NGSM - El nou grup de servidors del món, pel Mestre Tibetà, a través d'Alice Ann Bailey PART 3/4

  • 2011

PART III de IV

Activitats i Tècniques

1. Els objectius i ideals del Nou Grup de Servidors del Món han de ser constant i clarament presentats al públic pensant. Correspon als servidors decidir la manera de fer-ho i els mitjans a emprar-se. Se'ls ha de cridar l'atenció sobre aquestes activitats que, evidentment, estan d'acord al Pla, i donar a conèixer i ajudar a fer la feina i els projectes dels servidors del Món on sigui siguin. Per fer-ho, cal combinar amb tota rapidesa l'acció intel·ligent i deliberada, a causa de l'urgent de la crisi. Apareixeran aquells la funció consisteix a col·laborar i ajudar, però la nostra percepció espiritual ha d'estar alerta per reconèixer-los ...

Per mitjà d'una correcta activitat interna i una adreça intel·ligent, el Nou Grup de Servidors del Món respondrà acrecentadamente a les noves idees presentades, i entrarà en força, optimisme, relació interna i interacció. Haurà convertir-se i es convertirà en un grup fortament unit al món extern ...

La tasca immediata del Nou Grup de Servidors del Món consisteix a poder modelar les idees dels homes d'acord amb els canvis necessaris del pensament ia la nova tècnica de treball que s'ha de desenvolupar en tot el món. Per aconseguir-ho és necessari explicar les idees que hi ha darrere del grup i especificar clarament aquestes parts del pla que són d'aplicació immediata. Ha accentuar constantment la realitat de l'intern i subjectiu (el món de valors reals) i el poder dinmic de les idees a mesura que controlen, i pot demostrar-se que ells controlen tot el que succeeix avui en les nacions convulsionades. El que passa al món es deu al actual desenvolupament de les idees. Pel que fa a la tècnica a emprar-es podran presentar certs contrastos.

En l'actualitat totes les nacions estan empeadas a imposar al seu poble idees o conjunt d'idees. Als lders, no importa cun il·luminats siguin, els sembla que cal aplicar la força en una forma o altra i que exigeix ​​una drstica coercin. Això potser serà necessari quan ha estat mal interpretat el factor temps. Als lders els sembla que el bé immediat del poble és de major importància que qualsevol esdeveniment que pugui succeir-li a un individu o un petit grup. En la tasca del Nou Grup de Servidors del Món el factor temps ser millor comprès i el treball s'ha de fer amb la major rapidesa possible i sense coercin mental ofsica. Establir les bases correctes i promulgar els principis correctes té enorme importància i ha de refermar-se, però no s'ha de posar indegut mfasi en la regimentacin de les idees dels homes dins d'un temps estipulat. Amb prudència, previsió, premeditacin, amplitud i habilitat, ha de preparar-se el terreny i presentar-arguments a fi de fomentar la bona voluntat i desenvolupar i difondre la germanor a escala internacional.

Tericament, l'ideal de la germanor ha estat presentat per moltes 0rganizaciones, fraternitats i grups teosficos; però els que han promulgat la idea de la germanor en aquestes diverses organitzacions són massa separatistes i sectaris per dur endavant el treball en forma constructiva.

La funci primordial d'aquest Nou Grup és materialitzar aquestes idees que fins avui sols van ser teories. Han apartar la teoria del sentiment, de l'idealisme i de la aspiracinmstica, i tota la qesti ha de ser portada davant el públic com un factor concret i demostrat.

Han accentuar la manifestació de la bona voluntat i el compliment de la llei de l'amor, no la afiliacina les organitzacions amb els seus títols i doctrines. El Nou Grup de Servidors del Món s'ha de mantenir al marge de tot això, o en cas contrari, el treball es estavellar en les antigues roques de la doctrina i l'organització. Els membres del Nou Grup han de romandre superficialment vinculats per la mútua i bona voluntat i la unanimitat dels seus objectius, expressats malgrat els límits nacionals, les diferències racials i els prejudicis religiosos. Han de posar el pes de la seva influència darrere de tots els moviments que lluiten per eliminar les diferències i expressar objectius similars. Els seus membres fomentarn, ayudarny alentarn totes les tasques que porten a la sntesi ia la comprensió internacionals i que expressin aquestes interpretacions religioses que inculquen l'esperit d'unitat.

El poder que el Nou Grup de Servidors del Món manejarà oportunament, serà extret de dues fonts: primer, d'aquest centre intern o govern mundial subjectiu, els membres són responsables de la difusió d'aquests ideals i ideal que han conduït a la humanitat cap endavant, època després època. Aquest centre intern ha existit sempre, i tots els grans conductors de la raça, en tots els sectors, han estat vinculats amb ell. Els membres que componen aquest govern mundial subjectiu podran viure en cossos físics o estar desencarnats ...

Aquestes grans ànimes es distingeixen principalment pel fet que no coneixen limitació mental, i la seva inclusivitat és tal que per a ells no hi ha distincions racials ni diferències religioses.

La segona font d'on el Nou Grup de Servidors del Món extraurà el seu poder, serà dels homes de bona voluntat que hi ha al món en qualsevol moment donat. Seran capaços de posar en activitat, en determinat instant, tal força de pensament i tal transcendental opinió pública, que oportunament estaran en posició d'afectar definidament els assumptes mundials. Una de les funcions consistirà en posar en contacte els homes d'ideals similars i també dirigir i fomentar els seus esforços.

El coneixement d'aquests ideals serà divulgat a tot arreu tot i l'oposició i la desconfiança. Aquestes veritats s'han d'expressar en tots els idiomes i per tots els mitjans disponibles, i es faran circular utilitzant a tota persona que estigui disposada a fer-ho. No haurà escatimar ara cap esforç ni en els propers anys. Abans de res, aquest treball s'ha de fer per mitjà de la paraula escrita i, després, quan hi hagi disponibles persones entrenades, per mitjà de la paraula parlada. Hi ha d'haver síntesi d'esforç i eliminar els aspectes innecessaris i personals de la feina.

