Arcangeloi dels Elohim- Naixement dels àngels humans sobre el Planeta Terra

  • 2016

Salutacions estimats, nosaltres som els Arcangeloi dels ELOHIM i venim a guiar ia donar suport ja que les energies preparant-se per una nova forma de viure i una nova forma de Ser en donar naixement sobre i dins del planeta Terra. Venim a explicar en detall el que ara es desplegarà ia donar ajuda a aquells de vostès que han triat una forma humana, a entendre totalment les raons per les quals vostès van encarnar en i dins d'aquest planeta i les raons per al canvi en la seva signatura energètica . No és VERITABLE declarar que TOTS els que estan encarnats en la forma humana en aquest temps al planeta Terra són llavors estel·lars, en efecte molts ho són però molts són altres formes de vida que han encarnat en forma humana de manera d'ajudar a l'evolució de la consciència humana i de manear d'ajudar les races / regnes en aquest temps al ells preparar-se per recordar qui són en VERITAT.

Desitgem guiar els àngels humans encarnats, per usar una expressió molt humana. Aquestes són energies que han encarnat en la forma humana però mantenen la freqüència i vibració dels regnes angèlics. Aquestes energies en forma humana han passat per molt trauma i molt "entrenament" en el sofriment humà, proporcionant respir als que els envolten simplement amb la seva signatura energètica

Cridem als àngels humans encarnats en aquest temps i els demanem recordar els seus orígens i recordar la seva raó per encarnar en aquest temps en aquest planeta. Els àngels humans han ajudat a la Humanitat per eons però nombres massius van triar encarnar sobre i dins del planeta Terra sabent que aquest moment arribaria per a la Humanitat i enviem molt d'amor i benediccions a ells en aquest temps.

Col·loquem els codis del 333 i del 444 dins de la seva visió desperta i els demanem elevar-se a la seva freqüència total en aquest temps. Els canvis energètics en l'estructura cel·lular dels seus vehicles humans veuran a aquest grup d'energies al capdavant en aquest temps. Ells poden prendre formes que cobreixen molts rols dins de la societat humana i poden semblar estar amagats a plena vista. Un àngel encarnat treballarà amb la Humanitat en TOTS els nivells en aquest temps de manera d'ajudar a l'alliberament del sofriment que han de suportar per l'alliberament i dissolució de les freqüències de la terra 3D. Els regnes angèlics treballen properament amb els seus nens en forma humana en aquest temps, en efecte, molts de vostès que són àngels humans encarnats poden estar experimentant somnis molt vívids i connexions i experiències molt properes amb energies angèliques. Això S'incrementarà ara estimats perquè el temps és ARA. La raó de la seva encarnació en forma humana ARA, no la podem subratllar prou en aquest moment.

We send the call out to the platinum and blue ray energies and ask for them to make their presence known amongst their kin and to begin the recoding of the energetic signatures of their children in human form. Aquesta re-codificació pot ser experimentada com extrema fatiga, cansament i connexions elevades amb guies, coneixement del ALMA i de la geometria sagrada. Nosaltres entenem que les nostres paraules en la consciència humana desperta a nivell mental pot invocar una reacció molt lògica, les formes geomètriques sagrades són els blocs de construcció d'aquest univers, l as energies angèliques encarnades en forma humana estan treballant ara amb això en TOTS els nivells de la seva SER i això s'incrementarà ara dramàticament.

Tot és reflex i reacció a l'elevació de les signatura energètica del planeta Terra, ja que la Mare Terra comença ara per fi a respirar i ella ajudarà a energitzar i més endavant a ancorar les freqüències superiors cap al planeta i també cap als seus nens que estan en vehicles humans que són usats per encarnar de manera d'experimentar aquest planeta i aquestes energies. Els demanem TOTS mirar la seva experiència de vida humana i començar a permetre els canvis que s'estan desplegant ara per expansió i aprofundiment. L'experiència de vida humana ARA està només començant a VERITAT, tota la resta és creat artificialment per convèncer-los que vostès són una cosa que vostès no són. Aquells que són aquí per ajudar en el naixement de la Nova ERA DAURADA DE LA HUMANITAT són VOSTÈS estimats, no esperin per fonts externes perquè VOSTÈS SÓN ESA FONT. Comprenen la nostra guia i les nostres paraules en aquest moment?

TOT és ARA, mai hi ha hagut un temps quan no sigui ARA, mai hi ha hagut un temps on això no hagi estat més PUR en la seva essència, aquesta és la diferència que molts de vostès poden SENTIR ara tot i que la ment lògica els prevé d'ancorar totalment en aquest temps. Els esdeveniments mundials reflectiran ara el canvi de la Humanitat i això mostrarà la VERITAT a nous nivells de la seva SER.

Nosaltres som els A rcangeloi dels ELOHIM i caminem amb vostès sempre perquè en VERITAT NOSALTRES SOM VOSTÈS. ESTIGUIN en pau estimats ja que la PAU està naixent ara en la consciència humana en VERITAT.

Autor: Karen Doonan

TRADUCCIÓ: Shanti

VIST A: www.crystalline-sanctuary.com

Article Següent