Seminari Geometria Sagrada, Barcelona 15, 16 i 17 de juliol 2016

  • 2016

Impartit per Elizabeth Orea
Recolzat per Ivonne D. Orea amb dinàmiques al bosc i exercicis de dansa vital.

La ment és l'eina més poderosa de l'ésser humà, feta per donar-li direcció a la nostra energia.

Aquest seminari té una durada de 3 dies, en els quals Elizabeth t'envoltarà en aquest sentiment de voler estar sempre connectat (a) amb aquest meravellós univers que és font de vida, de sanació i d'energia vital.

Elizabeth és una de les millors guaridores utilitzant la tècnica de Geometria Sagrada, ella ve des de Mèxic per ensenyar-nos en aquesta ocasió, un procés de treball mental per aprendre a curar i acte curar els bloquejos físics, emocionals, mentals i energètics de les persones i principalment el del teu propi ésser.

Un dels principals objectius que s'impartiran en aquest seminari és aprendre a utilitzar els poders dels 5 elements. El vent sana la ment i dóna el poder de la comunicació; la Mare Terra protegeix tot el cos físic i sana òrgans, ossos; l'Aigua sana les emocions i purifica i el Foc atorga força, poder vitalitat i seguretat. Aquesta tècnica de sanació es pot realitzar a una altra persona ja sigui presencialment oa distància, així com també carrega d'energia vital i aconsegueix la consciència que un mateix és una connexió sagrada plena de vida entre el cel i la terra. Aquesta visió de Geometria Sagrada ser canalitzada fa 20 anys dins d'una piràmide a Mèxic, per Jaime D. fill d'Elizabeth, qui porta dins de si aquesta força (poder) que ocupa i canalitza per curar, connectant des del seu cor al cor de l'univers i al cor de la nostra Mare Terra.

Breu explicaci del que es treballar:

TERRA
Mantram: TO KUA MO NE
Hem d'aprendre a absorbir la llavor sagrada de la Terra. Hi ha hagut molts canvis i molts processos d'evoluci en el passat i seguir habindolos en el futur, els cossos han d'estar enfortits per la Terra. Respirar i absorbir tots els dies la seva energia, omplir-se de la Terra per la planta dels peus descalços, en qualsevol lloc on hi hagi pastura, amb les mans dirigides a les flors o als arbres per omplir-nos de la seva aliment. (Es ensenyar un procés per treballar efectivament amb aquesta energia).
És el moment d'unir-se, no és el moment de separar-se, unir-se com un sol ser, aquesta és la Llei de l'Univers.

AIGUA
Mantram: CA MO TEI SUA
Hem de beure l'aigua, el líquid sagrat, planeta blau per excel·lència. Caldrà beure molta d'aquesta aigua, sobretot aigua mineralitzada, de neu, sola sense altres substàncies.
Beure, sentir com va netejant cadascun dels nostres òrgans, saber que va a recórrer la seva energia des de l'esòfag, el colon, el cor, el sistema sanguini, el sistema nerviós, els ossos. (Es donarà un procés específic per a aquest element).

VENT
Mantram: LLIT NE ET hooo yeee Siiii siiii
El Vent és l'espai, l'Aire és la paraula del pensament, amb el vent podràs silenciar la ment, amb el vent podràs parlar amb Saviesa, traspassar l'espai, per a ell "no hi ha distàncies".
Cada partícula d'oxigen està connectada amb una altra partícula d'oxigen i totes al seu torn estan connectades a tot el planeta Terra.
Amb exercicis que es donaran en el seminari, energetizarás específicament el cervell, les glàndules, les hormones, les neurones, els sistemes elèctrics, perquè el teu cervell estigui estimulat i pugui produir una sèrie de reaccions en cadena, fisiològiques perquè el cos es cobreixi de salut.

FOC
Mantram: SÓN DU VI LA
El foc és la flama de la vida, hem de tenir el Foc base, una foguera base, sota al Tan Tem, per seguretat, energia, vitalitat i poder personal.
Tots els dies cal alimentar-lo, tot el dia cal tenir aquesta energia, aquesta alegria, aquesta força. El foc representa no només l'acció, sinó també l'alegria i la felicitat. Un dels objectius del procés que s'ensenyarà per aquest element és netejar qualsevol substància negativa que pogués estar dins del cos o òrgans, com netejar tota energia al voltant d'un que fossin inharmòniques.

ETER
L'èter és transcendir en dimensions, passar a altres dimensions, poder viure simultàniament en dues dimensions. Aconsegueix "immunitat" cap a les coses cada vegada més denses i més conflictives del món de la matèria. Per tal motiu és bo curar-se, meditar, creure i veure altres mons, mentre el cos energètic estigui sa, el cos físic no serà fràgil, ni vulnerable, ni feble. Per a això és necessari treballar amb consciència, sabent que es vol i on es va.

MÉS INFORMACIÓ

Ubicació: Manresa, Barcelona

Data: 15, 16 i 17 de juliol
Preu: 440 € (inclou menjar i allotjament)

Si es reserva abans del 15 de juny amb un 30%, el cost total del seminari: 390 €

Per a més informació: 682.620.994

* Si mai has participat en cursos anteriors de Geometria Sagrada amb Elizabeth, es realitzarà un curs introductori d'iniciació per a principiants el dia anterior (14 de juliol).

Qui és Elizabeth?

Mare de xamans
Directora general d'Sanacin energètica a nivell internacional utilitzant tcniques d'sanaciny ensenyaments de Geometria Sagrada dels mestres de Shan De La .
Màster i practitioner en programaci Neurolingüística, avalats per Richard Bandler i The Society of Neuro-Linguistic Programming.
Durant 26 anys, ha donat ms de 8, 000 teràpies energtiques presencials ia distància en 10 passades.
Ms de 200 cursos de Geometria Sagrada a nivell Nacional i Internacional.
Guardin de més de 15 processos iniciticos, ha realitzat ms de 100 cerimònies a: Mxic, Colòmbia. Espanya, Itàlia, Suïssa, Alemanya i Àustria.
Ha iniciat ams de 3, 000 persones com guaridors energtics i harmonitzat energticamente ms de 100 cases i oficines a diferents llocs del món.
Ha atès amb èxit persones amb malalties de tots els òrgans del cos, a nivell d'ossos i muscular, així com a sistema nerviós i sang, incloent problemes psicològics de tota mena.
Mare de tres fills homes vidents i sanadors energtics i dues filles guaridores energtiques; quatre d'ells amb estudis de Llicenciatura i experiència laboral a nivell internacional

Altres cursos, tallers i seminaris:

Juny 18 Alliberant l'energia bloquejada dels ancestres masculins. 8-9 i 10 de JulioEl Despertar de la consciència femenina des de la filosofia chamanica. Setembre: La Medicina de la Dansa, conexiny consciència divina. (Ms que una dansa). a Barcelona.

Article Següent