Exclusiva des d'Anglaterra: Res és sòlid, entrevista a la Canal de les "Cartes de Crist

"A la Llum de la Veritat espiritual de Crist, les doctrines perden significat i són ràpidament tretes de la ment il·luminada;

Carmelo Urso

Moltíssimes gràcies a Valerie Ann Melfi per traduir aquest valuós material.


Carmelo Urso: Primer de tot, ens agradaria que ens expliquessis: Què són les CARTES de CRIST?

La Canal: Són Cartes dictades per Crist a través de la ment del seu canalitzadora anònima a qui Crist li va dir que només hauria de ser coneguda com el Canal. El propòsit d'això va ser el de enfocar-nos només en Crist per ser el veritable autor i inspirador del text.

Carmelo Urso: En quina època van ser redactades?

La Canal: Van ser escrites en l'any 2000 i al principi del 2001.

Carmelo Urso: ¿Pretenen ser la base d'una nova religió?

La Canal: Les Cartes ens van ser donades per il·luminar-nos sobre la veritable NATURA d'ESO que ha donat l'ésser al món visible ia tota la creació en qualsevol dimensió. És un document detallat que dóna l'explicació de com i per què l'univers realment no és sòlid, sinó que és energia -Consciencia- la consciència que dóna vida a totes les coses vivents.

Carmelo Urso: Per què roman anònima la persona que les va canalitzar?

La Canal: Moltes, moltes persones han escrit literatura espiritual, assegurant haver-lo rebut de CRIST o JESÚS. En la majoria dels casos, l'autor s'ha fet famós i el seu nom potser es recorda més fàcilment que l'obra que s'ha escrit.

Segons CRIST, les CARTES són les llavors de la nostra futura evolució espiritual i són, per tant, d'una importància cabdal per a la gent que està en la terra. Mai s'ha d'oblidar que CRIST és tant l'Autor com el principal portaveu del text. Res ha estat tret de cap escrit d'altres persones en absolut. Tot ha vingut directament de la pròpia consciència de CRIST mateix.

(Els traductors responen a les següents preguntes)

Carmelo Urso: Ens agradaria saber, Valerie, ¿com van arribar a la teva vida aquestes Cartes de Crist?

Valerie Ann Melfi (la traductora): Jo era i havia estat una fervent catlica tota la meva vida. An quan vaig estar molt activa en la meva parròquia, a través dels anys em volv espiritualment inquieta, amb necessitat d'una espiritualitat ms elevada i buscant per trobar-la. Una tarda, de tot l'enorme espectre de material espiritual que podem trobar a Internet, digues clic a CAMÍ DE CRIST i em va quedar enganxada a la pantalla d'acord vaig comenar a llegir el que vaig saber immediatament que era el que hab a estat buscant.

Carmelo Urso: Valerie, qu procés de despertar espiritual va produir en tu aquest text?

Valerie Ann Melfi (la Traductora): El procés és gradual i diàriament; però, miraculós, a mesura que un arriba a percebre Presència i El Amor de LA CONSCIÈNCIA DIVINA en cada moment i en cada tasca en la pròpia vida personal.

Carmelo Urso: Com era la teva visi personal del Crist abans de conèixer aquestes cartes?

Valerie Ann Melfi (la Traductora): La meva visió de Crist era la que ens ensenya l'Església.

Carmelo Urso: Van canviar les idees i creences que Tenas de Jess desprs de llegir-les?

Valerie Ann Melfi (la Traductora): Les meves idees i creences certament van canviar desprs de llegir les Cartes. La següent frase, presa de la Carta 4, ha passat veritablement en la meva pròpia experiència: A la Llum de la Veritat espiritual de Crist, les doctrines perden significat i són rpidament tretes de la ment il·luminada.

Carmelo Urso: Com va ser la tasca de traduir el material al espanyol? Qu circumstàncies et van impulsar a efectuar aquest treball? Vas rebre algun tipus d'ajuda externa per fer-ho? Traduir un material de tall metafsico, pot equiparar-se al treball espiritual implcit en disciplines com ara la oracino la meditacin?