Els membres del Nou Grup de Servidors del Món aprenen generalment per l'oïda i la concentrada atenció que prové de l'actitud interna de sentir constantment. Estan desenvolupant aquesta percepció espiritual latent, però inactiva en l'home comú ... Aquesta actitud de sentir i el ràpid i consegüent reajustament als mandats interns rebuts, són la característiques del Nou Grup de Servidors del Món. (15-500 / 3).

2. Per tal d'aconseguir una idea del treball a realitzar-se durant els propers anys, serà de valor indicar tres de les activitats d'aquest Nou Grup. El seu treball està destinat a:

i. Produir l'equilibri de les forces que hi ha avui al món, responsables del prevalent desassossec i caos, perquè la raça pugui tornar a un punt d'equilibri.

ii. Actuar com a intèrprets de les noves actituds i activitats que, oportunament, regiran a la humanitat en la Nova Era.

iii. Aconseguir l'eventual síntesi i unificació de les persones comprensives i de bona voluntat d'un grup coherent. La majoria dels que treballen aïlladament en els diversos camps de l'activitat humana (política, religiosa, científica i econòmica) s'han de posar en contacte entre si i fer-los comprendre la seva unitat essencial.

El principal objectiu i propòsit dels que estan associats amb el Nou Grup de Servidors del Món és posar ordre en el caos i aconseguir que les qüestions àmpliament separatistes de la vida moderna adquireixin certa estabilitat. Llavors els homes tindran temps per establir els reajustaments necessaris, recapacitar i arribar a algunes conclusions vitals i arribar a un període de relativa quietud on es poden establir noves maneres de viure, per tal de percebre i desenvolupar coses més importants. (15-506 / 7).

3. Pel que fa a la feina unit requerit, només puc indicar les següents línia d'activitat, ia vostès els correspon seguir-les, si així ho desitgen, o fer el possible perquè altres ho facin:

i. Descobrir als homes i dones de bona voluntat, encara que no reconeguin que tenen prejudicis racials, nacionals o religiosos.

ii. Posar a aquestes persones en contacte amb les Unitats de Servei en els països en què visquin.

iii. Educar-los sobre el següent:

(A) Els principis de bona voluntat i el medi i mètode per a la seva veritable expressió en la vida diària.

(B) La necessitat que siguin treballadors actius, pràctics i constants per difondre la bona voluntat en el món.

(C) La necessitat de preparar llistes per intercanviar correspondència (crec que així ho diuen), enviant literatura als que veuen la vida des a l'angle dels valors espirituals i tracten de construir per al futur.

iv. Mantenir al corrent de les activitats que realitzen a les autoritats de qualsevol nació o de totes les nacions, a fi que sàpiguen que tot el que fan o pot fer, no tenen res de subversiu en les seves activitats projectades ni res que sigui causa de dificultats per 7ningún governant o govern.

v. Mantenir-se en constant contacte amb les Unitats de Servei i seleccionar acuradament els que representen el treball que han emprès.

vaig veure. Fer servir amb cura els grups de meditació, de manera que res en això pugui considerar-se com un secret, o despertar la sospita de ser una organització secreta. No ho són. S'ha de posar en relleu que aquest treball no és secret.

vii. Tractar de dur a terme en la forma més activa i conscienciosa l'ocupació de la premsa i la ràdio. Sobre aquests dos últims posin l'accent, ja que pel seu intermedi es podrà arribar a la majoria dels éssers humans.

viii. Tenir present que cada pleniluni de Wesak constitueix un període d'intens esforç, precedit per una preparació i purificació personals, procurant posar un fort èmfasi sobre:

(A) Despertar la sensibilitat a la impressió espiritual interna que emana de la Jerarquia i del Grup.

(B) Valorar intel·ligentment els passos que s'han de donar durant els propers dotze mesos, i l'acurat planejament per tal que es pugui materiaIizar.

(C) Distribuir el temps i els recursos correctament per arribar a ser treballadors actius en la causa de la bona voluntat.

(D) Esforçar-se per col·laborar en tot el que s'està realitzant en aquestes línies, la qual cosa implica descobrir a tots els grups i persones que treballen per aconseguir objectius similars.

(E) Subordinar els interessos temporarios al bé del tot i per mitjà de l'amor a la humanitat

Res més diré. He tractat d'indicar-los el que pot ser possible realitzar. si se segueixen els meus suggeriments i si el treball es porta a terme diligentment tot indicar que el treball de la Jerarquia i del Crist serà enormement accelerat. La necessitat i l'oportunitat exigeixen la correcta comprensió i demanen l'alegre col·laboració i el sacrifici de cada un, així com també el seu temps i els seus diners, quan intenten realitzar el nostre treball. (15-564 / 6)

