Missatge de Anael: ABSOLUT és la "no localització de la Consciència"

  • 2018
Taula de continguts amagar gener Et recordo que l'Absolut conté el Cor 2 Et porta ja no a la reubicacin, ja no a una ubicacinmltiple, sinó a una no localitzaci 3 Comprengui que tot ja est all 4 Han d'acceptar que aquest món no pot viure una millora sense una transformació radical

Jo sóc Anael,

Estimats Fills de la llei de l'un, estimats fills de la llibertat, que la pau i l'alegria estiguin en el seu cor. Vinc avui a expressar una sèrie d'elements relacionats amb el Cor i l'Absolut.

Com intercanvi de relacions i amor, es em permet, per dir-ho així, expressar una sèrie d'elements que espero em permetin anar més enllà de les meves simples paraules, per comprendre l'essència (així com viure-la) d'aquest aquesta manera absoluta.

El cor no és només la radiant corona de l'ànima, no és només el foc del cor, no és només el temple de la mare, sinó que és aquest espai ubicat al cor de ser, al centre de l'ésser, del qual tot ve i on tot torna. L'ésser és la contemplació de la presència, inscrita dins el temple del cor, el temple de la mare.

El tot absolut consisteix simplement, en moure el punt de vista (així anomenat pel que es diu BIDI), donant-li en certa manera, una visió molt més àmplia i no limitada a aquest cor i tampoc a cap altre cor, ni a una altra consciència, però permetent abraçar la totalitat del que és, en aquest món, com en cada món, com en el cor de la FONT i més enllà.

Establint-se en la certesa de la seva pròpia perennitat, com Esperit i com Ser, afirmat pel "Jo sóc" o pel "Jo sóc Un", segons el donat pels ensenyaments dels Delphinoids d'intra-Terra. L'establiment de l'ésser, la realització de l'ésser, la qual porta avui a posicionar-se amb més precisió, per determinar, no per elecció, sinó per l'establiment (o no establiment) de la seva pròpia consciència dins el cor o bé, dins de l'Absolut.

Et recordo que l'Absolut conté el Cor

És fins i tot l'essència d'això, ja que l'Absolut és el que sustenta els Mons, les Dimensions, les manifestacions de la FONT, en qualsevol Espai i en qualsevol Temps, més enllà del temps tancat que viu i és que ser Absolut és ser un mateix, més enllà del Si mateix.

És ser un és molt més enllà del un, molt més enllà dels dos, molt més enllà de qualsevol nombre. D'alguna manera, estàs abraçant l'últim i estableciéndote a tu mateix. És a dir, no tenir un lloc, un espai o un temps determinat, sinó situar-se de manera definitiva en una aparença totalment diferent a la que pot portar o donar suport a una forma, per establir-se simultàniament en els diferents espais, en les diferents dimensions i en les diferents consciències.

Et porta ja no a la reubicació, ja no a una ubicació múltiple, sinó a una no localització

Aquesta no ubicació, anomenada Absolut, li permet al seu criteri estar localitzat on sigui que estigui, com si ja no estigués ubicat en cap lloc. l'absolut és un estat d'amor indescriptible, molt més enllà de l'alegria, molt més enllà de la manifestació de la persona, ja que en aquest moment la consciència ja no és una persona, ja no és un Ésser, sinó que la consciència mateixa s'extingeix per convertir-se en el Tot. Així és l'Absolut. El pas del cor a l'absolut no pot ser un, ja que és necessari abandonar el Si mateix per ser absolut, per viure aquest últim, que ja està allà.

Comprengui que tot ja està allà

No hi ha traducció temporal, no hi ha traducció espacial, fins i tot pel que fa al procés d'Ascensió. No veig una noció de desplaçament, fins i tot si per a alguns de vostès, pot haver-hi un desplaçament corporal, espacial o temporal dins de les estructures anomenades Merkabah Interdimensional, col·lectiva o individual.

Al final, és el rang de freqüència (o si ho prefereix, el rang de vibració) el que determina la seva posició o la seva falta de posicionament. El rang de freqüències disponibles per a vostè ja no està limitat, tan aviat com es completa el mecanisme de ascensi.

Alguns de vosaltres heu pogut apropar-se i experimentar certs estats de Consciència Autoconectados en ressonància directa amb el Cos del Ser o en ressonància amb altres processos d'alquímia respecte a un germà o germana, un humà, 1 Arcngel o qualsevol altra forma de consciència (present en aquest món o en un altre lloc), fins a la possibilitat recent d'experimentar la fusió conscient amb el doble.

Els processos bidireccionals, manifestos i conscients que es presentaran per a molts de vostès els permetran experimentar això. No hi ha paraules, no hi ha conceptualitzaci que pugui explicar la no-localitzaci de la consciència i no obstant això, l'Absolut és això.

És en aquest sentit en el que vostès no poden ser confiscats de cap manera, ni per una percepci, ni tan sols per un sentiment. Perquè per definici, tot el que vostè cridar percepci, tal com se sent, com concepci, pertany necessàriament al que es coneix (encara que encara no ho sàpigues).

La manca de localitzaci de la consciència, fent espai en la majoria dels casos, el multi-ubicacino bilocacin de la consciència, el que porta a un estat que va ser nomenat Suprem Pau Residència, per diferenciar-ho de aquest qui anteriorment es deia Samadhi. És de fet, un espectre (si puc fer servir aquesta paraula) de freqüències molt ms ampli, que les manifestades conscients pel Ser de Jo sóc o Jo sóc un. La influència de l'Escut Blau de Gràcia ha estat creada per donar-los l'impuls a l'aparici de l'onada de vida, d'una manera conscient.

I per permitrselo esperem transcendir i superar els seus propis inclinacions a la seva pròpia personalitat. Per fer-ho no com creença, que tot en aquest món, incluyndole a vostè, és noms una projecci de la consciència de l'observador i forma part d'un confinament anomenat maia o illusi.

Nosaltres els Arcngeles, com totes les trucades entitats multidimensionals o absolutes, som perfectament conscients que, per descomptat, molts éssers humans exigeixen una evoluci, reclamen una aspiracina una vida millor dins d'aquest món.

Han d'acceptar que aquest món no pot viure una millora sense una transformació radical

Això és impossible i simplement per un mecanisme d'incompatibilitat de freqüències. Com accessible per a tu, hi ha diferents tipus de radiació, qualificats per les seves freqüències, característiques i efectes, dins el mateix món on et trobes. Les característiques de les partícules, anomenades partícules supra lluminoses, han de ser un foc.

Aquest foc és totalment incompatible amb un món carbonós, tal com tu ho experimentes. El foc així anomenat, correspon a les partícules que per al més conegut, es diuen raigs còsmics. Més enllà d'aquests raigs còsmics que arriben a vostès, encara hi ha altres freqüències, molt més ràpides, molt més intenses que la radiació ultraviolada, que la radiació de LA FONT o la radiació de l'Esperit Sant.

Aquest tipus de radiació és d'altra banda totalment impossible de manifestar mentre hi hagi una projecció de consciència dins d'una estructura de carboni, és a dir, el cos que habites.

Hi ha una incompatibilitat total en la freqüència, així que si una d'aquestes freqüències hi, l'altra només pot aniquilar-se.


TRADUCCIÓ: Lurdes Sarmiento
MÉS INFORMACIÓ a: https://www.messagescelestes-archives.ca/labsolu-non-localisation-de-conscience-existe-de-labsolu/

Article Següent