El Camí del Deixeble

  • 2017

En portugus l'original.

Missatges canalitzats dels Mestres de Llum

Quan un discpulo ha despertat en els seus santuaris msticos seu Sol espiritual, tota la seva estructura fsica interna passa per graduals transformacions fins a culminar en un equilibri ms definitiu en tots els nivells. Les transformacions són de caràcter energètic i arriben tots els nivells de la matèria, així com tots els nivells de la consciència física, o sigui: conscient i inconscient.

El que un discpulo de fer en les diferents etapes transformatives, és preguntar-se sobre les seves accions, hbits, vicis i comportaments afectius, les seves idees, els seus conceptes i prejudicis, per tal d'aprofitar millor el procés per conèixer-se i renovar-se .

En aquestes etapes, el discpulo viu en conflicte amb si mateix, busca dins de s respostes i no sempre aconsegueix desprendre-se'n per assimilar-les. A hores d'ara, ha de recórrer als Mestres i companys espirituals que l'assisteixen, i humilment obrir-los el seu cor exposant la xarxa de sentiments que el bloquegen, perquè el Mestre coneix el seu discpulo i té la missi n d'alliberar-lo de totes les amarres per al seu desenvolupament espiritual. El Mestre sap bé cmo crear condicions perquè la seva discpulo es desprengui de les seves pròpies dificultats.

Tot deixeble que pretén -amb sinceritat d'ànima i de esperit- servir la Llum, no s'ha de tancar dins el capoll de l'orgull personal, perquè ell no és perfecte per a, sol, recórrer el camí lluminós que li va ser destinat. Tot deixeble és un aprenent constant i ha de humilment reconèixer quan necessita l'ajuda dels seus companys dels altres plans o d'especialistes en el pla físic. No serveix de res ser doctor de si mateix si la malaltia en qüestió necessita de diversos especialistes.

Qui es tanca en si mateix impedeix que totes les respostes que vénen de l'ànima i de l'esperit arribin a la consciència, perdent l'oportunitat d'evolucionar perquè viu dins de les franges restringides de l'enteniment racional. Tot aquell que serveix a la Llum en el pla físic necessita sempre l'ajuda dels Éssers de Llum per identificar millor les adreces que ha de prendre en situacions que impliquin una renovació interior, i ha d'aprendre a demanar-la.

El deixeble que no vol renovar poc avança en la Senda Oculta, doncs, amb el pas del temps, el bloqueig individual no li permetrà albirar els nous horitzons que s'obriran per al seu camí.

Dels mons de manifestació, el més complex és el pla físic a causa de l'escissió que es va fer entre la ment i el cos, l'intel·lecte i l'esperit. En aquesta escissió, la humanitat, en general, va crear valors molt superficials per a la seva evolució, ia través d'aquests valors és que la personalitat es va formar, és a dir, està completament buida de propòsits reals dins de l'evolució veritable de la vida humana. Però aquests valors superficials-i fins i tot els patrons de comportament dels éssers humans en general- són molt primitius i acaben creant consciències totalment condicionades a les infantilidades, bloquejant de totes les formes la veritable maduresa de la personalitat. Així, cap ésser humà pot jutjar tan conscient per equilibrar només els valors de l'ànima i l'esperit amb els valors de la personalitat, perquè la primitividad de la consciència física no l'hi permet. Només aquell que té el cor obert i que és capaç de, sincera i insistentment, buscar la unió de l'ànima amb la personalitat i la connexió conscient amb el Mestre, enfrontant totes les transformacions internes que li són necessàries per a la veritable unió, podrà arribar a la meta.

Els candidats a deixebles, majoritàriament, els agrada enganyar creient que per contactar als Éssers de Llum, per haver estat cridats, estan en major equilibri que els altres que no van ser contactats. Però com vaig dir, és només una bruta il·lusió, ja que moltes vegades perden la possibilitat de ser els escollits, ja que ni aconsegueixen conduir els seus propis passos.

Aquest missatge és un avís a tots els deixebles de la Llum, perquè moltes transformacions mundials estan per venir, i sabem que molts deixebles a l'hora d'assumir una posició madura davant els seus veritables tasques espirituals retrocedeixen emocionalment i quedaran estancats en els seus bloquejos, sense condicions per complir el que els competirà, a causa del xoc emocional al fet que estan subjectes. Per això mateix, vam alertar per aprendre des d'ara a reconèixer les vostres pròpies fragilitats i limitacions emocionals, treballant gradualment i transmutándolas per, conscientment, eliminar-les en nom d'una major expansió interna individual i espiritual.

Et enviament les energies amoroses necessàries, per tal que puguis obrir els vostres canals de comprensió interna.

Amb tot el meu amor universal,

Mestre bestreta.

Missatge del Llibre "Mensagens 2 Éssers de Llum - vol I"

Autors Henrique Rosa i Lourdes Rosa

TRADUCCIÓ PORTUGUÈS-CATALÀ: Patricia Gambetta, redactora en la gran família de hermandadblanca.org

FONT: http://www.portaldasintese.com.br/index.php?mpg=05.02.00&acao=ver&idc=104&ver=por

Article Següent