Perills que ha d'evitar el Grup

S'ha de recordar que moltes persones, de diferents races I punts de vista religiosos, forma part, conscient o inconscientment d'aquest grup. Algunes d'elles es troben tan a prop del Pla, que la seva claredat de visió i la seva comprensió són molt reals. Saben i no obstant això necessiten estar molt segures sobre la correcta acció que han d'iniciar des de l'angle del temps. El seu principal problema és actuar amb habilitat i no tenir una percepció exacta. Altres no estan tan a prop del Pla i només el coneixen a forma vaga i general. Són ànimes consagrades i dedicades, però l'ambició personal i els prejudicis nacionals i religiosos, encara regeixen les seves ments, reaccions i maneres d'expressar-se. A vegades se senten molestos perquè altres persones de diferents races, tradicions i sentiments religiosos, estan tan a prop del Pla i dels Custodis del Pla com els estan ells. Dubten de l'autoritat dels individus que formen el Nou Grup de Servidors del Món, i de vegades tracten d'anul·lar a aquests deixebles que estan en el mateix camp que ells i això no ha de succeir. No hi ha temps avui per a tals trivialitats com ho és el prestigi personal o per posar l'èmfasi sobre una organització a expenses d'una altra, o perquè prevalgui determinat ensenyament, i encara que Són coses sense importància, obstaculitzen L'important, actualment és el front unit que podran presentar al món les persones de bona Voluntat durant els propers anys per tal de modificar el curs dels assumptes humans evitar una possible catàstrofe i introduir l'era d'unió, pau i abundància les ambicions personals han de desaparèixer. El desig personal, l'automació i la defensa pròpies, no tenen lloc en les files del Nou Grup de Servidors del Món. Com es pot fomentar la bona Voluntat en el món, sitges que la professen lluiten entre si? Com pot progressar el Pla dels Grans Éssers, i la conducció del món passar a les mans dels que tenen un objectiu definidament espiritual, si lluiten pel càrrec, la posició i la prioritat? Les personalitats no compten, només les ànimes tenen poder.

Per tant, els que pertanyem al Nou Grup de Servidors del Món o responem al seu missatge de bona voluntat, sacrifiquem les nostres diferències personals, les nostres interpretacions mesquines i les nostres ambicions egoistes en nom del servei mundial i l'amistat. Llavors podrem oferir als Custodis del Pla un instrument que Ells podran utilitzar amb plena llibertat.

Hi ha un altre perill que pot sorgir si es posa indegut èmfasi en l'aspecte organització del Nou Grup de Servidors del Món. Cal recordar que no és una organització, comú, com les que existeixen generalment en el món. El grup és un organisme, no una organització, tampoc és un grup propagandista, com generalment s'entén el terme, ni li interessa la política, la religió o la categoria que pugui tenir. La seva tasca consisteix a educar l'ésser humà i en expandir la consciència humana perquè puguin captar les noves i veritables idees. La seva funció rau en difondre el missatge de bona voluntat internacional i la unitat religiosa. Els membres del Nou Grup de Servidors del Món són, primordialment, intèrprets. Si els assumptes van com es desitgen, podran ocupar posicions i llocs destacats, ser poderosos i influents, treballar mitjançant la paraula parlada o escrita, i emprar tots els mitjans possibles, que poden ser utilitzats pel cervell o els diners, per a realitzar els seus esforços i evidenciar major capacitat en l'acció; però han de considerar com a simples mitjans per a un fi - l'establiment d'una bona voluntat mundial, comprensió amorosa intel·ligent, unió, pau i abundància. (15-504 / 5).

Entrenament dels servidors

1. Aquest projecte requerirà paciència i molta col·laboració. Els Membres del Nou Grup de Servidors del Món han de ser descoberts per la forma de reaccionar davant d'aquests ideals, ser entrenats sobre les noves premisses, educats en la tècnica del recte pensar, per actuar sense agressivitat, eliminant els antagonismes de qualsevol tipus; se'ls ha d'ensenyar la manera d'expressar i obtenir els ideals fonamentals d'unitat mundial, síntesi econòmica i col·laboració religiosa. Cal aplicar la Llei de l'Amor, expressada intel·ligentment, en totes les relacions humanes.

La tasca d'educar els homes i dones de bona voluntat ha de prosseguir el més ràpidament possible, però, s'ha de dur a terme sense interrompre l'harmonia. No ha d'interferir amb projectes i preferències nacionals, ni menysprear al govern nacional qualsevol que sigui. Tampoc es farà servir el nom del Nou Grup de Servidors del Món per a cap activitat política. Semblant acció significaria continuar amb els mètodes caducs i perpetuar els antics odis. No haurà de atacar-se a cap partit o grup, ni criticar dirigent o activitat nacional alguna. Durant molt de temps s'han utilitzat aquests mètodes i no han aconseguit establir la pau a la terra. Els membres del nou Grup de Servidors del Món i els que s'associen a ells no donen suport a partit, no estan a favor ni en contra de cap grup i tampoc accepten cap control. Tal és la posició imperativa que han d'adoptar. No tenen temps, energia ni diners per atacar o contraatacar. No obstant això, la seva actitud no constitueix una "resistència passiva". Treballen per equilibrar les forces del món i per a acréixer el grup dels que postulen la bona voluntat, la comprensió i la germanor. (15-510).

2. No es parlarà ja de va pacifisme, ja que no és un somni místic que espera l'acció de Déu i que el futur redreci les coses. Tampoc és una idea impráctica i inaplicable. És un pla per a la formació d'un grup els membres del qual pertanyen a tots els pobles, posseeixen un esperit de bona voluntat i una percepció interna tan clara sobre els principis que haurien de regir les relacions humanes en els assumptes mundials, que poden treballar poderosament per a la pau i la comprensió humana. És un procés sistematitzat d'educació, mitjançant el qual els homes i dones de totes parts seran entrenats per viure com a exponents de bona voluntat en tots els sectors de la vida, i és increïblement poderós el poder de la bona voluntat intel·ligent per a esmenar les dificultats de cada sector dels assumptes humans. Però fins ara, aquest creixent esperit de bona voluntat no ha estat intel·ligentment desenvolupat, aplicat i sistematitzat. Actualment, a tot el món, milers d'homes i dones poden ser entrenats d'aquesta manera i portats a una col·laboració recíproca, perquè es dugui a terme eventualment una unitat d'esforç en pro de la pau i de les relacions harmòniques. El Nou Grup de Servidors del Món tracta de descobrir a aquesta gent i unificar-la en un grup coherent. (15-511 / 2).

3. Els homes i dones de bona voluntat disposats a escoltar, a considerar ia treballar, han de ser descoberts i posats en contacte en tots els països ...

