Història del Arcàngel Anael

  • 2018

L'Arcàngel Anael és considerat la Saviesa Divina i se li invoca perquè la humanitat recorri el camí del bé. Anael és també l'àngel de l'amor, qui guia a les persones a assolir la felicitat, la felicitat i l'amor propi.

El seu nom significa "Glòria de Déu" o "Gràcia de Déu" i en hebreu se li tradueix com Concdeme Senyor.

Quin és el Arcngel Anael?

El Arcngel Anael és tamb anomenat Aniyel, Infidel, Hanael, Hannuel, Hamiel, Onofel i Aniel.

Anael és el ngel de l'amor i la harmonia. Com regent del Cor de Principats seva principal tasca consisteix a inspirar decisions a les persones responsables que condueixen políticament a pobles sencers.

Aquest arcngel intenta per tots els mitjans que els dirigents mundials aconsegueixin veure amb els ulls de l'ànima i que l'amor i la harmonia regnen a tot el món. La seva ms alta intenció és que la humanitat està pletrica del bé i de l'amor.

L'Arcàngel Anael porta la llum que es converteix en guia. És el senyal que aconsegueix que cap persona s'extraviï en el camí de les ombres.

Aquelles persones que ho invoquen troben una gran creativitat en les tasques que exerceixen i aconsegueixen sentir-se com els millors treballadors del món i aconseguir triomfs sorprenents i transcendents.

Però a més, la seva invocació ajuda a arribar a un estat d'aquesta incondicional que és la gràcia de Déu, dirigeix als que busquen sentir-se a prop de Déu, que és el veritable origen de l'alegria i l'amor de l'ànima.

Se li identifica amb Venus, associat a la Deessa de l'Amor, i encarna les qualitats antigues d'aquesta deessa, com la benedicció dels matrimonis i la puresa. Amb el temps, els atribuitos d'aquesta deessa van ser canviats, però en Anael es mantenen fidels a la seva essència primigènia.

El Arcàngel Anael ajuda a desenvolupar una millor relació amb Déu, ja que possibilita separar la dita de les circumstàncies, ja siguin aquestes bones o dolentes.

El Arcàngel Anael en les diverses religions

Anael és per a alguns un arcàngel i per a altres un àngel d'amor que ajuda a trobar no solament l'amor romàntic sinó també l'amor propi. Aquest àngel no és esmentat en la Bíblia, però sí forma part de la Càbala com a tradició en el judaisme.

Aquest arcàngel és esmentat en el Zohar com qui està a càrrec de Netzach o la victòria en l'Arbre de la Vida. En el Llibre d'Enoc, s'esmenta a Anael com l'àngel que va transportar a Enoc al cel abans que es convertís en Metratrón, l'arcàngel escrigui que seu al tron ​​de Déu.

La creença és que Anael és un dels àngels que regnen en els Principats i les Virtuts. En la simbologia astrològica, aquest és l'àngel que regeix el planeta Venus i el signe de Capricorn.

Representació del Arcàngel Anael

L'Arcàngel Anael és representat amb vestidures violetes, les que són símbol de la transmutació. Però també es relaciona amb els colors verd fosc i el blanc blavós.

És representat comunament somrient o rient, ja que el és àngel de la felicitat. També és estèticament bell i sensual, ja que és també l'àngel de l'amor, el que porta en moltes ocasions una rosa entre les mans, referint a l'amor pur ia la bellesa d'una ànima que ha trobat a Déu.

Anael porta una llanterna encesa, la qual representa el poder de donar llum en la circumstància que sigui, per donar felicitat.

Quan com Anael es presenta, és pur fulgor, foc i té colors verds tranquil·litzadors. Se li identifica amb l'Unicorn, símbol de Capricorn, i representa tot el sobrenatural. És l'obertura del tercer ull que il·luminarà la Terra.

Vist a Arcàngels Celestials, per Pedro, redactor de la Germandat Blanca

http://arcangeles-celestiales.blogspot.com.es/2008/09/biografa-del-arcngel-anael.html

Article Següent