Valerie An Melfi (la Traductora): La meva experiència ha estat meravellosa. M'ha permès anar més profundament en la comprensi dels missatges, però sobretot em est posant en contacte amb l'energia de Crist que hi ha a les Cartes. Amb gran entusiasme estic participant en aquest treball; moltes persones puguin conèixer aquestes profundes veritats i es esfondrar tantes creences absurdes que no els permeten avançar en el seu desenvolupament espiritual i en la millora de la seva vida en general.

Aquest treball de traduir un material de tall metafsico s és equiparable al treball espiritual implcit en la oraciny a la meditacin. En les tradicions espirituals d'orient, especialment de l'Índia, Japny Xina, és àmpliament sabut que hi ha diversos camins per apropar-se a l'experiència del diví: el treball intel·lectual degudament conduït és un d'ells. La oraci que porta a la meditacin és un altre. El servei és un altre. L'amor contemplatiu i en el cant, serà un ms.

S certament he rebut ajuda d'altres persones. Aquesta és una altra història en si. Cada persona va arribar en el moment de major necesidad..todo previst per CRIST!

Carmelo Urso: D'acord a aquestes Cartes, qu és el Crist? És una noció que es refereix exclusivament a la persona de Jesso té un mbit de accinms ampli?

La Canal: Jo, com la canalitzadora, vaig tenir la impressi que aquest individu que va venir am en resposta al meu angoixat cridat a Jess, per ajudar-me en un moment de gran dificultat en 1966, va ser en realitat el Jess cristificat però la persona de Jess ja s'havia dissolt des feia molt, mentre que el Crist s'havia mogut cap a msym s altes dimensions de Consciència Divina pura, lliure de romandre aquí o de descendir segons El ho volgués. A mesura que va descendir en les freqüències de vibració de la consciència, es va sintonitzar i va assumir aquestes vibracions permetent comunicar-racionalment ".

Carmelo Urso: En els evangelis, l'episodi de Jesús al desert sol ser presentat com la seva victòria enfront de les temptacions que Satanàs va desplegar sobre la seva carn, cor, ment i esperit. En les Cartes, tal experiència és presentada de forma diferent: en el desert, Jesús hauria descobert la veritable essència de la Realitat, val a dir, "que no és sòlid". Podries explicar-los als potencials lectors o lectores les implicacions d'aquesta troballa de Jesús? Podries explicar-los als potencials lectors o lectores les implicacions d'aquesta troballa de Jesús?

La Canal: És difícil contestar aquesta pregunta perquè algunes facetes de les experiències de Crist han estat posades aquí de manera incorrecta.

Sí, Jesús va descobrir que res era sòlid, però això es referia al aparentment sòlid material del planeta -pedres, plantes, éssers humans. El va descobrir que el món estava compost d'una energia en la qual les taquetes de la creació (les partícules elèctriques) dansaven tan ràpidament que produïen l'aparença de ser sòlides.

Ara bé, la percepció més crucial aquí va ser que Jesús es va adonar que l'Energia que sostenia tot en l'univers era el que la gent diria Déu. Per tant, Déu no era l'individu remot que ensenyaven els jueus sinó una Intel·ligència / Amor universalment penetrant en la qual cada ésser vivent, de qualsevol tipus i espècie, havia nascut i crescut i havia estat mantingut i sustentat per sempre. Bàsicament, les plantes, els insectes, els peixos, els animals, els humans, tots havien pres forma i evolucionat a partir d'i dins de la mateixa Energia Divina. Tots érem un en les nostres arrels -tots compartíem la mateixa consciència. Les diferències residien en el fet que cada classe -plantes i arbres, etc- estaven confinats per la seva mateixa estructura física dins de certs límits d'experiència i de resposta conscient a aquesta experiència. I així mateix era amb totes les diferents espècies -però bàsicament, en la composició física i l'esperit, no hi havia diferència entre la planta i l'humà. Les úniques diferències residien en el nostre ús respectiu de la consciència amb què vam néixer.