A aquests homes i dones de bona voluntat hauria de impartírseles un entrenament intensiu, per mitjà de fullets, contacte personal, correspondència, conferències i debats i, amb el temps, si fos possible, mitjançant un diari que serà, literalment dit, l'òrgan del Nou grup de Servidors del Món. Donarà informació sobre les activitats que fomenten la bona voluntat, la comprensió internacional, l'educació mundial i la realització científica.

Al final d'aquest període hauria d'haver al món un nombre suficient de personal sensible a aquests principis i oportunitats, que puguin fer un impacte definit en la consciència pública. D'aquesta manera augmentarà ràpidament el contacte entre els veritables intel·lectuals del món. L'educació d'aquests pensadors haurà de ser duta a terme pels servidors del Món d'acord a les regles següents:

i. No ha de ser pronunciada ni escrita cap paraula, que pugui interpretar-se com parcial o que atac a un governant, govern o activitat nacional. "L'odi no cessa per l'odi, cessa per l'amor".

ii. No s'han de publicar en fullets, diaris, circulars o cartes, que desperten l'antagonisme d'un govern, partit polític, estratègia econòmica o organització religiosa. Només han d'expressar-principis d'aplicació universal, i no es permetrà partidisme algun.

iii. Cap raça o nació ha de ser considerada (sigui en forma verbal o escrita) de major importància que una altra raça o nació. s'ha de subratllar l'aspecte humanitat. Per tant, no ha de atacar-se a els que pensen d'una altra manera. En aquest tercer grup equilibrador -el Nou Grup de Servidors del Món- no han de tenir cabuda l'odi racial, la diferència religiosa i l'ambició nacional.

iv. Els membres del Nou Grup de Servidors del Món no s'han d'identificar amb cap propaganda política, religiosa o social. Tal propaganda té efectes separatistes i engendra visions i odis ...

v. En totes les nacions s'han de crear contínuament Unitats de Servei. Ja hi ha diverses d'elles, i els seus objectius són:

(A) Educar els ciutadans de la seva nació perquè prestin servit en forma bondadosa i sense agredir ningú. S'inculcarà 1 inofensividad positiva que, de cap manera, s'oposi a l'activitat intensa i intel·ligent ia la propagació dels ideals que condueixen a la comprensió mútua i, eventualment, a la unió, la pau i l'abundància.

(B) Establir en cada país i oportunament a cada ciutat, un centre d'informació destinat a subministrar dades sobre les activitats dels homes i dones de bona voluntat de tot el món ...

(C) Reunir els membres del Nou Grup de Servidors del Món i els que estiguin associats a ells per similitud d'idees i visió ...

(D) Classificar i investigar el treball i els ideals de tots els grups que pretenen tenir un programa internacional tendent a esmenar les diferències mundials i les querelles nacionals, a treballar per a una millor comprensió entre les races ja harmonitzar les diferències religioses i la guerra de classes ...

vaig veure. No es permetrà actuar en secret en el Treball del Nou Grup de Servidors del Món. Les societats secretes estan sempre propenses a l'atac ia la suspicàcia ... Els membres del Nou Grup de Servidors del Món han de ser encoratjats per fer contacte amb personalitats destacades en els cercles governamentals i eclesiàstics, i il·lustrar-sobre els objectius del grup.

Els conceptes inicials han de ser realitzats en la seva puresa essencial; el procés d'educar d'aquesta manera al públic ha de portar-se endavant amb diligència i tacte i cultivar la saviesa a fi d'evitar tot antagonisme, crítica i odi. El poder d'un grup que treballa d'aquesta manera serà enorme. Es poden obtenir resultats sorprenents. Aquesta no és una promesa vana, sinó incidental a la conservació dels conceptes inicials ia la pràctica constant de la bona voluntat. (15-514 / 7).

4. En aquests moments de la història humana, els deixebles necessaris per als ashramas són entrenats en el nou grup de servidors del món. Aquesta és una nova aventura jeràrquica. També en aquest grup els deixebles acceptats aprenen a actuar com actua la Jerarquia, la qual treballa en el camp del viure humà; el nou grup proporciona al nou deixeble un camp similar. De vegades també convergeixen cap a aquest grup, iniciats de diferents ashramas, per tal d'estudiar el calibre i qualitat dels deixebles entestats a salvar el món, ja que per mitjà d'ells la Jerarquia porta a terme Els seus plans. Els iniciats actuen principalment en els nivells mentals i després l'escena; per això el seu poder és molt gran, sent particularment així pel que fa als que han rebut la tercera iniciació. No obstant això, cert percentatge està actiu en el món de la vida quotidiana. (18-195).

5. No només va ser reemplaçat l'acostament individual a la Jerarquia, per l'acostament grupal, sinó que en l'actualitat és possible dur a l'objectivitat i exteriorització certa part de l'entrenament. D'allí l'establiment del nou grup de servidors del món, que, mentre actua en el pla extern del viure físic i quotidià, manté una estreta integració ashrámica, proporcionant així un camp de servei per als deixebles acceptats que tracten d'expressar el servei, i també el lloc de reunió, on tots els empeñosos aspirant puc provar ia més comprovar els seus mòbils i persistència, prèviament a la seva acceptació directa. Això és una cosa nova, perquè la responsabilitat de preparar l'aspirant per al discipulat acceptat, es fa arribar al deixeble acceptat, allunyant de l'atenció immediata del Mestre que l'accepta, el qual queda lliure per dedicar-se a un altre camp de servei. (18-202).

