COBRA: un increïble avanç el nom es troba en codi de compressió

  • 2018

Estimats éssers de Llum, estem aqu per informar-vos que les forces de Llum que formen part de la Federaci Galctica, es troben avançant des del cel i es dirigeixen cap a la superfície de la Terra. A partir de les seves bases subterrnies, aquestes poderoses forces de Llum s'estan elevant cap a la superfície del planeta Terra; la qual cosa causa que la superfície del vostre món es trobi directament subjecta no només a la pressi de la Llum, sinó que a més els membres de la lit ja no compten amb un lloc on amagar-se.

COBRA és el nom en clau que ens ajudar a entendre tot

Això es deu al fet que el vostre món està passant per un procés de compressió, la qual cosa vol dir que la Llum està treballant per exposar tot allò que es troba ocult tant col·lectiva com individualment. En el moment en què la Llum que ve des de dalt i aconsegueixi entrar en contacte directe amb la superfície de la Terra, serà temps de compressió, és a dir, temps d'avanç. Donant lloc a una circumstància que s'anomena "L'Esdeveniment".

El Esdeveniment conté, encara que no es troba limitat, a massius detencions de la Cabal; de fet, es tracta d'un esdeveniment de caràcter multidimensional el qual comença durant aquest procés que va travessar la Terra antigament en entrar a la seva Edat d'Or. Això permetrà que un cop s'elimini la foscor, la humanitat pugui actuar com a co-creadora de la seva propi futur.

Han de saber, que la Terra és l'últim planeta dins d'aquest univers que encara es troba ocupada per forces fosques, es tracta de l'últim vestigi que encara persisteix de les guerres galàctiques, les quals van durar milions d'anys i es van estendre al voltant de tota la galàxia .

Mentre que això passava, els éssers que formen part de la Confederació Galàctica continuaven evolucionat espiritualment, al mateix temps, que realitzaven la seva unió i alineació amb els Mestres Ascendits, la qual cosa els va permetre descobrir un codi intern que regula cadascuna de les interrelacions que existeixen entre les forces fosques i els éssers de Llum, dins d'aquells planetes que estan ocupats.

Aquest codi és conegut com "Còdex Galàctic"

I-Llei de gràcia divina: qualsevol ésser conscient, compta amb un dret absolut i intransferible per a rebre una positiva experiència de vida; que ha de ser garantida a partir de la connexió interna que posseeixen els éssers vius i la Gran Font, la qual s'enforteix mitjançant el poder que exerceixen els Mestres Ascendits directament en la matèria, permetent guiar i ajudar, als éssers vius quan es tracta de les seves aspiracions per unir-se amb la Font i comptar amb els elements requerits per viure la seva encarnació.

  • Secció II: qualsevol ésser conscient posseeix dret intransferible a l'abundància tant espiritual com física.
  • Secció I.II: qualsevol ésser conscient posseeix dret intransferible a l'Ascensió.
  • Secció I.III: qualsevol ésser conscient posseeix dret intransferible per fusionar-se amb qualsevol altre ésser d'acord a la seva posició dins de la família d'ànimes "Mana-".
  • Secció I.IV: qualsevol ésser conscient posseeix dret intransferible a accedir a tota la informació espiritual.
  • Secció IV: qualsevol ésser conscient posseeix dret intransferible de ser lliure.

II-Llei de separació de parts en conflicte: qualsevol ésser conscient posseeix el dret absolut i intransferible de protegir-se i allunyar-se d'accions negatives realitzades per altres éssers vius.

III-Llei d'equilibri: qualsevol ésser sensible que hagi escollit viure i procedir en contra dels principis del "Còdex Galàctic", que es negui o no tingui la capacitat d'acceptar les seves lleis i regir-se per elles, haurà de ser transportat cap al Sol central on es reestructurarà la seva essència elemental i com a conseqüència, ha de començar una altra vegada un cicle d'evolució totalment nou.

IV-Llei d'intervenció: la Confederació Galàctica, posseeix el dret absolut d'intervenir en qualsevol situació en què es transgredeixin les lleis del "Còdex Galàctic", sense importar quines siguin les lleis locals.

TRADUCCIÓ: Lurdes Sarmiento

MÉS INFORMACIÓ a: https://www.messagescelestes-archives.ca/cobr-percee-compression/

Article Següent