És temps d'introspecció, de nodrir en l'Amor-Un pel Arcàngel Gabriel

  • 2012

Missatge 222 del Arcngel GABRIEL canalitzat per Asriah el 2012.08.07

És temps de introspeccin, de nodrir en l'Amor-Un

Estimats: Els parlo novament a través de Asriah per portar una alenada de llum a molts cors afligits.

Molt es parla dels nous temps, dels temps d'amor i germanor. És un anhel profundament arrelat en els seus cors ..des eons meus estimats.

Estan ara en un pla on la matèria és tan densa que fins permet a molts negar la mera existència de l'Esperit, de la Llum Conscient, de l'Amor Un.

Estan vivint moments en què la densitat de la qual estan sent part, brama i es contorneja. Sembla que tot fos a explotar de sobte com un enorme volcn. Dolors de part de la Mare Terra en diuen alguns; resistència de les forces fosques en diuen altres.

I vostès?

Vostès estan on van demanar estar per ancorar i sostenir la LLUM enmig de la densitat.

No es deixin atrapar per ella amb pensaments de desesperança o pors.

Eleven la mirada des del seu interior, amb la perspectiva més àmplia que els sigui possible i enfóquense completament en el seu somni, en veure néixer el planeta d'amor que sempre van somiar.

És temps d'introspecció, de nodrir en l'Amor-Un que habita en els seus cors. Permetin que l'Amor-Un dels condueixi cap al nou món, pas a pas amb compassió i fermesa.

Sabem que la tasca no és fàcil. No obstant això és POSSIBLE !!!!

Tenen i tindran tota l'assistència que demanin, però són vostès els que han de aconseguir-ho.

És important llavors que mantinguin la fe. Que mantinguin l'eix enmig de la tempesta.

Recordin que el que els envolta és "il·lusió", és un vel que cal travessar.

Vostès són els éssers que es van oferir per guiar la humanitat cap a un nou nivell de consciència, i en conseqüència ja estan vibrant en aquesta consciència. Estan vibrant en aquesta consciència dins d'un món que encara no va aconseguir aquest nivell ni tampoc ho entén. No es lliurin a l'abatiment o la desil·lusió per aquesta causa.

Hi ha immensa gratitud a tot l'Univers cap a vostès ànimes valents. Cada vegada que necessitin suport, pídanlo. Estem al seu servei.

En l'Amor-Un amb vostès sempre

Gabriel

Si us plau sentin-se lliures de copiar o reproduir les canalitzacions de GABRIEL, amb fins no comercials, sempre que el contingut no sigui alterat i s'esmenti la font Gràcies!

ORACIÓ

"Em obro a rebre les bondats de l'Univers.

Em obro al bé, a la bellesa, a l'abundància, a la salut, al goig.

Em obro a la llibertat plena.

Em obro a l'alegria de viure.

Em obro a rebre, sense condicions ni peròs.

Em obro a manifestar la Llum al planeta Terra.

M'ofereixo com a canal de la Llum, per ancorar cada vegada amb més intensitat.

Estic totalment lliure de pors i de dubtes.

Em obro a ser un instrument de la Llum al planeta.

Confio plenament en la guia divina i permeto que em faci servir com a instrument de la Llum.

Demano ser testimoni i partícip de la manifestació plena de la Llum i l'Amor Un en aquesta Terra.

Celebro i agraeixo el viure avui encarnada / o al planeta.

Es que la negativitat és aparença, conseqüència de la consciència de dualitat.

Estic disposada / o encarnar la Unitat aquí i ara.

Demano ser guiada / o en el meu accionar, pel bé de tots i de Tot El Que És.

Sóc una cèl·lula en el cos de la humanitat, i sóc en servei a la totalitat. "

Amb Amor Infinit

Gabriel

Font: http: //www.asriah.com.ar/

Article Següent