La Situació Actual

1. Quina és llavors la situació actual del grup de místics que s'estan integrant? Permetin-me ser una mica més explícit.

En qualsevol pas europeu, als Estats Units d'America i en parts d'Àsia i Sudfrica, es troben alguns deixebles, encara no reconeguts pel món, que pensen en la veritat., Les crido l'atenci sobre aquesta frase. Els treballadors ms importants d'aquest nou grup i els que es troben ms prop dels Grans Éssers, són aquells la vida mental quotidiana est orientada pel nou ideal. En veritat, la seva vida mental pot desenvolupar-se en activitats exotricas definides però són abans de res, els que viuen al lloc elevat i secret i treballen des de all. Exerceixen tranquil·lament influència silenciosa, sense accentuar les seves personalitats, els seus propis punts de vista i idees ni els seus mtodes de tirar endavant el treball. Posseeixen plena comprensió de les seves pròpies limitacions, sense ser obstaculitzats per elles, ja que reflexionen fins portar a la manifestació objectiva aquest aspecte de la visi que té per missi vivificar i donar-li forma. Són necessàriament cultes i instruïts, perquè en aquests moments difcils de transici han de conrear una comprensi universal de les condicions imperants i posseir una idea general del que transcorre en els diferents passis. En realitat no posseeixen nacionalitat, en el sentit de considerar al seu propi pasi la seva afiliacin poltica com d'importància transcendental. Estan preparats per organitzar lenta i fermament aquesta opininpblica que al final apartar l'home del sectarisme religiós, de l'exclusivitat nacional i dels prejudicis racials.

Són extrets de tot arreu, i atreuen cap s als que estan lliures de les antigues limitacions, de teories polítiques, religioses o culturals. Els membres d'aquest grup un, s'organitzen en grups a aquestes ànimes avançades destinats a iniciar la nova era de pau i bona voluntat. Aquestes ànimes, influïdes pels integrants d'aquests grups, són uns pocs milers entre milions d'homes; actualment sols uns cent cinquanta-sis dels quatre-cents deixebles acceptats que treballen en el món, posseeixen activitat mental per formar part d'aquest grup que lentament es va formant. Constitueixen el nucli del que algnda ser una força dominant. La seva influència, durant els propers vint anys, ser bastant potent com -per atreure l'atenci poltica, sempre que els que hagin percebut la visió de un poderós grup subjectiu de ànimes reflexives, pronunciïn les paraules necessàries i delineen aquests conceptes que acelerarn el treball d'integraci, la qual cosa posaran a les unitats d'aquest grup en contacte entre si. Facin tot el possible perquè això es realitzi i sigui el missatge i la nota clau de la feina que tots han de fer on sigui es trobin. (4-304 / 5).

2. El pronunciat contrast d'idees per exemple, entre el totalitarisme i la democràtica llibertat de pensament (existeix realment tal llibertat democràtica, germà mo?) -, est obligant els homes a pensar, reflexionar, interrogar i meditar. A causa d'això el món s'enriqueix en gran i tota la família humana surt d'un pronunciat cicle de karma ioga i entra al requerit cicle de raja ioga, d'una activitat irreflexiva a un perode d'il·luminat control mental, il luminació n mental creada per l'activitat meditativa i reflexiva de tota la humanitat, llevndose a terme sota la guia del nou grup servidors del món, que actua per impressi jerrquica. (6-196 / 7).

3. La clau de les dificultats que pateix la humanitat (les dificultats econmiques dels darrers dos-cents anys i les desavinences teolgicas de les esglésies ortodoxes) es deu al fet que va rebre i no va donar, va acceptar i no va compartir, acumular i no distribuy. Això ha implicat el trencament d'una llei que ha col·locat a la humanitat en una posició de culpabilitat. La guerra ha estat l'elevat preu que el gènere humà ha hagut de pagar a causa del gran pecat de la separativitat. Les idees provinents de la Jerarquia ha estat deformades, mal aplicades i erròniament interpretades, i és tasca del Nou Grup de Servidors del Món contrarestar aquest mal ...

Els homes no viuen d'acord al que saben ni posen en pràctica els seus coneixements; interfereixen l'afluència de llum, no es disciplinen; estan controlats pel desig cobdiciós i l'ambició il·legal, en comptes del coneixement intern. (7-8).

4. La humanitat també està malalta i espera la seva curació. La curació serà efectuada per mitjà del Nou Grup de Servidors del Món i dels homes de bona voluntat, ajudats per la Jerarquia, del centre planetari s'extrauran les energies curadores. (17-484).

5. ¿Quina hauria de ser llavors el treball que s'ha de realitzar en el present immediat? Delinearé el programa fins on sigui possible.

Primer, enfortir i establir fermament el vincle entre vosaltres i tots aquells a qui reconeixen com a possibles deixebles actius en el nou grup. Per efectuar-ho, han de posar-se al dia de la feina dels dirigents de grups dels diferents països del món, Suïssa, Estats Units, Holanda, Alemanya i Gran Bretanya. D'acord a la reacció que produeix aquesta visió del nou tipus de treball de la nova era, podran prendre llavors una decisió momentània. Observin com treballen. Noten si posen èmfasi sobre les personalitats. Si la ambición personal parece regir sus actividades, si han determinado trabajar en el grupo de místicos por ser novedoso, o porque les da cierto prestigio y excita su imaginación, o les proporciona oportunidades para reunir gente a sus alrededor, entonces despreocúpense de ellos, pero – guardando silencio – dejen que el tiempo y la ley corrijan su actitud.

Segundo sean receptivos a quienes los buscan y parecen vibrar en la misma nota. Me refiero aquí al grupo al cual todos pertenecen subjetivamente. Estos vendrán si trabajan con decisión y emiten claramente la nota de unidad como para no tener dudas respecto a sus móviles ya su actividad desinteresada. Tal vez conozcan a algunos de los ciento cincuenta y seis que forman el núcleo actual (.) y trabajen al unísono con ustedes, aunque quizás no lo hagan en el mismo campo especifico de acción.(.): (1934).