L'Energia que sosté tot en l'Univers és el que la gent cridaria Déu

No obstant això, les veritables implicacions i significat de les temptacions de Jesús mateix, van ser el donar-se compte plenament que hi havia dins d'ell dos impulsos humans (que més endavant en les Cartes denominar com 'l'ego') atracció i rebuig que governaven la consciència de l'home i l'empenyien cap a les seves accions quotidianes. Ara bé, Jesús li va ser dit en la seva inspiració que havia de deixar d'escoltar al seu ego i que havia de confiar en el Diví que interpenetra l'univers per rebre guia sobre com procedir durant les seves hores despert. Jesús va estar content d'escoltar aquesta instrucció però va trobar extremadament difícil posar-la en pràctica perquè la veu del seu ego ho urgia a entrar en accions egoistes. Va haver de recordar constantment a si mateix que ell havia de confiar en el Pare per totes les seves necessitats. Quan ell va fer això les seves necessitats van ser cobertes de manera correcta.

Carmelo Urso: A la Cartes, Jesús explica que "que tota forma exterior és una expressió de la Consciència interior"; que "Vida i Consciència són la mateixa cosa" i totes dues constitueixen el "Poder Creatiu de la Ment Universal Divina", la qual és "l'única Realitat després de tota manifestació de forma individualitzada".

La Canal: Això no és correcte. En primer lloc s'ha d'entendre que la forma exterior es troba en un nivell de la creació - la manifestació visible de la vida i de la consciència- només de certes freqüències vibratòries. Ni tan sols es poden moure cap a la vibració astral. La Vida i la Consciència pertanyen a la més alta dimensió de la creativitat encara que estiguin operant dins de la dimensió humana, així com en molt baixes freqüències vibratòries. D'aquí que els pensaments i els sentiments que poden ser experimentats en el món estiguin molt per sota dels sentiments i els pensaments de les dimensions més elevades. Totes són bàsicament d'una mateixa substància però manifesten diferències. I mai hem d'oblidar que la consciència que projectem és també electromagnètica i d'acord amb això, el que surt ha de tornar. Per tant, hem de dir que les projeccions personals creen el medi ambient personal, les experiències, la salut i les relacions personals.

Carmelo Urso: D'acord a aquestes premisses, ¿la realitat (o irrealitat) que contemplem és una mera projecció del nostre estat de consciència?

La Canal: Sí, d'acord amb el que s'acaba de dir en les últimes línies.

Carmelo Urso: ¿En què es converteix l'humà que aconsegueix un estat de comunió absoluta amb el Poder Creatiu de la Ment Universal Divina?

La Canal: Tal persona és coneguda com un Mestre, donat que ell o ella té la visió mental de Crist per adonar-se que la seva consciència pot controlar els àtoms.

Carmelo Urso: El cristianisme formal presenta la noció d'un Déu que castiga severament els pecats dels seus fills amb la foguera eterna de l'infern. El "Pare" del qual parla Jesús en les Cartes, quines característiques té? En què es diferencia de la Deïtat tradicionalment presentada per les esglésies cristianes?

La Canal: La diferència entre la noció formal Cristiana d'un Déu és absolutament bàsica. D'acord amb el concepte tradicional d'un Déu, Ell és masculí i posseeix emocions. Pot estimar pot ser iracund i pot infligir venjança. Ell manté comptes de tots els éssers humans i els premia amb 'estrelles daurades' o els castiga amb fuetades d'acord amb el seu comportament.

Aquesta és la forma com Jesús descriu a Déu quan va visitar a Zedekiah havent curat al seu fill. Ell està parlant ara als amics i dolguts de la família.

Aquesta malaltia que ha caigut sobre el meu fill., ¿Va ser un càstig per alguna cosa equivocat que he fet en el passat? I com vaig poder cometre un pecat tan greu que Déu va haver de voler llevar-me al meu únic fill?


El Crist: "Déu ens dóna LA VIDA i l'ésser. Ell no prendria això com un home arrabassaria algun tresor a un altre home ...

