Tot intent de comprensió de La Realitat és una entelèquia, per Graciela Brbulo

  • 2013

En el moment en què intentem comprendre La Realitat, la disseccionem, generant un "perceptor" i un "el percebut".

Per tant, no és possible concebre La Realitat de manera intel·lectual. Sempre que és l'intel·lecte el que pretén conèixer-la, la ment se separa del Tot, forçant-li a convertir-se en una altra cosa. Llavors, el que la ment pot percebre sempre és parcial (per tant, fictici).

La Realitat no es pot comprendre intel·lectualment. Només es coneix sent part d'Ella. De tal manera, la Realitat només es pot percebre "sent" La Realitat.

En el moment en què això succeeix, la projecció de la ment cognitiva desapareix, i que s'ha observat també, ja que de nou tots dos tornen a formar part del Tot.

En aquest moment de cancel·lació de projeccions, en què tot torna al Un, i es pren consciència d'això, l'ésser, en fondre en tota la resta, es converteix en no-res, el buit.

I és aquest Gran Buit l'origen de tota projecció, el qual, concebut interdimensionalmente, coexisteix amb ella.

L'Origen mai deixa d'existir. El no-res sempre "És". És la consciència d'Ella el que la converteix a El Tot, i l'anàlisi el que la converteix el "alguna cosa". Llavors, la naturalesa d'aquest alguna cosa queda supeditada a la naturalesa de la cerca.

Graciela Bárbulo

www.gracielabarbulo.com

30 juliol 2013

Tot intent de comprensió de la Realitat és una entelèquia.

Article Següent