Debe tenerse presente el cuadro de una vasta red de grupos que trabajan en muchas direcciones, pero conteniendo en su centro o detrás de ellos –que actúan silenciosa y persistentemente e influyen mediante el contacto con el alma—, a uno o más miembros del nuevo grupo que está surgiendo lentamente. Estos puntos focales, con los cuales la Jerarquía trata ahora de trabajar, mantienen unidos telepáticamente, y deben trabajar exotéricamente con As plena comprensión, evitando cualquier interferencia y dejando a cada trabajador en libertad parra enseñar a su propio grupo como él cree conveniente. Los términos empleados, los métodos aplicados, las personas con quienes se ha hecho contacto, las verdades enseñadas, la disciplina de la vida, conciernen solamente al discípulo activo.

Sin embargo, los miembros de este grupo de trabajadores de la nueva era, poseerán ciertas características generales. No impondrán por la fuerza dogma de ninguna especie, ni harán hincapié en alguna doctrina o autoridad. No les interesará tener autoridad personal, tampoco se apoyarán en una autoridad tradicional, sea religiosa, científica, cultural, u otra forma de verdad impuesta. Los métodos de acercamiento a la realidad serán reconocidos y cada uno tendrá libertad de elegir el propio. Estos trabajadores no impondrán disciplina alguna sobre quienes traten de colaborar con ellos. Las ideas de determinada persona o conductor, respecto a la forma de vivir y trabajar, meditar y comer, de las unidades de su esfera especial de actividad, no son de valor. Los integrantes de este nuevo grupo trabajan esotéricamente con almas y no se ocupan de los detalles de la vida personal de los aspirantes a quienes procuran inspirar.

Esta regla es fundamental, y eliminará de este grupo de servidores mundiales a muchos honestos aspirantes que ahora se están formando. La tendencia a imponer el propio punto de vista indica falta de comprensión y excluye a muchos. (4-305/6).

Introduciendo la Nueva Era

El futuro es halagüeño, siempre que el hombre pueda aprender las actuales lecciones que le fueron presentadas con toda claridad; debe aceptarlas y comprender claramente la naturaleza del problema y de la crisis, con sus numerosas ramificaciones y diversas inferencias.

…Un índice de esta crisis lo tenemos en la forma lenta y cuidadosa con que se organiza el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Sus miembros están supervisando e introduciendo la Nueva Era, y presenciando los dolores del nacimiento de la nueva civilización y la llegada a la manifestación de una nueva raza, una nueva cultura y una nueva perspectiva mundial. El trabajo es necesariamente lento y quienes están sumergidos en los problemas y sufrimientos, hacen difícil encarar el futuro con confianza e interpretar el presente con claridad. (12-59).

El Futuro del Grupo

1. El futuro de este grupo mundial del cual ya hemos hablado, depende de dos cosas:

Primero, es necesario que los discípulos aislados que trabajan en todos los países del mundo, sean conscientes unos de otros y entren en relación telepática. Esto podrá parecer una visión maravillosa, pero impracticable. Les aseguro que no es así. El trabajo para establecer esta relación puede ser lento, pero es consecuencia inevitable de la creciente sensibilidad de todas las almas que trabajan en el campo mundial. Su primer índice es el reconocimiento instintivo cuando se encuentran los componentes de dicho grupo y hacen mutuo contacto por medio del intercambio mundial. Reciben un inmediato destello de luz, un intercambio eléctrico instantáneo, una súbita sensación de similitud de visión y de objetivo, o una oportunidad vital de colaborar recíprocamente y ayudar en el trabajo en el que todos están interesados.

Cuando los discípulos activos de todas partes se encuentren, reconocerán inmediatamente que su trabajo es idéntico y se aconsejarán recíprocamente sobre la forma en que serán posibles la colaboración y el esfuerzo suplementario. Dentro de treinta años aproximadamente, la interrelación entre las unidades de este grupo (por dispersos que estén en todo el mundo) será tan estrecha, que se reunirán diariamente a una hora determinada y en un lugar secreto.

…El segundo requisito que establecerá relación entre los discípulos activos de este grupo es la capacidad de recordar, constante y correlativamente, tanto la vida interna como la externa. Lo denominamos continuidad de conciencia, y con esto significamos poder ser plenamente conscientes de los acontecimientos, en todas las esferas y sectores del ser, durante las veinticuatro horas del día. Hasta ahora está muy lejos de ser así, no existe verdadera percepción de la existencia durante las horas de sueño. La vida de los sueños, como se la define, está tan llena de ilusión como cualesquiera de las experiencias síquicas inferiores. El lento aumento de interés por los sueños, desde el punto de vista de la sicología y la investigación de sus probables fuentes, son las primeras débiles tentativas hacia el establecimiento de esta conciencia sobre una base verdaderamente científica. Aún no existe un consciente registro de la actividad mental durante esos momentos, cuando el cuerpo emocional por ejemplo, es el centro del escenario. ¿De qué se ocupa la mente durante un largo período de perturbación emocional? Sabemos que tiene vida propia y leyes. Por otra parte, ¿cuáles son las actividades del alma cuando la personalidad está ocupada exclusivamente con sus propios asuntos? ¿Pueden imaginar una época en que el desarrollo de la conciencia alcance la etapa donde existe una reacción sensoria, en todos los sectores de la naturaleza del hombre y todo sea registrado por el cerebro? Los hombres ya son conscientes de la actividad del plano físico y simultáneamente de la vivencia emocional. Esto, para la mayoría, es una condición común y corriente. Donde es posible registrar dos actividades a la vez, ¿por qué no tres o cuatro al mismo tiempo? Tal vez el futuro que tiene por delante la raza, y los discípulos activos serán los primeros en expresar y demostrar esta expansión de conciencia.

De este modo deben ser desarrollados y acrecentados, porque también están íntimamente eslabonados entre sí.

He puntualizado el desarrollo del futuro inmediato del discípulo individual. ¿Qué tiene por delante el grupo en el futuro inmediato?

