La Gràfica de La teva Jo Diví

  • 2012

La Grfica de La teva Jo Diví és un diagrama de tu mateix, passat, present i futur.

A la Grfica de La teva Jo Diví estan representades tres figures:

La Figura Superior:

La Presència JO SÓC (correspon al Pare-Mare), és el JO SÓC EL QUE JO SÓC, la Presència eterna de Déu individualitzada per a cada fill i filla de Déu.

Tamb podríem denominar-la el nostre Cos Electrònic de Llum, la imatge de Déu gravada en cadascun dels seus fills: una còpia exacta de si mateix. És una de les rplicas exactes de la imatge Divina que van ser expandides perquè cada ànima pogués expressar un aspecte de la individualitat de Déu. Té la mateixa i exacta naturalesa de la seva Divinitat.

El Cos Causal:

Envoltant a la Presència JO SÓC tenim el Cos Causal. Com el seu nom indica és el cos de la Primera Causa (des d'aquest cos Déu va enviar a l'ànima, en resposta a la seva demanda de lliure albir, als plànols de la matèria per demostrar la Llei de la Vida). Aquesta compost de set esferes concèntriques de llum que indica set plans diferents de consciència Divina.

En aquestes esferes es troba gravada tota l'energia de vida correctament utilitzada per l'ànima en totes les seves vides passades i es troba accessible per al seu ús avui i en tot moment. Aquests són els recursos creatius i els talents, el geni i la gràcia guanyada pel servei en cada un dels set raigs.

En el cos causal de cada ànima es troben els registres de les seves bones obres, paraules, pensaments, sentiments.

La Figura Mitjana:

El Sant Ser Crístic (correspon al Fill), és el Unigènit del Pare, el Crist Universal. També conegut com el teu Ésser Superior, és el teu instructor Intern, el teu Espós Diví, el teu àngel de la Guarda i el teu millor amic.

La seva funció és ser el mediador entre Déu i l'ànima. Déu, en el sentit absolut de l'Esperit és totalment perfecte i l'ànima de l'home és un cos corruptible. (D'aquí la necessitat de la seva mediació). El Crist és nascut de Déu per ensenyar a l'ànima els seus errors humans. Ell és el nostre Mestre, qui ens inspira a través del seu Ment Divina i ens guia de tornada a la Font Divina, com ho va fer Jesús. Per mitjà de paraules i pensaments bondadosos, sentiments i accions purs, motivats per la bona voluntat, el Crist descendeix cada vegada més cap a l'ànima i es transforma en Un amb ella. La Llum de Déu descendeix l'ànima a través del Sant Ser Crístic. Ell transmet les energies de vida des de la Presència JO SÓC després de reduir la seva vibració, abans d'arribar a l'ànima. És el receptacle de la Ment Pura de Déu ia través d'ella coneixem la perfecció i discernim entre el bé i el mal.

La Figura Inferior:

La figura inferior de la gràfica és una representació de tu mateix com a deixeble en la sendera. És la teva ànima evolucionant usant els vehicles dels quatre cossos inferiors per expressar-se en el món material, equilibrar el karma i complir el pla diví. Correspon al temple de l'Esperit Sant, el foc sagrat està representat per la Flama Violeta que l'envolta.

Els quatre cossos inferiors:

Els quatre cossos inferiors són el cos etèric o de la memòria; el cos mental; el cos del desig o emocional i el cos físic. En la gràfica només podem veure el cos físic, encara que els altres tres queden implícits. Cadascun d'ells posseeix una consciència independent, però s'influeixen mútuament fent que s'expressin conjuntament com un tot.

El tub de Llum Blanca:

La figura inferior està envoltada per un tub de Llum que és projectat des del cor de la Presència JO SÓC en resposta al teu anomenat. És un cilindre de llum blanca que sosté un camp de força de protecció 24 hores mentre el invoquis cada dia i mantinguis el teu harmonia en pensament, sentiment, paraula i obra.

La Flama Violeta:

Dins del tub de Llum blanc i envoltant la figura Inferior està la Flama Violeta, és el foc de l'Esperit Sant amb les característiques alquímiques de transmutació, llibertat i compassió.

L'Espurna Divina:

A la Figura Inferior trobem segellada a la Cambra Secreta del Cor, la Flama Trina de la Vida. És l'espurna Divina, el do de vida, consciència i lliure albir donat per la Presència JO SÓC. Mitjançant l'Amor, la Saviesa i el poder de la Deïtat ancorats en la Flama Trina, l'ànima pot realitzar la seva raó de ser en la Terra. També anomenada la Flama Crística i la Flama de la Llibertat, o Flor de Lis. És l'espurna de la Divinitat de la teva ànima, el teu potencial per assolir la Cristeidad.

El Cordó Cristal·lí:

El Cordó Cristal·lí o de Plata és la "corrent de vida" que descendeix des del cor de la Presència JO SÓC i passa pel Sant Ser Crístic per nodrir i sostenir l'ànima i els seus quatre cossos inferiors a través dels set chakres. Per aquest cordó "umbilical" flueix la llum de la Presència, entrant en el cos de l'ànima pel chakra de la coroneta i proporcionant l'ímpetu perquè la Flama Trina premi a la Cambra Secreta del Cor.

Quan l'ànima conclou una vida a la Terra, la Presència JO SÓC retira el Cordó de Plata, amb la qual cosa la Flama Trina torna al cor del Sant Ser Crístic. L'ànima, coberta amb el seu vestit etèrica, gravita cap al nivell de consciència més alt que hagi assolit en totes les seves encarnacions passades. Entre cadascuna d'elles, l'ànima és ensenyada en els recessos etéricos fins a la seva encarnació final, en què la llei decreta que torni a la Gran Font Divina per no sortir més.

La Paloma (Esperit Sant):

Just a sobre del cap del Sant Ser Crístic es mostra el colom de l'Esperit Sant descendint en la benedicció del Déu Pare-Mare. Quan l'ànima ha aconseguit el matrimoni alquímic, llavors està preparada per al baptisme de l'Esperit Sant. I pot escoltar Déu pronunciar l'aprovació: "Aquest és el meu Fill ben estimat en qui tinc tota la meva complaença".

La teva ànima és l'aspecte no permanent de l'ésser, el qual es fa permanent a través del procés de l'Ascensió. Mitjançant aquest procés l'ànima equilibra el seu karma, s'uneix al Sant Ser Crístic, compleix el seu pla diví i torna per fi a la Presència viva del JO SÓC EL QUE JO SÓC. Així es completen els cicles de la seva sortida al Cosmos de la Matèria. A l'aconseguir la unió amb Déu l'ànima s'ha convertit en el Ser Incorruptible, un àtom permanent del Cos de Déu.

La Gràfica de La teva Jo Diví és, per tant, un diagrama de tu mateix, passat, present i futur.

Font: http://tsl.org/maestrosascendidos/la-grafica-de-tu-yo-divino/

Article Següent