Discursos del Jo Sóc del Gran Director Diví

  • 2017

LLUM DELS MESTRES ascendits

"Aquest Llibre és donat als Estudiants del" JO SÓC "ia tota la humanitat per ordre dels Grans Éssers Còsmics que van dictar els Discursos continguts en el mateix ..." pàgina 88: "Oh, els dic, Estimats Meus, que no hi ha res tan important com fer que aquests Llibres arribin a tanta humanitat com sigui possible ... Així que els dic, els meus Estimats, que si vostès volen servir, si volen ajudar a aconseguir aquesta Llibertat, facin el que puguin per ajudar a distribuir aquests Llibres i Revistes ... "

EL SETÈ RAYO, Saint Germain, p.3: "Aquesta publicació (referint-se a El Pont) va ser dissenyada per oferir aquest servei de forma tan raonable com fos possible, per tal de no castigar desmesuradament els recursos de la gent ...

AQUESTA publicaci i qualsevol altra que sigui procedent de la mateixa font SÓN PROPIETAT DE LA GRAN GERMANOR BLANCA, i són ofertes a tothom per tot arreu a un preu a l'abast de la seva butxaca el set RAYO (Edici Alemanya): Ja que l'ensenyament Mestra Ascendida té per objecte ser l'ensenyament de la Nova Edat Daurada, la mateixa NO pot ser presentada SLO a gent de parla anglesa i ser retinguda de la resta de la raça humana.

THE BRIDGE JOURNAL (Revista del Pont), Setembre de 1995, pàg. 14, El Morya: Vostès han d'entrar al món dels negociospara, mitjançant l'exemple, portar els esforços comercials de l'home al nostre nivell i fer que sigui una cosa comuna trobar els ensenya anzas del Pont a les llibreries per tot arreu, així com en biblioteques públiques i privades. THE BRIDGE JOURNAL (Revista del Pont), novembre de 1958, p.11: La necessitat de l'hora és disseminar les paraules dels Mestres Ascendits. Una manera de fer això és manar nostres llibres com regals a les biblioteques públiques, presons i bases militars.

La Importància i ajuda d'aquest llibre

As com a l'educaci secular són poques les probabilitats que té un estudiant d'escola primària de ser educat per un Doctor en Lletres, així mateix és poc probable que l'ésser humà comú i silvestre tingui l'oportunitat de rebre instrucci n Espiritual d'un Mestre de Mestres. Doncs bé, tal probabilitat s'ha manifestat a través de l'ensenyament que, en aquest llibre, ens ofereix el Gran Director Diví tanben conegut com el Senyor Saithrhu, Man de la setena Raça-Raz, i molts altres noms, segons la descarregués entre els anys 1937 i 1939 a través del Missatger Autoritzat, Guy W. Ballard, i la qual arriba per primera vegada al públic lector hispanoparlant. En aquestes traduccions hem inclòs en claudàtors [] certs termes en idioma anglés la connotacin en castellà no reflecteix exactament el significat de l'idioma original, per tal de preservar l'enteresa dels Discursos per a benefici dels estudiants que comptin amb coneixement de l'idioma de Shakespeare. Que tot estudiant de la Llum atent i sincer aprofiti la plenitud d'aquesta oportunitat, del gran esclat contingut en aquestes pàgines per a benefici propi i de tota la humanitat.

wp-content / uploads / 2017/02 / 20.170.202-soham_reiki-discursos-del-jo-sóc-de l'-gran-director-divino.pdf

Dircurs del Jo Sóc del Gran Director Diví

Autora: Soham_Reiki sohamreiki.blogspot.com.ar

Delegada Territorial a Argentina de l'Ong Hao Benestar Universal amb seu a Barcelona.

Redactora de la Gran Germanor Blanca www.hermandadblanca.org

Article Següent