Ante todo, un período preliminar en que surgirá la conciencia pública y hará así sentir su presencia. Esto se efectuará mediante la constante comunicación de los nuevos ideales y el continuo énfasis puesto sobre la unicidad esencial de toda la humanidad, resultado de la uniformidad y la inclusividad de la nota emitida en todas partes. Durante esta etapa no debe haber trabajo apresurado ni acción precipitada de ninguna especie. (4-307/10).

2. Más adelante, como resultado de su relación telepática y de sus conferencias conjuntas, surgirán ciertos grupos y escuelas esotéricas de desarrollo, con el fin de equiparlos más rápidamente para el servicio mundial. En estas escuelas se enseñarán los métodos de meditación, la intensificación de la vibración, las leyes del universo y el correcto empleo del color y del sonido. Pero todo estará subordinado a la idea del servicio ya la elevación de la humanidad. También las escuelas mencionadas en el libro Cartas sobre Meditación Ocultista vendrán gradualmente a la existencia. (4-312).

Trabajo Creador

¿Cuál es el trabajo creador que enfrenta a los Ashramas de la Jerarquía ya los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo que trabajan en forma creadora bajo la inspiración y la impresión de la Jerarquía? Ese trabajo se clasifica en dos partes:

1. La tarea de poner orden en el caos.

2. La tarea de preparar el camino para la reaparición de Cristo.

Mucho deber realizarse para cambiar las condiciones, instituir nuevos valores y producir la entrada de una civilización totalmente nueva – civilización que permita la exteriorización de los ashramas o de la Jerarquía y, por lo tanto, la restitución del control jerárquico o espiritual, tal como fue conocido en antiguos días atlantes, sólo que esta vez en una vuelta más elevada de la espiral, y también con la inteligente colaboración y sabia ayuda de la humanidad, factor que faltaba en la civilización anterior. Cuando el aspirante individual haya considerado esto durante la meditación reflexiva y concentrada y también durante la meditación reflexiva y conjunta de los numerosos grupos espiritualmente orientados que existen hoy en el mundo, y cuando el nuevo grupo de servidores del mundo y la Jerarquía trabajen en una más estrecha colaboración, entonces la visualización y la proyección de la civilización propuesta habrán alcanzado un punto de precipitación muy definido e importante. Entonces, el llamado invocador de la conjunta Jerarquía y del nuevo grupo de servidores del mundo será tan potente que evocará una respuesta de la humanidad, siguiéndole un ciclo de organización, planificación y expresión efectiva. La reflexión, la meditación y la visualización darán lugar al pensamiento científico (que es esencialmente meditación) ya la necesaria actividad en el plano físico. (6-195/6).

Ritmo Cíclico del Trabajo del Nuevo Grupo

Todos los procesos creadores avanzan con ritmo clásico. El ritmo fijado por el nuevo grupo de servidores del mundo es de un ciclo de tres años, y usted se ajusta al mismo ritmo. En mayo de 1936 terminó uno de estos ciclos. Debe tener muy en cuenta estas fechas y preparar sus planes para el futuro. De este modo trabajará de acuerdo con la ley y en la línea de menor resistencia. Procure que cada ciclo de tres años se ajuste al ritmo de creación. En el primer año ponga el énfasis en la actividad del principio que está en manifestación, utilizando lo que aparezca, y con ello tiene que trabajar. En el segundo año, procure que surja y se escuche con claridad la cualidad de la nota. En el tercer año, deje que todos vean detrás de la forma, expresándose por medio de la cualidad, la vivencia y la actividad de la vida que mora internamente. Tenga en cuenta esto mientras consolida el trabajo. La tónica del primer año de trabajo debe ser consolidación; la del segundo, expansión; mientras que en el tercero debe hacer un impacto definido en la conciencia pública, emitiendo y haciendo resaltar claramente determinada nota. Si se recuerda este ordenamiento cíclico, no se cometerán errores serios… El nuevo grupo de servidores del mundo debe trabajar en ciclos de tres años, y es necesario construir los cimientos para alcanzar esta realización cíclica. Este ritmo cíclico eliminará la tensión; sin embargo, permitirá que los trabajadores del grupo se den cuenta de que no hubo fracaso. Es imposible hacer un buen trabajo cuando se cree que se ha fracasado o no ha habido realización. (5-163/4).

El Plan para la Humanidad

1. Se debe comprender, primero, que existe un Plan para la humanidad y que este Plan ha existido siempre. Se ha manifestado a trav s del desarrollo evolutivo, durante épocas pasada, como también a través de ese impulso especial dado época tras época por los grandes intuitivos e instructores de la raza. Existe un número suficiente de hombres y mujeres en el mundo adecuadamente desarrollados que pueden hacer contacto con y trabajar para el Plan. Está llegando a ser un reconocimiento grupal más que una revelación intuitiva. En segundo término, se debe observar que existe en nuestro planeta un grupo de hombres y mujeres que pertenecen a todas las naciones, se hallan definitivamente en el Sendero del Discipulado y, por eso, sirven definitivamente a la raza. Se han unido, subjetivamente, en una entidad denominada Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a falta de un nombre más apropiado. Sus características son bien conocidas, porque algunas personas han hecho un cuidadoso estudio de este grupo durante dos o tres años, y también innumerables personas forman parte de él.

Es alentador para nosotros comprobar que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo trabaja en conexión con el Plan de los Grandes Seres, que emerge con rapidez y numéricamente se ha acrecentado en forma vital durante los últimos años y existe más estrecha fusión interna que nunca. El grupo está compuesto de:

i. El núcleo interno, está formado por servidores activos, conocidos como los discípulos que están en contacto consciente con el Plan y trabajan afanosamente para desarrollarlo.

ii. Los que han respondido a la visión, tal como les ha sido presentada por ese núcleo interno, y se han alineado definitivamente del lado del Plan, siendo, por lo tanto, hombres y mujeres de buena voluntad.