Jesús va dir: 'has fet la pregunta que més volia contestar, Zedekiah. Déu ens dóna LA VIDA i l'ésser. Ell no prendria això com un home arrabassaria algun tresor a un altre home perquè està enfadat amb ell. I Déu no està col·locat en un tron ​​en algun lloc del cel com els éssers humans se sentin en trons i governen a la seva gent. La manera d'actuar de Déu està molt lluny de qualsevol cosa que la ment humana pugui projectar o somiar. Només jo he vist 'Allò que ens ha portat a ser', i sé que no és el tipus de Déu que ensenyen els Rabins. Jo vaig veure que ESO és 'Amor Perfecte' i per aquesta raó jo més aviat parlaria de l' 'Pare', ja que jo he vist que ESO treballa dins de cada ésser viu, mantenint-los en bon estat de salut, tant com un pare humà treballa per mantenir els seus fills ben alimentats, vestits i protegits dins de l'abric d'una llar. Jo he vist ESO dins de tot al món.

No és possible que un 'ser' individual de qualsevol tipus estigui a tot arreu al mateix temps. Però l'aire és a tot arreu encara que no ho puguem veure. Tot i això, sabem -i no ho dudamos- que si no hagués aire i no ho poguéssim respirar, moriríem. El moviment de l'aire, el que anomenem vent, no el podem veure però veiem que agita les fulles i mou els núvols a través del cel, i així podem saber que l'aire està al voltant i dalt de nosaltres i que és fort. I no podem veure la ment. Només podem saber que tenim una ment pel pensaments que produeix i perquè els pensaments formen algun tipus d'acció en les nostres vides. Nosaltres creiem que la ment treballa a través del cervell. Sí, ho fa. Però com podria el cervell, que va néixer de la carn, produir pensaments, sentiments, idees, plans? Ara hauria de quedar-te clar que aquesta és la forma com el 'Pare' està present dins de totes les coses; ESO és la 'ment' directiva darrere de la ment humana, fent els seus grans treballs dins de cada cosa vivent, veiem les meravelles que ens aporta.

Carmelo Urso: D'acord al Jesús de les Cartes, "la Voluntat del Pare és la salut". Si això és cert, què és llavors la malaltia i com es sana?


"La Voluntat del Pare és salut".

La Canal: D'acord amb Crist, la malaltia apareix quan les freqüències vibratòries de la consciència en un òrgan cauen per sota de la norma. Això és efectuat de moltes maneres, incloent llargs períodes de pensaments negatius, desesperació, fracàs, privació. Això pot ser curat ràpidament per l'afluència de la Llum espiritual en la part afectada del cos la imposició de mans, o per la pregària d'algú que pugui ascendir en la Llum espiritual i projectar-la a través del tercer ull -el sisè chakra. La sanació també ocorre com a resultat d'estimular el cos perquè reprengui vitalitat per mitjà de l'alimentació correcta i prenent drogues dissenyades per a aquest propòsit; per corregir i canviar els pensaments negatius, per sortir de la desesperació per trobar la força interna de Pare-Mare-Vida en el nostre interior, per reiniciar la marxa després d'un fracàs confiant en l'Energia Divina en el nostre interior i per demanar a la Consciència divina Universal tota l'abundància necessària en les nostres vides, donant gràcies anticipades per això, amb plena confiança que la nostra petició serà escoltada.

Carmelo Urso: La religió formal presenta el "Regne del Cel" com un lloc en el qual habiten les ànimes que han complert certes i determinades exigències de Déu (abstenir-se de cometre pecats, efectuar bones obres, complir puntualment els rituals del culte i assimilar la gràcia divina a través de la fe). D'acord a les Cartes, què és el Regne del Cel? On es troba? Com ens adonem que habitem dins d'Ell?

La Canal: Sí, aquest és un concepte molt materialista. Crist descriu 'El Regne del Cel' com una qualitat de l'Ésser - l'assoliment de la plenitud de percepció, de l'amor incondicional, del perdó total, de la completa empatia i unitat d'esperit amb els altres, sintonització amb la Consciència Divina.

Carmelo Urso: El "Pare" del qual parla constantment Jesús en les Cartes, ¿és un Déu personal o impersonal? És de gènere masculí i per això se l'anomena "Pare"? És un Ésser extern a Les seves creacions o mora dins d'elles?

