Què és la Consciència Universal?

 • 2015

Vivim temps complicats, guerres, fam, escassetat d'aigua, malalties noves que es converteixen en pandèmies, l'escalfament global, i una gran llista de coses que fem al planeta.

Com a individus, cada un té consciència, de la mateixa manera hi ha la consciència universal. Però qu és la consciència? D'acord a la Reial Acadèmia Espanyola, consciència, és Propietat de l'esperit humà de reconèixer-se en els seus atributs essencials i en totes les modificacions que en si mateix experimenta. És aquesta capacitat que tenim i ens permet diferenciar el bé del mal, reflexionar sobre com ens auto percebem com a individus part d'aquest món. Aquesta consciència tamb és cridada veu interior i és aquella a la qual recorrem quan necessitem un consell.

D'altra banda, hi ha una mateixa veueta per a tots, parlem de la consciència universal, moltes persones ho diu Déu, Karma, Univers, entre d'altres noms, depenent de les creences culturals i religioses de les persones.

Es diu que l'ésser humà fa servir entre l'1% al 5% de la capacitat cerebral, però, existeixen mètodes i tècniques per desenvolupar major capacitat mental. Per exemple la meditació, Programació Neurolingüística, ioga, per esmentar alguns. Això ens permet anar despertant la intuïció, s'aconsegueix desenvolupar més als sentits, de la vista, fins arribar a veure allò que aparentment no és visible; l'auditiu, per escoltar els missatges que els nostres àngels tenen per a nosaltres; el tacte, per admirar la bellesa que la vida ens ofereix; el gust per apreciar els diferents sabors de la vida; i l'olfacte, per percebre les aromes que el món ens ofereix.

A partir d'aquí, l'univers es converteix en un màgic lloc, ple d'experiències per descobrir, com si es tractés de conèixer un món nou, complet de meravelles per trobar, un lloc en el qual fer el bé és l'única opció, és despertar la part del cervell que només busca maneres de fer d'aquest món un millor lloc per viure.

La consciència universal és aquesta mateixa consciència, aquesta mateixa veu que escolta cadascú al seu interior, però expandida a més d'una persona, i propagada entre elles mateixes. També se li coneix com la supraconciencia. Que motiva a la compassió, solidaritat, simpatia, que fa créixer el sentiment de l'amor pel proïsme.

Quan s'ha arribat a aquest nivell, s'és capaç de veure, entendre infinitament més del que el món presenta, estimés incondicional i desinteressadament. Ser generós, amable, compassiu, humanitari, savi, és el que la consciència universal té com a fi per a cada individu.

Amb la consciència universal desenvolupada, és com si es veiés una fotografia amb tot el context en què es va prendre.

Entre les recomanacions que es donen per assolir la consciència universal es troben:

 • Estimar incondicionalment i sense inclinacions a tot el que existeix en l'univers
 • Meditar tots els dies, almenys mitja hora al dia
 • Evitar fer judicis i tenir prejudicis sobre algú o alguna cosa
 • Observar amb neutralitat els pensaments, paraules, sentiments, emocions, accions, intencions, i tot el que emetem
 • Tenir fe en el poder Superior
 • Agrair el que vingui a la teva vida, sigui del nostre grat o no
 • Observar el que ens molesta dels altres i entendre que són els nostres miralls i ens permeten observar-nos mitjançant ells
 • Viure en l'aquí i l'ara, gaudir el valuós regal del present
 • Servir en silenci al proïsme
 • Tenir cura el que donem a l'univers

És agradable notar com cada vegada, més persones accepten en la seva vida la consciència universal, es permeten obrir el seu pensament i prestar oïdes per escoltar a l'univers parlant, que s'obre a la possibilitat de desenvolupar una espiritualitat. Si tu has aconseguit entrar a aquesta consciència, és moment de compartir la teva experiència amb els altres, de convidar a més a conèixer-la, expandir perquè tots puguem ser part de la mateixa i puguem fer el bé en conjunt.

La consciència universal és la que ens porta a ser un amb tot. I hi és per a nosaltres, disposada a que la descobrim i desenvolupem, és la nostra, la meditació és un bon camí que ens porta a ella, només necessitem les eines de llum i amor per trobar i obrir aquest gran regal que només està esperant-nos ...

Autor: Daniela Navarro, redactora de la gran família de hermandadblanca.org

FONT:

• https://djxhemary.wordpress.com/2010/12/09/caminos-a-la-conciencia-universal-propuesta-para-naciones-unidas-y-la-unesco/

• https://hermandadblanca.org/hacia-la-conciencia-universal-por-abbadel/

Article Següent