Qu vol dir bodichita per a tu?

  • 2014

Des de la meva experiència, la meditació no té un efecte transformador si no es desenvolupa la compassió.

No hi ha cap dubte que la bodichita és l'arrel, el fonament de totes les pràctiques. Sense bodichita res d'això té sentit, no té força ni lògica. Des de la meva experiència, la meditació no té un efecte transformador si no es desenvolupa la compassió. Es converteix en alguna cosa sec i inútil i crea cert desinterès fred que, al meu entendre, no era el que Buda proposava. En última instància el treball que es pretén aconseguir mitjançant les diverses pràctiques és enderrocar totes les barreres, i no hi ha barreres més tangibles que les que impedeixen tenir un cor compassiu i obert a tots els éssers, inclosos els insectes i els nostres enemics. Començar a modelar un nou tipus de relació amb ells, és per a mi, el principi de la pràctica.

Hi ha una pràctica molt poderosa i senzilla que vaig començar a utilitzar fa moltíssims anys: quan em trobava amb qualsevol criatura, ja fos una persona, un insecte o el que sigui, el primer pensament que em permetia generar cap a aquest altre ésser era: "et desitjo felicitat ". Una cosa molt simple, però hem d'assegurar que el primer pensament sigui: "et desitjo felicitat". Això transforma totalment el que succeirà a partir d'aquest moment amb aquesta altra persona. Aquesta és la meva pròpia experiència, ho tinc molt clar.

Algunes vegades, quan ens enfrontem a un enemic o una situació física immediata, cara a cara, és molt difícil. Aquí és quan el procés meditatiu de ser capaços d'impedir que sorgeixi una emoció aflictiva es torna important de veritat. Podem crear un espai en el qual notar com sorgeix i, abans que ens domini totalment, transformar-lo i veure-ho tal qual és: "És la ignorància fent manifesta: aquest enuig no és més que ignorància de la nostra part i de la seva". Transforma-i deixa-anar, transforma-la en amor. Et desitjo felicitat. Si ho provem, veurem que marca una gran diferència.

ET DESITJO FELICITAT

Richard Gere

Article Següent