Saviesa Divina en cada pensament, paraula i acció.

  • 2012

Permet que la teva llum brilli:

Una de les facultats ms valorades per Jess és la sabidurao judici espiritual. l sempre actu i va parlar partint de La seva llum interna, la llum que l'capacita a jutjar espiritualment i respondre a les accions i motius d'altres basant-se en el discerniment espiritual. Jess ens diu: No juzguis segons les aparences, sinó jutgeu amb just judici. El gangli associat amb la facultat de la saviesa es troba a la boca del estmac i est lligat al plexe solar, l'rea darrere del corazny el estmac, que de vegades se li diu el cervell del cos.

Pensaments de retret o mancats d'amor tenen un impacte en el centre de la saviesa, la boca del estmac, i com a resultat provoquen malalties com ara: lceres, indigestiny altres malalties estomacals. Certs poders estan ms ntimament lligats al desenvolupament del Crist intern. Un d'ells és el discerniment o saviesa, representat per Santiago el fill de Zebedeu. Els tres deixebles que van estar amb Jess durant moments particularment significatius van ser: Pedro, representant la fe i els germans Jaume i Joan, representant la sabiduray l'amor. De manera que aquestes tres facultats han de ser expressades en tot el que fem. La saviesa sense amor és fra, mes l'amor sense saviesa és impetuós i il·lusori.

El propòsit de desenvolupar aquesta facultat jeu a permetre que la llum de Déu brilli per mitjà de t, dirigint tots els teus pensaments, paraules, accions i motivacions.

Aquests són els passos per desenvolupar la saviesa.

Deixar anar l'erroni:

Aclareix la teva ment d'idees de manca, limitació, por, intolerància i dificultat. Déu en tu, sap què és el que has de saber. Aquest és el canal que s'obre segons tornes a ensinistrar un ment perquè se centri en l'àrea de la intuïció espiritual, la qual et proveeix immediatament tot allò que necessitis saber.

aprendre:

A la natura no li agrada que alguna cosa estigui vacant. Has reemplaçar els conceptes vells que soltaste amb noves Veritats espirituals. Rebutja tot aquell pensament que no fomenti la teva naturalesa espiritual i, al mateix temps, aferra't a les veritats que t'ajuden a consolidar una nova manera de pensar. Deixar anar no és suficient; també has de omplir.

reconèixer:

Reconèixer és el procés mitjançant el qual acceptes mentalment que has après. A mesura que la teva facultat de saviesa creix, veuràs només el Crist en les altres persones, i no les seves faltes.

raonar:

La raó esdevé un pont per al desenvolupament de la facultat de la saviesa perquè et porta a un pla de coneixement més gran i més ampli on estableixes nous conceptes i idees lògiques.

discernir:

Quan ja no et trobis buscant alguna cosa fervent i externament, llavors despertes la llum de la saviesa espiritual, la qual brilla en tu en tot moment.

Demostrar saviesa:

El discerniment aquí es desenvolupa tan completament que et permet saber i jutjar correctament en tot moment, no com ho fa el món, sinó partint del Crist intern. Aquest és el poder de la saviesa i el judici espiritual que Jesús va demostrar tan bellament.

Estar conscient:

En arribar a aquesta fase no tens saviesa. Ets saviesa. Gràcies a un vincle pur i perfecte amb Déu, vius constantment en la llum. No has de buscar les respostes. Ni tan sols estàs conscient de la saviesa en si, sinó que simplement saps. Penses i actues partint del savi Esperit diví en tu.

Recorda, a mesura que tractes d'obrir el camí de la saviesa, Déu vessa La seva sàvia llum en tu i sobre tot el pensament.

Article Següent