La Canal: Per Crist, El Pare és Vida, Consciència Divina, l'Energia fonamental de la qual tot ha pres energia, forma i ser. El 'Pare' està a tot arreu, com l'aire. Està dins de tot, però és també transcendent a les coses vives; pot inspirar, ensenyar, guiar, protegir, rescatar, curar. Apareix sense substància però ESO és la més poderosa Energia donant l'ésser a totes les coses vives. Crist ho anomena 'Pare' perquè, d'acord amb la Carta 1, ell va percebre aquesta Consciència Universal com una Ment Divina Intel·ligent i Amorosa de la qual totes les coses vivents van prendre la seva consciència -per tant, aquesta Energia va ser veritablement 'Pare' de tots els seus fills. També, Crist va poder veure que va ser realitzada una gran quantitat de treball per les cèl·lules físiques de les coses vives i això va ser dirigit per la Consciència transcendent de l' 'Pare' -per tant, el 'Pare' treballa per mantenir la creació en bona salut i en un ordre actuant.

El 'Pare' és impersonal però Això és Consciència Infinita

El 'Pare' és impersonal però Això és Consciència Infinita. Sempre que nosaltres els éssers dirigim els nostres pensaments al 'Pare', ells donen al blanc i el 'Pare' ens respon personalment -perquè la nostra consciència treballa amb electromagnetisme. L'electricitat envia el missatge i el magnetisme ens porta la resposta de retorn a temps.

Carmelo Urso: Què ha de dir el Jesús de les Cartes pel que fa a la fe i quina és la seva relació amb els miracles? Què són els miracles?

La Canal: Crist diu que la fe és de la màxima importància quan resem o quan tractem de materialitzar un desig o per l'auto-curació. És en aquestes ocasions en què hauríem de poder adonar-nos que el fet que res és sòlid és de tan tremenda importància per a nosaltres. Quan resem o visualitzem i tractem d'atreure alguna cosa a les nostres vides, és la nostra fe el que li dóna un segell de certesa al pla que estem creant en electromagnetisme. Li estem dient al pla -tu et manifestarás en el meu experiència- i aquesta és una altra instrucció poderosa de la consciència injectada en el pla. Sense fe, no hi ha impuls dins el pla -només és un esborrany elèctric i un farcit de magnetisme sense una clara direcció de la consciència dins d'ell.

Carmelo Urso: ¿La gent pagar per accedir al contingut d'aquestes Cartes? On es poden obtenir i en quins idiomes?

La Canal: A mi el Canal, em va ser dit que el donés lliurement a tota la gent. Crist esperava que tots aquells que tinguessin els mitjans de fer-ho donarien una mica de tornada. Però això no passa - només poques vegades.

Les CARTES poden obtenir lliurement, sense cost, a la xarxa www.caminodecristo.com en anglès, espanyol, francès i italià.

Carmelo Urso: anys, a més, un missatge final pels lectors iberoamericans.

Valerie Ann Melfi (la Traductora): Carmelo, en primer lloc volem felicitar-te per la teva excel·lent treball en la redacció de les preguntes que ens has exposat a dalt. Dic 'ens' perquè gairebé totes les preguntes han estat contestades pel Canal mateixa. Jo mateixa vaig fer la traducció a l'anglès per a ella (com és natural, sent les dues angleses per naixement). Després de respondre al Canal, Eduard, el nostre excel·lent company del Camí, va fer la tasca de passar el resultat a l'espanyol. Com demanes un missatge per als Iberoamericans, aquí tens l'aportació d'Eduardo.

"Jo mateix, com Iberoamericà convido a tots els meus germans que llegeixin les CARTES diàriament, en les quals es troben la Pau, l'Amor i la Saviesa que potser no es troba en cap altra part."

"Tant el Canal com jo, vivint en llocs lluny dels nostres principis, sentint-nos 'ciutadanes del Cel i de la Terra' alhora, desitgem que les CARTES de CRIST arribin a tot arreu, a totes les persones que les puguin rebre."

Article Següent