En conexión con estos dos grupos, existe un público que aumenta y responde considerablemente a las nuevas ideas. Ha expresado su interés y ver materializado en forma adecuada el Plan en el mundo. Deben las distintas necesidades de estos grupos, y éste es el problema que pasa los que trabajan en colaboración consciente con la Jerarquía. (15-492/3).

2. Se ha afirmado que Quienes constituyen el gobierno interno del mundo, la llamada Jerarquía planetaria, trabajan para facilitar la entrada de los nuevos ideales y objetivos en la conciencia de la raza, ideales y objetivos que caracterizan a la Nueva Era. Esta afirmación es importante pues indica que el esfuerzo que se está haciendo hoy está de acuerdo con el desarrollo evolutivo de nuestro planeta, por lo tanto, su éxito final es seguro. El trabajo que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se empeña en realizar, está destinado a acelerar ese proceso, evitando así un largo período de dificultad y desorden. Aunque este esfuerzo tenga éxito o no, lo mismo se logrará el objetivo final, pero puede acelerarse si los hombres valoran cabalmente la situación inmediata que enfrentan y dan los pasos necesarios para cambiar la situación actual.

El nuevo Plan de los Grandes Seres es sólo una extensión, en último análisis, del Plan que siempre ha existido. No se ha efectuado ningún cambio en la idea fundamental. El éxito del esfuerzo actual depende de la disponibilidad de las fuerzas que representan la rectitud progresista y la capacidad de los discípulos del mundo para actuar al unísono, a fin e influenciar a la opinión pública en forma tal que pueda producirse un cambio mundial en la actitud humana. Pero los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no deben disipar sus esfuerzos en actividades secundarias; ya tendrán tiempo para ocuparse de ellas cuando se haya logrado la principal finalidad. Puede decirse que los objetivos inmediatos del Plan son:

i. Elevar el nivel de la conciencia humana, de manera que los hombres y mujeres inteligentes y reflexivos estén conscientemente en contacto con el mundo de las ideas y el reino de la percepción intuitiva. Esto significa que podrán ser orientados hacia la realidad…

Esta no es la descripción de una utopía inmediata. La modificación de la situación actual, aún en pequeña medida, es una tarea hercúlea y pondrá a prueba, al máximo, los recursos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

ii. El esclarecimiento de la situación internacional, es el segundo objetivo de Quienes desarrollan el Plan. Es necesario que cada nación se dé cuenta de dos cosas: Primero, la importancia que tiene ocuparse de sus propios asuntos y problemas internos, de embellecer la vida nacional mediante el orden, la estabilización y, sobre todo, la libertad. Cada nación debe ajustarse internamente a la paz. Esto no debe consumarse por medio de las fuerzas armadas de algún grupo poderoso, sino considerando inteligentemente las necesidades del pueblo, sin exceptuar ningún sector de la vida nacional.

Segundo, la necesidad primordial de que cada nación comprenda su responsabilidad hacia las demás naciones, y la interrelación que existe en todas las partes de la vida de nuestro mundo…

El tercer objetivo es fomentar la idea de formar grupos que tengan como base la comprensión, la interrelación y la buena voluntad grupales. Estos son los cuatro ideales de ese grupo subjetivo que trabaja en el plano físico denominado el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Si dichos ideales llegan a materializarse, este nuevo grupo proporcionará un núcleo para ese futuro grupo mundial que unificará gradualmente a todos los hombres en pro de la verdadera hermandad…

Este grupo proporcionará una entidad internacional, compuesta de hombres inteligentes y de buena voluntad, que inevitablemente controlarán el destino del mundo y traerán la paz mundial, organizando así el nuevo orden mundial. Lo harán sin emplear los antiguos sistemas políticos, la propaganda violenta y la fuerza organizada, característica del viejo sistema. Su método es la educación; moldearán la opinión pública y fomentarán la mutua buena voluntad y la interdependencia nacional, religiosa y económica. Lo que realmente están tratando de hacer es despertar una actividad más plena un aspecto de la naturaleza humana que siempre ha estado presente, pero subordinado hasta ahora a fines egoístas o ambiciosos. Los seres humanos son bondadosos por naturaleza, cuando sus mentes no están distorsionadas ni su visión afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la propaganda política y las dificultades raciales o religiosas.

…Estas metas no se alcanzarán mediante la propaganda apoyada por la fuerza, sino por el ejemplo, y respaldados por el sacrificio y el amor. Otro objetivo importante del Plan que se materializará posteriormente cuando las condiciones mundiales hayan mejorado, es el surgimiento de ese grupo de almas que actuará en el plano físico, del cual el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el representante externo. Esta aparición puede denominarse, en la fraseología cristiana, el segundo advenimiento de Cristo y Sus Discípulos, o la manifestación de la Jerarquía planetaria, o la aparición de los Maestros de Sabiduría, los cuales restablecerán en la tierra los antiguos misterios e instituirán nuevamente la Orden de la Iniciación.

Tal es la idea amplia y general de los objetivos del Plan y la meta de sus Custodios. Cada etapa del mismo constituye un campo de servicio activo, y todas las personas de buena voluntad y los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tienen su lugar en uno de su sectores. Los miembros de este grupo son, en realidad, intermediarios entre los Custodios del Plan, que expresan la mente y el propósito de Dios, y el público inteligente. Constituyen el “club de cerebros” del planeta, porque luchan en forma definida con el problema de la inquietud y la angustia existente en los campos económico, político y religioso. A través de ellos debe realizarse el Plan y, si trabajan con el deseado altruismo y sabiduría y demuestran la destreza necesaria en la acción eventualmente obtendrán mucho poder; un poder basado en la inteligente buena voluntad, en la correcta compresión de la hermandad y en la determinación de lograr el bien del todo y no el bien de ciertos sectores de la vida nacional, o de ciertas naciones a expensas de otros sectores y otras naciones. De allí que recalquen constantemente la necesidad de pensar en términos de buena voluntad hacia la totalidad. (15-494/7).

Article Següent