Missatges de Gabriel, Identificar la veritat de la mentida-Compartint part d'una conversa amb els meus gües Asriah

  • 2015

-Tinc en aquest moment molts dubtes sobre el que és veritable i no ho és. Dins delos grups espirituals hi ha molt que no m'està ressonant.

-Saps que la intenció porta l'energia. Si la teva intenció és la connexió i expressió de la Font De Tot El Que És, aquesta connexió és present encara que la teva ment pugui enganyar-se.

Observa que encara en "el pla concret" del teu país i del teu planeta el tema fonamental avui passa per identificar la veritat de la mentida.

I com ho fas? per vibració

El teu ser reconeix la vibració de la veritat tot i que es posi diferents vestidures.

La veritat s'expressa de diferents maneres perquè d'aquesta manera arriba a més persones.

A vegades pots identificar l'AMOR en el llenguatge que utilitza. Altres vegades apareix com més racional o mecanicista si prefereixes.

Només percep el missatge final en cada cas. ¿Crea dependències, posa condicions? O vibra en una freqüència que et eleva?

El que moltes vegades et trava per identificar el veritable del que no ho és, són les teves creences. Són només patrons de pensament que has adoptat per diverses raons. Simplement suéltalas i obre't a sentir, sense judici.

Autor: Asriah

Article Següent