Quelació: Els beneficis del tractament amb EDTA

 • 2018
Taula de continguts amagar 1 Què és la Quelació? 2 Beneficis de la Quelacin 2.1 Beneficis fisiolgics 2.2 oxidaci cel·lular (envelliment) 2.3 Tractament de malalties març Tractament de Quelacin amb EDTA

El tractament de Quelacin és una teràpia alterantiva de gran poder que ajuda a restaurar l'elasticitat de les artèries, elimina els metalls txics de l'organisme, redueix la oxidaci cel·lular, els smptomes d'envelliment i dóna suport al tractament de diverses malalties.

Aquest mtode proporciona la recuperaci funcional de la matriu extracel·lular eliminant els txics de l'organisme.

Alguns metalls, com el cadmi, el mercuri i el plom, formen radicals lliures i tenen efecte cancergeno. I per mitjà d'aquesta teràpia el cos els pot eliminar de forma natural per mitjà de l'orina. Els estudis afirmen que redueix la mortalitat del càncer fins a un 90%.

Qu és la Quelacin?

El tractament de Quelacin implica l'administraci per va introvenosa d'una infusin d'EDTA (cid etilen diamino tetraactico), que conté vitamines, minerals i aminocids.

EDTA és un aminocid que té la propietat d'atreure el calci inic de tal manera que es combina molecularment al torrent sanguini retenint el calci dipositat en les artèries i en el cos en general i ajudant a eliminar per mitjà de l'orina i la femta.

El tractament de Quelacin consta d'unes 30 preses d'aquesta solució, a més d'un canvi radical en els hàbits de vida del pacient.

Beneficis de la Quelació

beneficis fisiològics

Tot l'organisme es beneficia d'EDTA. En el reconegut estudi CME (Cornell Medical Index Health Questionarie) es va observar una millora en tots els sistemes del cos humà.

Els millors resultats es van trobar en el sistema múscul-esquelètic, després en el sistema neurològic i cardiovascular, seguits pel gastrointestinal i urinari.

Oxidació cel·lular (envelliment)

Aquesta teràpia ajuda a revertir l'estat d'oxidació cel·lular que inhabilita la funcionalitat de les cèl·lules, el sistema metabòlic i la salut en general, ajudant a augmentar la mitjana de vida.

El dany que provoquen els metalls pesants a les membranes és molt seriós, ja que obstaculitzen el pas de nutrients a les cèl·lules i impedeixen la correcta eliminació de deixalles.

Tractament de malalties

La Quelació ofereix una valuosa ajuda en el tractament de diverses malalties i malalties. Algunes d'elles són:

 • Dóna suport al tractament d'osteoporosi, ajuda a formar nou os.
 • Millora la visió.
 • Millora la memòria, la concentració, la claredat mental i l'activitat intel·lectual.
 • Redueix la síndrome de fatiga crònica.
 • Redueix els radicals lliures i els símptomes d'envelliment.
 • Disminueix els espasmes arterials.
 • Augmenta l'elasticitat de les artèries.
 • Normalitza la pressió arterial, redueix el colesterol, promou la salut cardiovascular, millora la simptomatologia de l'infart.
 • Redueix la viscositat de la sang i l'agregació plaquetària.
 • Millora la flexibilitat de la membrana eritrocitària.
 • Estimula la perfusió capil·lar i redueix el gruix de la membrana basal.
 • Millora les condicions de la demència senil.
 • Redueix la necessitat d'insulina, millora el metabolisme lipídic i el control glucèmic en diabètics.
 • Millora la funció del fetge i els ronyons.
 • Elimina els metalls pesants del sistema immunitari.
 • Promou la producció d'òxid nítric endotelial.
 • Alleuja els dolors de l'artrosi i les rampes a les cames.

Tractament de Quelació amb EDTA

La dosi d'EDTA subministrada es determina i ajusta segons cada pacient, qui les rep d'1 a 3 vegades per setmana, fins a un total de 30 preses, segons el protocol de la teràpia establerta.

Aquest tractament de Quelació no és dolorós i durant les primeres sessions es vigila la funció renal per ajustar la dosi mitjançant controls de creatinina.

A més del subministrament d'EDTA, cal fer un canvi radical en els hàbits, ja que s'han d'evitar els tòxics, millorar l'alimentació, consumir suplements nutricionals i seguir consells d'activitat física.

Vist a Doctor Cidón, per Pedro, redactor de la Germandat Blanca

Article Següent