Nasa Descobreix Un Tercer Cinturó De Radiació Al voltant de La Terra.

  • 2013

NASA DESCOBREIX UN TERCER CINTURÓ DE radiaci VOLTANT DE LA Terra.

PRIMERA FOTO

Dues franges gegants de radiació, conegudes com els Cinturons Van Allen, envoltant la Terra, van ser descoberts el 1958. El 2012, observacions des de les Sondes Van Allen van mostrar que un tercer cinturó pot aparèixer algunes vegades. La Radiació aquí és mostrada en groc, amb g (NASA / Van Allen Probes / Goddard Space Flight Center)

Two giant swaths of radiation, known as the Van Allen Belts, surrounding Earth were discovered in 1958. In 2012, observations from the Van Allen Probes showed that a third belt can sometimes appear. The radiation is shown here in yellow, with g (NASA / Van Allen Probes / Goddard Space Flight Center)

Llegir més: http://www.foxnews.com/science/2013/03/04/nasa-discovers-new-radiation-belt-around-earth/#ixzz2Mb5cLsZB

A l'agost 31, 2012, una prominència gegant al sol va fer erupció, enviant fora partícules i una ona de xoc que va viatjar a prop de la Terra. Aquest esdeveniment pot haver estat una de les causes d'un tercer cinturó de radiació que va aparèixer pocs dies després al voltant de la terra.Un fenomen.

On Aug. 31, 2012, a giant prominence on the sun erupted, sending out particles and a xoc wave that traveled near Earth. This event may have been one of the causes of a third radiation belt that appeared around Earth a few days later, a Phenom (NASA / SDO / AIA / Goddard Space Flight Center)

Article Següent