Els dotze cromes de llum viva "per Agnimitra

  • 2013

Agnimitra

La Tonalitat i la puresa del color (o el croma)

En l'últim diumenge (21 d'Octubre del 2010) vam ser cridats a reunir-nos per un dia de vivència i aproximació amb els Discos Solars, sota l'orientació del Centre Planetari Lis. Dies abans una dona gran d'un dels Retirs Intraterrenos lligats a Lis, Alinksa, ens va transmetre algunes informacions respecte del que ha anomenat "Les 12 cromes de Llum Viva". A baix hi ha la transcripció de la intervenció de Alinksa, i un àudio d'una intervenció de Blau a aquest respecte.

ALINKSA '20.10.12

Bé, jo em dic Alinksa, sóc una de les Ancianes d'un dels Retirs relacionats amb el Centre Planetari de Lis. El nostre germà es troba ara en aquest Retiro, rebent algunes instruccions per a l'execució de la seva aproximaci les tretze Rodes, un dia que aviat experimentarn.

Quant am, he de deixar alguna informaci gravada que potser el cervell no aconseguirà registrar quan torni el nostre germà. El que he de parlar potser no ho comprenguin ara, però el dia de l'experiència això va a quedar tal vegada més clar, les paraules i els conceptes no els interessen.

Són dotze els cromes relacionats a l'expressi de Llum en les dotze Rodes. La uni de les dotze cromes cre el tretzè Cercle Sagrat. Que representa la culminacin de l'experiència desenvolupada en aquest Orbe. Els Dotze smbols estan relacionats a cada un d'aquests cromes i, per tant a cadascuna de les Rodes.

El Primer smbol representa el fi vel que s'uneix a la Terra.

El Segon smbol representa el triangle Sagrat que fecunda la Matèria.

El tercer smbol representa la uni perfecta de la Matèria i de l'Esperit.

El quart smbol representa la Llum, superant l'ombra i la Llum del Sol viatjant per l'Espai.

El cinquè smbol: aquest és una representaci de l'Aigua de Dalt, sense tocar.

El sisè smbol representa el Aigua de Dalt en moviment de fecundacin.

El setè smbol representa aquesta Aigua fecundant la Matèria abrindose per al Foc de l'Esperit.

(El vuitè smbol): Aquest és el Foc uni a l'Aigua.

(El Novè smbol): Aquest és un Gran Casament.

(El des smbol): Aquest és el despertar de la Consciència.

(El undcimo smbol): Aquesta és la finalitat de la illusi.

(El duodcimo smbol): Aquest és una obertura de les tres portes.

(El decimo tercer símbol): Aquest és l'Ascensió final.

Cada Croma de Llum relacionada a cadascuna de les Rodes s'uneix a cadascuna de les franges que guarden una parcel·la de la memòria Còsmica en aquest vehicle físic.

Cada un d'aquests cromes és activat per la seva porta corresponent i cada un d'aquests cromes se subdivideix en dotze o dotze vegades dotze, per permetre l'expressió total de la Consciència en el seu viatge per totes les dimensions.

A més d'això, cada Croma pot ser unit a cada Croma en parells, trios o grups de sis per crear Portals interdimensionals com a grans Vèrtexs que lliguen aquest Món als Mons germans ia les Galàxies que estan unides a aquest planeta en el seu Dansa.

Bé, per al pla de Consciència això representa una llibertat dels grillons de la matèria i un viatge de Esperit en retorn al seu Eternitat.

Cada Croma de Llum Sagrada pot ser descodificada en una Forma, en un So o en un color, i totes elles estan sota l'ègida d'una Vibració específica. A mesura que una Consciència expandeix els seus límits de percepció i d'integració en si, aquestes cromes es manifesten en multitud, fins que la Consciència ocupi un lloc de gestació de l'Univers, en què cada aspecte d'aquesta Croma conté en si la totalitat dels Mons i de les formes creades, i els secrets de la creació siguin completament desvetllats i integrats en la Consciència.

Aquests símbols van ser gravats allà, cadascun d'ells és una fragmentació-perquè pugui ser percebuda pels sentits de l'encarnació-d'aquest So, d'aquest Color, i d'aquesta forma. Tot just el coneixement del Cor els permet reunir aquesta figura fragmentada de manera de viure l'essència vibratòria del que això representa. Això no és un coneixement que va ser aconseguit per alguns éssers aquí, mitjançant l'ús separat de tres d'aquests símbols, això és una vivència real, això és una vivència de l'Esperit Sagrat, això és veritable Fusió amb la Font.

Mitjançant la integració d'un d'aquests símbols, és clar, per la integració del que aquest símbol representa, com un gran Disc que representa el Foc de Ibez, i el Cor, es torna possible per a aquells que encara no han viscut la seva Fusió amb la Font, i això s'expressa igual per a una Consciència encarnada - per qualsevol que sigui la limitació a la qual estigui subjecta - per la Revelació de la seva Origen Estel·lar i per al recobrament de part d'aquesta memòria Còsmica que és el seu Herència ..

Bé els meus Germans, estigueu en Pau, siguin beneïts en nom de la Mare Divina.

Per al nostre dia de vivències algunes formes d'alineament seran indicades com segueix:

-Seguint l'impuls que es presenti en el moment romandre en contemplació silenciosa d'un dels símbols lligat a una de les Virtuts de l'Esperit en el Disc Solar. En simple receptivitat romandre en comunió.

- D'acord amb la Virtut o Disc que l'impuls representa, pot fer-se un alineació amb els eixos entre les Portes al cos vinculades a aquestes Virtuts, col·locant els símbols corresponents sobre les zones del cos (relacionat en la imatge a sota) que corresponen a les respectives Virtuts i Disc Solar. Romandre alguns moments en simple receptivitat.

PORTES ...

MANTRES ...

UBICACIÓ DE LA RODA o DISCO SOLAR

01. Omega (OD) .. Ion Kayona (Antàrtida)

02. Visió .. Mitakunah Talampaya. Argentina

03. Repulsió .. Ramayah Licancabur, Xile

04. Ara (IS) .. Ulimen Aurora, Uruguai

05. Unitat .. Demayon Llac Titicaca, Bolívia

06. Precisió .. OmSarah Roncador. Brasil

07. ER .. Ilumana Paititi, Manú Perú

08. Atracció .. Jasintah Els Tayos, Equador

09. Profunditat .. Xemanco Guatavita, Colòmbia

10. Claredat .. urinam Roraima, Veneçuela

11. Alfa (A) .. Aromane Ciutat Blanca, Hondures

12. KI-RIS-TI .. Sipenbo Set Llums, Mèxic

13.Aquí (IM) .. Emanoshi Muntanya Shasta. CA USA

Virtuts de l'Esperit Discos Solars

Aquí (IM) Emanashi

Ara (IS) Ulimen

repulsió Ramayah

claredat urinam

profunditat Xemancô

Precisió Om Sarah

atracció Jasintah

visió Mitakunah

unitat Demayon

Alfa (A) Aromanê

KI-RIS-TI Sipembô

Ômega (OD) Ion

Coração (ER) Ilumana

Assegut en una cadira disposar els símbols en un cercle al voltant, (amb el símbol de Ilumana baix del seient) d'acord amb el que disposa la següent imatge.

Romandre en simple receptivitat.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Alinksa a través d'Agnimitra.

Traducció: OD. Http://mensajes-del-espiritu-2013.blogspot.com

"Els dotze cromes de llum viva" per Agnimitra

Article Següent