació, la seva vida es torna més significativa i genuïna.

La forma més senzilla de viure la veritat d'un és deixar les expectatives dels altres enrere i viure de la manera que un sent que val més la pena. Com més saben de la seva jo autèntic, més podran entendre el món al seu voltant també. Desenvolupen una comprensió més profunda dels altres, la condició humana, i el món. Se senten amb propòsit i alegres quan fan alguna cosa que eleva als altres. I l'alegria que senten al servir contribueix a la felicitat dels que els envolten. En practicar hàbits de servei en petites coses de la vida d'un, en la pròpia família d'un com passar més temps amb els fills, o fer alguna cosa sorprenent per al seu cònjuge, això condueix a una sensació de felicitat interior. En buscar i practicar accions i hàbits que un sap els fa sentir bé per dins; un està sent veritables amb ells. Aquests individus conscients fan un hàbit de veure cada dia com un regal, sent ells mateixos el destinatari feliç que arriba a gaudir-ne al màxim. Ells experimenten un estat de pau interior veritablement sostenible.

Que es decideixin anar cap al que els nodreix, fa brillar i ajuda a arribar cap al seu veritable poder i vitalitat.

JO SÓC l'Arcàngel Gabriel

Marlene Swetlishof

Tradueix: Andéléi

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Missatge de l'Arcàngel Gabriel sobre la veritat

Article Següent